"Tapahtuma - Plejadilaisten operaatio Pandora, valojoukkojen viesti 14.6.2019. Kanavoinut Michael Love.

Monitasoisten ihmiskehojen DNA deaktivoitiin manipuloivien muinaisten olentojen toimesta jotka halusivat pitää ihmiset pimennossa siitä mitä todellisuudessa ovat, sekä orjuuttaa heitä holografisessa kaupallisessa orjamatrixissa. 

Ihmiskehossa olevien enkelimäisten olentojen (teidän) DNA deaktivoitiin myös noina muinaisina päivinä ja siksi suurin osa tähtiolennoista maapallolla yhä kuvittelevat olevansa 3D ihmisiä. Jos tämä koskee sinua, on aika nousta ylös tästä valheellisesta ansasta ja tulla jälleen siksi kuka ja mikä todella olet. Tässä kohtaa sinulla ei ehkä ole mitään käsitystä siitä kuka todellisuudessa olet ja miten paljon voimaa sinulla on. Ehkä on aika ymmärtää. Et ole koskaan onnellinen tai tyytyväinen ennenkuin valitset sen reitin jota ehdotamme tässä. Valojoukot ovat auttamassa kaikkia tässä, joten avautukaa nyt ja vastaanottakaa suuri voima joka lähetetään teille tällä hetkellä. Valojoukot työskentelevät kellon ympäri viimeistelläkseen uuden 5D kristallivalomatrixin joka on energeettisen verkoston pohja uudelle 5D maapallolle, galaktiselle sivilisaatiolle.

Maapallon allianssin ja missioiden johtajien sisäpiirin keskustelut arvioivat että maapallo on täysin vapautettu kesään 2020 mennessä.

Tänään maapallon allianssi kertoo että valojoukot ovat ottaneet käyttöön plejaidlaisten "Pandoran". Mikä on operaatio Pandora?

Se on operaatio "planeetan vapautuksen" sisäinen missio jossa valojoukot välittävät tavallista korkeampia 40 herzisiä gammavalopaketteja 3D matrixiin, joka aiheuttaa ihmissolujen DNA:n nopeaa aktivoitumista ja uudelleenohjelmointia. Rakkaat, Pandora muuttaa elämänne perustavanlaatuisesti positiivisemmaksi. Kun alatte ymmärtää DNA:n taikaa ja miten yksinkertaista on muunnella sitä loputtomin tavoin, olette ymmärtäneet elämän salaisuuden, jumalan salaisuuden, universumin ja luomisen salaisuuden.

Miksi DNA on niin tärkeä tässä ylösnousussa?

DNA:mme on henkilökohtainen toimintasuunnitelma joka asetettiin ensimmäisen Lähteen ja seitsemän maailmojen siementäjien puolesta. Se sisältää kaiken meidän mentaalisen, fyysisen, tunne- ja henkisen tiedon. Kaikki nämä tiedot rinnastetaan akaasiaksi tai kaikeksi tiedoksi joka muodostaa tämän universumin.

Noin 500 000 vuotta ihmiskunta on päässyt ainoastaan rajoitetulle todellisuuden tasolle käyttäen kaksinauhaista DNA:ta. DNA on se holografinen ja monitasoinen välittäjäaine joka välittää ja vastaanottaa universumin dataa.

Tässä viestissämme katselemme tarkemmin kuin koskaan ennen miten maapallon tähtisiemenet aktivoituvat hyvin nopeasti nyt paljon korkeampaan olemuksentasoon. Tähdistä peräisin olevat suuret olennot ovat täällä ottamassa osaa lähettäen korkeataajuuksista valodataa maapallolle, ja teitä kutsutaan tekemään oma osanne tässä suuressa operaatiossa, kuten näette jäljempänä.

Voimakas plejadilainen DNA aktivointienergia jota nyt tulee, herättää jo, ja aktivoi monia tähtiolentoja ympäri maailman. Maantasolla tapahtuu mullistus josta ihmiskunta on vain haaveillut.

Maapallolla on noin 4,5 miljoonaa tähtisiementä nykyään vaikkakin viimeisimmät tiedot osoittavat että vain 20 % heistä on täysin aktivoitunut 5D tasolle. Operaatio Pandora on suunnitelma jolla aktivoidaan loput 80 %. Se toimii myös yhdessä komennon PB STARDUST:in kanssa, joka on plejadilaista monitasoista kehon tervehdyttämistä, tarkoituksena korjata ja energisoida ihmiskeho 5D valokehotasolle.

