Nykyään ei todellakaan ole tiedosta pulaa. Uusia kirjoja Riikoselta, Sankelolta ja Moisalalta.

 

Kalevi Riikonen:

"Kirja-arviointi Timo Teideltä ja tulee seuraavaan Ultraan:

VALO ELÄMÄN YHDISTÄJÄNÄ
KALEVI RIIKONEN
Tähtitieto, 2018
ISBN 978-952-68931-0-5

Muistan kun 1990–luvun alkupuolella löysin esoteerisesta kirjakaupasta uunituoreen kirjan nimeltään, ”Universaalista Opetusta Kosmoksesta”. Kirjakauppias ei olisi halunnut myydä sitä minulle, koska oli kuulemma vähän liian nuori niin korkealaatuisen ja vaikea selkoisen kirjan lukijaksi. Ostin sen kaikesta huolimatta ja suorastaan ahmin sen sisältämää informaatiota ja energiaa olemukseeni. Koin sen vastaavan silloin juuri siitä mitä olin etsimässä.

Myöhemmin saman vuoden syksyllä hakeuduimme Kalevi Riikosen luentotilaisuuteen Uudessa kaupungissa. Luennolla oli jännä energia ja tuntui kuin olisi leijunut hieman ilmassa eikä ajan kulumista havainnut lainkaan. Tämä tapahtui 25 vuotta sitten. Sen jälkeen Riikonen on luennoinut ympäri maata väsymättömästi ja 1996 ilmestyi yhdistelmäkirja ”Universaalista Opetusta Kosmoksesta 1-2”. Nyt 22 vuotta myöhemmin on uuden kirjan aika. Kalevi Riikosen kirjat eroavat kerta toisensa jälkeen henkisen ja rajatiedollisen kirjallisuuden alueella aivan omanlaisekseen kokonaisuudekseen.

Sanojen monimutkainen ja moniulotteinen voima

Tämä kirja on moniulotteisten lauseiden kosmista sinfoniaa. Aiemmatkin kirjat ovat olleet kielellisesti omalaatuisia. Uutuudessa lauseiden ja sanojen merkitys on jollakin tavalla erityisen korostunut. Ne ovat ilmaisullisesti joskus monimutkaisia, mutta niiden moniulotteinen täsmällisyys on aivan omaa luokkaansa. Lukija voi suorastaa tuntea lauseiden sisällön ominaisenergian, jolloin on kysymys kirjaimellisesti enemmän kuin sanoista.

Kirjan sanoma siirtyy lukijan oivallettavaksi sielullisella tasolla, jolloin ymmärrys voi ottaa vastaan enemmän kuin sen mitä pelkät sanat pystyisivät välittämään. Näissä sanoissa on rakkautta. Esimerkiksi sanonta; ”Niin metsä vasta kuin sille huudetaan”, on uudessa teoksessa muotoiltu kosmisen täsmällisesti näin:
”Ajatuksen luoja ja lähettäjä on lopulta viime kädessä vastuullinen tekemästään ajatuskasaumasta. Tällaiset koosteet, usein toistettuna, jättävät omanlaisensa vastaavuuskopion lähettäjänsä energiseen kenttään, muovaten siten persoonallisuutta ajatuksen energiavaraukseen sitoutuneen tehon, sisällön ja määrän suhteella ominaislaatunsa suuntaan. Saatuaan kohteessa edelleen lisävoimaa, kasauma kimpoaa takaisin sen alkuperäiselle valmistajalle, vaikuttaen vahvistuneena häneen.”

