Suomensin sivustolta jonka linkki artikkelin lopussa...

 

"Hermes, joka tunnettiin myös nimellä Thoth, eli Atlantiksella ja Egyptissä yli tuhat vuotta. Hänet tunnettiin sinä aikana ympäri maailman mestarien mestarina. Egyptiläiset olivat niin lumoissaan tästä miehestä ja hänen opetuksistaan että he julistivat hänet jumalakseen. Myöhemmin Kreikassa hänet julistettiin myös jumalaksi ja kutsuttiin nimellä Hermes, Viisauden jumala. Häntä pidettiin jumalien viestintuojana. Näitä opetuksia löytyy kaikista uskonnoista, ne ovat universaaleja. 

Totuuden pääperiaatteita on seitsemän; hän joka tietää nämä, ymmärrettävästi, omistaa maagisen avaimen jonka kosketuksesta kaikki temppelin ovet lennähtävät auki. (Kybalion)

 

Mentalismi, vastavuoroisuus, värähtely, polariteetti, sukupuoli, rytmi, syy ja seuraus. Nämä ovat hermeettisen filosofian pääperusta.

"Kaikki on mieli; universum on mentaalinen." Tämä periaate sisältää ymmärryksen että kaikki universumissa luodaan ajatuksella tai mielellä.

Edgar Cayce omissa kanavoinneissaan sanoi yhä uudelleen ja uudelleen: "Ajatukset ovat asioita."

Koko universum luotiin jumalan ajatuksella. Me, jumalan poikina ja tyttärinä luomme oman todellisuutemme sekä metafyysisesti että fyysisesti oman mielemme voimalla. Henkisen psykologian laki on että ajatuksemme luovat todellisuutemme.

Kaikki joka on olemassa, on henkeä. Materia on vain tihentynyttä henkeä. Henki on vain jalostettua materiaa. Kaikki on vain energiaa.

 

"Niin maassa kuin taivaassakin." Tämän kuuluisan aforismin loi Hermes.

Tämä periaate tarkoittaa että ajatukset ja kuvat joita pidämme tietoisuudessamme ja alitajunnassa manifestoituvat peilikuvana ulkoiseen ympäristöön. Ulkoinen maailma on sisäisen maailmamme peilikuva. Jos pidättelemme ajatuksia köyhyydestä, meillä ei ole rahaa. Jos pidättelemme ajatuksia ja mielikuvia terveyden puutoksesta, tämä ilmentyy fyysiseen kehoomme. 

Tämä laki toimii hyvässä ja pahassa. Ymmärrettäessä voimme käyttää sitä hyödyksemme. Perustavanlaatuisimman käytön tälle periaatteelle voi nähdä Sathya Sai Baban elämässä. Mitä tahansa hän ajattelee, ilmentyy välittömästi jopa materialistisella tasolla. Hän luo fyysisiä asioita käden heilautuksella ja sanoo tekevänsä sen vain ajattelemalla ja kuvittelemalla mitä tahtoo luoda. Maapallo on näiden lakien harjoittelukoulu. Ajattele mitä tapahtuisi jos tavallinen ihminen kykenisi manifestoimaan kuten Sai Baba. Jos hänellä olisi negatiivinen ajatus jostakusta tällä värähtelytasolla, se saattaisi tappaa henkilön.

Mitä ylemmäs pääsemme värähtelyssä ja vihkimyksessä, sitä nopeammin ajatuksemme ilmentyvät. 

 

"Mikään ei lepää; kaikki liikkuu; kaikki värähtelee." Tämä periaate selittää eron erilaisten henkisten ja materialististen ilmentymien välillä. Puhtaasta hengestä alas karkeampaan materiatasoon sisältää vaihtelevia värähtely asteita. Jokainen atomi ja molekyyli värähtelee tietyllä liikkeellä, vauhdilla, värähtelyllä ja taajuudella. Näiden taajuuksien yhdistelmä on se mikä määrittää objektin muodon, olipa se fyysinen tai metafyysinen. Kaikki on liikettä ja värähtelee, mikään ei ole lepotilassa. Jopa fyysiset tavarat kuten tuoli, on todellisuudessa liikkeessä. Atomi ja elektroni värähtelevät ja näiden välissä on tila. Tämä pätee atomiin mutta myös aurinkokuntaan, galaksiin, universumiin ja superuniversumiin. Universumien kokoelma, omniverse, ei myöskään ole muuta kuin iso atomi. Niin ylhäällä kuin alhaalla.

