Kirjoittanut Alex Vandenberg. En suomentanut ihan koko artikkelia, vain pääasioita. 

 

“Know thyself and you will know the Universe and the Gods” (Tunne itsesi niin tunnet universumin ja Jumalat.)

Tasojen välisiä pahoja olentoja kuvaillaan usein reptilian luonteisiksi, liittyen uuteen maailmanjärjestykseen (New World Order). Niihin viitataan myös nimellä Anunnaki, muinaiset jumalat. Lähtien muinaisista raunioista, maalauksista, eri kulttuurien shamaanien näkyihin, mytologioihin, keskiajan keijukirjallisuuteen, joidenkin satanististen kulttien mustaan magiaan ja jopa nykyaikamme dokumentoituihin ET abduktiokokemuksiin, löydämme todisteita näistä alemmista maailmoista kaikkialta. Löydämme niiden persoonallisuuksia kiedottuina salaiseen arkkitehtuuriimme, patsaisiin, suihkulähteisiin. Ihan kuin nämä näkymättömät olennot ilmoittaisivat olemassaolostaan kulissien takana samalla hiljaisesti kartoittaen ihmiskunnan suuntaa.

On havaittavissa samankaltaisuuksia ja kuvioita jotka kulminoituvat jatkuvuuden ja yhtäläisyyksien runsauteen. Esimerkiksi niin kutsutut keijut, shamanistiset henget, mytologiset jumalat, DMT olennot ja alienit ovat kaikki laadullisesti samanarvoisia; että ne eivät ole ainoastaan erillinen ilmiö vaan paremminkin eri muotoisia manifestaatioita samasta toistuvasta ilmiöstä jota on esiintynyt muistiinmerkityn historian alusta saakka. Lisäksi selviää että epätavalliset kokemukset joita näihin olentoihin liitetään, näyttävät kehittyvän.

 

Piilotajunnan tukahduttamisen tuloksena maailma on nyt nielaistuna liekkeihin, kun psyykkinen kahtiajako on tullut ihmisten kollektiiviseen tietoisuuteen. Nykyinen umpikuja on pelkän järjettömyyden työtä. Meillä on maailma jossa meitä kaikkia brutalisoidaan, seksualisoidaan, meitä 'syötetään väkisin'. On jatkuvaa keskustelua siitä miten (harhaan) johtajamme ovat täysin hulluja ja miten kaikki ympärillämme on korruptoitunutta ja perverssiä.

"Katsokaa meitä. Kaikki on takaperin, ylösalaisin. Lääkärit tuhoavat terveyttä, lakimiehet tuhoavat oikeudenmukaisuuden, psykiatrit tuhoavat mielet, tiedemiehet tuhoavat totuuden, valtamedia tuhoaa tiedon, uskonnot tuhoavat henkisyyden ja hallitukset tuhoavat vapauden." - Michael Ellner 

Jotkut saattavat hätkähtää ajatukselle illuusiossa, mentaalisesti heijastetussa maailmassa elämisestä, eliitin palvelijoina. Totuus on että matrix -käsitys sopii melko hienosti nykytodellisuuteemme. Olemme tosin itse omia orjapiiskureitamme, rakennamme ja ylläpidämme itse omia vankisellejämme.

"Matrix on tietokonesuunniteltu unimaailma joka on rakennettu että pysyisimme kontrollissa, tarkoituksena muuttaa ihminen patteriksi." -Elokuvasta The Matrix

 

"Mielestäni New York on uusi keskitysleirin malli. Leiri on rakennettu vankien voimin, vangit ovat vartijoita ja heillä on oma ylpeytensä rakennelmastaan - omasta vankilastaan. Ja niin he elävät skitsofrenian tasolla jossa he ovat sekä vartijoita että vankeja eikä heillä enää ole lobotomian vuoksi kykyä lähteä vankilastaan tai nähdä sitä vankilana." - Elokuvasta My conversation with Andre

“I think that New York is the new model for the new concentration camp. Where the camp has been built by the inmates themselves and the inmates are the guards and they have this pride in this thing they built- they’ve built their own prison. And so they exist in a state of schizophrenia where they are both guards and prisoners and as a result they no longer have, having been lobotomized, the capacity to leave the prison they’ve made or to even see it as a prison.”

