Grigor kasvatti menestyksekkäästi jopa puuttuvia raajoja uudelleen, venäläinen maagikko.

 

“Life is light, thoughts are light, even God is light!” (G. Grabovoi)

"Elämä on valoa, ajatukset ovat valoa, jopa Jumala on valoa"

"The main value of the teachings of Grigori Grabovoi is that it allows mankind to rescue as well as to free itself from the biggest error: the myth about the existence of the objective physical reality, that doesn't depend on the consciousness. Because only consciousness creates the world!"

"Pääperiaate Grigori Grabovoin opetuksissa on, että se sallii ihmisen pelastautua ja vapautua suurimmasta väärinkäsityksestä: objektiivisen fyysisen todellisuuden myytistä joka ei riipu tietoisuudesta. Sillä vain tietoisuus luo maailman!"

"Everything, which exists all around: the earth, the sun, the stars, space, the whole world. Everything is based on the structure of the consciousness, which includes the creator's consciousness. Therefore, if we know what spirit is, what consciousness is, we can revive people, we can create space, we can build the world, we can do every inventive action"
https://www.youtube.com/watch?v=wH1tRVB4eqE

http://www.svet-centre.com/epages/63625358.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/63625358/Categories/AboutUs/Ueber_die_Lehre

 

 Esimerkkinä ensimmäisen päivän harjoitukset, lopussa linkkinä koko kirja jonka voi lukea sivuja kääntelemällä. Harmi että näitä ei kaiketi ole suomennettu, yritin pääpiirteittäin suomentaa joten anteeksi huono kirjoitusasu:

 

"Keskittymisharjoituksia:

Kuukauden jokaiselle päivälle sisäisen tietoisuuden kehittämiseen, elämäntapahtumien kehittämiseen suotuisaan suuntaan, saavuttaaksesi täyden hyödyn terveydestäsi, harmonian luomiseen yhdessä universaalin värähtelyn kanssa.

    Jokaisena kuukauden päivänä kolme harjoitusta vastaamaan tiettyä päivää. Nämä harjoitukset sisältävät tapahtumien hallintaa, erilaisia keskittymiskykyharjoituksia. Keskittymisharjoituksen aikana pidä mielessä tarkka kohde/asia mihin haluat keskittyä, esim. sairaudesta parantuminen, oma tietoisuus maailmankaikkeudesta, jne. Pääasia tässä on ohjata tiedonsäätelyä universaaliin pelastumiseen ja harmoniseen kehitykseen.

Mielessäsi hahmotat haaveesi/toiveesi kohteen/tavoitteesi joka näyttää geometriseltä muodolta, pallolta esimerkiksi. Tämä pallo on sinun tavoitteesi/haaveesi.

 

In your mind you determine the aim of the concentration which looks like some geometric form, a sphere, for example. This sphere is the aim of the concentration.
Spiritually you dispose yourself to build events which you need the way as the Creator does it.
During concentrations at various objects, at concrete figures, or at cognition of the reality, control location of the sphere. By a volitional effort move the sphere to the area of your perception which gives more light at the moment of concentrations.
I presented one of the variants of Technology of concentrations. In practice you can find a lot of others. The ways of control of events based on understanding of the World processes through concentrations are very effective.
In the first exercise for each day of the month you fulfill a concentration on some element of the external or internal reality.

Ensimmäisessä harjoituksessa keskityt sisäisen tai ulkomaailman asian olemassaoloon.

Toisessa harjoituksessa keskityt seitsemän ja yhdeksän luvun sarjoihin.

Kolmannessa harjoituksessa saat tekniikoita käsitellä tapahtumia sanallisessa muodossa.

In the second you concentrate on a sequence of numbers of seven and nine figures.
The third exercise gives technologies of control of events in a verbal form.
For more successful fulfillment of the last two exercises I recommend to know paragraph 7 of Chapter 4.

Meditaation tehokkuus on huomattavassa määrin kiinni omasta suhtautumisestasi. Yritä olla avoin tälle luovalle prosessille, kuuntele sisäistä ääntäsi.

I would like to draw you attention to the following important moment. You should understand that the effectiveness of concentration carried out by you is determined, to a considerable degree, by your approach to it. Try to be open to this creative process. Listen to your internal voice prompting you how to fulfill these concentration in practice.


Voit kirjoittaa rivin numeroita paperille ja keskittyä siihen. Tai seuraavalla tavalla taivaankannen/pallon avulla.

You may, as I mentioned before, write a row of numbers on a sheet of paper and concentrate on it. And you may act another way.


Kun keskityt yhdeksään lukuun, voit kuvitella että olet keskellä taivaankannen alla ja luvut ovat sen pinnassa/ulkoreunalla.  Haaveesi johon nyt keskityt voi olla tämän saman taivaankannen alla pallon sisällä. Hälvennä oma itsesi että näet mikä numero jonossa loistaa eniten. Tuo se sitten taivaankannen sisäpuolelle haavepallosi luo ja liitä ne yhteen.

When you concentrate on a sequence of nine figures you may imagine that you are in the center of a sphere and the figures are located on its internal surface. Information about the aim of the concentration can be inside of this sphere in a form of a ball. You should dispose yourself to find that number which gives more light.
Having received the first idea that some number from the row which is on the external surface of the big sphere shines brighter than others, you should fix this number. Then mentally join the internal sphere which contains the aim of the concentration and the element of perception in the form of a number.

