Läpi historian kultit ovat olleet uskomattoman taitavia mielenhallinnan saralla, kun ajatellaan esimerkiksi miten pitkälle Dionysialaiset menivät rituaaleissaan. Tätä faktaa ei ole unohdettu lukuisissa tiedustelupalveluissa, sosiaalisessa suunnittelussa, lukuisia tekniikoita otettiin käyttöön massojen hallinnassa. Yleinen päämäärä näillä suunnittelijoilla ja kulttien johtajilla on erottaa henkilö perheestään. Kulttien kohdalla niiden on tarkoitus korvata perhe ja henkilön täytyy katkaista kaikki yhteydet pitkän eristysjakson jälkeen. Vaikka yleinen käsitys kultin jäsenestä on heikko ja epävakaa ihminen jota on helppo manipuloida, totuus on että myös hyvin älykkäät voivat langeta sellaiseen. Scientologian on todettu olevan erityisen tehokas värväämään seuraajia.

Vivian Kubrick:in tapaus (Stanley Kubrickin tytär). Hyvin pian kun Stanley kuoli 1999, Vivian katosi lopullisesti skientologian piireihin. "Stanleyn hautajaispäivänä Vivian saapui paikalle tuntemattoman naisen kanssa joka vain istui hänen huoneessaan, ei puhunut kenellekkään mitään. Paljastui että hän oli skientologi. Emme saa mitään yhteyttä Vivianiin, hän ei tahtonut nähdä kuolevaa siskoaan eikä tulla hänen hautajaisiinsa."

Massamielenhallinnalla on sama päämäärä. Sosiologi, kriminologi Edward A Ross kirjoitti: On suunnitelmia meneillään joilla korvata yhteisö, perhe ja kirkko propagandalla, koulutuksella ja massamedialla. Valtio erkanee kirkosta, tavoittaa koulut. Ihmiset ovat vain pieniä muovimöykkyjä taikinassa.

edwardross.jpg"Plans are underway to replace community, family, and church with propaganda, education, and mass media... the State shakes loose from Church, reaches out to School... People are only little plastic lumps of dough."
(quote taken from The Underground History of American Education, John Taylor Gatto, pg. 58)

 

Kuten Ross viittaa, ensimmäinen askel luoda massaihminen on koulutusjärjestelmä. Tämä oli yleinen aihepiiri monilla muinaisilla mysteerikouluilla. Monilla instituutioilla oli jäseniä lukuisissa akatemioissa, heidän suunnitelmansa oli "puhdistamisen" prosessi. Samanlaisia metodeja käytettiin Islamin Shia-osastossa joka oli vähemmistöpuolue ajatellen kukistavansa vastustajansa ylivoimaisella organisaatiolla. Saavuttaakseen päämääränsä he kehittivät lukuisia salaisia yhteisöjä joista monet olivat keskittyneet koulujen ympäristöön, opettaen salaista oppia valittujen pojille. Yksi tällainen oli Abode of Learning Kairossa joka käsitti yhdeksän luokkaa joista viimeisin luultavasti paljasti salaisuuden the secrets of the ages.

Trendi jatkuu nykypäivään nykyisen yleisen koulujärjestelmän muodossa. Siellä se prosessi jota ajattelisin institutionalisoituna eristämisenä, alkaa toden teolla henkilön elämässä. Eristäminen perheestä ja heistä itsestään. John Taylor Gatto, New Yorkilainen opettaja:
 
... oikein johdettu massakoulutus johtaisi väestöön joka on niin riippuvainen johtajista että skisma ja vallankumous olisivat menneisyyden asioita. Jos maailman valta koottaisiin yhteen vallankaappauksen taktiikalla (Friedrich Hegel) ja tällainen koulusuunnitelma määrättäisiin, historia itsessään loppuisi. Ei enää sotia, ei siviiliuhreja, vain ihmisiä odottamassa opettajaa kertomaan mitä tehdä. Psykologinen ase oli eristäminen. Juju oli eristää lapset itsestään että he eivät voisi kääntyä sisäänpäin vahvuutta etsimään perheestään, uskonnostaan, kulttuuristaan, ym. joten mikään ei sekaantuisi asioihin.
 