 

Kun olemme lyhyesti tarkastelleet käytännöllistä roolia jota nämä olennot esittävät matrix- rakennelman sisällä jossa itsekin elämme, siirrytään tarkastelemaan heidän mystisiä olemuspuoliaan. He myös esittävät mysteeristä portinvartijoiden, vartijoiden osaa. Näin katseltuna heidät voidaan kunnolla nähdä esteinä, verkkoina jotka täytyy ohittaa jos pyritään elävöittämään sisäistä perikuvaa. Tämä käsitys löytyy buddhismista, kirjasta Tibetan book of the dead. Siellä korostetaan että sekä myönteiset ja epäsuotuisat jumalat ovat illuusioita jotka täytyy voittaa.

"On myös toisia vaaroja: jumalat ja muut olennot tulevat kiusaamaan jogia. Ne eivät tahdo kenenkään olevan täysin vapaa. Ne ovat kateellisia, kuten me, ja jopa pahempia toisinaan. Ne ovat hyvin peloissaan että menettäisivät asemansa." - Swami Vivekananda

 

Nämä 'vartijat' vartioivat porttia paratiisiin. Kysymys kuuluu - mikä oikeastaan on se portti? Tarkemmin katseltuna portti paratiisiin on hyvin tunnettu universumin Jumalatar Äiti, jota muinaiset egyptiläiset nimittivät kuningatar Isikseksi. Ottaja ja antaja, hän on kohtu josta jumalat, ihminen, eläimet ja kaikki muut muodot kehittyivät. Hän on feminiinen ruumiillistuma paikasta ja ajasta, monien muiden ohella (kuningatar)mehiläinen joka tekee sielun hedelmälliseksi.

“Universumin Jumalar Äiti, jonka kohtu on paikan ja ajan käsitys, että yhdestä siellä tulee monta täällä. Risti symboloi häntä kuten myös astrologis-astronomisena maapallon merkkinä. Häneen ja hänen kauttaan jumal-olemus virtaa tähän paikkaan ja aikaan jatkuvalla antamisen/luomisen tavalla. Hänen kauttaan, opastuksellaan monet ohjataan takaisin, valtakuntansa ulkopuolelle, valoon pimeyden ulkopuolella josta kaikki on peräisin." 

 

Kaikki jumalat, paholaiset, taivaat ja helvetit sijaitsevat ihmisen itsensä sisällä.

"Kaikki jumalat ovat sisällä, sisälläsi, maailman sisällä." Joseph Campbell, Creative Mythology:

“All the gods are within, within you, within the world.”

 

"Jumalien ja henkien maailma on todellakin ainoastaan kollektiivinen piilotajunta sisälläni. Kollektiivinen piilotajunta on jumalien ja henkien maailma ulkopuolellani. Minkäänlaiselle älylliselle akrobatismille ei ole tarvetta..." - Jung

Edellisen lainauksen mukaan ei ole eroa sisäisellä ja ulkoisella. Tässä on järkeä kun ajatellaan osiin jaettua, fraktaalista, ei-paikallista, holografista monisäikeisyyttä, joka on psyykkinen projektio, omien ajatustemme peili. Kun katsellaan Jumalia tästä mallista käsin, voimme yhdistää tutkimuksen heistä jotka näkevät nämä muinaiset olennot sisäisesti kehitetyiksi, vastaan he jotka käsittävät heidät ulkoisen todellisuuden osana joka on meidän taajuusalueemme ulkopuolella.

Huomamme että nämä jumalat ovat osien ruumiillistumia, yhtenäisen järjestyksen agentteja. Ne ovat kaikki piilotajunnan manifestaatioita, taustalla oleva liikkuva mahtavuus, elämän matrix jonka naispuolinen persoonallistuminen on Isis.

