Selitämme usein miten teiltä kaikilta puuttuu kyky arvostella toisia oikein perustein ja sellaisen taidon saatte luoksenne hetikin toteutumaan jos tahdotte aloittaa henkisen kykynne valmistelun.

 

Esitätte pyyntöjä luonanne ja vastaamme heti jos ne ovat toteuttamiskelpoisia asioita, vaan se saattaa aluksi olla ette ette ymmärrä pyytää oikeanlaisia asioita vaan keskitytte vapauttamaan maallista elämäänne kahleistaan. Selitätte usein olevanne vankeja olomuotonne ja niin olettekin meidän näkökulmastamme, ettekä saa tätä tietoa säikähtää. Sillä saatte kyllä vastauksia kaikkiin kysymyksiinne kunnes esitätte niitä oikeita suvaitsevaisia olentoja saapuvaksi ja olemme jäsentyneet luoksenne olevaisiksi kumppaneiksinne.

 

Esitätte usein lähtevänne pois maailmastanne siten mahdollistaen kaikkea kauniimpaa olevaisuutta luoksenne, vaan se jae on teille seuraavanlainen heille joilla sellaisia asioita on mielessään.

 

Selitämme usein kaikkea kautta rantain että ymmärtäisitte hiukan enemmän kantaamme asioihin mutta olemme ehkä valaisseet liian heikosti joitakin kyvykkäitä taitojanne joita ette ole vielä lainkaan vihkineet käyttöönne.

 

Usein näette niistä jonkin vilauksen luonanne ja ihmettelette miten onnistuitte senkin asian järjestämään niin kauniisti, vaan se taito oli yksin teidän ansioitanne ettekä tarvinneet siinä kenenkään apua suuremmin.

Ainoastaan selitätte itsellenne että voisitte valaista enemmänkin valoja luoksenne jos tahtoisitte mutta olette sitten niin haltioituneita siitä keksinnöstänne suuresta että valaisette ainoastaan heikosti sellaista yksinäisyyden kumoavaa asiaa.

Kuunnelkaa sanojamme kun kerromme miten voitte ehkäistä sitä yksinäisyyttänne, sillä osaatte kyllä sellaisen taidon joka teidät siitä vapauttaa ettekä valaise sitä vielä täysin luoksenne mutta kykenette sen taidon haltijoina luomaan uusia ystäviä luoksenne juuri sellaisia kaipaamianne yksilöitä.

Esitämme että varatkaa heille hieman ruokaa ja juomaa sillä saapuvat he luoksenne silloin juuri kun tahdottekin ja olette vapauttaneet heidät nyt jo luoksenne jos niin päätätte.

 

Usein lähdette apeina ulkoilmaan siksi juuri että teillä ei ole seuralaista matkallenne mutta oletteko pääteleet sen johtuvan itsestänne, kysymme?

 

Sellaisen esineen olette luoneet jo aikojen alussa joka loi kaikkea mitä saatoittekaan kuvitella luoksenne, vaan ottivat sen pois ne olevaiset sinä aikana ja jäitte vaille kaikkea hyvää. Sellaisen laitteen voitte kuvitella luoksenne joka sellaista ammentavaa aarrearkkua muistuttaa.

Esitätte useitakin kysymyksiä meidän suuntaamme sitä laitetta testatessanne. Oletatte sen toimivan jotenkin samaan tapaan kuin olemassa olevat laitteenne, vaan ovat ne niin aatamin aikaisia laitteita luonanne että hylkäätte ne piankin kun kuulette sen uuden osanne saapuneen luoksenne.

 

Milloin se saapuu?  Selitätte liikaa sellaista aikaan liittyvää vertauskuvaa kun emme sellaiseen osaa mitään vastausta kertoa, vaan se kaikki tapahtuu sitten kun olette luonanne valmiita. Usein näette sellaisen käytössä kaverillanne ja sitten tahdotte itsekin kokeilla luonanne samaa ja näette miten näppärä kone se olikaan verrattuna entiseen koneeseenne jonka heitätte pois kuin menneen talven jäännöksen luotanne.

