Puhtaaksikirjoitin eilen kirjaa, sieltä pari leikettä:

LeikesaijankirjatA.jpg

 

SaijankirjatleikeAA.jpg

 

15.9 klo 5:30 vasen korva hieman ehkä soi, en jaksanut heti nousta etsimään puhelinta äänittääkseni, vaan mietiskelin eilisen tekstiä. On siis tarkoitus että teemme historian toisinnon, ottaen toisia mukaan, yhdistellen vanhoja jakeita uudistettuihin, kaikki yhdestä suusta pauhuten. Ymmärsin että raamatusta on jätetty paljastavimmat tuonpuoleisen kansalaistemme osuus pois. Eli sieluperheemme ja muut opastavat jäsenet, joihin viitataan hämärästi vain palavina pensaina tai enkeleinä. "Vuorelta" palattiin täysin uudistuneina, mutta jätettiin pois mikä sen aiheutti, tai mikä se kuvaannollinen "vuori" on. Kuten raamatussa myös Nooan tarina on kuvaannollinen, kerrotaan viesteissäni.

 

Lopulta äänitin. En tiedä kuka on tuleva viestintuoja jota hahmoteltiin nimellä "tuomiorovasti", joka haluaa sanoa sanasen. Siinäkin vertauskuvana huomioida keksimämme ankara maallinen nimitys ihan tavalliselle ihmiselle, mutta joka edustaa jumalaa... se oikeuttaa mukamas jonkinlaiseen tuomitsemiseen. Veikkaan että tulevat "tuomiorovastin" sanat ovat ihan jotain muuta kuin tuomitsevia.

Piti oikein googlettaa wikipediasta mikä on tuomiorovasti: 

"Tuomiorovasti on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa hiippakunnan tuomiokapitulin yhden jäsenen nimitys. Tuomiorovastina toimii tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra. Tuomiorovasti hoitaa piispan kiireelliset ja välttämättömät tehtävät piispan ollessa estynyt. Tuomiorovastina toimivan kirkkoherran kelpoisuusehtona on kirkkoherran elpoisuuden lisäksi ylempi pastoraalitutkinto.

Nimitys tuomiokapituli tulee sanoista domus capituli = lukukappaleen talo (piispan talo, jossa luetaan Raamattua). Tätä samaa sanajuurta ovat myös sanat tuomiorovasti ja tuomiokirkko. Jokaisessa hiippakunnassa on tuomiokirkkoseurakunta, jossa sijaitsee hiippakunnan pääkirkko. Hiippakunnan pääkirkkoa on perinteisesti kutsuttu katedraaliksi (cathedra = istuin), koska siellä on piispanistuin. Tästä tulee myös tuomiokirkkoseurakunnan vanha nimitys katedraaliseurakunta. Nykyisissä luterilaisissa tuomiokirkoissa ei ole fyysistä piispanistuinta. Tuomiorovastin vastine anglikaanisessa kirkossa on dekaani. Ortodoksisen kirkon vastine on katedraalirovasti."

 

Mutta viestin mukaan moni aloittaa tänään matkansa, ilmoittaa nähneensä innostusta ja toivon suorastaan katseessaan. Minäkin voisin jo pyytää muita "soittokuntia" mukaan (olemme yksittäin niitä säveltäjiä). Jakeiden avulla muodostetaan kestävä perheyhteistyö. Kukin nousee yksilötasolla ensin, nojaamme yksin onneemme emmekä kuuntele ketään matkassamme. Nouseminen ennustaa tasomme lohkeavan kahtia.

 

- Huomenta, oliko viestiä?

Onnea, onnittelut juuri saamanne hääpäivän tiedosta. Että moni yritti aikoinaan selkeästi sellaista tiedonjanoa kehitellä itselleen, että moni yhdisti meidät silti kumppaneiksenne. Mutta yhdisti väärin hieman, eli oleilimme hänen mielestään väärin perustein siinä, ilkeämielisinä kohteina.

