"Puulla on monia ihmisen terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Puu tasaa huoneilman kosteutta ja sen pinta estää homeiden ja bakteereiden kasvua. Se myös vähentää stressiä. Puusta haihtuvilla yhdisteillä on mahdollisesti oma rooli ihmistä elvyttävässä vaikutuksessa.

Puun käytön lisäämistä tukee myös, että kyseessä on ekologinen uusiutuva materiaali. Metsät sitovat hiiltä ja sidottu hiili pysyy talon rakenteissa, kunnes se vapautuu esimerkiksi poltettaessa ilmakehään. Sen jälkeen metsät sitovat hiilen uudelleen biomassaansa.

Osa puun hyvistä ominaisuuksista johtuu siitä, että puulla on kyky ympäristöilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mukaan sitoa tai vapauttaa kosteutta, jolloin huoneilman laatu paranee.

"Puun tiheys vaikuttaa puun kosteudensitomisominaisuuksiin siten, että mitä tiheämpi puu on, sitä huonommin se sitoo itseensä kosteutta", kertoo tutkija Riina Muilu-Mäkelä.

On havaittu myös, että mitä enemmän talon näkyvissä sisärakenteissa on käytetty puuta sitä paremmin sisäilman kosteus pysyy terveyden kannalta optimialueella, joka on 30-55 %.

Puun antibakteerisella ominaisuudella on merkittävä alentava vaikutus bakteerien ja homeiden huoneilmaan tuottamien toksisten yhdisteiden kehitykseen. Puulla on todettu olevan myös ihmisen mieltä ja terveyttä elvyttäviä vaikutuksia. Useiden tutkimusten mukaan puun käyttö sisustuksessa alentaa stressiä.

Stressipiikki alenee puukoulun luokassa nopeammin kuin verrokkiluokassa.

Vanhainkodissa puumateriaalien käyttöönoton on todettu lisäävän vanhusten sosiaalisuutta ja parantavan kykyä huomioida ympäristöään. Potilashuoneessa oikea määrä puumateriaalia laski sydämen sykettä ja kohensi mielialaa.

Puun käytön vaikutuksia on koottu Metsäntutkimuslaitoksen viime vuoden lopulla julkaisemaan raporttiin."

(Lähde: Maaseudun Tulevaisuus, Jarmo Palokallio)

****

"Schauberger korosti että luonnonmetsä on koko ympäröivän seudun voimakeskittymä. Hän näkee jokaisen puun kuin energialadattuna kehona jossa tapahtuu lukemattomia monimutkaisia prosesseja ja joka säteilee energioita lähiympäristöönsä. Nämä energiat, horisontaaliset pohjasäteet joita myös huokuu luonnollisista vesisuonista, ovat perusta kasvikunnan kasvulle sekä auttavat muodostamaan pohjavettä."

Kirjasta Living Water (ilmainen luettava pdf englanniksi)

https://www.youtube.com/watch?v=CN3duLzmKI8