http://www.goodset.composer.fi/eshop/pages/91/

http://www.eskojalkanen.net/etusivu

 

"Kaikkien merisuolavedessä keitettyjen tai merisuolalla suolattujen ruoka-aineiden bioenergia kasvaa. Mitä karkeampaa merisuola on sitä enemmän se sisältää bioenergiaa. Markkinoilla myytävien erilaisten suolaseoksien sisältämä kaliumkloridi hävittää bioenergiaa. Ihmisille ei saa antaa suun kautta kaliumkloridia, koska se on epäterveellistä. Ihmisen tulee saada kaliuminsa lihan ja kasvisten kautta,

Kaiken elämän ehtona ovat bioenergia ja värähtely. Bioenergia on ikivanha käsite. Itämailla, erityisesti Tiibetissä, sitä on sanottu pranaksi, kaikkialliseksi elämänvoimaksi, ki-, chi-, od- tai orgonenergiaksi. Bioenergia on välttämätön edellytys. Jos se katoaa, yksilö kuolee. Yleisen käsityksen mukaan bioenergiaa on maailmankaikkeudessa tarjolla rajattomasti, mutta elävät olennot voivat saada sitä vain, jos vastaanottomekanismit ovat kunnossa. Terveen ihmisen bionergiakenttä on kahdesta jopa kolmeen metriin. Eläinten bioenergiakenttä on huomattavasti pienempi.

Värähtely ei ole energiaa vaan olotila, jossa elämä on sitä turvatumpaa mitä korkeampi on värähtelyn taajuus. Kaiken elävän on pyrittävä kohti korkeampaa värähtelyä. Eetteritasolla ja sitä ylemmillä olevaisuuden tasoilla aine sykkii eli värähtelee. Korkeimmillaan värähtely on kosmista järkeä, kaiken olevaisuuden tarkoituksenmukaisuutta, joka yhdessä bioenergian kanssa luo pohjan kaikelle elämälle. Värähtely ei kuitenkaan liity vain eläviin olentoihin, vaan jokaisella, esineellä, rakennuksella, paikalla ja seudulla on ominaisvärähtelynsä.

Maasäteilyn perusverkostot ovat G-linjat eli Hartman-säteily ja Curry-säteily. G-linjat muodostavat likipitäen pääilmansuuntien suuntaisen ruudukon, joka kattaa koko maapallon. Vesisuonten säteily ja G-säteily ovat ihmisille haitallisia. Curry-säteily on luonteeltaan positiivista ja sitä pidetään mahdollisesti hyvinkin tärkeänä elämän kannalta. Kurssilla opetetaan poistamaan haitallinen maasäteily asunnoista, navetoista ja talleista. Haitallinen maasäteily pitkään jatkuneena on monelle herkälle ihmiselle monen sairauden alku. Samoin kurssilaisille opetetaan bioenergiaa lisäävän Curry-risteyksen muodostaminen jää- tai muun ruokakaapin alle.

Sairaan ihmisen bioenergia on 1-3 cm, kun sen pitäisi olla kahden metrin paremmalla puolella. Värähtely on 1 (pitäisi olla 60), hivenainevarastot ovat 5% (pitäisi olla 100%), buddhinen kanava tukossa, chakrat tukossa ja eetteripuoli heikentynyt. Tällöin ihmisen luonnollisen suojaus- ja säätelymekanismin heikkeneminen on avannut tien sairauksille. Perimmäisenä syynä on aina yhteyksien katkeaminen ihmisen eri olemuspuolien, fyysisen, eetterisen ja astraalisen kehon välillä. Näitä yhteyksiä palvelevat chakrat ja buddhinen kanava. Suojausjärjestelmäämme uhkaavat monet tekijät kuten saasteet, teollisesti valmistetut ja käsitellyt elintarvikkeet sekä erilaiset säteilylajit maasäteilystä ydinsäteilyyn. Myös toisten henkilöiden lähettämät kielteiset ajatukset (ns. pahat silmät) laskevat värähtelyä.

----------

Fyysistä kehoa ohuempi, korkeampivärähteisempi ja näkymätön eetterikeho lävistää moniulotteisuudessaan fyysisen kehon. Eetterikeho on osa ihmisen henkistä kokonaisuutta. Kaikki sairaudet alkavat aina ensin eetterikehossa. Siksi myös ihmisen henkisestä, korkeammasta olemuspuolesta tulisi huolehtia. Kun ihmisen korkeampi olemuspuoli heikkenee, ihminen sairastuu.

