Tämä jäi vähän kesken koska myöhäinen ilta on huonompi aika keskittyä kirjoittamiseen.

 

Klo 21:22 Iltaa!   Sellaisen esitämme tulevaisuutenne näkymän että kuunnelkaa sellaista salaisuutta jota olette jo kauan kyllä kuunnelleetkin mutta oletteko ajatelleet sen olevan peräisin paljon kauempaa historiastanne kuin olisi mielestänne mahdollista.

 

Usein kerrotte tarinaa sellaisista pyyntivälineistä kuten seiväs vaan sellainen esitti olemassaoloaan jo paljon ennemmin kuin koskaan saatoitte kuvitella olevan mahdollista. Esitämme että se salainen pyyntiväline esiintyi luonanne historiassa jo niinkin pian kuin seilasitte matkallanne euroopan ääristä toiseen mantereeseen ja saavuitte satamaan heliopoliksen vaan se kaupunki saattoi olla jokin toinen jota nyt esitämme  (nimet eivät aina tule oikein)  vaan se salaisuus piilee siinä että suvaitsitte ajatella sitä välinettänne vain lyhyen aikaa kerrallaan historiassanne ja se sentään on esiintynyt siellä vuosituhansia.

Saalistitte vain sellaisia olemuksia joita kiinni saitte helposti eikä heillä ollut vaikeuksia syödä sellaisia otuksia kuten mammutti ja tasankoeläin  (biisoni?)  vaan esititte paljonkin mietelauseita sellaisia miten kuvastitte useita olemuksia olevan riippuvaisia sellaisesta kyvystä suuresta taidosta kuten metsästys. Esitätte sellaista kuvaa edelleen vaikka teillä se edelleen esiintyy vain harrastuksena ettekä esittele sillä toisillenne pyyntitaitojanne kuten aiemmin maailmassa. Kuvittelitte sen aina olevan sellainen taito joka ei koskaan väisty maailmastanne mutta onhan se sellaisen läpikäymisen tehnyt kuitenkin että harva sellaista enää taitaa.

 

Saattelemme teidän tarinoitanne aina halki vuosikymmenien kunnes esititte eräänlaisen toisen pyyntimenetelmän joka taas oli paljon kehittyneempi ettekä te itse joutuneet siinä yhtä suureen vaaraan kuin aiemmin seivästäessänne saaliitanne mutta sekin oli tietenkin vain eräänlainen kehitysporras josta taas etenitte suoraan tunnelmiin toisenlaisiin joissa esititte itse sellaista tarinankerrontaa kuten eräänlaisesta saarivaltion portaikosta joka johti vain sellaiseen alankoon josta ei minnekään pakoon päässyt vaan se esitelmä loppui siihen paikkaan missä portaikko päättyi veteen. Saalistitte heitä toisia olemuksia sillä välineellänne ettekä taittaneet peistänne lainkaan siinä työssänne eivätkä he toisetkaan suvainneet esittää sellaista välinettä jotka olisivat olleet tarpeen vastaavassa tarinassa.

 

Usein teillä esiintyi toisenkinlaisia tarinoita kuin mistä tässä nyt puhumme mutta esittelimme lyhyesti mistä teidän aikaisemmat pyyntivälineenne koostuivat. Asettelimme siinä sanojamme seuraamaan suurta paljastusta joka kertoo teille uuden kertomuksen kunnes eläydytte samaan tapaan tehtävään työhön tulevaisuudessanne ja se kertoi sellaisesta taidosta pyydystää eläimiä että saalistitte heitä vain päiväsaikaan ettekä öisin. Toisin sanoen teillä oli enemmän aikaa öisin nukkua kunnes löysitte uudenlaisia menetelmiä kehittää sitäkin osuuttanne maallista.

