‎9. päivä

1. Keskity tuomaan mahdollisimman kaukainen asia/kohta mahdollisimman lähelle itseäsi/kohtaasi, muuta ne yhdeksi. Tämä tekniikka opettaa sinut "hauduttamaan" minkä tahansa koostumuksen yhdistävällä impulssilla/vaikutteella. Kun saavutat tämän taidon, sinusta tulee ilmentämisen mestari. Silloin pitäydyt vain ajatuksessa että kaiken tämän täytyy olla normaalia ja kaikki tulee olemaan normaalia.

On tarpeeksi yksinkertaista toivoa jotain ja asiat tapahtuvat juuri siten kuin toivoit. Yhdistävä impulssi josta puhuin, luo erityisen henkisen tilan. Tämä tila ei ole kokonaan yhdistetty ajatusprosessiisi, koska voit tehdä tämän ajattelematta mitään. Voit esimerkiksi vain keskittyä olemaan tietoinen kaikesta hyvästä, harmoniasta. Virittyminen tälle ajatuksen tasolle johtaa itsestään suosiolliseen tapahtumien avautumiseen.

Haluan alleviivata että tämä keskittymistekniikka painottuu erityiseen havainnoinnin muotoon. Tämä havainnointi edustaa tietoisuutesi erikoistunutta osaa, keskityt syvimpiin näkökulmiin kun vaikutat ajatuksillasi tapahtumiin.

 

On the 9th day of the month occupy yourself with the following task: concentration upon maximally distant elements of your consciousness brought to maximally close points of consciousness. This means that the focus consists of transmuting maximally distant elements into maximally close ones. This transformation must occur in such a way as if your perception of maximally distant elements of your consciousness as well as maximally close points of consciousness were one and the same. This technique provides you with the ability to infuse the composition of any element of the world with a unifying impulse.As soon as you can accomplish this, you will become an adept in manifestation. You will then only need to hold the mental attitude that everything should be normal and everything will be normal.

It is simply enough to make a wish and things will happen precisely according to your wish. The unifying impulse of which I have spoken creates a special mental state. This state is not entirely connected with your processes of thought, because you can do this without thinking, It can simply consist of being attuned, for example, to what is good, to the creation of harmony. Attunement to this state of mind leads in itself to a favorable unfolding of circumstances.

I want to underline that this concentration technique emphasizes a particular form of perception. This perception represents a specialized portion of your awareness. You work in such a manner that functions as I have described. This concentration exercise touches deeper aspects of using your mind to influence events.

2. Focus intently on the sequence of seven numbers:

1843210   1843210

Focus intently on the sequence of nine numbers:

918921452    918921452

3. Kun ymmärrät että maailmasi on olennainen osa maailmankaikkeutta, huomaat että kaikella mikä on luonnossa (kasvi, ihminen, eläin, jokainen molekyyli tai sellainenkin jota ei ole vielä luotu),  on yhteinen jumalallinen alkuperä joka seuraa luomisen koneistoa. Kun olet kerran nähnyt miten joku luo, voit itse luoda mitä tahansa. Olet tässä vaiheessa sinä itse. "Minä". Kun liikut syvemmälle "minään", huomaat miten se toimii ja avautuu yhdessä maailmankaikkeuden kanssa. Sinä olet maailma, olet todellisuutta. Näe tämä kokonaisen maailman silmin, jokaisen henkilön silmin, katso sitä omin silmin ja huomaat että sielusi on näkökulmasi voima. Katso maailmaa sielullasi ja näet sen, teet tarvittavat korjaukset ja näet maailman siten kuin sinun täytyy käyttää sitä saavuttaaksesi ikuisen elämän. Tiedät aina oikean ratkaisun kun katsot maailmaa itsesi sisältä ja ulkopuolelta, jokaisesta perspektiivistä.

When you understand that your world is a very essential part of the universe, you will see that everything that exists in nature, that, for example, a plant, a person, an animal, every molecule or even that which has not yet been created - all of this has a unified and divine foundation that follows the mechanism of all creation. When you have once seen how one creates, you can yourself create any and everything. You arrive at this point through the origins of your own "l." If you move through the depth of your “I,” you will see how your “I” works and unfolds in conjunction with the entire universe. You are the world. You are reality. See this with the eyes of the entire world. Look at this with the eyes of the entire world, look at it with the eyes of every person, look at it with your own eyes and you will see that your soul is the power of your sight. Look at the world with your soul and you will see the world as it is and you will make the corrections that are needed and you will see the world in the way you must use it in order to attain life eternal. You will always know the way when you look at the world from within yourself and from without, from all perspectives.

--------------------

gold_rain_by_arwengernak-d4aaxwv-normal.