"Kehojärjestelmässänne on osa, mikä tietää enemmän kuin aivonne. Eikö sinusta ole outoa, että on tietynlaisia sairauksia, jotka voivat vaania soluissasi ja jotka voivat hyökätä kimppuusi, ja kuitenkin tiedät siitä vasta vaivojesi tai kuolemasi kautta! Millaiset aivot eivät kertoisi sinulle tästä? Et saa koskaan signaalia aivoista mistään tällaisesta, paitsi vaivojen ja kipujen kautta! Mutta luontainen tietää siitä tapahtumahetkellä. Luontainen tietää, milloin se tuli kehoosi. Kun valkoiset verisolusi menevät paikkoihin, joissa niiden täytyy taistella, koko immuunijärjestelmäsi on hälyytysvalmiudessa! Sinulla ei kuitenkaan ole mitään aavistusta siitä, koska aivosi toimivat kuten aina - ne tekevät laskutoimituksia ja muistavat. Mutta tässä tapauksessa ne tekevät todella huonoa työtä sinun auttamisessasi selviytymään.

 

Tämä luontainen tietää paljon enemmän, kuin mille olet allerginen. Se on myös virittynyt täysin DNA:si kvanttiosin, jotka tietävät kaiken henkisestä ja solukehityksestäsi. Luontainen kättelee korkeamman itsesi kanssa kaikilla kolmella ihmisen ryhmätasolla ja sitä on vaikea kuvata. Jos tämä informaatio laitetaan ympyrään, voidaan vetää viiva ryhmien välille, ja näette, mitä tarkoitan. Se on fiksu kehonne ja se on yhteydessä kaikkeen.

 

Luontaista on kuvattu aiemmin solujenne fiksuksi osaksi, tietämätön osa on aivonne. Aivot hahmottavat monia asioita ja ne ovat mitä erinomaisin laskin. Ne ovat paras muisti- ja relaatiolaskentaväline maan päällä tänä päivänä. Kaikki mitä olette kokeneet, on aivoissanne. Ne määräävät, miten käyttäydytte, mitä teette, miten toimitte, mitä uskotte ja miten hahmotatte asiat. Ne eivät tiedä mitään, mitä soluissanne tai tunnekehossanne tapahtuu. Ne voivat lähettää signaaleja operoimaan kehoanne, mutta ne ovat sokea sille, mitä sen jälkeen tapahtuu.

 

 Et voi löytää aivoistasi, kuka olit ennen entisessä elämässä. Luontainen on sama asia. Se ei ole aivoissasi, vaan kehosi jokaisessa solussa ja DNA:si jokaisessa molekyylissä. Ero luontaisen ja akaasian välillä on, että luontainen on päällä (lineaarinen käsite teille) ja se lähettää aina ja on aina siinä. Jos tiedät, miten kuunnella sitä ja missä se on, voit virittyä siihen. Lihastestaus on yksi tapa tietää - hyvin perustapa. Jotkut teistä tietävät myös, että luontainen reagoi akupunktioon. Tiesittekö sen? Aivonne eivät reagoi.


 
Merkaba - luontaisen kvanttikenttä


 
Luontainen on tietoinen kaikista asioista solutasolla ja se lähettää koko ajan. Se lähettää niin hyvin, että se virtaa siihen, mitä kutsutaan "kehon merkabaksi". Merkaba on kvanttikenttä kehonne ympärillä ja se sykkii erittäin voimakkaasti esoteerista informaatiota, mukaan luettuna kehon terveys. Monilla on kyky nähdä tämä kenttä ja lukea sitä.


 
Lääketieteellisesti intuitiivinen voi seistä edessänne ja lukea viestejä luontaiseltanne. Tämän intuitiivisen henkilön ei tarvitse lihastestata tietääkseen, että soluissanne tapahtuu jotain. Hän voi nähdä tai tuntea sen kentässä kehonne ympärillä. Olette ehkä luulleet, että lääketieteellisesti intuitiivinen katsoo maksaa tai sydäntä ja tekee jonkinlaisen analyysin. Se on hyvin lineaarista ajattelua eikä niin tapahdu. Siinä uskomuslaatikkonne tekee ylitöitä. Sen sijaan lääketieteellisesti intuitiiviset aistivat sitä kvanttienergiaa kentässänne, mitä luontaisenne lähettää terveydestänne - siitä mitä kemiassa tapahtuu ja mitä ehkä kehittyy sisällänne. Se on erilaista, kuin ajattelitte, eikö vain? Se on luontainen ja tämä on vain yksi niistä asioista, joita luontainen tekee.