---------

"Hyvin alkeellinen maahinen joka mekaanisesti ja taukoamatta suorittaa jotain tehtävää ei tarvitse käyttöönsä kuin näköaistin. Kehittyneillä luonnonhengillä on kolme aistia; näkö, kuulo ja tunto. Haju- ja makuaisti heiltä yleensä puuttuu, mutta nämäkin voivat jotenkin herätä, jos olennot ovat runsaasti ihmisen kanssa tekemisissä, esimerkiksi kodin keittiöapulaisina. Moni koti- tai autotonttu mielellään matkiikin isäntäperhettä ja kopioi ihmisen käyttämiä vaatteita tai asuja itselleen eetterisiksi versioiksi, mikäli ystävyys on erityisen miellyttävää. Tontut sopivat hyvin myös vartiointitehtäviin ja ne voivat toimia myös sauna- tai riihitonttuina.

Luonnonhenkien muodon ohella, myös niiden koko vaihtelee, tehtävän laadun ja tilanteiden tuoman tarpeen mukaan. Siten luonnonhenkiä tapaa aina pienistä keijumaisista, muutaman sentin kokoisista olennoista lähtien, aivan useita metrejä pitkiin vartiotonttuihin asti.

Eetterialueella on tonttujen ja maahisten lisäksi vielä runsaasti muitakin eetterimaailman näkymättömiä olentoja, joista mm. peikot elävät  rauhallisten vuorten louhikoissa. Peikot ovat arkoja, mutta pitävät siitä, jos herkkä ihminen on niistä kiinnostunut. Peikoilla on eetterinen katto pesänsä suojana, jonka alla pikkupeikot viihtyvät hyvin. Maa- ja ilmaelementin lisäksi luonnonhenkiä löytyy myös muista elementeistä. Tulen luonnonhenkiä kutsutaan salamantereiksi. Vesistöjen monet asukkaat voivat olla mm. undiineja tai meren- ja vedenneitoja. Kalevalakin tunsi vedenneidon, jota Väinämöinen tavoitteli.

Vanha tarina koululapsesta, joka joutui yksin kulkemaan koulumatkoillaan synkän metsän läpi, ei pelännyt,  koska hänen äitinsä oli sanonut, että häntä suojelee matkoilla sekä enkeli että hyvä haltia. Enkelin esiintymisen ymmärrämme hyvin, mutta mistä haltia on peräisin?  Se ilmestyi tehtäväänsä aina  koulumatkalle. Äidin ajatukset loivat haltian jopa jokaiseksi koulupäiväksi ja avuksi tehtävään tuli sopiva luonnonhenki.

Haltiat muodostavat ikään kuin luonnon työvoimareservin, joka syntyy vaikka minkä kokoiseksi joukoksi ja sitten katoaa näkymättömiin, kun työ on tehty tai sitä ei enää tarvita. Haltiat ovat vain hetkelliseksi tarkoitettuja, vaikka tuo hetki voi kestää kauankin. Luonteeltaan ratkaisevaa on se työ, minkä haltiat tekevät.Näemme auttamistehtävissä haltioiden suunnattoman kyvyn mihin tahansa. Jokaisella koskella on haltiansa, samoin vuorella ja tunturilla. Koskenhaltia voi asua vaikkapa vanhassa puussa kosken niskalla ja vartioida kosken rauhaa. Vähäiselläkin vuorella on aina oma haltiansa. Nämä ovat erittäin vahvoja olentoja, sinänsä kilttejä, mutta tiukan paikan tullen toimivat voimakkaasti asiansa puolesta.

Myös puiden elämään haltiat liittyvät  kiinteästi. Kun puun taimi alkaa kasvaa, sille muodostuu eetterikeho ja edelleen kasvaessa myös ryhmäsielu. Tämä voi olla yhteinen hyvinkin useilla puilla. Ryhmäsielu on puun tai puiden jonkinlainen järki, joka huolehtii kaiken kokonaisuudesta. Asioihin liittyy esimerkiksi haltioiden hankinta huolehtimaan puu kasvun yksityiskohdista. Haltioita tulee yhä useampia puun vanhetessa. Kookkaissa puissa on niitä 3-5 kappaletta. Suurimmat männyt saattavat toimia myös ns. majakkapuinakin Maaäidin apulaisina. Ei voi kuin huokaista, kuinka vähän me todellisuudessa tiedämme luonnon normaaleista tapahtumista!