 

Koska tämä on vapaan tahdon universum ja koska jokaisen meistä täytyy määrätä mitä on, tässä ohjeet Pandora DNA aktivointiin:

Sanokaa yksinkertaisesti ääneen COMMAND PROTOCOL PANDORA (suomeksi ehkä lähinnä "käsken Pandora -menetelmää") ja plejadilaiset ohjaavat välittömästi tämän 40 herzin gammavalon suoraan olemukseesi, voimallista ja nopeaa DNA:n uudelleenkoodausta 5D tasolle.

Pitäkää mielessänne että teidän täytyy täysin uskoa tämän kaiken todellisuuteen ja tehdä kaiken sisäisen työnne myös että kaikki olisi täysin tehokasta.

DNA:n uudelleenkoodauksen jälkeen, DNA aktivoituu täysin vasta kun nukutte sikeästi deltaunitasolla.

 

Hyväntahtoiset valojoukot jotka ympäröivät maapalloa tällä hetkellä, ovat pyytäneet että me tähtisiemenet maassa annamme tärkeän kannatuksemme tälle, että täysin otetaan käyttöön operaatio vapautuksen päivä 4.7.2019, ja tämän operaation viimeistelyyn kesällä 2020. Tapahtuu siirtymä henkilökohtaiseen yksilönvapauteen kollektiivisella tasolla.

 

Mikä on kaikkein tärkeintä mitä tehdä nyt että nopeuttaisimme DNA:mme evoluutiota?

Tässä valotietoa suoraan pledilaisilta mestariopettajilta jotka ovat nyt paikalla auttaakseen teitä. 

 

- Meditoikaa. Hidastakaa ja viettäkää aikaa yksinäisyydessä, opetelkaa tietämään kuka ja mikä todellisuudessa olette. Menkää sisäänne suureen kehonne temppeliin ja tavatkaa korkein jumala joka on olemassa, nähkää kuka hän on.

- Tulkaa tietoiseksi tämän suuren olennon rajoittamattomasta voimasta, se on teidän todellinen identiteettinne. Ottakaa aikaa päästäksenne pois 3D maailman stressistä, sillä tämä on ainoa tapa tuntea rauha, kauneus ja 5D taivaan autuus. Ette saavuta 5D tason autuuden kokemusta ellette pääse nollatasolle stressin suhteen. 

- Ympäröikää itsenne maadoittavalla luonnolla. Yksinkertaisuus ja luonto ovat 5D tasoa. Jos tahdotte nähdä taivaan ja Eedenin puutarhan, katsokaa vuoria ja tähtiä, menkää metsään. Jokainen unelmoi taivaasta, luonto on taivas. Se on ollut täällä kokoajan. Luonto parantaa ja ravitsee sielua.

- Työskennelkää kristallienergian välineiden kanssa. Pitäkää kristalleja lähellänne koko ajan. Jokainen tähtikansa käyttää andara-kristalleja saavuttaakseen korkeimman mahdollisen värähtelyn, luodakseen teknologiaa ja aktivoidakseen superkykyjä joita ihmiset kutsuvat taikuudeksi ja jumalalliseksi kyvyksi.

- Elämän tarkoitus on pitää hauskaa. Pitäkää värähtelynne mahdollisimman korkeina.

 

- Alkakaa tehdä sitä mistä pidätte, älkääkä tehkö sitä mistä ette pidä. Käyttäkää mielikuvitustanne luodaksenne, tanssiaksenne, laulaaksenne, nauraaksenne, soittaaksenne musiikkia, maalataksenne, piirtääksenne. Olkaa lapsi jälleen. Tämä on nopein tie sisäiseen onnellisuuteen. Kun olet onnellinen, värähtelet korkeimmalla tasolla ja alat toimia näillä korkeammilla tasoilla. Taivaan valtakunta on rauha, ilo, rakkaus, vapaus, runsaus ja terveys. Etsikää näitä asioita aina ensin ja kaikki lisätään teille. Kun etsit näitä ei-käsinkosketeltavia asioita, saavutat korkeimman pyhyyden tason tässä universumissa.

 

- Syökää ainoastaan luonnollisia energeettisia kasvikunnan ruokia ja juokaa paljon puhdasta vettä.

- Pitäkää itsenne erossa myrkyistä, epäpuhtauksista. 