 

Onko mahdollista että voisit mennä entisten elämiesi ominaisuuksien valtavaan varastoon ja ottaa jotain, mitä tarvitset tänä päivänä? Vastaus on "kyllä". Sitä kutsutaan "akaasiasta ammentamiseksi" ja se on Kryon-opetuksen pääsisältö.


 
Kuitenkin on todella vaikea selittää sitä, miten yksittäinen ihminen voi tehdä sen. Se on henkilökohtainen ja intuitiivinen prosessi. Kuitenkin yksi sen usein väärinymmärretty piirre on, että tarvitaan lupa luontaiselta. Tämä johtuu siitä, että luontainen fiksu keho tietää, mitä tarvitsette. Se on silloin hallitsija tai suodatin, mikä antaa luvan sille, mitä akaasiastanne voidaan ottaa ja käyttää. Se sanoo "ei" joutaville asioille ja "kyllä" asioille, jotka sallivat teidän parantaa itsenne sairaudesta, elää pidempään ja lisätä DNA:nne tehokkuutta. Se on fiksu kehosäätelijä.


 
Luontainen ei välitä, mitä te näytätte. Se välittää terveydestänne. Jos haluatte mennä akaasianne hakemaan jotain, mitä tarvitsette selviytyäksenne, se on siinä kanssanne. Jos haluatte kuulaamman ihon, se ei reagoi. Se hallitsee akaasian ammentamista.


 
Jos teillä on jokin sairaus kehossanne nyt ja kenties haluatte ammentaa akaasiastanne tavalla, mikä saa aikaan parantumisen, voitte tehdä sen. Kuten kaikki epälineaariset asiat, se vaatii uutta ja kypsää tietoisuutta ja harjoittelua toimiakseen. Mutta keho on valmis siihen, että "haette" entisen elämän solurakenteen, missä ei ole sairautta. Tämän "piirustus" on sisällänne, koska olette ansainneet ja eläneet sen. Luontainen on vastuussa spontaanista remissiosta! Tieteellä ei ole aavistustakaan, miten ihminen tekee tämän. Luontainen voi auttaa teitä "hakemaan" akaasiasta asioita, joita olette ansainneet, ja laittamaan ne solurakenteeseenne. Näin fiksu se on! Voitteko kuvitella sairauden puhdistumisen niin täysin, ettei sen olemassaolosta ole enää merkkiään? Sitä tapahtuu koko ajan. Voitteko kuvitella lääkeriippuvuuden jäävän taakse yhdessä yössä? Kyse on täsmälleen samasta periaatteesta.


 
Oletteko koskaan istuneet tapaamisessa ja jotain sanottiin tai tuli jokin tunne ja saitte kylmänväristyksiä? Mitä ne ovat? Ehkä sanotte: "Ne ovat vahvistusväristyksiä." Arvatkaapa, mistä ne tulivat? Luontaisesta! Luontainen kykenee antamaan teille merkin totuudesta. Aivot eivät kykene. Itse asiassa aivot menevät usein tielle. Aivot sisältävät uskomuslaatikkonne. Aivot sisältävät havainnon siitä, kuka olette kokemusten ja muistojen perusteella. Se on 3D-selviytymisvälineenne. Mutta aivot eivät pysty antamaan totuutta. Ne voivat antaa vain sen, mitä ne hahmottavat totuudeksi loogisen, prosessoidun ja lasketun synaptisen järkeilyn ja vain entisten kokemustenne perusteella.


