zoom-normal.jpg

"Olet ehkä huomannut massamediassa viime aikoina monia viittauksia "kylmän sodan" ilmestymiseen takaisin Venäjän, USA:n ja Euroopan välille, kun media yrittää ohjata tietoisuutta takaisin 1970-luvulle ja yllyttää meitä valitsemaan kertomuksia ja tunteita, jotka olivat osa menneisyyttä. Myös "fasismi" on ilmestynyt takaisin, kun meitä ohjataan taas toiseen maailmansotaan ja tuon jakson tunteisiin ja tuntemuksiin, usein ilman mitään todellista historiallista ymmärrystä – se on pelkästään retoriikkaa ja tunteita. Näin taaksepäin junailua tehdään. "Keskeneräinen" aikajana voidaan suunnata pois ajan kulkemisesta eteenpäin ja ylöspäin – taaksepäin ja aikakehän kulkemiseen.
 
Tällainen ajan taaksepäin junailu palvelee niiden tarkoitusperiä, jotka eivät halua siirtyä eteenpäin ja jotka eivät näe tulevaisuutta itselleen ja elämäntavalleen maailmassa, mitä ei hallitse pelko, konflikti ja puute. Niinpä he suuntaavat huomion taaksepäin ajassa paikkoihin, missä pelko, konflikti ja puute olivat selvimpiä. Niinpä tosiasiassa media ohjaa meitä takaisin menneisyyden pelkoon, ahdistukseen ja konfliktiin, vaikka se onkin enimmäkseen harhaa.
 
Tämä johtaa voimakkaan sisäisen ahdistuksen ja stressin lisääntymiseen kollektiivissa ja niissä, jotka ovat tietämättömiä siitä, että heitä manipuloidaan. Ne jotka eivät ole heränneet, kuvittelevat, että aika on lineaarista, eikä heillä ole todellista havaintoa siitä, miten aikajanoja tai aikaspiraaleja voidaan manipuloida massatietoisuuden kontrolloimiseksi ja tapahtumien ohjaamiseksi sinne, minne "insinöörit" haluavat ne ohjata.

Tällä hetkellä monet ihmiset siis käsittelevät menneisyyteen liittyviä tunteita ja pelkoja. Tämä tuo taas myös esiin tunteita ja tuntemuksia henkilökohtaisesta historiasta, kun aikajanan taaksepäin junailulla on vaikutusta myös henkilökohtaisen elämän uudelleensuuntaamisessa niin, että yhdistyt menneisiin pelkoihin, ahdistuksiin ja traumoihin, jotka liittyvät pelkoon ja puutteeseen.
 
Sinusta saattaa siis tuntua, että kuljet kehää, koska ehkä olet kulkenut!
 
Meidän täytyy tiedostaa, miten toiset voivat ohjata tietoisuuttamme ja luovuuttamme, jos sallimme itsemme osallistua taaksepäin junailtuun kertomukseen, mikä estää meitä siirtymästä eteenpäin ja ohjaa meitä menneisyyteen ja entisten kokemusten uudelleenluomiseen.
 
Tällä hetkellä olemme tilanteessa, missä aikajanamme murtuu ja pirstoutuu. Monet meistä ovat edelleen keskittyneet evoluution ja luomisen ylösnousevaan spiraaliin, kun taas toiset alkavat nyt keskittyä taaksepäin manipuloituihin aikajanoihin. Tämä merkitsee aikaluomisen kannalta, että on hämmennystä, stressiä ja jännitettä, kun kaksi kertomusta – eteenpäin ja taaksepäin – vetävät toisiaan vastaan.
 
Kvanttitodellisuudessa tämä ilmenee kahtena valoenergiaspiraalina, jotka kilpailevat samasta tilasta. Kuvittele sitä kuohuntaa ja kaaosta, kun nämä kaksi spiraalia törmäävät yhteen. Se aiheuttaa myllerrystä ja kaaosta kaikilla tasoilla. Mutta nämä spiraalit sisältävät myös elementaalienergioita, sillä emme luo yksin maan päällä, vaan myös elementaalit ovat osa prosessia.

Niinpä olemme tulleet myllerrysjaksoon, missä myös elementaalienergiat joutuvat tähän aikaspiraalien kaoottiseen yhteentörmäykseen, kun päätämme, siirrymmekö eteenpäin ja ylöspäin vai taaksepäin ja aina vain ympäri. Tästä syystä näemme tänä aikana hyvin paljon kaaosta ja epätasapainoa luonnossa sekä omassa elämässämme.
 
