Epäilin että tauon jälkeen olisi vaikeuksia kirjoittaa viestejä mutta hyvin sujuu, ehkä oma tasoni on jälleen vakaa sillä turhia välisanoja ei esiinny niin paljon vaan teksti oli nyt hyvin määrätietoista...

 

Lyhennelmä:

 

On turha pelätä tulevaisuutta. Kun alkaa esiintyä noloja tilanteita niissä tapahtumissa joita toistaa vanhan kaavan mukaan, on aika uudistaa toivomuksia, kasvettava. Siinä on kuitenkin turha hätäillä, sillä emme ole aina valmiita.

Voi esiintyä kiusaamista, kiusaaminen on joukkotuhoase vaikka emme edes ymmärrä sellaista itse käyttävämme (viestissä tästä tarkemmin).

 

On otettava puolustuskykymme sisältämme, sillä vielä jonkin verran on meillä jokaisella sitä valoa matkassamme joka kertoo miten menetellä, siinä on kyse miellyttävästä harmoniasta. Puolustuskykyä ei saa käyttää liikaa, sillä kurjuus on tuloksena taas siitä toisen ihmisen mielenhallinnan menetyksen aiheuttamisesta. On siis pysyteltävä vaatimattomana eikä pitää itseään erikoisena, sillä jokaisella on sama vakiomäärä valoa.

 

Uudistumisen koemme arkipäivässämme ehkä vain pienenä oikealla tolalla olemisena, ei aina välttämättä suurena ilona. Tavoitetta kohti vain hitaasti edetään, yllättyen miellyttävästi kun siihen pääsemme. Matkaan liittyy nyt vielä iloa ja surua, omien katastrofien kertaamista, mutta uudistumme.

Puurtamiseen kyllästyneen kansan nousu on ennustettu, huomataan pitkän taivalluksen jälkeen olevansa armollisen voiman hallitsijoita. Jokaisen tulee ymmärtää toisia tasavertaisina, emmekä enää tule olemaan vihaisia tai epätoivoisia.

 

On harjoiteltava, kerrattava opetuksia että voisi ponnistaa syvyyksistä aukealle tasanteelle. Sillä ajoitus on tärkeää, hätäilemällä aiheuttaa itselleen vain hankaluuksia. On vain istuttava ja odotettava kyytiään joka saapuu silloin kun itse sen mahdollistaa itselleen.

Toimitaan oman kaipauksen, vaiston mukaisesti itse suunnan määritellen eikä haittaa vaikka kokisikin olevansa maailman herruuden omistaja. Täysin uusiakin monipuolisia tavoitteita kohti kuljetaan joista ensin ei ole mitään käsitystä, mutta polku edessä siloittuu jatkuvasti ja näin ymmärrys kasvaa.

 

Myös yksin ilman opastusta voi yrittää hallita maailmaansa, mutta oppaat suosittelisivat kuuntelemaan mitä valaistusta he tarjoavat polkumme alkuun. Sillä polku saattaa kääntyä liian voimakkaasti toiselle puolelle. Sijaiten ehkä kyllä toisella puolella rajaa, mutta tällä maallisella puolella olemme liian kiireisiä ymmärtääksemme olemuksemme monimuotoisuudesta.

Liian moninaisiakaan haaveita ei kannata kerätä jonoon ja kohdistaa niihin toimiaan, se pitää meitä sivussa kaikesta.

 

Vasta kun väsyy taivallukseensa, osaa katsella jotain toisin ja haluaa uutta olemukseensa. Silloin voi haaveilla miten tahtoisi maailman kulkevan eteenpäin ja kertoa siitä kaikille toisille myös, sillä liika yksinäisyys on pahasta. Kertokaa miten tahtoisitte jotakin tapahtuvan, pyytäkää ystäviänne luomaan oma helliteltävä ajatuksensa uudistamisesta.

Näin ponnistamme nykyiseltä tasanteeltamme lentoon. Näin herätetään ne uinuvat unelmat ja toiveet eikä mitään niitä puutu sitten alkamaisillaan olevan muutoksen hetkellä.