 
Aivot voivat kehottaa teitä olemaan koskettamatta lieteen sen perusteella, mitä kerran aiemmin on tapahtunut. Mutta ne eivät voi antaa teille vahvistusväristyksiä informaatiosta, mitä sillä ei ole. Äly haluaa teidän uskovan, että aivot ovat ylimpänä. Aivot ovat kuitenkin vain yksi osa kehojärjestelmää eikä kovin intuitiivinen osa. Luontainen tietää totuuden. Luontainen on yhteydessä DNA:nne kvanttiosiin ja siksi se tietää myös henkisyydestänne ja totuuden sisäisestä Jumalasta.


 
Seuraava askel


 
Yksi tulevaisuuden ihmisen piirre on rakentaa silta ihmistietoisuuden ja luontaisen välille. Tämä on yksi kolmesta asiasta yhdeksän ominaisuuden oppitunnin soluosassa, ihmisenergiaosassa. Tämän täytyy olla uusien työkalujen silta, jotta te ette tarvitse enää lihastestausta. Itse asiassa teistä voi tulla oman itsenne osalta lääketieteellisesti intuitiivinen. Eikö tässä ole järkeä? Niinpä silloin kun virus tai bakteeri tunkeutuu kehoonne, mistä aivot eivät pysty varottamaan teitä, tiedätte sen silti! Tämä silta alkaa viimeistellä ihmisolennon evoluution ja se on looginen seuraava askel pidempään elämään. Tiedän, että tässä on teistä järkeä. Teidän pitäisi pystyä tuntemaan nämä asiat, kun niitä tapahtuu, sen sijaan että menette lääkäriin testeihin. Lääkärin testattavaksi meneminen ei ole huono asia, mutta sen pitäisi vahvistaa se, mitä tiedätte tapahtuvan, eikä löytää sitä.


 
Toiset aivot


 
Teillä on vain yksi sana älykkäälle kontrollikeskukselle ja tuo sana on "aivot". Niinpä annamme teille ajatuksen, että luontainen on toiset aivot. Se ei lainkaan toimi samalla tavalla kuin ensimmäinen, mutta se on fiksu, se älykäs ja se tietää, mitä tarvitsette. Joskus se voi myös korvata jonkin toiminnon, minkä loogiset aivonne normaalisti tekevät.


 
Minäpä näytän teille, mitä tarkoitan. Tässä on lääketieteen arvoitus, ongelmakysymys. Silloin kun tapahtuu onnettomuus, mikä katkaisee selkäytimen täysin, teillä ei ole tuntoa tai lihastoimintaa vyötäröstä alaspäin. Tämä johtuu siitä, ettei voida lähettää enää aivosignaaleja lihaksiin. Noiden signaalien kulkuväylä on katkennut. Niinpä olette sitten loppuelämänne pyörätuolissa, kenties jopa toisten syötettävänä. Mutta arvoitus on siitä, että joidenkin asioiden toiminta jatkuu kuitenkin sisällänne. Yksi niistä on sydän. Toinen on ruuansulatus. Monet näistä asioista jatkavat toimintaansa, vaikka teille kerrotaan, että aivojen, keskushermojärjestelmän, elimen mikä lähettää kaikki signaalit asioiden saamiseksi toimimaan, signaalit on katkaistu. Kanava missä signaalit lähetetään, on poikki. Mikä siis pitää kaikki nämä elimet niskan alapuolella toiminnassa?


 
Sydämenne toiminta on riippuvainen aivojen signaaleista. Se tarvitsee sähköimpulsseja aivojen tietyistä osista, mikä saa aikaan synkronisoidun rytmin, jotta sydän voi sykkiä. Aivoilla ei ole yhteyttä ja kuitenkin sydän pysyy rytmissään. Miten se voi toimia? Nyt kerron teille: luontainen ottaa kontrollin ja jatkaa signaalia. Se on aina paikalla, sillä merkaba on kehon laajuinen, eikä keskittynyt yhteen paikkaan, kuten aivot. Elimet jatkavat toimintaansa, mutta väylä lihaksiin on poissa. Lisääntymistäkin voi vielä tapahtua! Sydän jatkaa lyömistä ja ruuansulatus jatkuu - kaikki ilman yhteyttä aivoihin.


 
Luontainen on fiksu! Se on toiset aivot. Lääketiede hämmästelee tätä usein ja annoin teille juuri vastauksen. Luontainen on siis kehossanne älykkyys, mikä on soluasioissa fiksumpi kuin aivot. 


