"Rakkaat ystävät, havaitsemme monien olevan nyt täynnä valoa ja toivoa ulkoisista vaikutelmista huolimatta. Tulevaisuus on täällä ja kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Sallikaa prosessi, mikä merkitsee irtipäästämistä jäljellä olevasta vastustuksesta ja käsitteistä, jotka koskevat sitä, mitä "pitäisi" tapahtua tai milloin ja miten sen "täytyy" tapahtua. Jatkakaa vain valon pitämistä, rakkaat ystävät, sillä luotte uutta maailmaa.
 
Kaikki jotka ovat valmiita, alkavat saada korkeamman ulottuvuuden oivalluksia ja kokemuksia. Monet arvioivat radikaalisti vanhentuneita käsityksiä ja uskomuksia, joita on kannettu elämien läpi, ja niiden tunnistetaan edustavan tietoisuustiloja, joista on kasvettu yli. Jotkut asiat poistetaan pysyvästi, kun taas toiset alkavat ilmentyä korkeammassa muodossa.


 
Kehittymättömät opettajat ovat elämien kuluessa opettaneet ihmiskunnalle rajoittavia uskomuksia, jotka perustuvat tietämättömyyteen ja kontrolliin. Teille opetettiin, että ihmiset ovat tahraantuneita ja arvottomia ja heistä voi tulla arvokkaita vain harjoittamalla tiettyjä riittejä, rituaaleja, harjoituksia ja lakeja. Useimpia näistä uskomusjärjestelmistä edistävät edelleen henkiset johtajat, jotka ovat lukkiutuneet kolmannen ulottuvuuden kaksinaisuus- ja erillisyysuskomusjärjestelmään. Tämän vuoksi heidän opetuksensa ei voi kohottaa muita korkeammalle kuin heidän oma rajoittunut tietoisuustilansa.
 
Kehittymättömät tietoisuustilat tarvitsevat sääntöjä ja määräyksiä, kun ne eivät vielä pysty kuulemaan intuitiotaan tai tekemään aina hyvin valintoja. Kymmenen käskyä annettiin aikana, jolloin valtaosa tarvitsi sääntöjä. Olette kehittyneet jäsentyneiden sääntöjen yläpuolelle, sillä niiden ydinolemuksesta on tullut tietoisuustilanne. Olette selviytyneet vaiheesta, jossa tarvitsette jotakuta tai jotain kertomaan, mihin uskoa, ja nyt pystytte olemaan sisältäpäin opastettu.
 
Useimmilla teistä on ollut elämiä munkki- ja nunnaluostareissa ja teillä on solumuistissa värähtely, joka heijastaa kuuliaisuutta säännöille ja vilpittömästi tehtyjä köyhyys-, siveys- ja tottelevaisuuslupauksia. Puhdistamiseen saakka tämä voi vaikuttaa ja usein vaikuttaa nykyisyyteen, mm. seksiuskomuksiin ja yltäkylläisyyteen, ja heijastaa rakkautta sääntöjä kohtaan, koska säännöt resonoivat siihen entiseen mukavaan tunteeseen, että on oikeintekemisen raiteilla.


 
Nämä vanhat mallit tulevat nyt tietoiseen tajuntaan monilla, jotta ne voidaan tunnistaa ja puhdistaa, ja yksilön sisäisestä äänestä voi tulla opastava sääntö. Älkää koskaan pelätkö päästää irti jostain, mikä edustaa entistä tietoisuustilaa, sillä se tekee vain tilaa korkeammille ja paremmille ilmentämismalleille.
 
Me, Arcturuslainen ryhmä, olemme puhuneet monta kertaa rakkaudesta ja kuitenkin on edelleen suurta hämmennystä rakkaudesta. Monet pitävät edelleen tiukasti kiinni kapeista rakkauskäsityksistä, joita edistävät media (elokuvat, kirjat, lehdet, televisio), asiantuntijat ja myös uskonnolliset johtajat siinä uskossa, että täydellinen tyydytys ja onnellisuus voi tulla löytämällä "se oikea".
 
Rakkautta ajatellaan yleisimmin tunteena. Tunne on usein rakkauden osa, mutta ei määrittelevä kriteeri.
 
Evoluutio herättää ihmiskunnan syvemmälle ja puhtaammalle ymmärrykselle rakkaudesta ja siirtää ne jotka ovat valmiita, tietoisuustilaan joka tietää ja ymmärtää, että kaikki erillisiltä näyttävät elämänmuodot ovat itse asiassa yhtä. Kaiken mitä on olemassa, on oltava ykseydessä, sillä ei ole muuta. Tämän ykseyden yhdistävä voima on rakkaus.