"Kuten isä edustaa kollektiivista tietoisuutta, perinteistä henkeä, äiti edustaa kollektiivista piilotietoisuutta, elämän veden lähdettä".

Kaikki antiikin ajan jumalat ja jumalattaret ovat todellisuudessa yksi ja sama jumalatar: Isis.

the-saitic-isis.jpg

“Reptiliaanien ja muiden alempivärähteisten olentojen aiheuttamasta "riivauksesta" johtuen meillä on muinaisia sekä nykyaikaisia tarinoita paholaisesta ja pahoista hengistä jotka valtaavat ihmisen mielen ja kehon." - David Icke

“Tuhansia vuosia ihmiskunta on ollut kasvavassa määrin ajatusriivattu, eikä havaitse että riivaaja on "ei-itse"." (not-self) - Eckhart Tolle

 

Psyykkiset loiset - Ne kirjaimellisesti käyttävät energeettisiä vuotojamme ruokalähteenään. Suurten runoilijoiden teoksissa jumalia kuvaillaan hyökkäävän uhrauksessa nuolemaan mätänemisen tuoksua, jumalten ruokaa:

“Jumalat haistoivat maistuvan makean, jumalat kerääntyivät kuin kärpäset ihmisen ympärille joka teki uhrausta.” –Gilgamesh

 

“Nämä elementaalit asuvat ihmisen sielumaailmassa niin kauan kun hän elää. Ne kasvavat vahvoiksi ja lihaviksi koska ne elävät hänen elämästään ja tulevat ruokituksi ajatustensa aineella. - Franz Hartmann

“Ne ottivat vallan koska olemme ruokaa heille, ne puristavat meitä armotta koska olemme niiden ravintoa. Samoin kuin kasvatamme kanoja kopeissaan, gallineros, pedot kasvattavat meitä ihmiskopeissaan, humaneros. Siten heidän ruokansa on aina heidän saatavillaan..”- Carlos Castaneda

“Tunteet houkuttavat heitä. Eläimen pelko on suurin houkutus niille, se vapauttaa sellaista energiaa joka soveltuu heille.”- Carlos Castaneda

“Ne olivat kiinnostuneita tunteista. Ne ruokailivat kun rakastelivat kanssani.”- Lääkäri Rick Strassman, lainaten DMT vapaaehtoista joka kertoo hyönteisen kaltaisista reptilian olennoista kirjassa DMT The Spirit Molecule

Energia ruokana – Kaikki nämä elämänvoimat vastaavat suoraan jotain eläimellistä halua, vaistoa, sisäistä paloa. Ne elättävät itseään juuri sillä joka antoi heille elämän alunperinkin: ajatuksella. Ne ovat eteerisiä mutta yleensä kasvavat vahvemmiksi ja vahvemmiksi kun se halu johon ne ovat suhteessa, on tyydytetty. Lopulta jos saavat tarpeeksi tukea, ne ottavat enemmän materialistisen olemuksen. Kuten Eckhart Tolle sanoo: Jokainen ajatus on energiaa ja tuskaruumis ruokailee ajatustesi energialla.

“All thought is energy and the pain-body is now feeding on the energy of your thoughts.”

 

PortinvartijatKun integroidaan alitajunnan vaistoja, on vaatimuksena suorittaa ensin yksilöllistämisen prosessi Carl Jungin mukaan. Nämä mielen kyvyt täytyy käsitellä ennenkuin voi tulla kokonaiseksi. Jos näitä asioita ei käsitellä, tai vielä pahempaa, ne tukahdutetaan, ne toimivat muureina jotka estävät mahdollista mestaria saavuttamasta todellista itseään.

Muodonmuuttajat – Alienit esiintyvät usein joko eläinmuodossa tai eläin/ihmishybridinä ennen muutosta tutumpaan identiteettiin joka yhdistetään nykyajan popkulttuuriin. Näitä ovat tutkineet mm. John Mack, David Jacobs. Tällainen on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, sillä jumalat ovat psyykkisiä heijastuksia jotka peilaavat syvään juurtuneita luonteemme näkökantoja. 

