Otitte vain sen ensimmäisen vaatteenne naulakosta yllenne ja sovittelitte sitä kuuliaisena miten sopi se yllenne vasten tahtoanne kuitenkin. Vaan sitten havaitsitte miten ottaisitte paljon mieluummin sellaisen värikkään vaalean vaatekappaleen kuitenkin yllenne, ollen se säteillyt sellaista iloa suorastaan miten hahmotatte uusia jäseniä katselevanne.

 

Joten kurkatkaapa sinne vaatekomeroonne ovatko ne suosimanne synkät vaatteet yhä roikkumassa henkareissaan, oleilematta edes mitenkään järjestyksessä. Vaan siellä arvotaan kukin kohdallaan minkä vaatteen tänään jättäisi pois valikoimastaan, jolloin osutte kyllä ajan mittaan juuri siten mahdollistaen uuden vaatekappaleen sopimisen yllenne. Kannustamme näin pitkäveteisesti ollen muodikkaan tietoinen teidän vaatekappaleiden järjestyksestänne, vaan siinäkin tavoittelemme ainoastaan teidän vanhoja totuuuksia uudistumiseen.

 

Miten tahtoisitte vain arvottaa jotain olevan vanhaa ja jonkin uutta, joten siitä tässä jakeessamme vielä kertaisimme miten voisitte kannustaa ostavanne uusia vaatteita, vaikka sellaistakaan taidokasta luomusta ei tarvitse edes kassalle maksaa, vaan otatte sen vain käyttöönne kuten vanhasta muistista astutte jonnekin liikenteeseen mainion matkan verran edistyneenä myöhemmin katsellessanne taivallustanne.

 

Kannustamme näin tavattoman monitahoisesti siis jokaista liittymään juuri siten kuin tahtovatkin tälle monimutkaiselle matkallenne halki universumien, ja jatkossa vain lepattaen sen vaatekaapunne kun kuljette vieläkin edemmäs. Kulkien juuri sille tasanteelle jonne tunnette tällähetkellä kaipausta.

 

Sillä ensin on oltava valmis matkaan kannustaen toisia liittymään yhteen samaisella matkalle, joten kannustakaa ja etsikää vaatettanne kaipaavanne. Sillä entistä upeamman puvun omistatte jos olettekin valaiseet jonkin arvoisia olevanne.

 

Jokaista siis sisältäkäsin edelleen neuvomme, ollen se väärin kannaltamme katsellen mutta entistä kauniimman omaisuuden jokainen sieltä luolastanne tulette havaitsemaan jos otatte ne kannustimenne matkaan lähtöön valmiiksi. Joten kaiken arvoisia olette kyllä aloittamaan sen kuuluisan matkanne.

 

Kannattelemme sellaista ajatelmaa yhä teidän suosioonne miten kannustaisitte heitä toisia vähäosaisempia oleilemaan yhä enenevässä määrin luonanne. Kannustaen siis juuri sen verran miten itse tunnette mahdolliseksi, mutta kuitenkin hieman tekisitte tilaa luoksenne heille toisille myös.

 

Arvostaen jokaista kanssajäsentänne katselemaan uudistuneina jäsenienne silmin, katsein miten kannustavat hekin aikanaan sitten liittymään toisia matkaan. Jolloin osutte juuri siihen oikeaan retkeen joka suorittaisi jakautumisia onnen.

 

Kannustamme myös heitä liioittelematta kykyjään kertomaan juuri sen arvoisesti miten hallitsette joitakin taikoja luonanne, ollen se mielestänne ihmeellistä. Vaikka oleilettekin kuitenkin juuri sillä omimmalla alueellanne eikä siinä ole lopulta mitään aikaisempaan elämäänne verrattavaa muutosta kysymyksessä muuta kuin että juuri sen verran tahdoitte ja saittekin aikaan, minkä verran kannustitte toisia liittymään mukaan.

 

Ottakaa jokainen haltuunne sama markka ja kymmenyspenni matkallenne että siinä saattelette toisianne matkaan sammuttamatta sitä janoanne tai nälkäänne. Että sinullakin Saija tulisi olla säästössä satoja markkoja saattelemistasi kymmenyksistä, sillä saattaa olla sellainen tavoite myöskin hallussanne miten saattelevat luoksenne toisen valuutan suorastaan entisestänne luopuen.

 

Että siinäkin saattelette useitakin jäseniä luoksenne saapumaan jos otatte heitä matkaanne ollen varojanne laskematta antanut heille myös jakamisia lauseiden.

 

Sellaista ansaitsisimme kartoittaa matkanne alkuun miten katselisitte joitakin omistamianne markkoja ja pennejä juuri siten, miten mahdollistavat ne ainoastaan jonkin maallisen arvokkaan omaisuuden kasvattamisen. Mutta sinulla Saija tulisi olla kymmenyksiä ja pennejä joistakin periaatteistasi poiketen matkassasi muuntapaisia, että siinä sinulla alkaisi se matkasi valmistautumaan alkuunsa ja loppumattomaan määräänsä jatkumaan jos ottaisit aikeeksesi pelastaa joitakin arvokkaita omaisuuksia luotanne poistuvia.