Sai Baba saattoi ottaa fyysisen esineen ja muuntaa sen uudenlaiseksi vain muuttamalla tätä liikettä. Me teemme samoin, esimerkiksi kehojemme suhteen, miten ajattelemme. Koko universum on liikkeessä, kehittyen suuresta keskusauringosta.

Jokainen atomi on mini-universum jokaisen kehomme molekyylin sisällä. Miten ajattelemme, ilmentyy tunteisiimme, tekoihimme, terveyteen, ja siihen mitä vedämme puoleemme sillä energia seuraa ajatusta. Ihannetilanne olisi luoda liike jonka korkeampi itse määrittelee eikä alempi itse tai negatiivinen ego. Jokainen seitsemästä pääperiaatteesta on korkeamman tason värähtelyä ja liikettä.

 

"Kaikki on kaksinaisuutta, kaikella on vastakkaisuudet, samanlainen ja erilainen ovat sama, vastakkaiset ovat identtisiä mutta erilaisia asteellaan. Kaikki totuudet ovat ainoastaan puolitotuuksia, kaikki paradoksit ovat yhteen sovitettavissa." (Kybalion)

Otetaan esimerkkinä kuuma ja kylmä. Vaikkakin ne ovat vastakkaisia ne ovat sama asia. On vain kyse asteesta. Samaa voidaan sanoa hengestä ja materiasta, ne ovat sama asia. Niitä voitaisiin verrata veteen. Jäädytä vesi ja siitä tulee materiaa (jää). Kiehuta vesi ja se haihtuu ja muuttuu kaasumaiseksi (henki). Ne ovat identtisen luontoisia mutta erilaisia asteeltaan.

Jos katsotaan lämpömittaria, missä kuumuus loppuu ja kylmä alkaa? Todellisuudessa se on täysin suhteessa kehotyyppiin ja yksilölliseen etusijaan. Tämä sama pääperiaate sopii kaikkeen vastakkaiseen, valoon ja pimeyteen, isoon ja pieneen, kovaan ja pehmeään, positiiviseen ja negatiiviseen. 

Se soveltuu myös todellisuuden henkiseen tasoon. Esimerkiksi rakkauteen ja vihaan. Ne ovat sama asia mutta eri asteita. Tämän lain tärkeys esiintyy ymmärryksessä että on kyky muuntaa ja muuttaa värähtelyitä toisesta äärilaidasta toiseen. Tämä todellisuudessa on alkemiaa. Keskiaikojen alkemistit muuntivat perusmetalleja kullaksi. Tämä on mahdollista, kuten Sai Baba näyttää niin selvästi ja välittömästi.

Todellinen tarkoitus tulee ymmärryksestä että muunnetaan perus ajatuksia ja tunteita henkiseen kultaan tai sielun energiaan. Viha voidaan muuntaa mielen voimalla rakkaudeksi (kullaksi). Alempi itsesi voidaan muuntaa ylempään itseesi. Erillään oleminen voidaan muuttaa ykseydeksi. Negatiivisen egon ohjaus voidaan kääntää sielusi ohjaukseksi käyttäen polarisaatiota. Tyhjä pankkitili voidaan muuttaa täydeksi. Meidän täytyy vain polarisoida tietoisuutemme toisin. 

Henkilön jota ohjaa tunnekeho, täytyy tulla polarisoiduksi mentaalikehossaan. Henkilön joka on yksilöity mentaalikehollaan tai intellektuellilla itsellään saattaa kaivata sieluun polarisointia. Henkilö joka on sekoittuneena sieluunsa tarvitsee polarisointia monadiin. Henkilö joka on sekoittuneena monadiin tarvitsee polarisointia jumalaan. Kaikki samaa asiaa eri asteilla.

 

"Kaikki virtaa, sisään ja ulos, kaikella on vuorovetensä. Kaikki asiat nousevat ja laskevat, pendulumin heilahdus esiintyy kaikessa, heilahduksen mitta oikealle on heilahduksen mitta vasemmalle. Rytmi hyvittää." - Kybalion

Tämän lain näemme manifestoituvan kaikessa elämämme näkökulmissa. Näemme sen meren vuorovesissä, tarpeessamme uneen työn jälkeen, tähden ja auringon luomisessa ja niiden luhistumisessa. Kansojen nousussa ja laskussa, jopa omniuniversumin toiminnassa. Sillä kaikelle tapahtumalle on vastapuoli ja samantasoinen reaktio.

