Timo Heikkilä - Pohjolan symboliikka ja metafysiikka
JAKSO 10: TIMO HEIKKILÄ - POHJOLAN SYMBOLIIKKA JA METAFYSIIKKA
Itämerensuomalaista perinnettä on tutkittu kaksi vuosisataa, mutta mitä oikeastaan ymmärrämme itämerensuomalaisesta symboliikasta? Timo Heikkilä on itsenäinen tutkija, kirjailija ja eräs niitä harvoja, jotka ovat tulkinneet laajemmin Pohjolan symboliikkaa ja metafysiikkaa. Tässä jaksossa kuljemme viime vuosisatojen ajatusten läpi ja avaamme uusia näkymiä perinteen tulkintaan. Kenties matkamme esivanhempiemme maailmankuvan ymmärtämiseen on vasta aivan alussa.
*
 
Suomalaisten maaginen kalevalainen lääketiede, podcasti.
"Suomalaisten maagista lääketiedettä on aliarvioitu. Se on ollut omana aikanaan hyvinkin voimakasta ja hienostunutta. Se perustui syvälliseen ymmärrykseen psykosomatiikasta, ei suinkaan pelkkään taikauskoon."
 
Kohdassa 20:35 : "On olemassa syvin taso, universaali kieli joka on Jungin mukaan kollektiivisessa alitajunnassa. Tämä kollektiivinen alitajunta on se, joka on suomalaisessa maagisessa lääketieteessä tuonpuoleinen. On siis universaali eli kollektiivinen taso, mutta on myös niin sanottuja murteita eli esimerkiksi kun erilaiset kansat ja kulttuurit erottautuu, niitten oma kieli muokkautuu ja oma mytologia, jumalhahmot ja muut muokkautuu ja eriytyy, niin siitä tulee tavallaan oma etninen murre tälle universaalille kielelle. Myöskin yksilöllisellä tasolla me saadaan oma yksilöllinen murre, näin ollen meissä kaikissa esiintyy ainakin kolme tasoa jolla meidän alitajunta tulkitsee asioiden merkityksiä. Tämän kielen ymmärtämiseen perustuu maaginen lääketiede, loitsut, rituaalit, symbolit, kaikki se. Nyt kokoajan lääketiede enemmän ja enemmän ymmärtää mistä tällaisissa psykosomaattisissa sairauksissa esimerkiksi on kyse. Me nähdään tätä esimerkiksi hypnoosissa, mantroissa, meditaatioissa, positiivisessa psykologiassa. (-esimerkki plasebosta ja nosebosta -)
Tällaiseen ilmiöön jossa mieli saa elimistön toimimaan jollakin tavalla parantumisen tai sairastumisen suuntaan, tämä tunnetaan varsin hyvin nykyään. Mutta sitä käytettiin ensisijaisena hoitokeinona suomalaisessa maagisessa lääketieteessä.
(-)
Kohdassa 24:37: "Kaikilla asioilla joita me syödään, on psykosomaattinen vaikutus, kaikilla lääkkeillä. Ja kaikki toiminta on periaatteessa rituaalista ja kaikki puhe on periaatteessa loitsua, tällaisessa maailmankuvassa meidän esivanhempamme elivät."
 
 
*
 
Muinaisajan ihmeitä valokuvina, yhteensä 1212 eri puolilta maailmaa. Kun klikkaa kuvaa kahdesti, pääsee tilaan jossa voi selata niitä isommassa koossa. i-merkistä (info) löytyy tarkempi selitys kuvan aiheesta. Slideshow esittää niitä jatkuvana dia-sarjana. Fullscreen isossa koossa.
 
*
 
Näkijä Juha Korhosen sivut:
 
 

"Tämä kirja on kirjoitettu sinulle, joka tahdot laajentaa tietoisuuttasi ja yhdistyä Pyyteettömän Rakkauden tajuntaan. Kirja opastaa sinut kohti Korkeinta minääsi ja Jumalkipinääsi. Samalla se auttaa sinua kuuntelemaan sisäistä olentoasi, joka kertoo sinulle muun muassa elämäntehtäväsi sekä todelliset lahjasi, joita kannat tätä elämääsi varten.

Joulukuussa 2012 tapahtunut kollektiivisen tietoisuuden tason muutos mahdollisti aiemman seitsemän säteen tietoisuuden muuntumisen kahteentoista säteeseen. Tämä on ollut suurin henkinen edistysaskel ihmiskunnan tähänastisessa evoluutiossa. Yhteiskunnallisella tasolla muutos ilmeni tiedon lisääntymisenä, muun muassa aiemmin piilossa olleiden asioiden tullessa päivänvaloon. Yksilötasolla muutos johti siihen, että yhä useampi kiinnostui henkisistä asioista. Samanaikaisesti suuri määrä ihmisiä valaistui, sillä heidän kehitystahtinsa kiihtyi eksponentiaalisesti. Muutos on kuitenkin ollut äärimmäisen haastava, sillä vanhat lainalaisuudet ja toimintamallit eivät enää päde. Kunkin meistä on löydettävä itsestään totuus, joka johdattaa meidät kultaiseen aikaan. Onneksi uudessa tietoisuudessa elämistä helpottavaa informaatiota välitetään jo keskuuteemme.

Kädessäsi on henkinen työkirja, jonka avulla voit tavoitella omaa valaistumistasi sekä mestaroitumistasi. Saat pakillisen toimivia työkaluja, joilla selviät elämäsi varrella kohtaamistasi arjen sekä henkisyyden haasteista.