"...correctly managed mass schooling would result in a population so dependent upon leaders that schism and revolution would be things of the past. If a world state could be cobbled together by Hegelian tactical manipulation, and such a school plan imposed upon it, history itself would stop. No more wars, no civil disputes, just people waiting around pleasantly like the Eloi in Wells' The Time Machine. Waiting for Teacher to tell them what to do. The psychological tool was alienation. The trick was to alienate children from themselves so they couldn't turn inside for strength from their families, religions, cultures, etc so no countervailing force could intervene."
(The Underground History of American Education, pg. 107)

 

Lähes sata vuotta sitten tämä kouluihminen ajatteli että itsensä eristäminen oli salaisuus onnistuneeseen teolliseen yhteiskuntaan. Toki hän oli oikeassa. Kun seisotte työkoneen ääressä, istutte tietokoneella vetäydytte elämästä, eristätte itsenne ilman ohjaajaa. Miten muuten sitä siedettäisiin ellei siihen olisi valmisteltu simuloidulla Birkenheadin harjoituksilla? Koulu on hienoista valmistelua elämään eristäytyneisyydessä.
 

public+schoolsII.jpg"Nearly a hundred years ago, this schoolman thought self-alienation was the secret to successful industrial society. Surely he was right. When you stand at a machine or sit at a computer you require an ability to withdraw from life, to alienate yourself without a supervisor. How else could that be tolerated unless prepared in advance by simulated Birkenhead drills? School, thought Harris, was sensible preparation for a life of alienation."
(ibid, pg. 106)

Harris Gatto viittaa William Torrey Harris:iin, joka oli suuri hahmo koulutuksessa silloin kun nykyjärjestelmää kehitettiin. Esimerkki Harrisin näkökannasta koulutukseen: "Koulun tarkoitus on hallita fyysistä itseä, ylittää luonnon kauneus. Koulun pitäisi kehittää voima vetäytyä ympäröivästä maailmasta."

"The great purpose of school can be realized better in dark, airless, ugly places... It is to master the physical self, to transcend the beauty of nature. School should develop the power to withdraw from the external world." (ibid, pg. 106, taken form Harris' The Philosophy of Education)

Jos koulutuksen tarkoitus on erottaa ihminen luonnosta, sitten Harrisin tavoite näyttää viimein tulevan toteutetuksi. Gatto viittaa epäsuorasti että asteittainen kurin puuttuminen kouluissa olisi ollut myös tarkoituksellista. Tämä, mukaanluettuna rumat koulut ja epäluontevat kouluajat ovat luoneet lisääntyneitä ADD tapauksia, traumatisoituja oppilaita jotka menettävät kyvyn ajatella itsenäisesti, vähän kerrallaan joka vuosi. Kansainvälinen väittely koulukiusaamisesta on koomista. Miten lopettaa hyväksikäyttö instituutiossa joka suunniteltiin olevan traumaa aiheuttava? Jos ihmiset todella välittäisivät lapsistaan he laatisivat lakeja yleistä koulutusta vastaan eikä kiusaamista.
 
Oppilaat korvaavat oman yksilöllisyytensä kuppikunnilla tai ikätoveriensa hylkäämisen vaaralla. Tästä pisteestä lähtien useimmat valjastetaan ryhmämieleen (Group Mind). Sitten he ovat täysin alttiita täydelle propagandalle ja massamedia ohjelmille.

Edward Bernays, Sigmund Freudin veljenpoika oli pioneeri propagandassa ja PR:ssä joka erikoistui manipuloimaan yleisöä alitajunnan kautta. Hänen suurimpia saavutuksiaan oli tupakan mainostaminen naisille. Ryhmämielestä hän kirjoitti:

Universaalin kirjallisuuden oli tarkoitus opettaa tavallinen ihminen hallitsemaan ympäristöään. Kun hän kykeni lukemaan ja kirjoittamaan hänellä oli mieli joka oli sopiva johtamaan. Syntyi demokraattinen oppi. Mutta univerasaali kirjallisuus on antanut hänelle viattoman alkuperäisen mielen sijasta leimasimia ja mustetta mainos sloganeilla, editoriaaleilla, julkaistulla tieteellisellä datalla, lööppien tyhjänpäiväisyydellä, historian latteuksilla. Jokaisen ihmisen leimasimet ovat kopioita miljoonien muiden samanlaisista, joten kun ne miljoonat altistetaan samalle stimuloinnille, kaikki saavat identtisen jäljennöksen. Saattaa näyttää liioitellulta sanoa että amerikkalaiset saavat suurimman osan ideoistaan tukkukauppa tyyliin. Mekanismi jolla ajatuksia levitetään laajemmin on propagandaa, järjestäytyneenä pyrkimyksenä levittää tiettyä uskomusta tai oppia. (Propaganda, pg. 48)

Massojen tapojen ja mielipiteiden tietoinen ja älykäs manipulaatio on tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa. He jotka manipuloivat tätä näkymätöntä yhteiskunnan mekanismia, ovat näkymätön hallitus joka on todellinen johtava taho maassamme. Meitä ohjaillaan, mieliämme muokataan, makujamme muotoillaan, ajatuksia ehdotetaan suurelta osin sellaisten ihmisten puolesta joista emme ole koskaan kuulleet. Tämä on looginen seuraus tavasta miten demokraattinen yhteiskuntamme on järjestetty. Suuri määrä ihmisiä täytyy saada yhteistyöhön tällätavoin jos heidän tulee elää yhdessä hyvin toimivana yhteiskuntana. Näkymättömät hallitsijamme ovat usein tietämättämiä kanssajäsenistään sisäpiirissä.