Näemme tätä hengityksessämme, näemme sitä tavassa miten jumala hengittää. Jumala hengittää ulos luomista ja sitten sisäänhengittää luomista. Näemme tätä tähtien liikkeissä ja astrologiassa, kun maapallo liikkuu halki eri eläinradan merkkien. Näemme tätä lakia toiminnassa ihmisen mentaalisissa tiloissa, siellä missä hermetiikan harjoittaja löytää hyödyllisimmän näkökannan. Hermetistit soveltavat mentaalista neutralisoimisen lakia.

Hermetistit eivät voi lopettaa tämän pääperiaatteen toimintaa mutta he ovat oppineet pakenemaan sen vaikutuksia itseensä. Aste riippuu yksilön lain soveltamisesta ja vihkimyksen tasosta myöhemmissä vaiheissa. Hermetistit ovat oppineet käyttämään tätä lakia ollen sen käyttämättömissä. Heidän ymmärryksensä polarisaation laista, polarisoiden itsensä tiettyyn rajaan saakka jossa hän haluaa levätä ja sitten neutralisoi rytmisen heilahduksen joka kantaa hänet toiselle puolelle. Puhumme nyt mentaalisesta ja tunne tasosta.

Mestari tekee tämän käyttäen tahdonvoimaa ja kiintymystä luoda tietoisuuden taso joka ei heilahda edestakaisin kuin pendulum. Ihmismassat elävät mentaalisessa ja tunne-elämän vuoristoradassa. Ihanne on saavuttaa pyhän mielentyyneyden, välinpitämättömyyden, sisäisen rauhan, taukoamattoman iloisuuden ja autuuden tietoisuuden taso.

Tämä selittyy helpoiten Krishnan kirjassa Bhagavad Gita, joka on samaa hermetistien opetusta. Idea on pysyä tasapainossa mieleltään vaikka olisi hyötyä tai menetystä, iloa tai surua, sairautta tai terveyttä, voittoa tai häviötä, hylkäystä tai ylistystä. On vain kyse miten polarisoit mielesi ja tietoisuuden tasosi. On neutraliuden ja objektiivisuuden, tai jumalallisen kiintymyksen taso joka ei ole sidoksissa pendulumin heilahdukseen näiden rytmien ja polarisaatioiden välissä.

On olemassa tietoisuuden taso jota kutsutaan jumala -tietoisuudeksi, missä ei ole huonoa päivää. Neutraliuden pääperiaatetta voidaan soveltaa myös fyysiseen kehoon. Sai Baba ei koskaan nuku, ei tarvitse ruokaa, ei väsy. Hän voi olla kahdessa paikkaa yhtä aikaa. Tämä on tietoisuuden ylösnoussut taso, kun monadi eli henki sekoittuu täysin fyysiseen kehoon ja fyysinen keho muutetaan valoksi. Kaksinaisuus ylitetään. Olet joko tunteiden vuoristoradassa tai tasapainossa mielentyyneydessä ja ilossa, asenteesi määrittelee sekä mielesi polarisaatio. Tämän vuoksi näiden pääperiaatteiden ymmärtäminen on niin tärkeää.

Kaikki kärsimys tulee kiintymyksistä ja vääristä näkökulmista.

 

"Jokaisella syyllä on seuraus, jokaisella seurauksella on syynsä. Kaikki tapahtuu lain mukaan. Mahdollisuus on vain nimitys laille jota ei ole tunnistettu. On monia syy-yhteyksien tasoja mutta mikään ei voi paeta lakia." -Kybalion

 

Universumissa ei ole sattumia. Jokaista universumia ohjaavat lait. On fyysisiä lakeja, tunnelakeja, mentaalisia lakeja, henkisiä lakeja. Näitä opiskelemalla voimme oppia toimimaan armollisuudessa emmekä karmallisuudessa. Monesti emme tiedä syytä, miksi asioita tapahtuu meille. Tämä tapahtuu koska todellisuudessa on seitsemän tasoa joissa syy-yhteys voi tapahtua. Kuten Edgar Cayce sanoi, yhä uudelleen: "Jokainen hitunen laista täytetään." Kukaan ei pakene, vaikkakin näyttää siltä. Todellisuudessa he eivät pakene.

Hermetisti ymmärtävät syyn ja seurauksen yläpuolelle nousemisen taidon. He tekevät sen nousemalla korkeammalle tietoisuudessaan ja siten tullen mestareiksi eivätkä uhreiksi. Syiksi eivätkä seurauksiksi.