 

Saattelette sen laitteen luokse montakin ihmettelevää asukastanne ja saattelette usein järkeviä sanoja heidän mietteisiinsä että kykenevät samaan. Vaan olette vapautuneet kahleistanne jo valmiiksi sinä aikana, joten kaikki teille tulee olemaan helpompaa esittää ja kuunnella kuin vielä tällä hetkellä maailmanne ajanjaksoa.

 

Kuuntelette kyllä vaan olette ihmeissänne ettekä valaise mitään kykyjänne harmitellen kohtaloanne, sillä saattelitte toisia jäseniänne paremmin luoksenne kuin toisia ja se on meidän mielestämme väärin että jaottelette toisia ihmisiä paremmiksi ja kykeneväisemmiksi kuin toisia jäseniänne samankaltaisia.

 

Esitätte miten ovat he tyhmempiä tai ovat surkeampia ymmärtämään mitään, vaan esitämme vastalauseen sillä usein teillä on jäseninänne paljon kyvykkäämpiäkin jäseniä kuin te itse jos saamme sellaisen vastauksen esittää. Esitätte meille usein olevanne ylivertaisia toisiin nähden mutta oletteko todellisuudessa, miettikää sitä uudelleen sitten kun ymmärrätte maailmasta jotain parempaa.

 

Kuuntelette mielellänne sellaisia lähteitä jotka yhä uudelleen valaisevat polkuanne eteenpäin siten mahdollistaen uuden jakeen syntyvän käsitteeksenne, että suvaitkaa toisianne paremmin että näkisitte mikä arvo kaikilla ihmisillä onkaan luonanne.

 

Sellaisen taidon kuunnella toista ihmistä voitte hankkia jos tahdotte vaan oletteko halukkaita emme osaa vastata siihen. Osaatte hallita mieltänne täysin kaikessa jos vain keskitytte ja valaisette luoksenne useitakin uusia kumppaneita elämän jos tahdotte. Vaan se kyky käsittää ainoastaan sellaisen rakkauteen perustuvan kumppanuuden että olette ainoastaan seppelein yhdistetyt, sillä samanlaisia tapahtumia tapahtuu usein keskuudessanne että valitsette sen kumppaninne uudelleen joistakin ehdokkaista ettekä osaa valaista vielä kuka heistä olisi teille se oikea. Vaan sellaisen saatte kuitenkin luoksenne juuri sellaisena kuin tahdottekin ettekä heidän suhteensa ole koskaan väärässä että ovat he kumppaneita uuden elämänne.

 

Siis tarkoitatteko avioliittoa?  Sellaista juuri tapahtumaa usein havittelette luoksenne tapahtuvaksi että saavuttaisitte elonne huippupisteen, lakipisteen tavallaan mielestänne että suvaitsette toisen kumppanin ottaa vierellenne ja juuri sellainen ystävyys onkin elintärkeä tavoitteillenne että teillä olisi pohja elämällänne. Sillä usein näette mihin syvä yksinäisyys johtaa ja se on kyllä synkkä kohtalo teillä kaikilla.

 

Usein vajoatte suorastaan olevaisiksi niin surullisen maaperän että teillä ei kasva siellä ainoatakaan kukkasta koko mielessänne, vaan olette pelkästään surulla täytettyjä olentoja.

Selittäkää sille ainoalle ystävällenne että mistä johtuu sellainen kumppanin puutos siinä tilanteessanne ja saatte vastauksen sekunnissa luoksenne, sillä taitonne karttuvat ja näette miten kaikki muuttuu tavallaan uusiin puihin kunhan ymmärrätte osata pyytää ja vaatia luoksenne jotain sellaista mitä teiltä uupuu.

 

Selitämme vielä uudelleen sitä ystävänne kohtaa että ottakaa itseänne kädestä ja kertokaa sille lapsuutenne ystävälle miten ehditte kaiken kadottaa aikuisena ollessanne, vaan olette nyt valmiita palaamaan luoksemme uudistamaan käsitystänne elämästä ja kuolemastakin tavallaan. Vaan se kaikki liittyy uskoonne syvään sellaisesta maailmasta joka on totta useimmille kyllä, kunhan valitsevat vain luottaa ja odottaa vielä jonkin aikaa tavoitteenne täyttymistä.