 

“... heitä kuvaillaan käärmeiksi, tiikereiksi, sioiksi, susiksi, jne mutta usein ihmisen ja eläimen sekoituksia. Niitä on lukemattomissa muodoissa koska on lukematon määrä himon, ahneuden, kunnianhimon, pelon, terrorin, vihan, ylpeyden, tyhmyyden, itserakkauden, kateuden, ym. muotoja." - Franz Hartman, Magic

Jumalten sota Tämä heidän luonteenpiirteensä nähdään kautta koko maailman mytologian. Maailmanhistoria on myös psyyken historia, vaistot yrittävät aina tyrannisoida toistensa yli.

“Jokainen halu on tavallaan johtamisen tahtoa, jokaisella on näkökulmansa jonka se tahtoisi pakottaa toisten halujen hyväksymään normina.” -Jung

 

Kun tarkastellaan eri etnografisia ja antropologisia kirjoja, törmää jatkuvasti käsitteeseen että luolat, meri, maanalainen, tunneli jne, ovat portteja alamaailmaan.

"Luolat ovat konkreettisia symboleja toisen maailman sisäänkäynnistä, laskeutuminen alamaailmaan". (Mircea Eliade, Shamanism)

"Luola kuvaa piilotajunnan yksinäisyyttä ja pimeyttä." -Jung

On tärkeää ymmärtää tässäkohdin että ylhäällä on todellisuudessa alhaalla, täytyy laskeutua pimeyteen voidakseen saavuttaa henkisen muutoksen. Miten voisi toivoa edistymistä, muutosta ja lopulta vaistojen integrointia jos niitä ei kohdata omalla maallaan? Tätä mystistä asiaa että täytyy laskeutua tai kuolla itselleen ennen uudelleensyntymää, käsitellään laajasti novellissa The Magic Mountain, Thomas Mann.

 

“Laskeutumisen tarkoitus, universaalisesti esitetyssä sankarin myytissä on esittää että vain vaaran alueella (veden syvyyksissä, luolassa, metsässä, saaressa, linnassa, jne.) voidaan löytää vaikeasti saavutettava aarre (jalokivi, neitsyt, elämän eliksiiri, kuolemattomuus." -Jung

Jumalat ovat usein eläinten valepuvussa, pöllönä. Se on aina liitetty jumalattareen, sillä jumalat on mielletty vartijoiksi, suojelijoiksi.

 

Mikä on paholainen?

Olemme lopulta saapuneet ns reptiliaanien asiaan. Tässä yhteydessä on tärkeää ymmärtää, että jumalat jotka hallitsevat nykymaailmassamme, ovat enimmäkseen demoneita jotka ovat tulleet meille takaisin bumerangin tavoin alitajunnan tukahduttamisen seurauksena. Huomaamme miten rappion ja irstailun vaistot hallitsevat isäntänä, elämänvaistojen yli. Samoin kuin jumalat ovat kaikki yhden asian (piilotajunnan) manifestaatioita, niin ovat myös paholaiset. Jälkimmäinen vain  sattuu olemaan paholainen.

Nyt miljoonaluokan kysymys: Mikä on Poseidon-Pluto-Hades-Neptune-Shiva joka on täsmälleen paholainen kristillisessä mytologiassa? Mikä on lohikäärme jonka Buddha surmasi Bodhi -puun alla ja joka esiintyy Ilmestystenkirjassa? Mitä voimme päätellä suuresta taikurista Aleister Crowley:stä, astraalisen valon negatiivisesta puolesta, kuten sen määritteli Eliphas Levi, tämä aihe joka ajaa alkemistin hulluksi ja vaikeuttaa Työtä?