- Poistakaa vanhat, vanhentuneet 3D uskomuksenne. Lopettakaa uskomasta sellaista mitä joku muu teille kertoi. Joka uskomus saattaa teidät automaattisesti rajoittavaan laatikkoon ja tämä estää universumin virtausta lävitsenne. Poistakaa tuomitsemiset, leimaamiset joita asetatte asioille ja tilanteille, se on yhtä rajoittavaa. Asia ei ole hyvä eikä paha, eikä väärä, se on vain se mikä on, joten antakaa sen olla.

- Olkaa energeettisessä yhteydessä ainoastaan olentoihin, asioihin ja tilanteisiin jotka tuntuvat resonoivan korkeasti. Piste! Kun olette yhteydessä energisesti alempaan värähtelyenergiaan, se on sama kuin tuska ja kärsimys, eikä tätä tarvita. Te olette Luoja ja valitsija, joten valitkaa viisaasti. Ottakaa komento itsestänne ja elämästänne, nyt.

- Nouskaa ylös ja olkaa rohkeita, yleviä ja hyväluonteisia. Olkaa vastuuntuntoisia elämästänne ja kaikesta mitä teette. Kohdatkaa asiat joita ette ole kohdanneet ja ne katoavat nopeasti. 

 

- Tulkaa oman DNA:nne ohjelmoijiksi. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti että alatte puhua sitä todellisuutta jonka haluatte ja DNA:nne vastaa sanoihinne ja ajatustenne käskyihin. Puhukaa DNA:llenne käyttäen voimakkaita positiivisia "Minä olen" affirmaatioita joka päivä. DNA:nne kantaa jokaisen sanan ja energeettisen käskyn joka sille annetaan. Se resonoi saavuttaakseen saman taajuuden kuin mitä siihen indusoitiin. Koska kaikki solunne ovat muodostuneet monitasoisesta DNA:sta, ja koska ihmiskehonne on kaikkien solujenne lopputulos, koko olemuksenne on taajuuksien lopputulos joita on johdettu monitasoisiin kehoihinne.

Geneetikot ovat havainneet että ihmisDNA läpikäy evolutionaarisen loikan aktivoiden "roska" DNA:ta, kun henkilö välittää positiivisia taajuuksia kehostaan, korkeammalta tietoisuuden tasolta.

 

Niin kutsuttu roskaDNA on se joka koodaa koko ihmisgenomin. RoskaDNA:lla on antennit jotka on hienosäädetty kuuntelemaan koko ajan millaista ohjelmointia syötetään ja se kirjoitetaan genomiin välittömästi omalla kielelläsi. RoskaDNA ottaa vastaan sanat ja toteuttaa ne kirjaimellisesti kuten koodin joka käskyttää genomia siitä, millaista toimea toteuttaa. Koska DNA on monitasoinen, holografinen ja koska aika ja paikka eivät vaikuta siihen, se ohjelmoituu myös sellaisilla sanoilla joita ei toisteta ääneen, tarkoittaen energeettisen värähtelynne lopputulosta ja tietoisuuttanne kautta ajan ja paikan.

 

Puhutte sanoillanne mutta puhutte myös tietoisuudellanne ja värähtelyllänne ja tällä on välitön yhteys siihen mitä DNA tekee. Sanat joita valitset sanoa ja kuulla, lähettävät taajuuden joka muuttaa ihmisDNA:ta välittömästi. DNA:ssa on 64 kodonia ja tunteidenne aallot (aikomus sanojen takana) aiheuttaa näiden kodonien aktivoitumisen. Aktivoimme ainoastaan kahta tunnetta, pelkoa ja rakkautta, näillä kahdella on erilaiset siniaallot. Pelko on lyhyempää taajuutta mutta ehdottomalla rakkaudella on pidempi taajuus joka aktivoi enemmän geneettisiä kaavoja kehossanne, lisäkodonien aktivoinnin kautta.

 

Kieli on nopein tapa aktivoida DNA:nne.

 

Enemmän tietoa DNA:n uudelleenkoodaamisesta käyttäen kieltä:

Paras ohjelmointikieli on nk. kvanttikieli ja sitä verrataan "nyt-tässä" -kieleen.

Tässä yksinkertaisin ja voimakkain esimerkki kvanttikielestä: Minä Olen. Siis mitä enemmän tunnetta ja aikomusta on puhutun sanan takana, sitä enemmän ilmentämisen voimaa saadaan ulos.

