https://www.saijankirjat.com/2017/05/02/raha/

"---  Jäsenenänne tahdotte aina jotain kaukaisempaa asiaa haveilla, mutta kuitenkaan ette osaa varautua miten ottaisitte talteen niitä säästöjänne.

Ollen se väärin toisia kohtaan jos otatte lainaa suoraan pankilta jolloin katselette suorastaan heiltä arvottomia määriä jakelevanne, kuten tahtovatkin teidän arvostaa omaisuuttanne.

Kannustamme siis jokaista laittamaan ne arvonsa uuteen järjestykseen ettei sellaista tavanomaista taakkaa kenellekään enää kannettavakseen osallistuisi, että joutuisitte niiden hyödyntävien jäsentenne ikeen ja taakan alle kantamaan jotain ennakoimatonta määrää arvottomien osuuksien.

Niin salaista se heidän touhunsa onkin että kuulkaa miten kerromme siitä näin kannustaen jokaista liittymään yhteen, varattomina aloittaen juuri sellaisen tavoitteen luoksenne miten osallistuisitte kukin katseittenne mukaisesti vain arvontaanne mitä mahdattekaan maailmassanne saavuttaa varattomana. Joten kulkeutukaa jäseneksemme kuten oli aikojen alussa tarkoituskin eikä tarkoitettu teidän ikeeksenne sellaista kestämätöntä vaurauden kasvattamista jota olette niin mielissänne haikailemassa.

 

Kiitos, ymmärrän, olisin vain mielelläni asunut oman mökin rauhassa...  

Sellaista takkaa kannettavaksenne emme enää salli tapahtuvan että ottaisitte niitä lainarahoituksianne kannustamaan heitä toisarvoisia lainapantteja antamaan, joten kannustakaa itseänne liikenteeseen juuri siten kannustaen kaikenlaista arvokkuutta mukananne kantavanne. Ollen se väärin heidän kannaltaan katsottuna mutta juuri oikein teidän mielestänne. Kannustamme näin väärinkäsityksiä välttelevänne jatkossa.

Ollen se väärin jos aiotte kannustaa luokkanne jatkumaan siten että sijaitsette jollakin vuorella omistaen puolet sen vuoren arvosta, jolloin mielestänne oleilette juuri omimmalla maapläntillänne. Vaikka sellaista toivomusta ei milloinkaan ole asetettu, miten toivoisitte vain olevanne kuin juuri sen koko omaisuutenne mukaisesti yhtä ja samaa suorastaan sen koko vuoristonne kera.

Kuitenkaan juurikaan poikkeamatta uudistuneesta käsitykyvystänne olla jäsenenä suuressa voimassa, vaan juuri sellaisen mitan verran parannatte maailmaanne ollen ottamatta yhtäkään lainarahalla ostamaanne kulutushyödykettä. Vaan sellaista tavaraa ainoastaan jollaista tarvitsette elääksenne jäsenenä kuuliaisen joukon, ollen se väärin mielestänne tällähetkellä kyvyllänne ymmärtää vielä asioitanne.

---"