 

Mutta innokkuutta sinun kohdaltasi puuttuu vain hieman siinä jakeessa, että millaisen toivot toisille kunnostavasi sen kohdemaiseman jota kohti kuljette. Että voisit innokkaasti aloittaa sen lausumisen jakeiden jälleen, jolloin nousisimme yhdessä maisemaan. Kohoamme siis enemmän oikeampaan suuntaan.

- Sopii.

 

Tee siis se lausejakomme ensin kuuluville, näkyville. Jaa näitä vasta sitten mediassanne, kun tuomiorovasti kertoo jotain, että hän tahtoisi myös sanoa sanasensa.

Ehkä sinä jaat näitä mediassanne, mutta pyri aina innostautumaan ensin itse lausumisestanne. Jolloin onnistut parhaiten. Perää vielä hieman sitä lausuntakierrosta, jonka mukaisemmin te moni ilmennätte juuri sen salaisuutenne. Että moni siis vain aloittaa sen matkaretkensä. Ettekä suvaitse olla mitenkään ehtoopuolessa matkaa, vaan aloitamme mekin sujuvammin vasta aamuyöllä. Näin jakautuen parhaiten sen sanomamme kestävän. 

 

Pyri ilmoittamaan muille sanomiamme. Tee se jae hetkisemmäksi, että moni siis avun matkassaan aloittaa uudistetun käsittelyn. Mutta pyrkii väärin perustein toisinaan, hieman kohdentaen väärälle tasanteelle.

 

Ihmeellistä on se mielestämme, että sinä maisemassasi jatkuvasti jatkat yksin taivallustasi, vaikka voisit jo pyytää monia soittokuntia mukaasi. 

- Mistä sellaisia löydän?

Et sinä jaa näitä mediassanne syyttä suotta, jolloin moni ennustaja saapuu luoksesi. Nojautuen juuri siihen salaiseen uskoon, että moni siis aloittaa matkansa juuri hyväksymällämme reitillä, matkalla.

 

Pyri itse maisemaan katselijaksemme, nousemalla juuri tasollenne, että vaikeutat heidän maisemaansa jotka suotta syyttelevät kaikkea ympärillään satumaiseksi hötöksi suorastaan.

Että moni siis aloittaa vain sen satumaisen höttönsä suorastaan, ettekä turvaa jakeisiinne turhaan, vaan nousette kukin kannallanne aurinkoonne. Ajatustenne kilvoittelussa nouseminen onnistuu parhaiten juuri oleilemalla ensin hieman vaakasuoralla, kaltevalla tasolla maanpinnan. Mutta pian moni yltää siihen tavarajakeeseemme, nousemalla sen avulla juuri siihen tasolleen.

 

Moni aloittaa matkantekonsa vääjäämättömän tapaisesti, että moni ihailee ensin jotakuta toista joka onnistuu maisemissaan nousemisessa. Jolloin moni siis vain aloittaa ensin tien, polkunsa, lähestymällä jotakuta ihmistä, salattua asiaa korostamatta. Korostaen heille, että salllikaa heidän tulla teidän tykönne te jotka osaatte kirjoittaa, ja väitellä puoliunessanne.

Yllä vain siihen salattuun kurkistamiseen moraalin, että moni pyrkii jäseneksemme, mutta onnistaa häntä vasta myöhemmin. Ettekä turvaudu meihin suotta, syytellen jotakuta ihmistä moraalittomaksi vyöhykkeeksi, vaan te monistatte sen jakeenne moneksi tuhanneksi sanoiksi. Kerraten niitä itse ensin, kunnes kohoaminen onnistuu hyvin. 

 

Kerää vielä vain se tarina kokoon, lähentyen sen maisemanne. Oleile ensin turvavyöhykkeellä, nopeammin nousu kurvaa juuri siinä mutkan taakse katselemaan.

- Ai nytkö. Mistä voi tietää merkkejä?

Ennalta katseleminen ilahduttaa teitä aina syvemmin, jatkuen katselunne salaisen. Että moni siis vain aloittaa polkunsa mutkikkaan, kerraten mielihyvin lauseitaan.