Selvin aikajanamurtuman vaikutus fyysiseen kehoomme on uupumus, kun meitä vedetään aikaluomisen kahteen "suuntaan". Tämä kuluttaa energiaa ja aiheuttaa myös ahdistusta ja masennusta. Sinulla on ehkä nukkumisvaikeuksia, kun keho voi tuntua jännittyneeltä ja stressaantuneelta. Tunnet tietysti estyneesi etkä ikään kuin pysty siirtymään eteenpäin, sillä todellisuudessa näin tapahtuu. Henkilökohtaisella tasolla saatat käsitellä vanhoja pelkoja ja ahdistuksia, jotka näyttävät palaavan takaisin.

Luonnollinen aika virtaa ylöspäin, valon ja energian kulkiessa spiraalina ylöspäin jumalaista valoa kohti. Valokoodeja jotka sisältävät impulsseja ja informaatiota, mitkä pitävät meidät "linjoilla" jumaluuden kanssaluojina, sykitään jatkuvasti jumalaisesta kosmisesta sydämestä, galaksin keskuksen kautta aurinkoomme. Nämä valokoodit sykitään sitten meihin, mikä sallii korkeamman tietoisuutemme harmonisoida kehomme ja valokehomme jumalaisen valon ja evoluution jatkuvaan virtaan ylöspäin.
 
Tätä liikettä ylöspäin voi häiritä alaspäin kulkeva liike, mikä vie meitä vastakkaiseen suuntaan ja poispäin jumalaisesta valosta ja evoluutiosta. Ja tässä tapauksessa meitä voidaan pitää tietyllä tasolla, mikä merkitsee, että pyörimme jatkuvasti ympäri samalla tasolla – emme siirry eteenpäin emmekä taaksepäin.

Uusi maapallo on jumalaisen tahdon ilmaisua. Se on valon ja myötätunnon luomus, missä kaikki olennot elävät yhdessä rakkaudessa ja harmoniassa. Ilmentääksemme tuon tulevaisuuden, meidän on pidettävä aikomuksemme ja fokuksemme tässä luomissuunnassa. Meidän täytyy myös tarkkailla ajatuksiamme, tunteitamme ja tekojamme. Meidän täytyy varmistaa, että elämme läsnäolevassa hetkessä.

Valotyöntekijät tulevat tietoiseksi tarpeesta läheisempään suhteeseen maapallon, luonnon ja elementtien kanssa. Silloin kun ilmennät ja luot harmoniassa luonnon kanssa, sinua ei vedetä aikajanoille, joita luovat ja hallitsevat ne, jotka pyrkivät vain kontrolloimaan ja käyttämään luontoa hyötyäkseen itse taloudellisesti. Elementaalit ja luonnonhenget odottavat tällä hetkellä saavansa auttaa meitä yltäkylläisen ja runsaan maailman luomisessa. Meidän tehtävämme on alkaa kuunnella ja työskennellä niiden kanssa siellä, missä tahansa olemme tällä hetkellä ajassa.

"Miten voin oikeasti vaikuttaa?" No, meidän täytyy todella alkaa käynnistää omia aikaspiraalejamme, jotka ilmentävät läheisemmän suhteen luonnon kanssa ja syvemmän tietoisuuden siitä, miten elämämme menestyy ja kukoistaa, kun sisällytämme yhtälöön luonnon.
 
Arkkienkeli Mikael yllyttää meditoimaan tätä aihetta ja alkamaan tuntea ja nähdä, miten voit tehdä omasta elämästäsi osan jumalaisen valon spiraalia ylöspäin riippumatta siitä, missä asut. Muista, että tietoisena luojana sinun ei tarvitse tulla vedetyksi ja kietoutuneeksi aikajanaan, minkä luovat "insinöörit", jotka haluavat pitää sinut samassa paikassa. Voit siirtyä eteenpäin täysin erilaiseen luomukseen ja alkaa kokea uutta maata. Muista, että indigo- ja kristallilapset ja uudet timanttikristallilapset ovat aikamatkailun mestareita ja he ovat täällä auttamassa meitä murtautumaan taaksepäinjunailun läpi ja harmonisoitumaan taas jumalaisen valovirran kanssa.

Lähde:

http://www.luxonia.com/viestit/12-celia-fenn/4477-toukokuu-2014-aikamatkailun-perusteet-aikajanojen-navigoiminen

~~~~

Ajatuksien luonne

"Luonnossa vallitsee periaate, jonka mukaan hyvä lisää hyvyyttä ja paha pahuutta. Kielteiset teot ja ajatukset saavat aikaan laskevan pyörteen kun taas myönteisyys muodostaa nousevan astraalisen pyörteen. Myönteinen kierre nousee kärki ylöspäin myötäpäivään pyörien ja kielteinen kierre käyttäytyy päinvastoin. Pyörteet siten joko nostavat tai alentavat värähtelyä."

Sekalaisia kysymyksiä Esko Jalkasen sivuilta  (sisältää monta sivua tagilla tetraedri...)