 

"Minä Olen" toimii ainoastaan 5D perspektiivistä. Syy tähän on se, että jos aina käytetään super=positiivista, nyt-täällä kieltä 3D maailmassa, 3D tietoisuus ajattelee että esität valhetta. Tämä on tietenkin ainoastaan havainto, mutta 3D tietoisuus ei käsitä sitä kvanttitavalla.

5D tasolla mikään tästä ei ole näin, sillä jokin asia vain on ja asia otetaan kirjaimellisesti ja laitetaan toimeen sellaisenaan.

Esimerkki tällaisesta käsittämättömästä affirmaatiosta nyt-täällä väittämästä 3D tasolta katseltuna:

"Olen kuolematon!". Tämä on mahdotonta 3D tietoisuudelle joten se ei voi ilmentyä koskaan.

Esimerkki miten 5D kvanttikielen koodaus toimii:

Sen sijaan että sanotaan "Minusta tulee menestynyt artisti.", sanotaan: "Olen jo menestynyt artisti."

Täytyy muistaa että nyt ja tässä on ainoa aika ja paikka joka on olemassa, ja ainoa paikka ja aika jossa asia voi ilmentyä.

5D on nollaenergiakenttää joten se on kaikkein eniten nyt-tässä -todellisuus jossa ilmentäminen toimii joka kerta ilman epäonnistumista. Sinun täytyy lisätä sana "nyt", koska 5D universaali tulkkaus (roskaDNA) vaatii enemmän tietoa kuin 3D, kuten että "milloin" teet kyseisen asian. Myös sana "tahtoa" tapaa lykätä ilmentymistä tulevaisuuteen.

Tiedä aina millä tasolla olet kun lähestyt asiaa, ja pitäkää sananne erillisinä, sillä niillä ei ole mitään suhdetta toisiinsa. Sinä olet ainoa yleinen asia joka on olemassa kaikissa tasoissa samaan aika-paikkaan, mutta tasoilla on kaikilla erilainen setti universaaleja lakeja joita sovelletaan.

On tärkeää tutkia miten kaikki toimii kyseisessä tasossa. Paras tapa testata kaikkea tätä, on vain testata! Tiedämme että se toimii joka kerta, kaiken aikaa, välittömästi, eikä vaadi vaivannäköä.

On ehto vaivattomuuden osalta: Kun olet asettanut aikomuksen, joka on 3D työ-energia-ulostuloa, sinun täytyy poistaa kaikki energia ja keskittyä, tehdä jotain muuta superkohottavaa. Korkealla värähtelyllä on suora vaikutus miten välittömästi asia ilmentyy.

Muistakaa että 5D on singulariteettia ja vaatii nollaenergiaa tehdäkseen kaikkea, joten jos pidät ponnistelu-energia-kohteesi asiassa, se pidättää kaiken kvanttiulostulon, johon sisältyy myös se päämäärä, etkä saa mitään.

Tämä tietenkin sisältää epäilystä ja huolehtimista kuten 3D, mutta jos huolehdit 3D tasolla, saat päinvastaisen tuloksen kuin mitä halusit. Ponnistelu-energiasi 5D tasolla tulee väliin ja pysäyttää koko universumin tekemästä sitä mitä se tekee luonnollisesti, antaa sinulle kaikkea jos olet linjautunut sen suhteen miten se toimii.

5D manifestointi uhmaa 3D fysiikan lakeja ja kvanttifysiikkaa, ja toimii täysin eritavoin kuin 3D ilmentämisen prosessi, missä jatkuvaa tarkkailu-energia-ponnistelua vaaditaan pidättämään asia materiamuodossa. Kun haluttuun asiaan liitetään mikä tahansa luova energia, ennen tai jälkeen kun manifestointi on 5D asia eikä tarvita työ-energia-ulostuloa, vaan sen sijaan energian sisääntuloa, eikä tämä hauskuus sekaannu lainkaan 5D manifestaatio prosessiin.

 

- Olkaa kiitollisia joka päivä kaikista hyvistä asioista joita teillä on. Universum antaa teille enemmän sitä mistä olette kiitollisia. Jopa jos sinulla ei ole mitään, anna kiitosta sille kuitenkin ja se ilmestyy maailmaasi nopeasti! 