 

Sanoisimme lyhyesti esitelmämme kertovan teille tutummasta välineestä kuten peitsi tai miekka kuten kerrotte, mutta esittelemme myös samanlaisen uuden menetelmän jossa käytitte ainoastaan aivojanne ja saatoitte nähdä ja kuulla sen haluamanne olennon sijaintipaikan. Kuuntelitte sydämellänne ettekä lainkaan olleet siitä ihmeissänne vaan esitte miten näppärä se oli taito tuolloin. Saalistitte yönpimeässä ainoastaan enää harvoin sillä kykenitte paikantamaan sen olentonne vain kevyesti keskittyen päämääräänne kunnes suorastaan esiinnyitte siinä keskellä olemusta joka kertoi esiintyvänsä teidän saaliinaan. ? Esiinnyitte suorastaan itse samalla hetkellä siinä olemuksessa jota havittelitte. Sellaista esitimme eikä teillä ollut suoranaisesti mitään halua loukata ketään vaan selititte aina tekemisiänne siten että teillä oli ainoastaan laupeuden nälkä eikä sellaista raa'an lihan kaipuuta jota nyt kaipaatte usein mielessänne.

 

Kaipasitte silloin vain esiintyä kauniina olentoina eikä ollut sellaista taitoa edes kuten valmistaessanne juhlapäivällistä mutta esittelitte kuitenkin taitojanne toisillenne yhteisissä kokoontumisissa illoin päivänne päätteeksi. Saattelitte usein kansalaisianne suoraan töistä kotiin ettekä havainneet sen olevan päinvastoin epäreilua että niin teitte mutta uskouduite itsellenne parhaiten siten tehden. Usein näitte miten kovasti kaipasivat seuraanne takaisin luokseen ja saavuitte aina uudelleen kunnes esiinnyitte niin useasti heidän kavereinaan ettei teillä ollut enää kyse seurustelusta vaan se oli edennyt astetta suuremmalle tasolle jolla esiinnyitte suorastaan uudenlaisina suurenmoisina eläinryhminä ettekä olentoina ominanne lainkaan. ?   Esiinnyitte sellaisena suurena kokoelmana suurta olemusta ettekä olleet niin erillisiä kuten nyt.

 

Saattelimme sitä aikaa ettekä havainneet miten olitte saavuttaneet uusia tavoitteita matkallanne kokoajan ja näitte uusia opetuksia ilmaantuvan katseittenne tasalle kunnes heitä sairaita kanssaihmisiänne saateltiin viimein pois luotanne siksi että heille syntyi liian vahva side kaikkeen siihen salaisuuksien valvomiseen eikä heillä ollut sellaiseen valmiuksia. Saatoimme vaivoin laittaa merkille miten heillä kehittyi uudenlainen kansalaisuuden muoto jossa esittelivät sairaita elämänpyrkimyksiään toisilleen kunnes kaikki saavutti suuremman menestyksen kuin se vaatimaton polkunne taittaminen jossa edistyitte aiemmin. Saatoitte kertoilla toisillenne miten heitä saateltiin paremmin kuin toisia ja esiinnyitte niin harhaanjohtavasti pukineissanne uusissa ettei koskaan epäilty minkään olevan vailla sijaa kunnes heillä puhkesi jälleen uusi kapina toisiaan vastaan ja olitte paljon vähälukuisempia jälleen kuin alunperin.

 

Kallistuimme sille kannalle että teitä ei kannata paljoakaan ohjata enää vaan selititte ainoastaan itsellenne kaikki parhain päin ja esittelitte omia saavutuksianne kaiken aikaa. Kapinoitte toisianne vastaan kunnes saavutitte pisteen jossa heitä vieraita kansalaisia saapui luoksenne anomaan armoa käymään puolelleen eikä heitä surmattaisi enää yhtään enempää. Saatoimme havaita ettei se teitä pysäyttänyt sekään armon pyytely vaan seurasitte vain ohjeitanne kunnes he olivat kaikki kaatuneet silmienne eteen eikä teillä ollutkaan sitten enää mitään tavoitetta unelmia maailmassanne.