He hallitsevat meitä luonnollisen johtajan ominaisuuksillaan, kyvyllään tarjota tarvittavia ideoita, avainasemallaan sosiaalisessa rakenteessa. Minkä tahansa kannan ottaakin tätä asetelmaa kohtaan, on tosiasia että lähes jokainen teko päivittäisessä elämässäsämme, joko politiikassa tai liiketaloudessa, eettisessä ajattelussamme, meitä hallitsee melko pieni joukko henkilöitä, jotka ymmärtävät massojen ajattelujärjestelmää ja sosiaalisia kuvioita. He kontrolloivat yleisön mieltä, valjastavat vanhoja sosiaalisia voimia ja suunnittelevat uusia tapoja sitoa ja ohjailla maailmaa. (Propaganda, pgs. 37-38)

Sosiaalikriitikko Jacques Ellul:n mukaan henkilökohtaisen eristäytymisen tila tekee yksiön täysin alttiiksi propagandalle. Olla eristäytynyt tarkoittaa olla joku muu kuin itsensä, se voi myös tarkoittaa että kuuluu jollekin muulle. Pohjimmiltaan se tarkoittaa olemista riistetty itseltään. Se on ehdottomasti propagandan vaikutusta. Propaganda riisuu henkilön, ryöstää häneltä osan itsestään ja pakottaa hänet elämään eristäytynyttä ja teennäistä elämää siinä määrin että hänestä tulee toinen henkilö joka tottelee impulsseja joita ei tunne. Hän tottelee jotakuta muuta.

"To be alienated means to be someone other (alienus) than oneself; it can also mean to belong to someone else. In a more profound sense, it means to be deprived of one's self. That is definitely the effect of propaganda. Propaganda strips the individual, robs him of a part of himself, and makes him live an alien and artificial life, to such an extent that he becomes another person and obeys impulses foreign to him. He obeys someone else."
(Propaganda: The Formation of Men's Attitudes, pg. 169)

Twilight language , "iltahämärän kieltä" käytetään manipuloimaan ihmisiä alitajunnan kautta. Ihmiset jotka ovat niin syvällä kollektiivissa, alkavat samaistua malliesimerkkeihin sillävälin kun heidän omat persoonallisuutensa ovat raakalaismaisesti tukahdutettuja. "Tässä eristämisen prosessissa yksilö menettää hallinnan ja altistuu ulkoisille impulsseille, hänen henkilökohtaiset taipumuksensa ja makunsa väistyvät antamaan tietä kollektiiviin osallistumiseen. Mutta tämä kollektiivi tulee aina olemaan parhaiten idealisoitu, järjestelty ja esitetty jonkin sankarin puolesta. Kultin johtaja on se ehdoton osa massayleisölle. Näemme tätä automaattista kultin luomista urheilijoiden, elokuvatähtien tai abstraktien henkilöiden suhteen. Tämä haltioituminen sankarista todistaa että henkilö elää massayhteisössä. Yksilö jota olosuhteet estävät olemasta todellinen itsensä, joka ei enää voi ilmaista itseään henkilökohtaisen ajatuksen tai teon kautta, joka turhautuu pyrkimyksissään, heijastaa tähän sankariin kaiken sen joka hän haluaisi olla."

"In this process of alienation, the individual loses control and submits to external impulses; his personal inclinations and tastes give way to participation in the collective. But that collective will always be best idealized, patterned, and represented by the hero. The cult of the hero is the absolute necessary complement of the massification of society. We see the automatic creation of this cult in connection with champion athletes, movie stars, and even abstractions as Davy Crockett in the United States and Canada in 1955. This exaltation of the hero proves that one lives in am ass society. The individual who is prevented by circumstances from being a real person, who can no longer express himself through personal thought or action, who finds his aspirations frustrated, projects onto the hero all he would wish to be."
(Propaganda: The Formation of Men's Attitudes, pg. 172)