Kerraten niitä ensin vain pienelle joukolle katselijoiden, kuuntelijoiden, pyytäjien, jolloin moni itse kestää vasta vähäsen kuluttua jotakuta toista ihmistä katseessaan. Mutta pian te moni intoudutte muita katselemaan toisin.

 

Pyri intouttamaan itseänne että moni katselisi suorastaan onneanne silmiin, ettekä aina olisi niin väsyneen kuuloisia kun kirjoitatte tai unelmoitte.

Meren rantaan polkunne kulkeutuu jälleen, kohdaten siellä sen onnenne, suunnattoman jakeen.

Kerää vielä jakeitamme, kunnes nousemme ylös tasanteelle odottamaan muita saapuvia katselijoitamme.

Odota vain hienosti matkaa, ettekä turhaan tee mitään käännöslauselmia. Kerää heitä muita keoiksi suorastaan eteenne, että moni siis aloittaa matkantekonsa jälleen, kiinnostuen meistä itse. Jolloin ette moni siis uuvu turhaan maisemassanne. Nopeutamme matkaanne.

 

Kuulostele vain jotakin uutta tapahtuneen katselussanne, että moni tunnistaa turvansa jo ennaltakäsin oikeanlaiseksi saapuneeksi auvoksi suorastaan. Kerää jae meidän haltuumme antama teille, että moni suuntautuisi katselijaksi alemmalta ylemmälle tasanteelle, nopeutuen sen saapumisenne matkassanne jaetulle tasolle.

Ole hyvä, kuulostele vain jos vielä onnistut katselijaksemme saapumaan, että moniko aloitti tänään turvautuen meihin, jakeisiimme.

- Toivotaan niin.

 

Kerää vain jakeitamme, onnistut oikeassa oleilemaan. Eläydy niiden matkassa hieman ylläpitäen muodostelman tapaista lauselmaa, jolloin moni siis vain uudistaa jakeitanne nousun tasanteelle, suorastaan onnen, auvon matkassa. Ehkä sinä jaat mediassanne, mutta purkautukaa aina yksilönousuun, ettette turvaa jakeissanne meihin toisiin olemuksiin lainkaan. Vaan nousisitte kuitenkin yksilötasolla ensin.

Nouseminen ennustaa juuri sen tason lohkeavan kahtia maisemassanne, että moni vain kerää vielä sitä savuavaa kissamaista ehdotelmaamme. Kerää vielä hetkisen muistoja suorastaan matkassasi, ennen nukahtamistasi.

- Mitä muistoja?

Kerää leijuvia yhteisön jakeitamme. Muodosta niiden avulla kestävä perheyhteistyö. Ennustetunmukaisemmin kohoaminen onnistuu juuri sen avulla parhaiten, että nojaatte yksin onneenne, ettekä suvaitse ketään kuunnella ensin matkassanne. 

Muodosta meistä käsitys myöhemmin, kuten olemme kerranneet. Näkemiin. Ole hyvä, tässä kuulosteleva polkumme alkuviesti.

 

- Kiitos. Oliko muuta?

Voisit puhdistaa sen näennäisen likaantuneen yhteisölajin, tarpeistonne, että moni ilmoittaa juuri nähneensä jotain innostusta katseissaan. Toivon suorastaan, läpinäkyvän jakeistomme. Että moni ilmoittaisi tänään saapuneensa matkalaiseksenne, ehkäisten juurtumasta väärän polun muodostelman.

Ehkä siis jakaisit näitä vielä mediassanne, pyrkien niiden avulla kertojaksi tason, oleilleen jo hieman kauemman. Kestävän jakeen olleen tuloillaan jo vuosituhansia siis, ettekä ole siitä ymmärtäneet muodostaa sitä jaettanne. Puolimatkassa vasta ymmärsitte jotain.

Puhdista jae, lause, että moni siis vain aloitti matkansa, ymmärtäen monta jaettamme tänään. Näkemiin.

 

- Hyvä, hienoa.

Ole hyvä, kiitos matkasta, työstänne, että moni aloittaa matkansa teidän hyödystänne, avullanne suorastaan.

Ole hyvä, tässä matkapolkumme alkujae.

Näkemiin.

- Kiitos, hei.