 

Saavumme sille tasanteelle jolla auttaminen, sopumielisyys ja jalomielisyys on yhä helpompaa. Se on olemuksemme mullistavampi puoli, joka kertautuu vain jalostetuille olemuksille ensimmäisenä. Sisäisellä katseella voi tarkastella sitä muodonmuutosta iltaisin itsessään eikä siitä aiheudu mitään katastrofia, vaan ollaan hetkisen korkeammassa tilassa.

 

Koko alkuperäinen viesti:

 

30.5 klo 10   Huomenta!   Selittäisimme ehkä vielä hieman siitä eilisestä lähteestämme kummunneesta tavoitteesta janota lisätietoa ajanmukaista, että ehkä siinä kuitenkin vielä kuluu aikaa ennen sellaista uudistamista jonka arvoisia toki jo olisitte. Vaan ehkä vielä saatatte kuvailla jotain liian hermostuneesti ja antautumatta lisää että siivoaisitte vain mielellänne kerran jotain pois ottamatta mitään sellaista tilalle joka ansaitsisi kulkeutua joukkoonne.

 

Sillä ensin valaisette jotain aiheutuneen sellaista siitä kummallisesta kalpeasta hätiköinnistä että siinä tavoittelettekin itse liian arvotonta omaisuutta luoksenne, sillä ensin tulevaisuus saattaa näyttää arvokkaalta jonka jälkeen se lisääntyvässä määrin aiheuttaa hermostusta. Sillä ensin oletatte olevanne voitokkaita jonka jälkeen jokainen alkaa pelätä kuitenkin, ehkäisten juuri sellaisen tavoitteen kantautumisen joukkoonne joka puolestaan aiheuttaisi enintään hermostuneisuutta eikä kauhua kuten käy toisinaan.

 

Vähitellen aiheutuneet kommellukset luonanne kertovat teille jotain ennakoimattoman ennustamatonta muutosväsymystä, että kerrotte itsellenne miten tahtoisitte vain valmistaa jotain kaunista päivällistä. Eikä siinä jumalallista sijaa anneta millekään uudistuneelle toivomukselle jokaista uudistaa, että hekin lähtisivät jokainen kohtaamaan sen aiheutuneen joukkokatselman joka olisi kohdattava ennen kuin ketään voi laittaa kokemuksineen kertomaan juurtajaksaen mistä kaikessa onkaan kyse.

 

Sillä ensin oletatte olevanne lähtövalmiita, vaikkakaan sellaiseen ette kuitenkaan kykene maailmassanne vielä. Ja silloin lähdette väärään aiheuttaen juuri sellaisia kohtaamisia hengenmenetyksen muodossa, ettei sellaista tavoitetta tulevaisuudessa ole hyvä aiheuttaa juuri siten. Siinä menetetään ehkä kauheitakin arvokkaita omaisuuksia kuten nähden kerrotte toisinaan tapahtuneen aiheutuen menetyksiä uudenlaisia joukossanne, millaisia toivotte kestävänne lapsuudessanne.

 

Alkaen se juuri se koulutuksenne tuhoutuminen juuri sieltä alaluokiltanne kuten ymmärrätte miten ottavat he toiset osaa sellaiseen kiusaamiseen ja aiheuttavat elämänmittaista piinaa toisille, aiheuttaen sellaisen joukkotuhoaseen jollaista olette olleetkin itse aiheuttamassa tietämättänne.

 

Ottakaa esiin se puolustuskykynne sen verran juuri mitä kannatte siellä sisällänne. Sillä ensin otatte siitä aimo annoksen juuri ennallistaen entistä useammin pelata heidän toisten tuhoksi siten, että siinä kerrotaan juuri siitä mahdollisesta kurjuudesta mikä saattaisi kohdata sellaista katalaa asukasta joka kertaa aiheuttaen jokaiselle piinaa ja mielenhallinnan menetystä.

 

Sillä sellaista kohtaloa emme soisi kenellekään että ottavat häneltä jotain ehdottoman elinvoimaista pois, joka sentään valaisee vielä heikosti kulkuanne että siellä nähdään vielä kuitenkin jonkin verran jokaisen matkassa valoa joka kertoo itse jokaiselle miten tulee menetellä.