 
Mitä teidän pitäisi tehdä kaikella tällä informaatiolla? Haluan teidän pääsevän kosketukseen luontaisen kanssa. Se on sydänyhteys, rakkaat ystävät. Korkeampi itse, luontainen ja ihmistietoisuus ovat kolme ihmisenergiaa, jotka täytyy sulauttaa yhteen - ihmistietoisuus, korkeampi itse ja luontainen.


 
Sitten kun DNA alkaa toimia tehokkaammin, siltoja alkaa rakentua näiden asioiden välille. Alatte tuntea ne, kun tunnistatte ja aistitte totuuden. Silloin kun teillä alkaa olla erottelukykyä ja alatte tunnistaa asiat siksi, mitä ne ovat, lakkaatte etsimästä ympäriltänne vastauksia. Olette paljon omavaraisempi ja vastauksenne ovat usein samat kuin niillä, joilla on sama erottelumoottori. Kaikki tämä tulee nyt sisältä eikä jostain ulkopuolisesta lähteestä.


 
Monet sanovat teille, että tämä kaikki on hölynpölyä. He kertovat teille Jumalasta ja pyytävät teitä uskomaan itseään. He kertovat teille, että synnyitte likaisena tai että yhteiskunta yrittää kontrolloida teitä tai että kaikkialla minne katsotte, on salaliittoja teitä vastaan. He aiheuttavat pelkoa ja tuloksena on ihmisten pelkoa, hämmennystä, erillisyyttä ja myös sotaa.


 
Fiksu luontainen


 
Mitä jos voisitte alkaa ymmärtää totuuden sisäisestä luontaisesta? Ymmärtäisitte, että olette osa Jumalaa tällä planeetalla ja voitte erottaa sen, mitä tapahtuu ja mitä ei tapahdu ympärillänne. Ihmisestä tulee fiksumpi, silloin kun nämä kahdet aivot yhdistyvät, ja pystytte sitten näkemään oman terveystilanteenne, tarttumaan asioihin, ennen kuin ne liukuvat käsistä, ja tuntemaan totuuden Jumalasta kauniissa akaasia-järjestelmässänne.


 
Kerroimme teille tämän akaasia-keskustelussa aiemmin. Jokaisella teistä on erilainen ruokavalio sen perusteella, mikä toimii teillä. Ei ole mitään valaistunutta ruokavaliota, paitsi oman erottelukykynne antama. Luontainen on fiksu. Se toimii akaasianne kanssa ja se tietää kaiken sieluaspekteistanne. Se on yhteydessä korkeampaan itseenne. Se tietää, mikä ruokavalio toimii teillä entisten lähielämienne perusteella. Tämä on akaasiassanne ja luontainen on kosketuksessa siihen.


 
Kun alatte rakentaa siltaa luontaiseen, kaikki alkaa muuttua. Haluan mennä tänne, haluan tietää tämän, haluan tietää tuon. Miten voin luoda tätä ja tuota.


Se päivä on tulossa, jolloin sinun ei tarvitse kysyä näitä asioita yhtään sen enempää, kuin kysyisit joltain ihmiseltä kadulla, miten kävellään. Jonain päivänä et tunne, että olet esoteerisissa asioissa pimennossa tai on puuttuvia paloja. Silloin kun luontainen alkaa olla läsnä tietoisuudessasi, käsitteet alkavat sulautua yhteen ja puuttuvat palat löytyä. Olet paljon fiksumpi siitä, kuka olet. Tiedät, että sinulla on useampi elämä - ja tiedät sen juuri niin kuin luontainen, et älyllistä sitä tietokoneella päässäsi.


 
Kyse on sydänyhteydestä, rakkaat ystävät. Luontainen luo tunteet, se auttaa teitä rakastumaan. Luontainen antaa teille energioita, joita en pysty selittämään. Luontainen tekee teistä vähän hullun - kukaan ei voi selittää "rakastunut"-tunnetta, mutta luontainen tietää siitä kaiken. Luontainen voi muuttaa jokaisen solun kehossanne ja se saa informaation kuulostamaan todelta ja auttaa teitä henkilökohtaisesti. Tämä saa aikaan lisää erottelukykyä ja viisaan ihmisen. Ei ole mitään sen kaltaista ja tärkein asia on, että "totuus on totuus" ja useammat ja useammat ihmiset näkevät, mitä te näette. Voitteko nähdä, miten luontainen palvelisi ihmiskuntaa ja miten se kättelee korkeamman itsenne kanssa ja tietää Jumalasta?
 