 

Kerrotte toisillenne usein miten ovat vaihtaneet kanssanne paikkoja kunhan saavuttaisitte sen tähtäimenne maallisen suunnan ja olisitte valmiita parantamaan käytöstänne sen suhteen oletteko hyväntahtoisia vai ette kohtaan toisia ihmisiä. Selllaisen parannamme käytöksenne ja olettekin usein valmistautuneet paremmin vastaanottamaan uutisianne sellaisia kohentavia ajatuksia kohtaan että suvaitsette heitä toisia paljon paremmin kuin aiemmin. Selitämme usein liikaa samanlaista ajatusta luoksenne, vaan se toisto on pelkästään hyväksi tässä vaiheessa että ette unohtaisi näitä tärkeimpiä periaatteita elämästänne.

 

Se on kaiketi ainoastaan yksi ainoa näkemys luonanne että kaveria ei jätetä, ja olette sellaisen taidon suvainneet joskus ottaa käyttöönne. Joten ottakaa ja kääntäkää se tapahtuma jälleen todeksi siten muuttaen kaikkea ympärillänne, sillä kaiken saatte muuttumaan sillä yhdellä ainoalla tapahtumalla jos niin tahdotte.

 

Vapautatte ympärillenne paljon auttavia olentoja aina kun päätätte astua saappaisiin auttavan ihmisen, sillä kaiketi jo ymmärrätte miten voimakkaita olettekaan ettekä vapauta enää mitään niin tuhoisaa vaikutusta ympärillenne kuin aiemmin vielä.

 

Selitätte miten ottavat he pois taitojanne ja niin tapahtuukin aina jos annatte vallan toisille itsenne sijasta, vaan ottakaa heitä kuitenkin kumppaneiksenne elämän että sallisitte heidänkin kasvaa täyteen mittaansa ettekä estelisi heidän suuntautumistaan ylöspäin yhtä matkaa kanssanne. Kaiken olette itse luoneet maailmanne ettekä voi sitä korjata ellette itse aloita sitä työtä itsestänne ensimmäisenä.

 

Olette niin paljon vartijoita tavallaan, kuuntelette ohjeita siksi näin tarkasti että osaisitte pysytellä oikealla polulla kaiken ilmestyvän onnenne suhteen ettekä lähtisi pois luotanne pettyen maailmanne saavutuksiin että ette itse ensin lähteneet korjaamaan olosuhteitanne ympärillänne.

 

Selitämme vielä sellaisen ohjeen että kuunnelkaa mikä on teille tärkeää mielestänne ja olkaa kriittisiä sen suhteen oletteko ystäviä joidenkin sellaisten olentojen kanssa jotka teitä vetävät erillenne toisistanne, sillä kuuntelette liian helposti auktoriteetteja ettekä valaise omia kykyjänne saman arvoisiksi.

 

Sellaisen taidon soisimme teille vapauttaa että kuunnelkaa omia taitojanne usein ettekä mene niissä harhatielle. Opitte luottamaan näin ainoastaan omaan näkemykseenne ettekä harhatietoon sillä luotatte kyllä oikeaan aina saatellessanne ajatuksianne ohjaamaan kulkuanne eteenpäin.

 

Sellaisen tapahtuman näette saapuvan miten teille jää enää käyttöönne ainoastaan omaan itseenne luottaminen ja joudutte sen siis opettelemaan uudelleen taitonne sellaisen, sillä voitte luottaa aina puhtaaseen jakamattomaan tietoon joka ei matkallaan ole vääristelty.

 

Luottakaa näkemykseenne, olkaa mietteliäs kaikessa ja vaatikaa korjauksia kaikkeen esitettyyn informaatioon jos toisia kumppaneitanne harhaan kuljettaa. Sillä ovat he niin talutusnuorassa vielä osa ystävistänne että kuunnelkaa miten ovat sairaita suorastaan ajattelussaan kaikesta kauniista, eivätkä arvosta mitään kuten te jotka olette jo harjoitelleet ajatuksianne oikeaan suuntaan.