 

“Paholainen on anima mundin synkkä muoto.” - Jung, Leviathanin määritelmä

http://fi.wikipedia.org/wiki/Atman (suomeksi, todellinen itse/atman)

Jung viittaa tässä kaaokseen, suureen sekaannukseen, prima materiaan tai eriytymättömään alkukantaiseen piilotajunnan eläimellisen vaiston pimeään osaan.

“Luonto nauttii luonnossa, luonto voittaa luonnon, luonto hallitsee luontoa.” - Democritus

On tärkeää huomata, että 'kivi' on peräisin/syntynyt tämän prima materia:n pimeydestä (järjestystä kaaokseen). Eikö vain kevät olekin peräisin talvesta? Eikö vain valaistuminen valaise pimeyden? Siksi alkemistit puhuivat niin näennäisen herjaavasti  "Jumalan rakkaus palaa helvetissä"

- Mestari Apuleius, The Golden Ass: "Keskiyöllä näin auringon paistavan kuin olisi iltapäivä."

Mutta tämä prima materia on vain yksi osa Mercuriusta (mestari); toinen puoli on itse. Mercurius on Suuren Työn (Great Work, kuva alempana) alussa ja lopussa. Prima materiana hän on alhaisimmassa muodossaan lohikäärme ja Lapis philosophorum  (aarre joka on vaikea saavuttaa) hän saavuttaa korkeutensa.

"Työ etenee yhdestä ja johtaa takaisin yhteen". - Rosarium Philolosophorum

 

Loppujen lopuksi lohikäärme, joka on synonyymi käärmeelle Eedenin puutarhassa, on kaksitahoinen voima joka piilee kaikessa elämässä (kuten piilotajunta). Se on se androgyyni paradoksaalinen kosminen käärme jonka dogmaattinen uskonto jakoi kahtia.

Tässä yhteydessä lukemattomia eri vaihtoehtoja ei-mystifioidaan. Esimerkiksi miksi Kali:a (toinen muunnelma Jumalattaresta) luonnehditaan "vedeksi, joka tappaa ja elähdyttää"; miksi numero 666 on positiivinen joissakin kulttuureissa ja negatiivinen toisissa; miksi lohikäärmettä / käärmettä on samaan aikaan mustattu ja kunnioitettu; miksi Lucifer (kointähti) tarkoittaa sekä Kristusta ja paholaista; ja miksi shamaanit kaikkialla maailmassa pitävät maailman mahtavaa elämän voimaa - sitä voimaverkkoa universumin taustalla - dualistisena (kaksijakoisena) voimana, jota voidaan käyttää hyvään (perimmäisyyden saavuttamiseen) tai pahaan (mustaan magiaan / noituuteen).Lopulta, kun ylläpidämme tätä selvästi järjetöntä asetelmaa ylikorostamalla tietoista elämää alitajunnan kustannuksella, Lilith (toinen nimitys prima materialle) - se liekehtivä miekka Eedenin puutarhassa - joka on shamanistinen anima (feminiininen osa miehen persoonallisuudessa), omaten sekä vaarallista että muutosvoimaa - jatkaa tien tukkimista takaisinpäin (joka olisi todella eteenpäin). Lopulta piilotajunnan perusvaistoja joudutaan kohtaamaan ja sisäistämään jos aiomme käsitellä tätä ihmisen psyykkistä jakautumista.

Occul-Elite.jpg

Mestari Mercuriuksen muutosvaiheet. Liekehtivä Lilith joka kohtaa mestarin hänen tiellään ylöspäin puussa, on Sapientia (viisaus).

 

Yhdentäminen ulospääsyn keinona

Emme koskaan integroi sellaista mitä demonisoimme ja parjaamme. Tämä seikka korostaa nykyaikaamme, se loi tilanteen vastakkainasettelulle alunperin. Psyykkinen kaksijakoisuus Ihmisessä on kollektiivisen hulluutemme alkulähde. Kun olemme heittäneet nämä jumalat pois, olemme tunteneet että meidän täytyy heittää ne pois. Me  aukaisimme portit psyykkiseen alamaailmaan ja vapautimme valloilleen helvetin laumat, me kutsuimme vampyyrit sisään.