 

Kun keskitys seitsemään lukuun, voit kuvitella että luvut ovat kuution pinnalla.

When you concentrate on a row of seven figures, you may imagine that the figures are located on the surface of a cube, on one of its sides.
Doing this, in accordance with your feelings, you may move these figures changing their location in order to achieve maximum effect.


Mielessäsi voit kuvitella jonkin numeron puuksi, toisen tunteeksi.

You may act quite a different way. In your mind you may connect each number with some element of external or internal medium. These elements are not necessarily to be homogeneous. One number, for example, you may connect with some tree, another with some feeling. You decide yourself. In this approach you symbolically equate the numbers with the elements of reality chosen by you. As ever these elements of reality may be not only physical, but mental as well. It means you may imagine them in your consciousness.

Voit muuttaa meditaation koostumusta.


These techniques give you additional possibilities of control. You may change the structure of the concentration, your mood to fulfill it; you may vary symbolic equalization of the numbers to the elements of the reality. As a result you will be able to increase the effectiveness of your concentration. You will be able to control better the time of execution of what you resolved. This is very important in practical life.
Your concentration should give an instantaneous result when an instantaneous salvation is required. The factor of time may be not so significant if the aim is to provide harmonic development. The decisive factor in this case is provision of your just harmonic development with consideration of all circumstances. You will get exactly this by means of your concentrations.


Kaiken täytyisi olla henkilökohtaista kaikissa näissä harjoituksissa, valitaan oma kehitys.

So, everything should be individual in these exercises. Everyone should choose independently the system of his development. You should bear in mind the following.
It is not possible to make a choice of a system of your own development just by means of logic. You are sure to set your goals, you aim to achieve them, and, however, your soul has already got the tasks which had been put in before. Therefore, when you carry out concentrations, the tasks which had been put in before can be realized at first. These are the tasks, which were the tasks of the soul, which were not only the tasks of your development but the development of the whole society as well. When you fulfill these tasks you feel that these are exactly the things you should have done first of all, you feel this at a very profound internal level, at the level of development of the soul, at the level of the Creator.


Kun puhumme meditaatioista puhumme universaalista harmoniasta. Harmonian tarkoitus on kehittää tapahtumia jotka poistavat kaikki uhat. Harmoninen kehitys täytyisi olla ikuista.

That is why when we speak about concentrations we, first of all, speak about the universal harmony. At the same time you should understand that harmony always implies an element of salvation as a necessary element if the situation requires such interference. However, the main task of harmony is provision of such development of events which eliminates occurrence of any threats at all. It is clear that harmonic development should become eternal.


Concentrations for each day of the month created and approved by me will bring you to this. Fulfilling them you will get that harmony which will make your way joyful and uninterrupted, and you will be able to save yourself and others and live eternally.


Käyttäen näitä meditaatioíta voit osallistua aktiiviseen toimintaan, et ole enää passiivinen. Tajuat että universaali kehitysprosessi ja ikuinen harmoninen kehitys avaa sinulle vapauden jonka Luojasi on antanut. Tämä on todellista onnellisuutta.
Kuukauden päivänumero tulisi aina vastata kuluvan kuun oikeaa numeroa. Voit määritellä itsellesi meditaatioiden määrän ja keston, niitä kannattaa harjoittaa systemaattisesti ja ennen tärkeitä menoja/kokouksia/töitä.
Jos joinakin päivinä ensimmäinen harjoitus tuntuu vaikealta, voit hypätä sen yli ja saat hyviä tuloksia kuitenkin.

          1. päivä:

1. Keskitä ajatuksesi oikeaan jalkaan. Tämä meditaatio yhdistää sinut ylläpitävään kohtaan ulkoisessa maailmassa. Nojaat maapalloon ajatuksissasi. Yhteys maapalloon meditaatiossasi on kannatteleva kohta.


The control in the system of complete restoration is based on the idea that the supporting point is simultaneously the point of support and the point of creation. Since it is also the point of creation, with the help of this concentration you can develop your consciousness right away.
You realize that based on the same principle which accounts for everything growing and developing on the Earth, for example, plants and even the matter of your own body appear, based on the same principle you may build any external reality. Understanding of this underlies this concentration.
However, carrying out this concentration you may not think about this deep-laid mechanism. You may just concentrate on the right foot and simultaneously imagine the required event in your consciousness. That mechanism of construction of the reality which has just been described will work automatically. And you will receive the desired event in a harmonic way. Because this control simultaneously provides harmonization of events.
This exercise may be fulfilled several times a day.

2. Luvut:

Concentration on a seven-digit number: 1845421;
on a nine-digit number: 845132489.

3. Keskity maailmaan, kaikkiin maailman esineisiin/asioihin ja tunne, että jokainen niistä on osa persoonaasi. Kun tunnet että jokainen asia on osa omaa todellisuuttasi, tunnet Luojasi lähettämän harmonian.

On this day you should concentrate on the World, on all objects of the World and feel, that every object of the World is a part of your personality. Having felt this you will feel that the blowing of the wind from each object of the World prompts you the decision. And when you feel that every object has a part of your consciousness you will see that harmony which is sent down to you by the Creator.

Koko kuukauden ohjelma kirjana:

http://www.grabovoi-numerical-series.de/fileadmin/german/flipbook/english_concentration/#/2/