 

Eikä kuljeta se muassaan mitään valovoimaista häikäisevää asiaa, vaan juuri sitä pienen pientä merkitystä jollaista saatte jokainen entistä useammin luonaan että kiinnostutte ainoastaan jokaisesta mieltä värähdyttävästä harmoniasta joka kertautuu siis innostuneen jäsenen haaremissa jaloittelemaan juuri siten kuin tahtookin ohjailla olemustaan.

Olematta juurikaan mitenkään erikoinen henkilö mielestään vaan halliten jotain harmoniaa kuitenkin tahtomattaan, ehkäisten juuri sillä uudella loistavuudella jotain harmia jollaisesta tahtoisitte päästä eroon.

 

Kertaamme siis entisen tapaisesti jotain ennakoimatonta uudistamista jonka voisitte löytää juuri siitä arkipäivästänne, eikä siinä tapahdu sellaista ilon häivähdystä ehkä jota olettaisitte näkevänne.

Vaan siinä nähtävästi oletatte ainoastaan olevanne vain hieman tolallanne enemmän. Ehkäpä sellaista juuri kaipaamaanne tavoitetta kuvaillen kuljette sinne määräänne hieman liioitellun hitaasti edeten mutta sellaista tavoitetta julkaisten kuitenkin että tiedätte itse minne suuntaatte, ollen siitä mieluisen yllättynyt kun lopulta sen satamanne kohtaatte.

 

Ollen se määritelmänä ehkä hieman liioitellun vähäpätöinen, vaan sellaista iloa ja surua kohtaatte sillä matkallanne että siitä arvaattekin miten liittyy se juuri siihen avainasemassa olevaan onnekkuuteen osallanne että kuljettekin kuitenkin ehkä vielä liian haparoivin askelmin. Mutta siitä onnistutte uudistautumaan ehkä vielä jopa sellaisen määrän tapahtuman mitan verran kamppaillen lisää että siinä tavoitellessanne olettekin kukistaneet jopa toisia onnettomia viritelmiä uudistaa jotain kamppailua kaakossa.

 

Vaikka sellaiseenkaan ette tahtoisi osallistua, mutta jokaisen on määritelmänä kerrattava niitä aiheuttamiaan katastrofeja kuten kuvailette itsekin aiheuttaneenne toisinaan. Kertaatte ehkä liian vähämääräisesti vielä niitä jalostettuja määriänne, kuitenkin lisäten yhä kiihtyvällä tahdilla kulkuanne.

Olematta mitenkään ehkäisseet kuitenkaan lisääntymästä sitä lumovoimaa joka jokaisella tuhdilla tasanteella unohduksen verhon takana sijaitsee, olematta sentään vioitettu mitenkään sellaisen tahon toimesta joka sellaista aikaisemmin tasapainotti kulkuanne.

 

Sillä ensin ottivat osaa jokainen vähäinen olemus eikä siinä kerrottu mitenkään osallistujille että olisivat vähäisiä vaan ehkäisivät jokainen kertomasta sellaista vähättelevää suvaintia, että siinä kertasivat ehkäisten juuri sitä ennustettua kansan nousua joka ilmoitti olevansa viimein liian täynnä kaikkea armotonta puurtamista.

Ja kertaavat olevansa armollisen voiman hallitsijoita jotka ottaisivat mielellään jotain tilalle sen aiemman väsyneen taivalluksen, jollaista tahdoitte vähämielisinä pitkäänkin kantaa.

Aiheuttaen jokaiselle menetyksiä enemmän, sillä ehkä kuitenkin liian paljon sijaitsi niitä kateita olemuksen muotoja siellä keskuudessanne ollen se väärin toisaalta. Vaan siten osallistuitte kuitenkin herkemmin kohtaamaan niitä puutoksia mielialoissa että siinä tahdoitte kerrata miten jollakulla kuuluisi olla vähemmän ja jollakin enemmän.

 

Vaikka sellaistakaan tavoitetta olemuksenne mittaista ei tarkoitettu olevan, vaan sijaintinne määrä on oleva vakio sen suhteen että jokaisella tulee olla olemuksensa määräinen vakio sijainti valoa.

Että siinä kertaatte juuri niitä harhojanne jos oletatte olevanne jokainen toisella tavoin välittynyt valon lähettilääksi että jollakin olisi vähemmän ja toisella enemmän kykyjä kumota kaikkea ympäröivää olemusta.

