maxresdefault.jpg youtube.com
pleiadean.jpg  starseedacademy.net
 
"Galaktinen liittouma ja Ashtar miehistö perustettiin avustamaan ihmiskunnan heräämistä, sekä estämään pimeiden voimien dominointia ja hyväksikäyttöä.
Liittouma muodostuu edustajista ja planetaarisista neuvostoista jotka työskentelevät elämänlaadun parantamiseksi joka puolella.
 
Valtava määrä yhdistyksiä, neuvostoja, humanoid ja ET rotuja.  Jokaisella pienelläkin planeetalla tai rodulla on oma edustajansa liittoumassa. Ashtar miehistö koostuu miljoonista aluksista ja henkilöistä, valon veljeskunnasta. He ovat auttamassa meitä planetaarisen puhdistuksen läpi, tietoisuuden nousuun. He kommunikoivat suoraan monien ihmisten kanssa (joita kutsutaan maajoukoksi) välittäen meille uusinta tietoa.
 
Jos haluat osallistua tähän, rauhoita mielesi ja pyydä signaalia heiltä. Eteerinen yhteys alkaa välittömästi, joskin energeettistä sopeuttamista tarvitaan mielesi ja telepaattisen keskuksesi alueella. Jatkuvia viestejä ja kuvia lähetetään jaksoittain galaktisista tapahtumista ja asioiden laidasta maapallolla."
 
Suomensin lähteestä:  Bryan, kontaktihenkilö 
 
*
 
"Andromedalaiset etsivät vapautta ja tähän onkin syvä sisäinen jano. He voivat vaihtaa työpaikkaa, koteja tai suhteita tämän prosessin aikana. Jossain vaiheessa he ymmärtävät, että todellinen vapaus tulee sisältä. Sen löytää vain löytämällä henkisyyden ja oppimalla rakastamaan itseään. Andromedalaiset rakastavat matkustamista, jännitystä, toimintaa ja moninaisuutta. Heillä saattaa olla haluja vierailla menneiden elämän kodeissa, tämä näkyy haluna käydä tietyissä paikoissa tai kiinnostusta tiettyihin alueisiin ymmärtämättä miksi. He voivat nauttia kovaa ajamisesta ja lentokoneella lentämisestä, koska tämä stimuloi alitajunnan muistoja ”kodista”.
 
Andromedalaisilla on taipumus luoda dramaattisia oppimisen skenaarioita itselleen, koska heillä on taipumus olla itsekriittinen ja he eivät ota itseään vakavasti. Oppimisen kautta he huomaavat kasvumahdollisuudet ja opetukset ja alkavat välttää suurempia draamoja. Andromedalaisilla on taipumus itsekritiikkiin ja he saattavat odottaa muiden olevan myös kriittisiä heitä kohtaan. He ovat usein yllättyneitä siitä kuinka paljon muut heistä pitävätkään."
 
*
 
images.jpg
 
Elämän kukan taika, Andromedalaiset:
 
Elämän kukka on muinainen pyhän geometrian symboli joka on annettu ihmiskunnalle Luojan universumista, se kuvaa Luojaa. Sitä käytetään esittämään kaikkien sielujen yhteyttä Lähteen sisällä, muistutuksena ikuisesta rauhasta ja rakkaudesta kaikkien olentojen välillä, Luojan olemista kaiken sisällä.
Meditointi katsellen tai kuvitellen mieleensä elämän kukan, tuo tämän viestin esille. Sekä inspiroi herättämään jumalallista muistia olemuksesi viattomuudesta ja totuudesta.
Tätä symbolia ja energeettistä mallia on jaettu aina sivilisaatioiden kesken, andromedalaiset tuovat esiin tämän symbolin voiman lietsoa voimaa heräämiseen täällä maassa. Toivomme herättävämme rauhan, rakkauden ja yhtenäisyyden energiat.
 