 

Tavallinen kadulla kävelijä on seuraus, ei syy. He ovat seuraus ja ajatusten, tunteiden, himojen, halujen, alemman itsen, toisten ihmisten, biorytmien, fyysisen kehon, menneiden elämien, perinnöllisyyden, alitajunnan ohjelmoinnin, sään, astrologisten vaikutusten, vitaalivoimien, ei-inkarnoituneiden henkien, glamourin, illuusion ja ympäristön uhreja. Muutamia mainitaksemme. Mestari nousee kaiken ylle ja omaa paljon mestaruutta näiden asioiden yli, kehittyessään korkeammalle.

Kuudennen vihkimyksen ja ylösnousun aikaan kaikki niistä muunnetaan. Mestarit tottelevat korkeampien tasojen syy-yhteyksiä, mutta ne auttavat niiden sääntelyssä omalla tasollaan. Jokaisessa vihkimyksen tasossa mennään ylöspäin toiselle tietoisuuden tasolle ja siten voidaan tulla suuremmaksi syyksi.

Maapallon tasolla vastaus on saavuttaa mielen herruus, joka johdattaa tunteidesi ja himojesi mestaruuteen, myös fyysisen kehosi ja mieltymyksien mestaruuteen. Djwhal Khul on kutsunut tätä alemman kolmen mestaruudeksi (fyysinen, astraali, mentaali keho).

Elämäsi perus syy ovat ajatukset ja mielikuvat joita pidät tietoisuudessasi ja alitajunnassa. Opettelemalla miten olla täysin valpas ja sallia mieleesi vain ajatuksia jumalasta, rakkaudesta, täydellisyydestä, täydellisestä terveydestä, vauraudesta, ilosta, ykseydestä, ja mielentyyneydestä, tämän kaiken luot sekä sisäisesti että ulospäin. Sillä ajatuksesi aiheuttavat todellisuutesi.

Ajattelusi täytyy olla nöyrä sielullesi ja hengellesi (monadi), eikä alemmalle itsellesi ja negatiiviselle egollesi. Kun nämä opinkappaleet hallitaan, ei ole mitään syytä osallistua tähän kouluun jota kutsutaan maapallon elämäksi, paitsi palvellen veljiämme ja siskojamme jotka eivät vielä ole oppineet näitä.

Yhteenvetona: ole syy, ole mestari, ole kanssaluoja jumalan kanssa, kuten oletkin ja sitten käytät tätä pääperiaatetta etkä anna sen käyttää sinua.

Ellet ole mestari, olet uhri. Tämä on polarisaation laki. Muuta polarisaatiota mielesi voimalla ja jumalasi antaman vapaan valinnan voimalla.

 

"Sukupuoli on kaikessa, kaikessa on maskuliininen ja feminiininen puolensa, sukupuoli ilmentyy kaikilla tasoilla". -Kybalion

 

​Kaikessa on yin ja yang. Fyysisellä tasolla jokaisella ihmisellä on mies tai naispuolinen keho, mutta psykologisesti jokainen on androgyyni, omaten sekä mies- että naisominaisuuksia. Jokainen henkilö omaa vasemman ja oikean aivopuoliskon.

Kiinalaisessa filosofiassa henkilön syömät fyysiset ruoat jaetaan yin ja yang ruokiin. Tämä laki pätee myös tunne-, mentaali ja henkitasoilla. Isä Jumala ja Äiti Maa, yin tyypin tunteet ja yang tyypin tunteet ja ajatukset.

Avainasemassa on että henkinen polku on tasapainon ja integraation polku. Buddha kutsui tätä keskitieksi. Hän kuvaili että tie jumalan luokse ei ollut askeesin tai itsetuntuman polku. Se on näiden mies- ja naisosapuolien tasapainottamista itsessään sekä taivaallisen ja maallisen osapuolen tasapainottamista itsessään. Henkinen tie on myös kolmen mielen tasapainottamista, neljän kehon, ja seitsemän chakran. Se on myös tasapaino sielun ja egon välillä. Tämä tehdään muuttaen negatiivista egoa ja siten pitäen sen asiallisessa tasapainossa sielun suhteen. Se tarkoittaa sen antamista pitää huolta fyysisestä kehosta mutta ei tulkiten elämääsi.

Kun mestaruus on saavutettu tämä tasapaino tulee helpommaksi, eikä vaadi niin paljon työtä, aikaa tai energiaa. Tämä saavutetaan tuntemalla itsensä ja ymmärtäen näitä universaaleja lakeja jotka hallinnoivat olemustamme. Tunteaksemme jumalan, meidän täytyy ymmärtää jumalan lait."

 

thoth-teachings.jpg

 

 https://stillnessinthestorm.com/2018/04/the-seven-great-hermetic-principles-the-teachings-of-thoth/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost