Edessämme on nyt juuri jokin nopeasti etenevä tapahtuma, suvantovaiheen jälkeen. Jotkut eivät kestä sitä (negatiiviset, pimeät tahot jotka ovat hallinneet maailmaamme), mutta meidän on osoitettava heille myötätuntoa. On tärkeää yrittää kehittyä henkisesti jalommaksi, emme vielä kykene itse luomaan asioita mutta pyrkimys parempaan auttaa. "Matkaeväs" jälleen on kauniimpi "maisema" josta kykenemme nauttimaan.
"Kuolema" on henkisyydessä tapahtuva asteittainen kehitys, ei fyysinen kuolema. Viestieni perusteella "kuolleista" noustaan siis noudattamalla kymmentä käskyä.

https://youtu.be/XpSNuHB0qkU

 

Miten tavata oma sieluperheensä? Omat kokemukseni nyt viimein piirroksina! 

https://youtu.be/S04WWRssy8o