Jokainen sielu pitelee elämän kukan energeettistä symbolia olemuksensa sisällä, toivomme aktivoivamme tämän esille. Se on todellisuudessa valon kukka, energiastamme syntyneenä alamme jakaa sitä toisten sielujen kanssa.
 
Kutsuimme jokaista sielua ottamaan elämän kukan sydän chakraansa erityisen saamisen harjoituksen kautta. Symbolin levätessä sydänchakrassa, se muuntautui yhteen heidän oman Luoja-olemuksensa kanssa. Se antoi viisautta, avaimia, valoa, herännyttä rauhaa, rakkautta ja yhtenäisyyttä.
Kun tätä symbolia jaettiin sielulta sielulle, sivilisaatiolta toiselle, se lisäsi valoaan ja energiavoimaansa. Tullen erityisen herättäväksi, parantavaksi ja inspiroivaksi heille, jotka olivat yhteydessä siihen. 
Symboli esiintyy nyt Luojan energian ja viisauden aarrearkkuna, sekä avaimena muutokseen. Se väreili Luojan voiman elämään, se esittää Luojan monia rakastavia osia koko universumin sisällä. 
 
Nyt on aika välittää tämä elämän kukan voima ihmisille, saadaksemme aikaan voimakkaan muistamisen kaikkien niiden kesken jotka ovat halukkaita vastaanottamaan sen. Tarkoitus on välittää symbolia rakentaaksemme rauhan ja rakkauden voimaa, valoa sieluihin ja siten sallien ja rohkaisten kaikkia Luojan osia yhtenäisyyteen ja harmoniaan.
 
Ihmiskunnan osana me toivomme sinun vastaanottavan elämän kukan ja tietoisesti antaen sen toisille. Voitte antaa sen toisille ihmisille jakamalla sen tekniikan ja rohkaisten heitä kokemaan sen latauksen omalla ajallaan. Sitä voi jakaa myös kasveille, puille, eläimille, jokaiselle tietoiselle olennolle, visualisoimalla meditoinnin aikana.
 
 
Elämän kukan vastaanottaminen
 
Sanokaa ääneen:
"Haluan vastaanottaa elämän kukan jonka alunperin antoivat andromedalaiset, sydänchakrani sisälle. Toivon Luojan energian ja rauhan heräämistä, rakkautta ja yhtenäisyyttä olemukseeni, viisautta, Luojatietoisuutta, valoa. Toivon ankkuroivani sieluni totuuden elämän kukkaan siten että se sopii yhteen Luojatietoisuuden kanssa, jatkaen toisten auttamista ja parantamista. Toivon herättäväni valon, rakkauden ja Luojatietoisuuden sekä saavani syvää parantavaa voimaa. Kiitän teitä tästä pyhästä palveluksesta ja että autatte minua palvelemaan."
 
Hengittäkää syvään ja sallikaa aikomuksenne asettua sisään olemukseenne ja ympärillenne. Sanokaa sitten jälleen ääneen: "Kutsun nyt soveltuvaa valon ja rakkauden olentoa Luojan universumista antamaan minulle elämän kukan, kiitos."
Kuvitelkaa tai tiedostakaa tietoisen valo-olennon olevan vasemmalla puolellanne. Kääntäkää vasemman kätenne kämmenchakra taivasta kohti. Saatte elämän kukan symbolin ja energian vasemman kämmenenne chakran kautta. Antakaa sen levätä kämmenellänne hetkisen tullen tietoiseksi energiasta, visualisoikaa tai tuntekaa elämän kukan symboli.
 
Hengittäkää syvään, tuntekaa symbolin siirtyvän vasemmasta kädestänne sydänchakraanne, tunnette sen energian, sen vaikutuksen olemuksessanne ja heräämisen jota se inspiroi sisältänne käsin. Tuntekaa miten energisoitte symbolia omalla pyhyydellänne.
 