Kosminen ote

Ominaista Riikosen kirjoissa on avaruudellinen ja kosminen vivahde, jonka kautta elämää ja henkisyyttä käsitellään. Näin on myös tässä uutuudessa, jonka alkuosa noudatteleekin suurelta osin aiemmin ilmestyneiden teosten sisältöä, muokattuna tähän hetkeen sopivaksi. Uutuudessa Kalevi on pystynyt yksinkertaistamaan edellisen kirjansa sanomaa ymmärrettävämpään suuntaan. Juuri tästä hetkessä elämässämme hän kirjoittaa näin: ” Sielujen kosminen alkuperä ratkaisee tavattomasti kaikessa suhteessa, millaisten eri olentojärjestelmien ja rotujen kehollistumavirtojen kautta kunkin meidän yksilöminuuden tiemme on tuonut meidät tähän tarkkailumme hetkeen.” Tämä on Riikosta kirkkaimmillaan ja kuvastaa hyvin sitä lähestymistapaa, joka on aina leimannut hänen luentojaan ja kirjojaan.

Uutuuden alkupuolella Riikonen heittää ilmoille pari vuosilukua tulevaisuudesta. Toinen niistä on vuosi 2119. Tästä hän kertoo seuraavasti; ”MATERIAN PIMEÄT VOIMAT JA LUOJAN SUURI SUUNNITELMA OTTAVAT FYYSISELLÄ TASOLLA KÄYTÄNNÖSSÄ MITTAA TOISISTAAN, hakiessaan keskinäistä tasapainoaan ihmiskunnan yhtenäisyydessä, uskomusjärjestelmien ja arvomaailmojen valinnoissa, todellisuudessa toisilleen tasavertaisena aina vuoteen 2119 saakka.

Riikonen on aina korostanut suojauksen ja energisoimisen merkitystä. ”Ennakolta energisoiminen auttaa arvaamattoman paljon oikealla tavalla eri tilanteisiin sovellettuna.”

Olisi paikallaan että jokainen äidiksi ja isäksi tuleva kansalainen lukaisisi Riikosen kirjasta ainakin osuuden, jossa käsitellään hyvin moniulotteisella tavalla lapsen syntymää. Tällaista käsittelytapaa et varmasti kohtaa muissa kirjoissa tai luennoissa. ”Joissakin erikoistapauksissa uusi tulokas saattaa olla tulossa korkeammista valon maailmoista ja sielutyypiltään hyvin erikoinen (luokittelematon), niin varsinkin äidin ollessa itse deeva- tai enkelisielu, tapauskohtaisesti myös tähteläissielu, tulokkaan suuri sielun energiapaine voi olla energian kuormitukseltaan hyvin painostavaa tulevaan ihmiskehoiseen tehtäväänsä.”
Erityisen katsauksen Riikonen luo prosesseihin, jotka edeltävät syntymää. Siihen kuinka sielu valitsee vanhempansa ja kuinka sielu valitsee ominaisuuksia tulevaan kehollistumaansa.

Maailman negatiivisuuksista ja rakkauden puutteesta kirjassa todetaan seuraavasti: ”Tarkoitus on, että tätä negatiivisuutta saataisiin muunnettua niin, ettei maapallon fyysisessä olomuodossa tapahtuisi äkillisiä mullistuksia.”

Laajasta kolmiotyöskentelyosiosta Kalevin loppuyhteenveto on mahtava: ”Kaikesta tästä huomaamme, kuinka tärkeä suuremman kokonaisuuden osanen onkaan yksi pieni ihminen.” Se on kuin lauseen mittainen runo, joka tiivistää elämän ihmeellisen luonteen vastaansanomattoman selkeästi. Kuvatun kolmiotyöskentelyn kautta, jokainen meistä on osa kaikkeuden suurta universaalia äärettömyyttä, jossa henkisyys ja fyysisyys limittyvät saumattomasti toisiinsa loputtomassa Jumalallisessa luovuudessa.

Kosminen seksuaalisuus

Kuten saattaa odottaakin tämä teos antaa myös seksiasioissa informaatiota, jota et varmasti löydä seksielämän oppaista. ”Tämä värähtelytaajuuksien erilaisuus on tuonut lukuisia ”makuuhuone keskusteluja”.