 

Jokaisen tulee siis sijaita ja ymmärtää sen suhteen kulkea mielessään varovaisesti miten kertaatte ajatuksianne ymmärryksenne suhteen toisista, joten kertokaa heille kaikille miten ehkäistä juuri sellaista kertaamista että kertokaa miten kartoittavat juuri eniten olemustaan he epätoivoiset olennot joita olette vielä toistaiseksi.

Vaan siitä ponnistatte arvoonne loistokkaaseen olematta enää vihaisia tai epätoivoisia olemuksia.

 

Kertaamme näitä tarinoita lisää jatkossa joten varautukaa siten mahdollistaen että siinä ajatuksessanne kertaatte myös opetuksiamme aikaisempia, kerraten ehkä liikaa toisinaan pitkäveteisesti mutta tulee se ajoitus olla suosiollinen miten jatkatte pohjalta kurkistaen reunalle keräten rohkeutta kaivautua syvyyksistänne aukealle tasanteelle.

 

Sillä ensin aiheutatte itsellenne lisää hankaluuksia jos oivaltamatta lisääntynyttä katselmustanne, oivallatte olevanne liian vetovoimaisia olemuksia.

 

Joten istukaa ja odottakaa kyytiänne, sillä se saapuu juuri siten kuin mahdollistatte sen itse itsellenne.

Ettei sellaista tavoitetta tule kysymykseen olla määrännyt itselleen jonkin tavoitteen jota ei kykene saavuttamaan. Siinä istutte ja olette miettiväisiä minne suuntaan lähtisitte kaipauksenne mukana, kertaatte ensin kaipaustanne, jolloin osaatte sen kaipauksen mukaisesti toimia jatkossa.

 

Siinä määrittelette itse sen suuntanne kerraten ehkä liioitellun muodokkaassa mitassa olemuksenne määrän, mutta sellaista tapahtumaa sallimme tapahtuvan eikä se haittaa teidän kulkuanne vaikka olettaisitte olevannekin maailman herruuden omistaja.

 

Eikä sellaista tapahtumaa siis hallita mitenkään harhaisesti vaan osaatte täysin itse arvioiden julistaa mitä olettekaan suunnallanne, olematta juurikaan sellainen vielä mitä toivoisitte tapahtuvan sisäisesti mutta pian osaatte jatkossa kertoa juuri siitä iloitsevanne mitä olettekin kaivanneet aluksi lähtiessänne matkaan.

 

Joten kerratkaa ensin tavoitteitanne ettei julistaudu mikään vanha velho teidän turmaksenne että sijaitsette juurikin ehkä väärällä tavoitteella. Siinä mahdollistatte siis toisinaan juuri niiden aikaisempien yritystenne arvokkuuden ilmaista, mutta sellaista tavoitetta kuljette kohti joka kohtaa ainoastaan uusia kertomuksia olevaisuuden.

Kerraten ehkä monipuolisesti enemmän kuin mistä teillä on käsitystä vielä, mutta siloitamme teidän polkuanne eikä teidän tule olemaan vaikeutta ymmärtää mistä on kyse.

 

Äänestämme jaloillamme jos oletatte olevanne kykeneväisiä hallitsemaan itse maailmaanne joten kertaamme ehkä toisella kertaa, jolloin esitätte itse pääosaa eikä siinä hallita mitenkään epävarmasti sittenkään.

 

Mutta ehkä suosittelisimme teille jokaiselle kuuntelevanne mitä ehdotamme ensin valaistukseksi polullenne ettei se kääntyisi liian voimakkaasti sijaan toiseen, puoleen sellaiseen joka vain innostaa taas niitä vähempiosaisia kerääntymään yhteen, liioitellen jokaista toimeaan että kuluttavat vain harjaantumattomia mieliään liikaa.

Sijaiten ehkä sijassaan toisella puolella rajaa mutta tällä puolella maallisella olettekin liian kiireisiä kerrataksenne jotain olemuksenne monimuotoista tarinaa.