Kannoitte kaiken aikaa sellaista mielipidettä että paljoakaan ette arvostaneet ketään toisia vaan kuitenkin kadehditte kaikkia muita ympärillänne eikä siitä seurannut lainkaan parempaa elämää kunnes selititte olevanne toisenlaisia ja haluavanne palata alkuperäiseen maailmaan. Kuuntelimme miksi olittekaan niin alkuperäisen maailman kannalla yhtäkkiä vaikka saattelitte niin mielellänne uutta maailmaa kunnes käsitimme että olitte saavuttaneet sellaisen pisteen mistä mieluiten halusitte aloittaa alusta ettekä lähteneet enää tavoittelemaan vaikeampia pohjia.

 

Käsittämänne salaisuus siis piilee siinä tavoitteessanne salata kaikkea toiselta siihen pisteeseen saakka että kaikki on vapaata mielessänne vaan ei koskaan ympärillänne näkyvää tapahtumaa siihen viittaavaa. Kaiken hyvin tiukasti kannatte mielessänne eikä teillä ole lainkaan varoituksia kannustamassa liikkumista oikeaan suuntaan vaan sijaitsette niin korkealla mielessänne ettette mielestänne tarvitse viittoja lainkaan polullenne.

 

Usein kannustamme teitä uudella tavoin hiljaisesti suvaiten kannustaa siten ainoastaan kuullen teidän korvanne ettekä tahdo kavuta minnekkään salaisuuksia etsimään vaan selaatte aikaisempia kokemuksianne kunnes esitätte mielestänne oikean mielipiteen kaikista uusista asioista siihen aikaisempaan kokemukseenne vedoten. Salaatte saavutuksianne yleisellä tasolla ettei teitä varjeltaisi mitenkään uudella tavalla alkuperäisen tavoitteenne vastaisesti mutta siinäkin teillä tulee ainoastaan seinä vastaan siinä kohtaa jolloin pitäisi suhtautua luontevasti kaikenlaiseen outoon asiaan ympärillään. Sellaisesta teillä ei olekaan mitään käsitystä yleensä vaan se johtuu ainoastaan siitä ylpeydestänne että sellaista ette taitoa tahdo omistaa jolla kääntäisitte kasvoja tutummaksi heidän jotka teidän mielestänne ovat kaikuja mielikuvituksen eivätkä todellisia olentoja kuitenkaan.

 

Usein katselette toisianne selvästi ihmetellen miten joillakin on kykyjä ja toisilla ei, mutta ainoastaan sellaiset ihmiset onnistuvat taitojensa kannustamisessa jotka osaavat ja uskaltavat kavuta korkeammalle näköalapaikalle katselemaan tavallaan eteenpäin kunnes kaikki heille on selvää pienen matkaa eteenpäin. Usein kannustamme sellaisia ihmisiä luoksemme saapumaankin ellei heillä ole suuria käsityksiä vääriä suhteemme muta olemme kuitenkin verrattain hyväntahtoisia olentoja emmekä lainkaan pahoja.

 

Usein estämme teidän etenemistänne ainoastaan sen vuoksi että osaisitte paremmin suhtautua kaikkeen hieman myöhemmin kulkeissanne mutta esitätte kyllä avunpyyntöjä meille suoristaa epäilyksiänne eikä siinä lainkaa ole mitään väärää mutta osaamme kyllä itsekin arvioida mikä teille on parhaimmaksi ratkaisuksi tiellenne. Esiinnymme välillä pieninä olentona katseenne ulottuvilla kunnes katselette toisella tavoin ettekä havaitse enää mitään silmillenne. Silloin esitämme uutta havaintoanne teille itse uudelleen että näkisitte miten teidän katseeenne esitti pyynnön kuunnella jotain tarkkaavaisesti eikä sellaista taitoa olekaan vielä kaikilla jotka katselisivat korvillaan.