Tämä on ollut tämän päivän tarinamme jostain, mikä on teissä ja hämmästyttävä ja valmis toimimaan hyväksenne. Kenties ette tienneet sen laajuutta? Kenties ette tienneet, miten se toimii tai miten tärkeä se on? Nyt tiedätte vähän enemmän. Lopuksi kaunis asia: se ei ole olento sisälläsi, rakkaat ystävät. Se olet sinä - silta ruumiista korkeampaan itseen, solujesi fiksu osa. "

 

Lähde: https://eskojalkanen.net/

 

*

 

"Ja Jumala sanoi: "Vastaus on, että Herra/hallitsija joka on tullut, ei ole herra yläpuolellasi, vaan sisälläsi." Nämä sanat tulivat minulle klo 2:57 tänä aamuna ja pohdin niitä sydämessäni.
 
"Sitten joulunaika ei ole vain pienokaisen syntymän muistamista", rohkenin sanoa. "Laulamme tuosta pienokaisesta tänä iltana ja kunnioitamme sen saapumista, sillä hän tuli kertomaan suuren totuuden maailmalle ja todella elämään sen. Ja nämä olivat todella lohduttavia ja iloisia uutisia. Mutta tässä juhlitaan myös Kristuksen syntymää meissä kaikissa." Ja Jumala vastasi lempeästi: "Kyllä."
 
Ja sitten mietin, mitä kaikki laulut ja kaikki viestit ja kaikki joulun tunteet merkitsisivät, jos hyväksyisin tuon totuuden. Jos todella ymmärtäisin, että tämän ajan viestissä ei ole kyse yhdestä pyhästä/siunatusta olennosta, vaan siitä, että kaikki olennot ovat pyhiä/siunattuja. Ei kenestäkään toisesta, vaan meistä. Minusta. Mutta voi hyvä luoja, että se kuulosti pahalta. Tarkoitan, että se kuulosti itse asiassa rienaukselta. Miten joulussa voisi olla kyse minusta? Kaikkia egon itsekeskeisiä ja hulluja ajatuksia.

Mutta sydämeni intti, mitä jos lahja olin minä. Ja mitä jos Herra on tullut sisälleni eikä yläpuolelleni? Tiedän, että voin löytää paikan hänelle yläpuoleltani, mutta voinko löytää hänelle paikan sisältäni?
 
Ja mitä tämän tekeminen merkitsisi minulle? Mitä minulle merkitsisi, etten ole vain ihminen, joka on ollut siunattu, vaan ihminen joka on pyhä? Ja jos ajattelisin sinusta samalla tavalla? Mitä jos näkisin sinut pyhänä? Käyttäytyisinkö eri tavalla sinua kohtaan? Haluaisin ajatella, että käyttäytyisin. Haluaisin ajatella, että olisin ystävällisempi sinulle. Lempeämpi sanoissani, välittävämpi teoissani, myötätuntoisempi ajatuksissani, rehellisempi tavoissani, kärsivällisempi ja anteliaampi ja … ja tietoisempi sinun ihmeestäsi.
 
Ja jos ajattelisin, että minä olen pyhä, käyttäytyisinkö eri tavalla itseäni kohtaan?
 
Luulen, että käyttäytyisin. Luulen, että olisin ystävällisempi itselleni. Lempeämpi sanoissani, välittävämpi teoissani. Luulen, että olisin myötätuntoisempi itselleni, kärsivällisempi ja anteliaampi ja … ja tietoisempi omasta ihmeestäni.
 Mutta onko mahdollista, että olemme kaikki pyhiä? Tätä kysyin keskellä yötä ja vastaus tuli ällistyttävän yksinkertaisena: "Kyllä." "

 ------------Kanavointeja lähteestä Luxonia-------