Torstai-illan kokemuksesta, jolle en ole keksinyt vielä nimitystä muuta kuin "hätäviesti läheiseltä", tuli lisää tietoa tänään sunnuntaina viestissä. Etenin ymmärryksessä lukiessani vanhoja viestejäni kirjan koostamisen yhteydessä, joten nyt voi ilmeisesti jälleen tulla uutta viestitulvaa.

(Eli tästä tapahtumasta edellisessä artikkelissa "5D luontoa" jossa kerroin intuition vahvistumisesta.)

Jouduin kirjoittaa tämänpäivän viestin ylös kokonaisuudessaan että on helpompi ymmärtää. Mutta se tulee myös youtubeen alkuperäisenä äänityksenä kunhan saan videon aikaan.

 

 

Lyhyesti, koko viesti artikkelin lopussa:

Me katoamme tämän epäonnistuneen maapallon tasolta ja tämä poistuminen yllyttää toisiakin mukaamme. Tasapuolisuuden nimissä on yritettävä kaikkien useammin nousta, näin tiivistämme joukkuettamme kykenevämmäksi nousuun, yhdistämme voimamme turvaksemme.

Viestintuojien iloisuuden alueelle johtaviin maisemiin ei kyetä vielä nousemaan. Mutta toisinaan jotkut ihmiset menneisyytensä voimin (menneet elämät) katselevat maapalloa ylhäältäpäin öisillä salaisilla liittomatkoillaan. Toisinaan yksin ja toisinaan jatkossa pitelemme toista (sitä taivaallista, meitä vastaan tulevaa "kaveria") kädestä.

Kulkuamme nopeutetaan, mutta nopeammin nouseminen edellyttää tehtävänantojen suorittamista (jollaisia olen tässä tehnyt).

Ilman tehtävänantojen suorittamista emme välttämättä kykene vielä yhdistymään aineettomaan maisemaamme, jollaista kukin usein toivomme.

Nousemme omien kykyjämme mukaisesti, mutta pian yhdistyvät muutkin tasollaan, nousevat kykenevämmin. Emme pyri turhan vuoksi korottamaan maisemaamme vaan etenemme ihan tosissamme. 

Nousemme polulle yhteisöllisyyden. Nousemistamme nopeutetaan sen vuoksi että moni taho yrittää sekaantua tähän. Myös sen vuoksi että meidät todelliset kumppanukset/kaverukset yhdistetään yhteen, oikeaan maisemaan, aineettoman maailman jakautumisen vuoksi. 

Yhdistymme viestintuojiin (viestissä on  "meihin"), emme osaa sitä hetkeä aavistaa ennakolta, mutta yhdistymme kyllä ajan kuluessa.

Sisäsyntyisemmin nousemista nopeutetaan että tiedostamattoman jakaminen olisi meille helpompaa.

Sisäsyntyinen siis edellyttää nykyisen tasanteen kääntymistä sisemmäksi, jolloin emme enää oleile itsessämme vaan olemme nouseet ylemmäs, "kumpareelle" katselemaan kauemmas.

Emme poistu unissamme vielä minnekään viestintuojien onnen tasolle, käymme vain hetkisen siellä kerrallaan. Se unohtuu muististamme mutta voimme sen palauttaa hiljaiseksi tiedoksi, vaikka emme osaa sitä siltikään sanoittaa mielessämme.

Vuoroveden mukaisesti on ohjattava maisemaamme pois vanhasta käsityksestä, jolloin osaamme paremmin katsella viestintuojien nousujohteista tulvaa.

Intuition "hätäviesti" läheiseltä oli mahdollista nähdä yhdistyneellä tasolla, tulevaisuuden tasolla, jolla olemme yhdistäneet voimamme. 

Pääsemme useammin katselemaan tällä tulevaisuuden tasolla kun kohotamme värähtelyämme jolla toimimme.

Kohottaminen = Ajatusten kunnostaminen, kauniimpi käytös, toisten auttaminen, hyvien tekojen tekeminen, onnen jakaminen toisille, pyyteetön rakkaus ja arvostelemattomuus kaikkea kohtaan, jne.

 

Koska pyysin ja annoin suostumukseni näihin esityksiin, seuraavaksi näen menneisyyteeni vuosituhat (ja vuosikymmeniä sitten) jolloin oleilin kevyemmin, eli etsiydyn uudelleen jaksoon jonka olen elänyt.

(Jippiiii! Tätä haaveilin menneen elämän regressiossa joskus kysyvänikin mutta en ole vielä varannut aikaa...)

Kirjoitan näitä lauseita taas useammin kunnes etenemme siihen polun mutkaan josta osaamme itse eteenpäin.

