https://saijankirjat.jimdo.com/2017/03/01/rauha/

"Olkaa viisaita jatkossa älkääkä antako kenenkään sanella miten teidän tulee ajatella tai olla jäseniä kansalaisia kunnioittavia valtaapitäviä kohtaan.

Esitämme teille uudistuneita ajatuksia sen vuoksi että kertoisitte toisillenne olevanne uudistuneita alokkaita kansakunnan jota ei sorreta eikä väheksytä vaan olette suurenmoisen kauniita aloituspisteessänne olevia kuuntelevia opiskelijoita että kuuntelette toisenlaista järjestystä aloittavanne kuin se iänikuinen maailmantaloutenne, joka järjestelmä on tuhoutumassa pian maailmastanne pois ettekä palaa sellaiseen tavoitteseen olla rikas tai kuuluisa milloinkaan.

 

Ottakaa vain tavoitteeksenne avustaa toisia kaikessa missä suinkin kykenette että osaisitte valmentautua siihen auttamiseen jo valmiiksi, sillä vaikeaa se on tavallaan kaikille ajatella yhtäkkiä myös kaikkia muita jos olette valmentautuneet vain omaa etuanne ajattelemaan.

Siinä ajatuksessa pyydämmekin teiltä kaikilta apua suojella kanssajäseniänne sorrolta ja riistolta maailmanne, että ottakaa heidät suojateiksenne jos olette joitakin havainneet puuttuvan oikean tien matkalta.

Sillä entistä suuremman palkkion aina saatte ansionne mukaan jos olette toisiakin avustaneet elämänsä tien alkuun.

Uudistamme teidän iloisuuttanne ja mukaansa tempaavuuttanne siten mahdollistaen uudistetun suosion matkallenne, että sijaitsette kyllä aina sädehtivinä olentoina jos olette sellaisen tavoitteen osaksenne myöntäneet, vahvistaneet että kerrotte olevanne suvaitsevia toisia kohtaan."