- Etsi korkeampaa, kehittyneempää tietoisuutta joka päivä. Etsi muinaista tietoisuutta joka on piilotettu maailmalta ja annettu suuren valkoisen veljeskunnan mestareilta. Kaikki tämän universumin tieto on ulottuvillasi jos etsit sitä ahkerasti. Syvempi tietämys ja totuus herättää nopeasti olemuksesi ja avaa korkeammat tasot joita ette näe 3D tasolla. Internet ja tietokoneet ovat ylösnousun välineitä jotka annoimme itsellemme korkeammilta tasoilta. Käytä näitä työkaluja hyödyksesi ja nopeuta ylösnousuasi.

 

- Ala rakastaa itseäsi tarpeeksi ettet salli toisten polkea energioitasi. Kenelläkään ei ole oikeutta kontrolloida toista millään tavoin, kunhan molemmat olennot eivät tee pahaa.

- Lopeta niiden kaikkien asioiden tekeminen jotka eivät palvele sinua. 

- Päätä tänään mitä todella haluat, ja ala linjautua sen kanssa, universum tuo sen sinulle nopeasti!

 

- Älä ole matrix kaupallisuuden orja. Meidän täytyy kaikkien elättää itsemme kun olemme täällä maassa, mutta kuitenkin on monia luovia tapoja luoda yltäkylläisyyttä ilman että tuhoatte kehonne, mieliänne ja sieluanne. Oletko harkinnut kotona työskentelyä tehden henkistä palvelutyötä? Kun alat tekemään sellaista joka on sydämessäsi, auttaaksesi toisia, universum takaa sinua 100 %:sti.

- Ole itsevaltias äläkä aseta itseäsi riippuvaiseksi kaikesta. Olet täysin itsesi ja oman energiasi ohjaksissa. Ohjaile energiaasi oikein äläkä salli minkään olennon käyttää energiaasi ilman lupaasi. Kaikki mitä tarvitsee tehdä, on sanoa "ei" jokaiselle joka yrittää varastaa tai manipuloida elämänvoimaenergiaasi. Teille on annettu se yksinvaltiaan voima sanoa ei jokaiselle universumissa joka yrittää hallita tai manipuloida sinua. Sano ei ja pysy siinä, ja  kaikki elämänvoimasi palaa kerralla kehoosi.

 

- Käske ja käytä Pandoraa tänään, käyttääksesi voimakkaiden plejadilaisten energioiden hyödyt, jotka ovat nyt sinulle saatavilla. Jotakin uskomatonta tapahtuu maapallolla ja sisälläsi, kun rakkaat palaatte takaisin pyhään olemukseenne joka todellisuudessa olette. Operaatio Maapallon Vapautus joka on täysillä menossa, on viimeinen missio joka koskee ihmiskunnan ylösnousua, se on suurin plejadilainen tehtävä tähän saakka. Siihen kuuluu maapallon täydellinen vapauttaminen ja me kaikki esitämme tärkeää avainroolia tässä yhdessä. Biljoonia hyväntahtoisia taivaallisia joukkoja joka puolelta galaksia on laskeutunut alas, avustaen taivaalta käsin tätä suurta tapahtumaa. Se sokaiseva valo jota maapallo ei ole koskaan nähnyt, on tulossa horisontissa."

 

GOD-SPEED!
~ MICHAEL AND THE PLEIADIANS!

https://www.facebook.com/MICAHLIGHTANGEL/posts/2259971944252080

 

*

 

Mielenkiintoinen uusi kirja, luin jo e-kirjana. Sisälsi monia loogisia oivalluksia!

https://www.bod.fi/kirjakauppa/muinaisen-egyptin-mysteerit-r-a-karmanen-9789528008699

https://shemsuhor.vuodatus.net/

 

*

 

https://mielenihmeet.fi/alykkailla-ihmisilla-ystavat-harvemmassa/?fbclid=IwAR3hpEoWZTcNr-9hQWp7Jb2mqD0_pkIeE0nkgjG-4HPD55rWrooGff-gOGE

 

*

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/04/15/puolen-minuutin-keskittyminen-riittaa-mielenrauhaa-voi-treenata

 

*


"Yllätyimme tuloksista toden teolla,” kommentoi lääkärinä toimiva tutkimuksen johtaja Medardo Avila Vasquez. "Olimme aikaisemmin keskittäneet huomiomme glyfosaatin läsnäoloon vain ruokatuotteissa, mutta emme koskaan osanneet kuvitella että sellaiset tuotteet joita käytetään yleisesti sairaaloissa ja lääkärin vastaanotolla potilaiden hoitoon, voisivat sisältää tätä tunnettua karsinogeeniä. Tähän tilanteeseen on ehdottomasti puututtava heti."