 

Koko viesti:

"Moni turvaa jakeeseen, turvaa moni itseen myös. Moni jakaa näitä meidän tekstejämme, moni turvaa meihin yhteisöllisyyden muodostamiseksi.

Näin me etenemme juuri siihen oikeaan määräpisteeseen jolla laskeudutaan alas laaksoonne.

Voiman turvin me nousemme yhdessä muodostaen heille toisenlaisen pisteen nousun. että moni siis ystävällisemmin kirjoittaa heille kaveruksilleen että pystyvät innostamaan kanssatovereitaan katoamaan tyystin maan tasolta.

Jollaisen olette luoneet, epäonnistuneen tasaisuuden jakson maisemanne jolta poistuminen yllyttää toisia mukaannne matkaan.

Ettekä moni sitli uskaltaudu yrittämään lausejakoamme nopeuttaaksenne matkaa. Yrittäkää useammin silti nousta, tasapuolisuuden nimissä että moni yrittäisi enemmistöksi tasaisuudellanne pyrkivästi etenemään.

Etene itsekin nousten tasolle itse maisemassa että nopeammin kykenemme tiivistämään joukkuettamme kykyisemmäksi nousuun. Et sinä maisemassa, polullasi, tiellä vielä etsiydy maisemiin oikeanlaisiin jotka johtaisivat meidän alueellemme. Mutta pystyt kyllä katselemaan joukkoja ylhäältäkäsin toisinaan öisin yksin töissäsi joissa kuljet siis nopeammassa tahdissa menneisyyden voimin.

Nopeutamme teitä molempia jatkossa jolloin nousisit yksinäsi ehkä toisinaan, vaan pitelet myös toista kädestä, jolloin etsiydyt oikeaan nousutasanteeseen kyvykkäämmin. 

Et sinä jaa näitä mediassanne turhaan kysyvästi, vaan te nousette kukin kysyjiksi ettekä turvaa meihin, nopeammin jatkettuanne etsimisessänne.

 

Pyri aina jäsentelemään mielessänne kyteviä sammumattomia kysymyksiä nousustanne että moniko kykenee tähän turvaamiseen jakeen ja moniko yhä ihmettelee mielessään maisemaa.

Nopeutamme heidän kulkuaan kyllä mutta nopeammin nousu edellyttää edeltäkäsin suoritettua tehtävän antoa, jollaista sinä olet jo tehnyt.

Jolloin he muut eivät välttämättä yhdisty vielä aineettomaan maisemaanne jollaista toivotte kukin kyllä aina kohdallanne tapahtuvaksi.

Jolloin nouseminen kuvastaa vain teidän kykyänne oleilla vielä siinä tasollanne maisemassa.

Mutta pian yhdistyvät he muutkin tasanteellaan jolloin etsiydytte nopeammalle tasolle, jolloin ette turhaan edistä matkaanne vaan nousette kukin pystyvämmin kohdallanne.

Jolloin etsivät he muut jalkatasannettaan oikenevaa yhtäkkisesti. Ettekä pysy vielä kertaamassa niitä jaksojanne jolloin ette osanneet kertoa heille toisille menneisyydestä monikaan. Mutta pian te nousette nopeammin yhdistääksenne voimanne turvaksenne. Monikaan vielä yhdistä ei maisemaa, mutta pyrkikää aina edistyäksenne nopeammin korottamaan maisemaanne.

Ettekä pyri siinä oleilemaan turhan vuoksi, vaan pyritte ihan tosissanne etenijäksi maisemapolullanne. 

Ettekä siis ryntäile, mutta tuskin havaittavan nopeammin kuitenkin edistytte matkassanne.

 

Tee vielä vuoksemme lisäkysymys jollaisen toivoisit. Tahdomme kuulla teidän maisemamietintöjänne, jolloin ette oleile niin yksinäisinä.

Turvaa siis jakeeseesi, nousemme maisemastanne polulle yhteisöllisyyden.

Tiedä vain milloin on aikasi yhdistyä meihin, mutta et osaa aavistaa sitä ennakolta jolloin et kuitenkaan osu siihen yritelmään mutta yhdistyt kyllä ajan kuluessa.

Nopeutamme matkaanne.

 

Tee vain salaisia liittomatkoja tänne meidän suuntaamme, nopeutamme niitä poistumisia kunnes te moni ette enää turvaudu meidän jakeisiimme vaan nousette yksin omalla tasollanne nopeasti yksilöinä.

 

Nopeutamme siis sen vuoksi turvaanne että moni taso yrittää sekaantua tähän lausejakoomme.