Sankari on tietenkin yksi Carl Jungin arkkityypeistä ja sellainen joka näyttäytyy yhä uudelleen massamedian "iltahämärän kielessä. "Tämä ei ole mitään uutta. Despootit kautta historian ovat yrittäneet saada itseään alamaistensa mielissä arkkityypin osaan: "Suurin huolenaihe kaikissa mytologioissa, seremonioissa, yhteisöissä, on ollut yksilöllisyyden kukistaminen joka on saavutettu houkuttelemalla ihmiset samaistumaan arkkityyppeihin eikä omiin kiinnostuksen aiheisiinsa."
 

heroarchetype.jpg"The highest concern of all mythologies, ceremonials, ethical systems, and social organizations of the agriculturally based societies has been the suppressing the manifestations of individualism; and this has been generally achieved by compelling or persuading people to identify themselves not with their own interests, intuitions, or modes of experience, but with the archetypes of behavior and systems of sentiment developed and maintained in the public domain."
(The Masks of God: Primitive Mythology, Joseph Campbell, pg. 240)

 

 

 

Stereotyyppejä voidaan luoda ja manipuloida massakommunikointien ja psykologisen sodankäynnin gurujen puolelta. Stereotyypit ovat kulttuurisidonnaisia. "Me teemme pikaisia päätöksia perustuen stereotyypin luonteeseen; psykologisen sodan expertin käsissä stereotyyppi ei sisällä paljoakaan monimuotoisuutta tai syvyyttä. Ajatus on että kohde ei ajattelisi liian selvästi tai liian perustavalla tavalla "tekstistä" vaan reagoinnin sijaan (Pavlovin koiran tapaan stimulointiin jota se tarjoaa." (Sinister Forces: Book One, pg. 127) 

Että massaihminen jatkaa samaistumista arkkityyppeihin samalla peläten stereotyyppejä on elintärkeää esim. amerikkalaiselle elämäntavalle. Vain täydellisen alistumisen kautta modernien amerikkalaisten odotetaan tekevän uhrauksia kuten yksityisyyden loukkaukset, vapaudenmenetykset, työ, verotus, jne. Amerikkalaiset työskentelevät enemmän kuin mikään muu kansa, lukuunottamatta Kiinaa ja Japania, vaikka yleinen stereotyyppi joka asetetaan median puolesta on kotona olevasta laiskasta avustuksen varassa elävästä ihmisestä joka kieltäytyy työstä. Tämä harjoitus inspiroi ihmisiä samaistumaan enemmän oikeamielisiin, kovasti työskenteleviin yritysten omistajiin ennemmin kuin "roskasakkiin" joka vaarantaa alempia luokkia.

Korvatakseen perheen, kulttuurin, ja yksilöllisyyden menetyksen modernille ihmiselle annetaan kulutusjuhla. Hänen ajatuksensa eivät enää ole hänen omiaan, mutta tämä paita on chic. Professori, sosiaalikriitikko Christopher Lasch esittelee nykykuvan "hyvästä elämästä":  ...käsitetynä loputtomalla uutuuden viehätyksellä, vaihdolla ja jännityksellä, mielihyvän tunnetta jokaisesta mahdollisesta stimulantista rajattomin mahdollisuuksin.
 

"... the good life... conceived as endless novelty, change, and excitement, as the titillation of the senses by every available stimulant, as unlimited possibility. 'Make it new' is the message not just of modern art.. but of modern consumerism. The modern capitalist economy rests on the techniques of mass production pioneered by Henry Ford but also, no less solidly, on t principle of planned obsolescence introduced by Alfred Sloane when he instituted the annual model change. Relentless 'improvement' of the product and upgrading of consumer tastes are the heart of mass merchandising, and these imperatives are built into the mass media at every level.

(suomennos jatkuu myöhemmin.......)

"Even the reporting of news has to be understood not as propaganda for any particular ideology, liberal or conservative, but as propaganda for commodities -for the replacement of things by commodities, use values by exchange values, and events by images. The very concept of news celebrates newness. The value of news, like that of any other commodity, consists primarily of its novelty, only secondarily of its informational value... the model of possession, in a society organized around mass consumption is addiction. The need for novelty and fresh stimulation becomes more and more intense, intervening interludes of boredom increasingly intolerable.

"It is only in their capacity a quintessential consumers that young professionals dominate the airwaves and set the tone of American life. Their distinctive manner of living embodies the restless ambition, the nagging dissatisfaction with things as they are, they are fostered by a consumer economy... 'Leisure,' for them, closely resembles work, since much of it consists of strenuous and for the most part solitary exercise. Even shopping, heir ruling passion, takes on the character of a grueling ordeal: 'Shop till you drop.' Like exercise, it often seems to present itself as a form of therapy, designed to restore a sense of wholeness and well-being after long hours of unrewarding work. 'It hardly matters what I buy, I just get a kick out of buying. It's like the first whiff of cocaine. It's euphoric and I just get higher and higher as I buy.' Sociological profiles of the 'compulsive shopper' report that 40 percent are 'most likely to buy something when feeling bad about themselves.' According to a summary of these studies in the Wall Street Journal, shopping serves as a means of 'alleviating loneliness,' 'dispelling boredom,' and 'relieving depression.' 'They don't really need what they are shopping for. Often they don't even know what they're after.' A survey of shoppers in malls indicates that only 25 percent come to buy a particular item."
 