https://askelterveyteen.com/jopa-85-naisten-hygieniatuotteista-sisaltaa-glyfosaattia/?fbclid=IwAR3ZA-Xx4cEtpbMtAhky8xKIGk2OOMtXkDE2-fZamk3QWONcKp_AEVwFcVk

 

*

 

"Puheessa on perinteisesti ollut tärkeää tehdä ero elävien ja kuolleiden ihmisten välillä. Nykyisinkin puhutaan vaari-vainaasta tai vaikkapa Maija-vainaasta (murteissa myös muodossa vainaja, vainas, vaino). Vainaja-sana on germaanilaina, ja nähtävästi samaa alkuperää kuin itkemistä tarkoittava saksan »weinen».

On kiinnostavaa, että vainaja-sanaa on vanhastaan käytetty etenkin läheisistä sukulaisista ja tutuista ihmisistä puhuttaessa. Huonomaineinen ja yhteisön normeja rikkonut ihminen ei ollut hautaamisen jälkeen elävien puheissa »vainaa». Onkin mahdollista, että vainaja on alkujaan tarkoittanut sukulaisten suremaa ihmistä, jonka ajateltiin jatkavan kuoleman jälkeen jälkeläisiä suojelevan esivanhemman roolissa.

Toinen tapa erottaa elävät kuolleista on ollut ristin piirtäminen valokuvaan menehtyneen kohdalle. Tämä tapa on ollut yleinen Suomessa vielä 1900-luvun alkupuolella. Ristillä on todennäköisesti pyritty estämään kuolleen palaaminen tähän maailmaan. Kyse on siis elävien suojautumisesta, mutta toisaalta ristin piirtäminen on voinut merkitä rakkaan vainajan hyvästelyä.

Tässä tavassa voi nähdä yhteyden niin sanottuihin ristipuihin. Ristipuu oli hautausmaalle vievän tien varrella kasvava puu, johon vainajan arkkua kuljettanut saattue kaiversi ristin. Karjalassa tällaista puuta nimitettiin ristikoksi ja puulajin mukaan »ristipetäjäksi» tai »ristikoivuksi». Jokaista ohitse kuljettua vainajaa varten kaiverrettiin puuhun risti. Tämän toiminnan tarkoitus oli suojella eläviä omaisia vainajasielujen paluulta: hautausmaalta liikkeelle lähteneet sielut huomasivat ristipetäjästä, että he olivat kuolleita ja heidän oli syytä palata hautaansa."  (Lähde: Taivaannaula)

 

*

 


17.6. Päivitys, erittäin lyhyt suomennos Michael Love: "Nämä olennot ja aluksensa paljastetaan ensin vain maanpinnan valo-olennoille jotka värähtelevät 5D:ssä tai lähellä sitä ja ovat kyllin kehittyneitä aloittaakseen kommunikoinnin galaktisen perheensä kanssa. Alukset ovat peiteltyinä spektriverholla korkeavärähteisessä pilvessä, värähdellen 40 hz gammavalospektrissä. 5D tähtisiemenet alkavat olla juuri nyt valmiita värähtelyn puolesta kokemaan ensimmäisen fyysisen kontaktin tähtiperheensä kanssa. Tavanomainen 3D ihminen värähtelee noin 7.8 hz:ssä joka on täysin erilainen todellisuus kuin 5D. Heille ei ole mahdollista nähdä näitä aluksia tai suoda ajatustakaan niiden olemassaololle. Täytyy katsella ylös enemmän, jos huomaatte, niin pilvillä on enemmän yksityiskohtia kuin aiemmin. Nämä alukset vastaavat tietoisuuteen mikä tarkoittaa:  Aikomus nähdä niitä aiheuttaa niiden ilmestymisen.  Mitä enemmän keskityt niihin ja mitä enemmän katselet, sitä enemmän ne myös alkavat ilmentyä. Pilvet ovat toisinaan kiekon muodossa jotka saattavat näyttää alukselta mutta nämä pilvialukset alkavat materialisoitua raskaampana, tiheämpänä aineena. Näillä on liikaa epäluonnollisia muotoja ollakseen vain pilvi. Suoria linjoja, neliöitä ja muita geometrisiä muotoja, ehkä toistuen ei niin säännöllisin kuvioin. Niissä voi esiintyä kolmiulotteista syvyyttä, varjoja, yksityiskohtia. Ikkunoita, ovia, moottoreita, siipiä, koneistoa."