Jos on auttamistarvetta, henkinen ihminen voi synnyttää eli materialisoida korkeita, astraalisia haltioita maapallon auttamistehtäviin ja erilaisiin täsmätöihinkin. Näitä asioita opetan kursseillani.

Kaikki tunteemme syntyvät astraalimaailmassa. Ajatukset ovat itse asiassa eri suuruisia energialatauksia, jotka ovat saaneet ajatuksen mukaisen hahmon ja muodon. Astraalitasolla syntyvien tunnepohjaisten ajatusten vastineet ovat herkän ihmisen aistittavissa pään yläpuolella hahmottuvina energiamuotoina.

Positiivinen ajatuskeskittymä tuottaa kauniita enkelihahmoja tai kukkakimppuja muistuttavia ajatusluomuksia, joiden tarkoituksena on auttaa kohdetta, kun taas vihasta ja pelosta syntyy hirviö- ja pelkopohjaisia hahmoja ja muotoja. Moni tunteekin jo ns. pahan silmän, joka on saanut muodon toistuvista kielteisistä ajatuksista.  Paha silmä vie herkän ihmisen loppuun palaneen tilaan ja sairastuttaakin. Meistä itsestämme riippuu, valitsemmeko positiiviset vai negatiiviset ajatukset. Kaikki ajatuksemme ovat energiaa. Koska energia ei koskaan katoa, on ajattelullamme suuri vaikutus meihin ja kaikkiin niihin henkilöihin tai asioihin, joihin kohdistamme ajatuksemme. Jokainen asia voidaan siten aina sanoa kauniimmin.

Ihmisen lähtö täältä toiseen maailmaan on keskimäärin hiljainen nukahtaminen. Kun hän herää, sukulaisia ja ystäviä on vastassa. Harva tietää, että vainaja useimmiten tulee omiin hautajaisiinsa. Saattoväen ajatukset vetävät hänet sinne. Yleensä hän viipyy vain hetken ja saattaa kuunnella mielihyväkseen jonkin puheenkin.

Sellaiset vainajat, jotka ovat olleet pahasti häiriintyneitä ennen kuolemaansa tai jotka ovat kuolleet tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti, ovat levottomia kokiessaan hankalat muistikuvat aina vain uudestaan ja uudestaan. Siten äkkiä kuolleet henkilöt saattavat helposti jäädä maanläheiseksi hengiksi ja heidät tulee auttaa eteenpäin, sillä he yleensä aiheuttavat kauhua ja pelkotiloja omalla rauhattomalla olemuksellaan esim. tapahtumapaikkaan muuttaneiden herkkien ihmisten elämään.

Kaupunkien laitamilla voi olla uusia taloja ja asuntoalueita, joissa asukkaat eivät jostain syystä viihdy. Syyksi voi paljastua kummitus. Tuollainen olento ei juuri vanhene ja siksi sen takaa löytyvä rikos on voinut tapahtua hyvinkin kauan aikaa sitten. On ollut jännittävää huomata, että  myös esim. maankaivuu rakennustoiminnan yhteydessä on voinut olla juuri laukaisevana tekijänä, minkä seurauksena kummitus on aktivoitunut.

Kielteiset tai myönteiset teot ja ajatukset saavat aikaan siten joko laskevan tai nousevan astraalisen pyörteen. Myönteinen kierre nousee kärki ylöspäin myötäpäivään pyörien ja kielteinen kierre käyttäytyy päinvastoin. Pyörteet nostavat tai alentavat värähtelyä. Murhapaikalle voi syntyä jopa sadaksi vuodeksi kielteinen pyörre, joka imurin tavoin vetää ympäristön värähtelyä alaspäin.

henkiä, haamuja, aaveita, kummituksia tai vainajasieluja sekä kaikkia muitakaan näkymättömän maailman energiamuotoja ei tarvitse pelätä! Monet ovat sulkeneet kaiken yliluonnollisen pois elämästään, koska pelkäävät kaikkea tuntematonta. Tämä pelko on kuitenkin aiheetonta, sillä kaikelle löytyy aina lopulta uskomattoman luonnollinen selitys, kunhan asioihin vain hieman syvemmin paneudutaan. Ei pidä myöskään unohtaa, että kaikki on aina myös Korkeimmassa suojeluksessa."