(The True and Only Heaven, pg. 520-522) 

In other words, addiction is the driving factor behind the 'values' of modern America. Of course this is glossed over by noble and high-minded rhetoric about 'work ethic' and 'the future of the children' but this is merely a justification for a destructive way life, either personally or to the society as a whole.

With addictive forms of behavior being hardwired into the minds of Americans routinely for the past fifty years it's no wonder that the late 20th century witnessed the rise of widespread drug use. As Lasch implies above, modern consumerism provides a thrill similar to what the addict gets from his fix. Many times when people can't get this rush from consumption for whatever reason drugs will easily fill the void. Of course the CIA and other branches of the US intelligence community were quick to harness this trend, which they were also largely responsible for creating. This led to the 'counterculture' and the 'War on Drugs.' I have already written on this topic extensively, which can be viewed here.

In the 21st century we face a second wave of the mass drugging of America, only this time with the rubber stamp of the medical community. Over the past decade prescription med abuse has become epidemic. Consider this recent report:
 

"U.S. officials reported a 400 percent increase over 10 years in the proportion of Americans treated for prescription painkiller abuse and said on Thursday the problem cut across age groups, geography and income...
 
prescription-drug-addiction1.gif"They said 9.8 percent of hospital admissions for substance abuse in 2008 involved painkillers, up from 2.2 percent in 1998. The percentage of people admitted to treatment for alcohol dropped by 5 percent and for cocaine dropped by 16 percent over the same period...
 
"Fifty-six percent of the patients got their drugs for free from a friend or relative, and another 9 percent purchased them from someone they knew."
This is only painkillers. For all prescription meds the figures are even more disturbing, as this citation from the Journal of the American Medical Association highlights:
 
"The annual death toll from synthetic prescription drugs, both from the correctly prescribed and the incorrectly prescribed, amounts to about 231,000 deaths every year. To put this into perspective,this is the equivalent of a world trade center disaster every week for over a year and a half or the crash of two fully loaded 747 aircraft every day of the year. No information was reported on the number of outpatient and doctor's office deaths caused by these very same drugs when prescribed by these very same doctors. The reported figures alone, however, make drug deaths caused by physicians the third leading cause of death in the US. It is far ahead of accidents, drunk driving, homicides, airline accidents, as well as all other disease with the sole exceptions of cancer and heart disease."While the sheer loss of life is surely troubling the long term social effects of the mass drugging of society has even more dire implications. Writing on antidepressants, the use of which he dubs 'Artificial Happiness' Dr. Ronald Dworkin writes:
 

"Because people feel Artificial Happiness independent of life or age, the life cycle generated by Artificial Happiness has nothing to do with moving forward in life. In the traditional life cycle, a new kind of happiness beckons at each stage, but in Artificial Happiness people have no reason to advance through stages, since they enjoy happiness independent of life's progression. Although Happy Children become Happy Adults, who in turn become Happy Seniors, the whole process lacks a sense of movement with direction."
(Artificial Happiness, pgs. 260-261)In other words people are finally cut off from personal growth all together. Personal development is thus permanently retarded and we become total cripples with no recourse but to dumb ourselves with whatever thrills are overlords provide for us. Truly the most disturbing state of affairs is not that this is happening to us, but that most Americans would hardly see the loss of personal growth, independent thought, culture and family as things to concerned over in the face of the latest novelty and buzz. That life is meaningless without petty distractions is taken for granted by most peoples in the streets nowadays.

 We marvel at the individuals at Jonestown, at Waco, at Heaven's Gate and so forth and the sacrifices that they made to live the lifestyles that they lived in these communities. But at least many of the individuals believed in some higher principle which led them to join these cults. What does modern man believe in? The stock market? His football team? Daily he makes even more incredible sacrifices than the cultist which he puts himself above and he does it for increasingly diminishing highs.

 While the techniques the cult guru and the public relations official are similar, it the PR man that is by far the greater master.- This maybe helpful to those who are looking for a way to undo some potential mind control patterns.

http://sitsshow.blogspot.fi/2013/08/mass-mind-control-via-institutionalized.html