 
 
Kirjan arvostelu Ultran sivuilla

"Ihmisen Korkein Minä ja Jumalkipinä löytyvät sisältämme. Kuuntelemalla omaa sisäistä olentoamme opimme tuntemaan oman elämäntehtävämme ja todelliset lahjamme. Tämä totuus on tie kultaiseen aikaan ja valaistumiseen. Kirjan mukaan valaistuminen ja mestaroituminen on mahdollista meille jokaiselle.

Kirjan kirjoittaja Juha Korhonen sanoo, että kirja on kirjoitettu hänen hengestään ja hänen persoonansa kautta ilmennetty tekstiksi. Kirjassa on koottuna yhteen kaikki se henkinen ja hengellinen tietous, mitä hän on oppinut tämän elämänsä aikana. Tämä näkemys ei kuitenkaan ole sidottu mihinkään uskontoon. Kirja on totuus sellaisenaan vain kirjailijalle itselleen. Meille muille Juha Korhonen toivoo kirjan tuovan apua Maailmankaikkeuden muutoksen keskellä, etsiessämme omaa tietämme ja omaa totuuttamme.
Maailmankaikkeus ON muutoksessa ja me ihmiset sen myötä. Moni meistä, minäkin, on jo saanut huomata, että vanhat lainalaisuudet, rakenteet ja toimintamallit ovat todellakin vaihtumassa toisenlaisiin, paremmin Valoa palveleviin. Kollektiivisen tietoisuuden tason muutos on saanut yhä useammat ihmiset kiinnostumaan henkisistä asioista.

Kirja on jaettu viiteen osaan. Ne ovat Pyyteetön Rakkaus ja 12-järjestelmä, Elämä Pyyteettömässä Rakkaudessa, Vaiheittainen kehitys, Mestarien työ ja Ihmiskunnan tulevaisuus sekä Henkinen työkirja.
Kirjan ensimmäinen osa on laajin ja käsittelee peruskäsityksiä ja asioita hengen maailmasta. Niihin kuuluu uusi 12-järjestelmä. Aiemmin Jumalan voima muodostui seitsemästä säteestä ja voimasta, nyt niitä on 12. Toinen tärkeä asia on kollektiivinen tajunta, johon kaikkien ajattelevien olentojen ajatukset, sanat ja tunteet tallentuvat.
Kirjan toinen osa kuvaa asioita, joihin meidän olisi hyvä kiinnittää huomiota henkisellä polullamme. Lisäksi tässä osassa tutustutaan niihin perusenergioihin, joiden ympärillä maailma pyörii. Kirjan kolmas osa puolestaan käsittelee tietä valaistumiseen, vihkimyksiin ja mestaroitumiseen sekä mitä tapahtuu kuolemamme jälkeen. Neljäs osa on kuvausta työskentelystä enkelien ja valo-olentojen kanssa.

Kirjan viides osa taasen auttaa lukijaa valaistumisen ja vihkimysten saavuttamisessa."

 

Kirja Pyyteettömän rakkauden puutarha:

"Teos tarkastelee kaikkialla maailmankaikkeudessa vallitsevaa järjestystä, jota ylläpitää Pyyteetön Rakkaus.

Ihmiskuntamme on edennyt evoluutiossa siihen vaiheeseen, jossa se kantaa myös itse vastuuta, jolloin myös ohjauksemme on suurempi. Elämme juuri nyt aikaa, jossa meitä ohjataan vahvasti. Tämä johtuu siitä, että elämme ihmisinä sellaista aikaa, jossa meillä on mahdollisuus kehittyä nopeampaan tahtiin kuin ennen. On olemassa myös tapahtumia, joita maapallolla tarvitaan muokkaamaan todellisuuttamme. 

Kehityksemme on johtanut siihen, että myös värähtely maapallolla nousee, sekä tunnelma ja ilmapiiri muuttuvat. Tästä johtuvat monet ihmisten ylilyönnit. Juuri nyt on käynnissä monia, kollektiivisessa mittakaavassa suuria tapahtumia, jotka muuttavat maailmaamme. Nämä ovat esimerkkejä maapallolla tapahtuvasta kehityksestä. 

Kirja tuo näkökulmia kuinka meidän jokaisen on aika kasvaa henkisesti ja kantaa vastuumme maapallosta, ihmiskunnastamme ja sen kohtaloista: valaistua, tulla tietoisiksi ja ymmärtää maailmamme mysteerit. Tämä kaikki on kuitenkin mahdollista ainoastaan siten, että lakkaamme käyttämästä älyämme sydämemme kustannuksella. Ainoastaan sydämen kautta eläessämme ja toimiessamme pääsemme kiinni Todellisuuteen."

https://www.korhonenjuha.com/kirjani/

*
 
"Some täyttyy naisvihasta koska mies voi pahoin" 
*
 
Mahdollinen muinainen valon kaupunki USA:ssa, jossa maan sisäosien asukkaiden ja kehittyneiden maanpinnan asukkaiden sanottiin tapaavan ET olentoja. Osa 1.
 
"The American Southwest is fraught with many tales of the strange and unusual ranging from UFO sightings to anomalous artifacts. In this interview with Regina Meredith, Jerry Wills recounts the tales of two post-Civil War explorers who discovered a cave in the Grand Canyon which bore artifacts from ancient Egyptian and Asian civilization. Artifacts which were quickly claimed by the Smithsonian Institute, never to be seen again. This may have been the fabled City of Light, a location where Inner Earth and advanced surface dwellers were thought to have met with extraterrestrial beings. As a child, Jerry Wills was aware of energy and how it moved through all things. Like most children, he had to learn to keep his unique gifts to himself. That is until a near death experience in 1981 showed him how he was wasting his life and that he was being given a second chance. It took another 20 years for his abilities to be recognized and accepted. Now, people seek him out as he offers healing, classes, lectures and seeks to help others around the world."

https://youtu.be/EgOnd77lv_c