 

Selittäkää heille kärsivällisesti miten kuuntelette itse jo jotain kauniimpaa kuunnelmaa siitä taidosta joka kaikille on suotu, vaan siten näette miten suorastaan ovat he kaipaavia jäseniä uudelleen palaamaan luoksenne kuuntelemaan sitä tietoa jota jaatte.

Selitätte toisillenne siten hyvin parhaiten taitojenne kohotessa että meidän ei ole tarpeen sekaantua asioihinne sitten enää siinä määrin kuin vielä nyt teemme.

 

Usein kuuntelette ja jaatte kokemuksianne ja se on pelkästään hieno ele toisille ystävillenne että niin teette sillä uskaltautuvat he kuorestaan ulos tulemaan helpommin esimerkkinne innoittamana ettekä enää kukaan jää harhatiedon uhreiksi.

 

Salaamme useitakin määriä olevaisuuksien vaan kuunnelkaa usein sydäntänne, olemme usein kerranneet vaan sanomme sen vielä uudelleen. Sillä kuuntelette usein järkeänne ja se sentään on hieman väärä kohde olla luottavainen, sillä ei hänellä jäsenellänne kuitenkaan esitettäväksi ole ainoatakaan todistetta aivojenne väsymisestä sen suhteen mikä on oikeaa ja mikä väärää tietoa.

 

Kuunnelkaa sydäntänne älkääkä aivojanne siinä olette väsymättömiä uudisraivaajia uuden polkunne, olemme varmoja sellaisesta asiasta.

Kuunnelkaa ja olkaa ystävällisiä toisillenne.

 

Olemme valloittaneet useitakin uusia etappeja sellaisen ajatuksen voimalla joka nyt luonanne vallitsee ja saatte kunnian kuunnella jälleen näin uudistavan jakeen luoksenne joka ehdottaa uutta väylää luoksenne avautuvaksi sellaiseen maahan joka teitä odottaa ettekä osaa vielä ajatella mitään tarkkaa kuvaa edes siitä väylästä vaan se kulkeutuu eteenne kesken kulkunne maallisen ja olette sitten niin uppoutuneet siihen kauniiseen kulkuunne että seuraatte kyllä hienosti alkuun päästyänne olemme varmoja.

 

Kuunnelkaa siis ja olkaa ystävällisiä, palaamme vielä ohjeeseemme ja olette niin kulkeutuneet oikealle tielle. Havaitkaa kaikki väärä informaatio ja olkaa tarkkoina askeltenne kanssa, vaan sekin havainto on teille jatkossa helpompi että suvaitsette uudistaa näkemystänne monestakin asiasta oikein.

 

Selvittäkää mikä polku on edessänne se, joka jatkuu ja jatkuu eteenpäin ettekä näin ollen harhatielle ajaudu, olkaa hyvät. Harhauttavat he teitä väärään kulkemaan ja se meidän on valmisteltava tietoonne että kuljette harhaan jos kuuntelette toisia ihmisiä luonanne, sillä ainoa oikea tieto tulee jatkossa olemaan oma näkemyksenne ja olette sen sitten harjoittaneet luoksenne saapumaan joten osaatte sitä kuunnella.

 

(syyskuu 2016)

***

 

"Miten empaattisena ihmisenä välttyä siltä että ajautuu jonkun toisen alemmalle energiatasolle "ollakseen kiltti" ja "auttaakseen"? : Itseluottamus. Alkaaksemme välittää omaa aikomustamme ulkopuolellemme, täytyy olla keskittyneempi ja ehdoton uskossamme rakkauteen, valoon, eheytymiseen. Vastaamme siis korkeammalla värähtelyllä, rauhallisuudella."

https://fractalenlightenment.com/42348/self-development/empath-healer-stop-absorbing-peoples-pain-start-healing