https://youtu.be/rz12iEh9ozM

 

"Innostamme kaikkia tarttumaan säveliinsä ja säveltämään ensinnäkin teille sopivan sinfonian sellaisesta laulusta joka kannattelisi ensimmäisiä nousseita jäseniänne kipuamaan ylemmäs siihen nähden mikä on teillä se valaiseva kohde ajatuksissanne ja sitä kohden kipuatte kaikki joukolla kunnes tavoitatte maalinne ja asetutte lepäämään työnne jälkeen kuten teette maallisissakin tavoitteissanne, ettekä kokoaikaa pelkästään kipua ja läähätä uupumuksesta. Sillä osaatte kyllä jaotella sen matkanne kulkemaan ensin suoraan kohti päämäärää ja sitten kannustamaan toisia välillä ja jatkamaan matkaanne kunnes olette suvainneet viivähtää hetken ajattelemassa kaikkea mennyttä elämäänne ja verraten sitä uuteen tasoonne ja silloin näette mistä kaikessa on kyse, kipuamisesta uupumatta ylöspäin kohti valkeutta sen voimme kertoa."