Että siinä mahdollistatte kuitenkin liian merkityksellisen aloituksen jokaiselle jos otatte liikaa mahdollisia haaveita jonoon, joihin kohdistatte toimianne pysytellen liikaa jäsentenne keskuudessa ikäänkuin sivussa kuitenkin.

 

Kertaamme näitä oppejamme pysyäksenne sivussa ikääntymisen tuomalta ilkikurisuudelta, kuten tahdottomilta kuvailuilta miten tahtoisitte kerrata jotain entuudestaan jäsentelemätöntä havaintoa juuri siitä mahdollisesta uudistautumisesta. Että siinä mahdollistatte juuri siten mahdolliseksi myös sen kertautumisen jollaista ette enää tahdo, sillä ensin on väsyttävä taivallukseensa jolloin osaatte katsella jotain toisin katsein.

Ilmoittaen että siinä juuri tahdossanne olette väsyneitä olemukseenne ettekä tahdo siitä toisaalta luopua mutta tahtoisitte jotain kannaltanne onnistuneempaa tilalle.

 

Joten ottakaa vain kerratkaa mitä olettekaan viime aikoina oppineet miten tahtoisitte maailmanne kulkevan eteenpäin ja kertokaa siitä kaikille jäsenillenne. Sillä ensin oletatte olevanne haluttomia jakamaan haaveitanne, vaan siitä onnistutte kertomaan kuitenkin.

 

Sillä olette liian haaveissanne ylettäneet sille jollekin asteelle että sijaitsette kuitenkin liikaa toisinaan itsessänne eikä sekään ole toisaalta kenellekään yksinäisyys hyvästä, ollen paha asia, kertaamme sanojamme.

Joten ottakaa lisää ilmaa, tuulia siipienne kärkien väliin juuri sillä tasanteella ponnistaessanne lentoon jolla olettekin nyt ja kerätkää niitä sanoja kokoon joilla kertoisitte jotakin tapahtuvan juuri siten kuin mahdollista saattaisi ollakin.

Niin tehden herätätte ne uinuvat puutteenne ja janonne ettei teiltä havaita puuttuvan mitään alkamaisillaan olevan muutoksen partaalla sitten puuttuvia unelmia ja tapahtumia joita olisitte kaivanneet kohdallenne.

 

Karkaamme näin keskuudestanne kertomuksen siivittämin ajatuksin, joten kerratkaa juuri se kohtaamanne ajatus kaukokatseisuudesta miten ottaisitte heitä toisia vastaan jokaista kohdallaan.

Miten sellaista uutta tahtoisitte kannustaa olemuksenne muutoksessa että siinä tahdotte kuvailla heidän syventyneen juuri sellaiseen tahdonmukaiseen leikkiin kuin olettavatkin.

 

Kertaamme näin loppuun, olkaa hyvä saatelkaa jokaista luoksenne tullutta jäsentä luomaan oma helliteltävä ajatuksensa jokaisesta uudistuneesta kuvailusta. Joten kerratkaa siitä vain lähtien miten kannattelevat hekin ajatuksissaan jotain uudistamista ja uutta ajatusta, olen väsynyt ehkä liikaa miettimiseen mutta sellaista tulisi kannustaa matkaan että sijaitsette pian sillä uudella tasanteellanne ettei sellaista tavoitetta saapuisikaan olla vihainen tai merkittävä henkilö omassa tilassaan.

 

Sillä ehkä katseenne kertautuessa opitte miten tahdotte olla vain sopumielinen ja jalokas olento, sillä ennustamme teidän saapuvan sille olemuksen tasolle jolla auttaminen on yhä helpompaa.

Sijaiten se ehkä sillä olemuksenne mullistavammalla puolella joka kertautuu vain jalostetuille olemuksille ensimmäisenä, sillä kerromme siitä jokaiselle joka saapuu luokseen iltaisin kekkereille suorastaan miten katselevat sitä muodonmuutostaan sisäisellä katseellaan.

Eikä aiheudu siitä kenellekään mitään merkittävää muutosta siis aiheuttaen jotain katastrofia, vaan sijaitsette ehkä hetkisen korkeammalla kuin se tila mihin olette tottuneet maisemissanne.

 

Sellaista siis tänään jalostimme mietteisiinne. Olkaa hyvä näkemiin. Kaukokatseisiin avariin.