Nopeutamme sen vuoksi myöskin että yhdistäisimme teidät todelliset kumppanukset maisemiinne oikeisiin, jolloin ette turvaudu vain vyöhykkeen tapaiseen oleiluun vaan todellisuudessa olettekin yhdessä jonkin aineettoman tason jakautumisen vuoksi.

Että siis sinä nopeutat meidän matkaamme itsekin jos vain suostut tähän erillisyyteen hetkiseksi.

Nostamme teidät jokaisen ensin puuttuvan ajan kuluessa kyllä, nopeutamme teitä sisäsyntyisemmin nousemiseen että tiedostamattoman jakaminen olisi teille helpompaa.

Sisäsyntyinen siis edellyttää sitä tasannetta oleilevaa kääntyvän sisemmäksi, jolloin ette suorastaan enää itse oleile itsessänne vaan olette kumpareella katselemassa kauemmas.

Näkemyksenne tapaan nousette ylemmäs katselijaksi ettekä poistu minnekään tasolle unissanne kyllä vielä hetkiseen, vaan te vain käytte täällä meidän onnessamme oleilevassa.

Esitelmänne katoaa kyllä muististanne mutta pyrkikää palauttamaan se hiljaiseksi tiedoksi maisemaanne, jolloin ette sitä osaa sanoittaa kertomukseksi mielessänne mutta osaatte kyllä vapauttaa ne mieliosanne kuitenkin katselijaksenne maiseman. 

 

- Mitä oli tämä ennakkotieto, tai tämä näky tapahtumasta joka oli totta?  (25.6 illan "hätäviesti" )

Se mitä lausuimme aikaisemmin jostakin tasanteesta tulevaisuuden jolla osaatte katsella kauemmas kyvyllänne.

Jolloin ette tavallaan katsele meidän ilostamme käsin vaan te nousette itse katselijaksi tason yhdistyneen jolla kokoatte heitä muita myös katselijoiksi tasanteen.

Että se monilukuisuus siis hyödyttää teitä siten että moni vain aloittaa sen mielijakamisen, ettekä yhdisty siinä tavallaan miksikään yhdeksi tasanteeksi kukin, vaan te moni yhdistätte voimanne samaksi jakeeksi. Jolloin te moni yhdistytte tavallaan kyllä yhdessä mutta ette noudata sitä järjestystä jolla toivomme teidän oleilevan jatkossa. Jolloin siis te moni yhdistätte ihmeenne.

Mutta pyri aina mielessäsi jakamaan näitä lauselmia kunnes kohoamisen tasolla tulevaisuuden te moni pyritte myös etsiytymään meidän jaksollemme.

 

Ole hyvä, tässä mainitunlainen esimerkki tästä eilisestä jakeestasi jonka havaitsit tapahtuvan.

Jolloin moni siis osaa alueittain katsella maisemaa, jolloin ette suorastaan itse katselijana osallistu siihen maisemaan vaan se toiveenne kulkeutuu editsenne kunnes kohoamme yhdessä esille suorastaan itse esittäytyjäksi polun.

Jolloin ette suorastaan itse kyllä maisemaanne siis käytä mielikuvissanne vaan osaatte vain jakaa siitä osasia, polkuja toisille.

Mutta pyri aina mielessäsi kohottamaan sitä värähtelyä jolla toimit, jolloin osut useammin katselemaan kauemmas.

 

Pyydä vielä meiltä toisintoa jos toivot, pyyhi eilinen muististasi jos päättelet sen olleen liikaa. 

- Kiitos, toivon toisintoa.

 

Eli maisemassa suoritamme jälleen etsinnän uudistuneen jolloin osut katselijaksi menneisyyden tasanteen jolla oleilit aikoinaan kevyemmin. Jolloin siis etsiydyt uudelleen jaksoon jonka elit vuosituhat, vuosikymmeniä sitten tasolla.

Ohjaa maisemaa vuoroveden mukaisemmin pois jakeesta vanhasta, jolloin osaat katsella meidän tulvaamme nousujohteista.

Näkemiin. Osoita jakso toisille mukaillen meidän pyyntöjämme.

Ole hyvä, vastaa mikäli toivot vielä jonkin edistyvän osa-alueen muutosta jollaista etsit usein mielessäsi mutta pyydät harvoin meiltä mitään ennakkokuunnelmaa, jolloin et itse osaa oikeastaan hahmottaa mikä on pyydettävissä ja lauselmin kuvailtavissa.

Nouse vain jaksolla eteenpäin, pyri esittämään näitä lauseita kuitenkin useammin jatkossa kunnes etenemme siihen polun mutkaan josta osaatte yksin eteenpäin. 

Pyydä meitä siis avuksesi jos toivot jotain lauselmaa. Näkemiin."