 

Kuitenkin sellainenkin kyky on täysin luonnollinen uusille jäsenillenne jotka saapuvat pian luoksenne ettekä kuuntele itse heidän tarinoitaan vaan selaatte kirjojanne ja esitätte heille kysymyksiä joiden luulette ratkaisevan kaiken tiedonnälkänne. Kuuntelemme aina uusia kysymyksiänne ettekä lähes koskaan kuuntele itse ratkaisuja korvillenne mutta esitätte kuitenkin uusia kysymyksiä kunnes esitätte ainoastaan tietyn alueen ratkaisuja ja sitten pyritte mustaamaan kaiken muun olemassaolon pois luotanne siten että teillä ei vain ole siihen tarvittavaa kykyä kuunnella sen olemassaoloa. Salaamme kaiken esittämämme yksityiskohdat ettekä näe heitä uusia jäseniänne vielä pitkään aikaan mutta näin olemme teille kertoneet tulevaisuudesta siten kuin se tulee olemaan ja näin saattelemme mieliänne eteenpäin pitkästi tulevaisuuteen joka teillä tulee olemaan hyvin vaihteleva siinä suhteessa että heitä uusia olentoja etsitte usein mielessänne ja pysähdytte vertaamaan henkilöitä keskenään miettien kuka mahtaa olla uusi ja kuka entinen olento.

 

Sellaisen väärän havainnon saatatte aluksi luoda heistä uusista ystävistänne että ovat he toisenlaisia mutta kuitenkin täysin kuin jokin tuttavanne kaukaa menneisyydestä ettekä lainkaan esitä taitoa kuunnella korvillanne heidän olemustaan joka paljastaisi heidän olemassaolonsa salaisuuden. Toisia kaltaisianne saapuu uuteen elämäänne usealtakin eri suunnalta kuitenkin aina siten että heissä pysytte laskuissa ettekä sekaa heitä toisiinsa. Paljon on sekaannusta kunnes opitte tuntemaan toisianne paremmin mutta silloin aloitattekin kanssaelämisenne toisen asteen joka on uusi olemus kullakin sisimmässään.

Sellaisen olennon avun saatte siis joka teille kertoo tarinoita henkilökohtaisesti ja saatte apua sitä aina pyytäessänne ettekä koskaan jää vaille kaveria ja ystävää auttavaa. Kerrotte sitä vielä tapahtuvan maailmassanne että olette niin yksinäisiä ettei teillä ole luotettuja kavereita lainkaan ettekä arvosta heitä kanssaeläjiänne siinä suhteessa että heille uskaltaisitte kertoa tuntemuksistanne. Siltikin uudistatte sellaista käsitystä kaveruudesta sitten myöhemmin että kaiken saatte uudistumaan ystävyyden saralla ja sellaisen kaverin löydätte aina jostain joka kertoo teidän olevan tuttu ja luotettu kaveri myös heille. Usein löydätte heitä kummallisista paikoista kuten maalaistiet tai pöydät syrjäisen polun mutta kuitenkin ovat he olemassaolevia jäseniänne.

 

Ok, alan väsyä kovin... Saattelemme sitten kovasti pahoitellen satumme päätökseen ettei teille synny kuvaa väärää sanoistamme mutta kuitenkin nähdäksemme olette kaiken aina väärin koettaneet kuvitella mielessänne siinä onnistumatta kuitenkaan. Siis sanoitamme jatkossa hieman maltillisemmin sanamääriämme kunnes opimme oikean määrän. Kannustamme kaikkia luonaan kertomaan toisilleen tarinoita siitä miten teille saapuu uusia ihmisiä luoksenne niin eivät he sitten ole niin kummallisia kun olette jo valmiiksi varautuneet heidän saapumiseensa. Usein kannustavat hekin teitä. Ok, lopetan.