 

"Terve mieli on linna, johon ei voida hyökätä ilman isäntänsä lupaa; mutta jos ne (toukat) päästetään sisään, ne kiihottavat intohimoja, luovat mielihaluja, tuottavat pahoja ajatuksia, terävöittävät eläimellisen älyn ja tukahduttavat moraalin. " -Paracelsus De Ente Spirituali

Toteamus ylläolevassa on "teroittaa eläimellistä älyä ja tukahduttaa moraalista". Eikö vain tämä näkemys täysin kiteydy meidän nykyaikamme seksiä (Venus) ja kuolemaa (Saturnus) pursuavaan kannibalistiseen populaarikulttuurin? Miksi painotetaan seksiä ja kuolemaa? Koska seksi ja kuolema ovat kaksi tärkeintä taustalla olevaa ajallisuuden korrelaatteja. Nämä kaksi ovat suoraan vastaavia kahdelle pääharhalle jotka nykypsykologia tunnustaa haluksi (eros) ja aggressioksi (thanatos).

Nämä kaksi elämän päämotivaatiota liittävät meidät Matrixin kaltaiseen rakenteeseen ja estävät Mayan verhoa putoamasta. Lyhyesti, se on tehokas tapa leikata siipemme ja pitää meidät maassa.Vaikka saatamme toivoa pakotietä peloistamme, emme yksinkertaisesti pysty. Sillä elämä on labyrintti, tapaamme itsemme vain matkan varrella. Holografisessa maailmankaikkeudessa tukahduttaminen, välinpitämättömyys, 'me vastaan he' -mentaliteetti rajaa ja pirstoo maailmaa. Tämä toimii etäännyttäen meidät todellisesta Itsestämme ja joudumme alamaailman käsiin joka hallitsee ihmiskuntaa tällähetkellä.

"Loimme itse valtatyhjiön. On omaa kyvyttömyyttämme kohdata henkilökohtaiset demonimme ja parantaa psykologinen trauma joka sallii tämän tapahtua."  - Geoff Byrd

 

Integroidaksemme ne osat itsestämme jotka olemme kieltäneet, meidän on ymmärrettävä mitä on tukahdutettu. On psykoterapeuttinen fakta, että ymmärtämällä ja kokemalla asioita voimme vapauttaa itsemme painolastista. Näin helpotamme vaistojemme integrointia, mikä on yksilöitymisen loppuunsaattamisen edellytys. Alkemia on tämän prosessin psyykkinen projektio symbolisessa muodossa. Sekä alkemia että jungilainen Individuaatio (yksilöllistäminen) ovat identtisiä shamanistisen vihkimyksen kanssa.

Tavoitteenamme on muuttaa lohikäärme ruusuksi, tietoisesti tehdä yhteistyötä piilotajunnan individuaatio prosessissa ja siten tuoda esiin muutos joka johtaa yhtenäisen kokonaisuuden ymmärrykseen. Tätä voisi kutsua "kokonaisuuden" hengeksi vaikka itseasiassa ei ole olemassa puhdasta henkeä. Suuri alkemistinen Työ on taivaan ja helvetin yhdistyminen maan päällä. Ei kehon hylkäämistä, ei vaistojen tuhoamista, ei elämän itsensä kieltämistä, vaan premminkin vaistojen ja elämän itsensä hengellistämistä, muuntamista. Henki on sekä henkinen että ruumiillinen.

" 'Puhdas henki 'on puhdasta tyhmyyttä." - Nietzche

 

Voimme tulla zombimaisiksi koneen tapaisiksi pedoiksi jotka ovat tieteellisen diktatorismin orjia, tai voimme muuttaa sen pirullisen roolin sielujen oppaaksi joka valaisee tietä ja sallii meidän tulla eläviksi filosofisiksi kallioiksi. Valitkaamme tarkoin.

Lähde:

http://www.wakingtimes.com/2016/04/15/psychic-parasites-inter-dimensional-beings-and-the-occult-elite/