Kun tunnette että prosessi on suoritettu, sallikaa symbolin liikkua sydän chakrastanne oikeaa kättänne pitkin lepäämään oikean käden chakraan. Sanokaa ääneen: "Kutsun nyt soveltuvaa valon olentoa tulemaan vastaanottamaan elämän kukan lahja minun olemukseltani."
 
Olento saapuu vastaanottamaan lahjan, se saattaa olla henkilö jonka tunnette nykyisen todellisuutenne energeettisenä muotona,opas, tai tuntematon valo-olento. Antakaa elämän kukan jatkaa matkaansa. Olkaa hetkinen rauhassa, hengittäen syvään ja viimeistellen energian siirtymiset ja heräämisen joka on tapahtunut olemuksessanne.
 
Tämä harjoitus jonka jaoimme on tärkeä, sillä on voimakas vaikutus mieleenne ja aivoihinne.
Kun vastaanotatte vasemmalla kädellänne, se symboloi että avaatte mielenne luovan ja rajattoman osan, sillä elämän kukka kuvaa Luojaa. Annatte sitten elämän kukan oikealla kädellänne, symboloiden että energia on saatu ja on sulautunut loogiseen mieleenne.
Sekä antamalla symbolin oikean kätenne kautta pois, kunnioitatte itseänne kokonaisena
 
Seuraava laajentuminen ja Luojan hyväksyminen koetaan tästä olemuksesta käsin, sisäisestä ymmärryksestänne.
Yksi monista syistä vastaanottaa symboli tällätavoin, on sulauttaa henkisyys loogisuuteen, sisäiset tasot fyysiseen todellisuuteen sekä illuusion totuuteen.
Näin Luojan syntyminen koetaan. 
 
 
Tämä harjoitus on lahja meiltä andromedalaisilta, olemme tähtiolento. Symboli lisää luottamustanne tähtiolentojen ja Luojan osien kanssa työskentelyyn, luo syvään juurtuneen tunteen yhtenäisyydestä, harmoniasta ja rauhasta, jotka eivät ole vain maapallon ja ihmisten energeettisessä rakenteessa, vaan ovat olemassa koko Luojan universumissa.
 
Me andromedalaiset olemme läsnä ollaksemme rakastavassa palveluksessa teille ihmisille, kannatamme maan yhdistymistä Venuksen kanssa, muodostaaksemme rakkauden planeetan halki vuoden 2016. Tarjoamme ihmisille myös parantamista, inspiraatiota sekä heräämisen apuvälineitä rohkaistaksemme kaikkia siirtymään uuteen Muistamisen aikakauteen, valtavaan tietoisuuden aikaan. Kutsukaa korkeavärähteistä valoamme apuun millä tahansa henkisen kehityksen alueellanne.
Kokemuksenne laajentuminen muuttaa maapalloa ja ihmiskunnan tietoisuutta luoden monien heräämistä, sekä herättäen muistoja itsestänne Luojana.
Saatatte haluta istua meditoimassa ja olla tietoisia kysyessänne seuraavia kysymyksiä: Olenko halukas muistamaan Luojan? Mikä estää minua muistamasta Luojaa? Miten voin muistaa enemmän Luojasta sisälläni?
Näkemykset joita saat, kantavat sinua sisäisessä laajentumisessasi, eli seuraavassa yhteydessäsi elämän kukkaan."
 
Suomensin lähteestä:

http://sananda.website/the-andromedans-via-natalie-glasson-january-29th/

*

 

"Alex Collier on kontaktihenkilö, Andromedan tähtijärjestelmän ihmisen näköisten ET rodun kanssa. Hänen kokemuksensa alkoivat lapsuudesta, loppuivat moniksi vuosiksi ja alkoivat jälleen 1985. Hän tapasi kaksi andromedalaista joista tuli hänen opettajiaan, hän pääsi heidän emoalukselleen jossa hän sai kolmen kuukauden ajan opetusta kosmisesta henkisyydestä, elämästä universumissa ja maapallon galaktisesta historiasta."   

http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2009/05/alex-collier-avaruusolennot-ovat.html