 
Rakkaus tulkitaan yksilön tietoisuustilan mukaan ja näin on satoja käsityksiä rakkaudesta. Ne jotka pysyvät tiukasti sekaantuneena kolmanteen ulottuvuuteen, pitävät edelleen rakkautta seksuaalisena vetovoimana, mutta ajan ja kokemuksen (usein elämien) myötä jokainen yksilö alkaa siirtyä yli kapeista henkilökohtaisista käsityksistä ja herätä syvempään rakkaustunteeseen. Ensin tämä syvempi tunne on pelkästään laajempia kolmannen ulottuvuuden käsityksiä, kun hän ei ole valmis kaivautumaan syvemmille ja rikkaammille sisäisille tasoille.
 
Kehittyvän sielun tietoisuus laajenee romanssin yli ja se alkaa kokea kumppanuuden, perheen ja ystävien rakkautta. Hän saattaa alkaa myös tuntea jotain, joka on hyvin uutta hänelle – yhteyttä jonkun vieraan kanssa. Tässä kohtaa monista tulee hyväntekijöitä ja he liittyvät ryhmiin voidakseen auttaa vähemmän onnekkaita.
 
Nämä ryhmät tekevät upeaa työtä eikä niitä ole tarkoitus mustamaalata, vaan ne ovat askel tiellä rakkauden oivaltamiseen puhtaimmassa muodossaan. Se edustaa edelleen "me autamme heitä" –käsitystasoa – erillisyyttä ja kaksinaisuutta.
 
On tärkeää, ettei kukaan koskaan tunne, ettei hän voi osallistua aktiivisesti ryhmiin, jotka palvelevat tällä tavalla, sillä niiden jäsenet elävät korkeinta rakkaustunnettaan, eikä ketään vaadita tekemään muuta. Jos teitä opastetaan osallistumaan johonkin tiettyyn palveluryhmään, antakaa palaa ja tehkää se, vaikkette resonoisikaan tuon ryhmän uskomusten kanssa (nämä ovat usein kirkon ryhmiä). Yksi tai useampi osallistuja jolla on kehittynyt tietoisuustila, voi vain nostaa koko ryhmän energiaa.


 
Rakkautta eletään ja ilmaistaan vain yksilön saavuttaman tietoisuustilan mukaisesti, mistä syystä on hyödytöntä yrittää muuttaa jotakuta, ellei tiedä, että hän elää saavutetun tietoisuustilansa alapuolella. Yksilöiden odotetaan elävän vain korkeimmalta ymmärrystasoltaan ja kun he tekevät näin, tietoisuus laajenee ja lisää annetaan – missä kohtaa hänen täytyy sitten alkaa elää uudelta tasolta. Tämä on evoluutiota.
 
On niitä, jotka saavat oivalluksia ja tulevat tietoiseksi asioiden korkeammasta puolesta, mutta sitten päättävät vain varastoida sen mielenkiintoisena informaationa tai päivälliskeskusteluaiheena, jatkaen samalla elämistä samalla tavalla kuin aina, mikä on kuin herätyksen pyytämistä. On sanonta, joka on totta sekä henki- että maallisella tasolla: "Käytä sitä tai menetät sen."


 
Ihmiskunta kulkee negatiivisten ja vanhentuneiden uskomusten rämeessä, joka pitää edelleen monista kiinni. Kun tarkkailette kuvaa maailmasta kamppailevana ja väkivaltaisena ja kun teistä tulee tietoinen siitä, miten paljon ette pidä näistä asioista tai ymmärrä siitä, kohdatkaa ne rakkaudella. Tämä ei merkitse, että teidän täytyy pitää niistä tai hyväksyä, että ne ovat ok, ja samalla julistaa: "Jumala on kaikki". Tämä merkitsee sen muistamista, että todellisuus kaikkien asioiden takana on täydellinen ja sen täytyy olla täydellinen, koska on vain jumalainen tietoisuus. Vaikutelma heijastaa aina heräämättömän tietoisuustilan kuvitteellisia uskomuksia.
 
Monet jättävät edelleen itsensä yhtälön ulkopuolelle, uskomatta valheellisesti, että jokaisen heidän tekonsa ja ajatuksensa on oltava täydellinen ja arvokas jonkin standardin mukaan. Ette voi koskaan rakastaa täysin toista, jos jätätte itsenne ulkopuolelle, sillä tekin olette osa kokonaisuutta. Olette ja olette aina olleet äärettömän rakastettava, ettekä voi välttää sitä, koska teidät on tehty rakkaudesta.
 
Itsenne uskominen arvottomaksi rakkauteen, edustaa tietoisuustilaa jonka yli suurin osa teistä on kehittynyt. On ok tehdä virheitä, pudota naamalleen henkisesti tai epäonnistua elämään toisten menestymiskäsitysten mukaisesti. Päästäkää irti kaikesta vastarinnasta ja korvatkaa sen naurulla ja hyväksynnällä. Epäonnistuminen on pelkästään sana, joka edustaa kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmää, eikä se liity mitenkään siihen, kuka ja mitä olette, mutta liittyy kaikin tavoin siihen, mitä olette maan päällä oppimassa.
 
Oppia rakastamaan elämässään kaikkea, mikä merkitsee elämistä ilman vastustusta, syyllisyyttä, pelkoa tai jäykkiä sääntöjä siitä, miten asioiden pitäisi olla. Ei enää pitäisi-asioita. Olkaa vain jokaisen kokemuksen kanssa ja tarkkailkaa vastustamatta ajatuksia ja tunteita riippumatta siitä, mitä leijuu läpi, koska ajatuksista ja uskomuksista tulee henkilökohtaisia ainoastaan, silloin kun otatte ne omaksenne.
 
Harjoitelkaa vastaamaan jokaiseen pelon, vihan, vastustuksen, häpeän, tuomitsemisen, jännityksen jne. tunteeseen tai ajatukseen yhdellä sanalla: "mielenkiintoista", kysyen itseltänne: "Mihin sellaiseen uskon, mikä saa oloni tuntumaan tältä? Onko se totta?" Ei järkytystä, ei vastarintaa, ei sanan tai ajatuksen voimaa hyvästä tai huonosta, vain yksi sana "mielenkiintoista". Kun opitte tekemään tämän, koulutatte uudestaan ajatteluprosessinne ja neutraloitte sen voiman, jonka olette tietämättä antaneet asioille.
 
Rakastakaa jokaista havaittua vikaa ja heikkoutta itsessänne ja muissa, sillä ne ovat merkkejä, jotka näyttävät, mitä pidätte edelleen tietoisuudessanne. Sitten kun tuomitseminen ei ole enää osa ehdollistumistanne, huomaatte helpoksi ja luonnolliseksi rakastaa itseänne ja muita. Alatte kokea todellista vapautta – vapautta nauraa ja syleillä niitä omituisuuksia ja naurettavia tilanteita, joita tulee fyysisessä kehossa elämisen myötä. Opitte olemaan tuomitsematta mitään hyväksi tai huonoksi, vaan ne ovat pelkästään evoluutiomatkan puolia.
 
Kun teette tätä työtä, huomaatte, että muiden ajatukset, uskomukset, mielipiteet, sanat, tuomitsemiset jne. menettävät kaiken voiman, mitä niillä on saattanut olla teihin. Alatte elää siitä hiljaisesta pisteestä sisällä, mitä valaistumaton hölynpöly ei koskaan saavuta.
 
Rakkaudella ei ole mitään sääntöjä, rakkaus vain on. Rakkaus on pelkästään elämistä joka hetki ykseystietoisuudesta käsin.
 
Kaikki on täydellistä. Evoluutio on tämän muistamisprosessi.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä."

*
 
Tässä kohtaa minua opastetaan lisäämään jotain, minkä Arcturuslainen ryhmä haluaa lisätä Pariisin väkivallasta.
 
"Tämä väkivalta edustaa niiden energiaponnistusta, jotka pyrkivät pysymään vallassa, valon poistaessa heitä. Niiden energiaa jotka tekivät tämän, manipuloivat ja tukevat ne, jotka pyrkivät pysymään vallassa ja näin jatkamaan entiseen malliin. Lähettäkää ehdotonta rakkautta kaikille osallisille."
 
Adamus:
"Lähettäkää valoa kaikille osallisille – ihmisille sekä pahantekijöille, sillä pahantekijät on hypnotisoitu niiden energialla, jotka pyrkivät jäämään valtaan."

Lähde Luxonia :

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
15.11.2015  suomentanut Pirjo Laine