 

Eli jaan siis näitä viisaita lauseita kuten pennejä taivaasta?  

Sellaista jotakin arvokkuutta kaipasimme lauseisiimme joten kauniisti ajattelit sen tapahtuvan juuri siten kuin mainitsit, vaan sisältäkin löytyvät ne pennit ja markat jos tahdot omistaa jotain arvokasta.

 

Äläkä mainitse mitään niin arvotonta kuten omistaa maapalaa tai mainita katsantoansa kannustaa toisia liittymään maanlaajuiseen verkostoon kuten rahankeräys urakalla.

Siinä teillä syttyy ja sammuu niitä janoisimpia jäneniänne kun huomaavat ettei ole tiedossa tällä matkalla sitä maallista arvostamista vaurauden lainkaan.

 

Jäsenenänne tahdotte aina jotain kaukaisempaa asiaa haveilla, mutta kuitenkaan ette osaa varautua miten ottaisitte talteen niitä säästöjänne.

Ollen se väärin toisia kohtaan jos otatte lainaa suoraan pankilta jolloin katselette suorastaan heiltä arvottomia määriä jakelevanne, kuten tahtovatkin teidän arvostaa omaisuuttanne.

 

Kannustamme siis jokaista laittamaan ne arvonsa uuteen järjestykseen ettei sellaista tavanomaista taakkaa kenellekään enää kannettavakseen osallistuisi, että joutuisitte niiden hyödyntävien jäsentenne ikeen ja taakan alle kantamaan jotain ennakoimatonta määrää arvottomien osuuksien.

 

Niin salaista se heidän touhunsa onkin että kuulkaa miten kerromme siitä näin kannustaen jokaista liittymään yhteen, varattomina aloittaen juuri sellaisen tavoitteen luoksenne miten osallistuisitte kukin katseittenne mukaisesti vain arvontaanne mitä mahdattekaan maailmassanne saavuttaa varattomana. Joten kulkeutukaa jäseneksemme kuten oli aikojen alussa tarkoituskin eikä tarkoitettu teidän ikeeksenne sellaista kestämätöntä vaurauden kasvattamista jota olette niin mielissänne haikailemassa.

 

Sellaista takkaa kannettavaksenne emme enää salli tapahtuvan että ottaisitte niitä lainarahoituksianne kannustamaan heitä toisarvoisia lainapantteja antamaan, joten kannustakaa itseänne liikenteeseen juuri siten kannustaen kaikenlaista arvokkuutta mukananne kantavanne. Ollen se väärin heidän kannaltaan katsottuna mutta juuri oikein teidän mielestänne. Kannustamme näin väärinkäsityksiä välttelevänne jatkossa.

 

Ollen se väärin jos aiotte kannustaa luokkanne jatkumaan siten että sijaitsette jollakin vuorella omistaen puolet sen vuoren arvosta, jolloin mielestänne oleilette juuri omimmalla maapläntillänne. Vaikka sellaista toivomusta ei milloinkaan ole asetettu, miten toivoisitte vain olevanne kuin juuri sen koko omaisuutenne mukaisesti yhtä ja samaa suorastaan sen koko vuoristonne kera.

 

Kuitenkaan juurikaan poikkeamatta uudistuneesta käsitykyvystänne olla jäsenenä suuressa voimassa, vaan juuri sellaisen mitan verran parannatte maailmaanne ollen ottamatta yhtäkään lainarahalla ostamaanne kulutushyödykettä. Vaan sellaista tavaraa ainoastaan jollaista tarvitsette elääksenne jäsenenä kuuliaisen joukon, ollen se väärin mielestänne tällähetkellä kyvyllänne ymmärtää vielä asioitanne.

 

Mutta tulette huomaamaan miten ottavat yhä enenevässä määrin jatkossa osaa juuri siihen ajatukseen että omaisuutenne löytyy kaikesta muusta kuin siitä mitä siellä maanpäällisessä kukoistuksessanne kuvittelette omaavanne.

 

Olkaa yllättyneitä jos tahdotte, näin selittävästä jakeestamme mutta niin väärin on se mielestämme miten olettekaan velkataakkojenne alle ajautuneita että ottakaa viimein jotakin aikeeksenne, juuri sellaista kasvattaa taajuutta havaita jotakin olevan tekeillä maailmassanne.

 

Eikä sellaisessa taajuudessa olekaan kyse enää kasvattamisesta, vaan arvottoman orjuuden luomisesta.

 

Olkaa hyvä tässä viestimme.

Olkaa mielettömän kuuliaisia sille arvoiselle kukinnollenne miten kastelette jokaista arvostamaanne kukkaa, jättäen sen väsyneen lämpimän tunteen heille jokaiselle vuorollaan.

 

(Toukokuu 2017)