https://www.saijankirjat.com/2017/06/06/piirroksia-6-6/

 

"Innostamme lauseiden välissä jatkavanne kerrontaa ilmaisun muodossa. Laula, jos tahdot.

Ilmaise jotain enemmän, sillä kysymys kaikessa on juuri se eläytyminen onneen. Silloin vasta iloiten käytte matkaan, jos ilmoitatte kuulevanne jotakin samanlaista sävelmää. Kertokaa jakein suurin, miten mahdollista on kantaa suurta onnea muassaan, eikä näy loppua sille jatkossa.

 

Olkaa viisaita ja odottakaa lisää ajan tapahtumia, jotka vahvistavat kaiken olevan totta lauseissanne ja silloin lisäätte itse määräänne. Kunnes kerran kaikki onkin mielessänne selvää ja kertaatte usein ainoastaan jakaaksenne jotain ennenkuulumattoman mielekästä asiaa. Kuten sitten jatkossa osaatte ajatella selvemmin.

--

 

Haluaisin piirroksen vihjeeksi mitä tarkoitti: "odottakaa lisää ajan tapahtumia jotka vahvistavat kaiken olevan totta". Millaisia tapahtumia? Mitä kierrepunos kuvaa?

 

Sellaista esittelimme siinä, että miten tahdottekaan ansaita vapautenne, on se tapahtuva siten mahdollistaen vain ensimmäisen asian, turvallisen punoksen aukeamisen.

Että niin avaatte sen  summittaisen valitsemanne kohteen elämässänne jonka toivotte aukeavan. Ja silloin olette jo niin pitkällä haaveiluissanne että siintää jo kaukainen ranta ajatuksissanne.

Sillä ensimmäisenä teillä lähtee laaja joukko irrottautumaan osastanne, jolloin ennustamme sen suuren etäisyyden kaventuvan ja jaksatte jatkaa siinäkohdin täysin omatoimisesti.

Se ensimmäinen jae avautuu luonanne kun syvennytte katselemaan sellaista tavanomaista jaetta joka suvaitsee kuvailla jotain kauniimpaa jakautumista ilon ja seesteisyyden.

Ilman niitä avautuneita jakeitanne pysytte piilossa kehitykseltä joka avartaisi jokaisen hallinnoimaa keskimääräisen avartavaa mielikuvaa.

Usea eri merkitys saa mielessänne oivan vastauksen, eikä tarvita ketään selittämään oliko se mahdollisesti jokin avaruusolento, vai tarvitseeko siitä vielä halaistua sanaa eritellä mielessänne.

 

Vertaatte siis paljonkin asioitanne menneeseen jatkossa, joten arvioikaa jo nyt, miten mahdollisesti reagoisitte jos ottaisitte asian esille tässä nykyhetkessänne.

Paljonkin erilaisia paljastuksia on tulossa haltuunne, sillä kaikki esitellään juuri siten kuin vain todellisuus vallitsee.

Monikin asia pysyy silti hallussanne, kuten se kertaus, miten voimallisia olemuksia olettekaan.

 

Pysykää valveilla ja olkaa varovaisia, sillä yhä vallitsee toisenlainen taika maailmassanne että yrittävät sumuttaa kertomuksiaan toiseksi."