Eri säteiden ihmisistä

Teoksessa eritellään erilaisten säteiden ihmisten perusominaisuudet. Jokaisen säteen
Korkein saavutus
Edistymistapa
Ylevin ihanne
Ihmistyypit
Käytäntö
Värit
Jalokivi
Pyhä planeetta
Epäpyhä planeetta
Jokaisen sädetyypin lopussa on edellä mainittujen lisäksi vielä osio, nimeltään; Persoonan tanssi säteessä. Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti kyseisen ihmissädetyypin ominaisuuksia, jotka ilmenevät tanssin kautta. Tämän osion erikoisuus selittynee myös kirjan kirjoittajan innokkaalla harrastuneisuudella tanssimisen suhteen.

Kanavoinneista

Eräs kirjan mielenkiintoisimpia lukuja löytyy otsakkeen, ”Kanavointimenetelmiä”, alta. Seuraava suora lainaus, alaotsakkeen ”Ajatukselliset neuvot”, jälkeisestä tekstistä kuvaa loistavasti luvun moniulotteista sisältöä:
”Voidaan sanoa, että mitä positiivisemmalta olennolta ajatuskoosteet tulevat, sitä kehittyneempi vastaanottajan täytyy olla. Sisältönsä puolesta ajatukselliset neuvot voivat rakentua suppeammasta tai laajemmasta kokonaisuudesta. Ne voidaan kirjoittaa viesteinä, puhua sanomina, maalata taiteena ja piirtää kuvina, soittaa musiikkina, tai ilmentää ylipäätään kaikenlaisena luovuutena.”

”Mukaelmia” otsakkeen alta lukija löytää idean siitä kuinka kuoremme kuolevat ja kuinka joku saattaa käyttää hyväkseen fyysistä ulottuvuuttamme korkeammissa ulottuvuuksissa olevia, vapautuneita kuoria.

Korkeatasoisen henkisen informaation ohella on henkilökohtaisia tuntemuksia ja mielipiteitä. Voidaan ajatella että ne tuovat elämänläheistä virettä teokseen. Teoksen loppupuolella on pitkä kysymys/vastaus osio, jonka vastaukset ovat itsessään kuin lyhyitä ja valaisevia artikkeleja.
Poimittakoon esimerkiksi pätkä vastauksesta sivulta 243: ”Edellisestä syystä johtuen ympäröivän arvomaailman ulkoiset arvot uskomusjärjestelmineen, vievät tullen mennen jatkumossaan laumasieluiset ”normaalit” keskivertoihmiset. Tästä muodostuu yksilön sisäisessä ymmärryksessä huomattavaa ristiriitaa egon ja sielun kesken, Korkeimman Itsen edistävän ohjauksen ja sielukehitystä tarkoittavan jokapäiväisten valintojen ymmärrettävyydessä” Äskeinen lainaus vain oli kovasti valaiseva tiivistys siitä miksi oivallamme niin eri lailla elämän menoa ja arvoja.

Valo Elämän yhdistäjä kirja sisältää myös artikkeleja kolmelta vierailevalta kirjoittajilta. Dan Soback käsittelee uuden ajan henkistä johtajuutta. Timo Teide puolestaan tarkastelee kohtalon olemusta ja maailman hallintadraamaa. Sami Seesranta kirjoittaa maailmankuvien muotoutumisesta henkisyydessä.

Katsauksen kirjoitti Timo Teide"

Kalevi Riikosen aikaisimmat kirjat:
UNIVERSAALISTA OPETUSTA KOSMOKSESTA (1993) ISBN 952-90-4929-3
UNIVERSAALISTA OPETUSTA KOSMOKSESTA (1996) ISBN 952-90-7952-4
UNIVERSELL UNDERVISNING FRÅN KOSMOS (2010) ISBN 978-91-978988-7-4

 

***

 

Merja Sankelolta ilmestyy uusi kirja: "Arkkienkeli Mikael"  (kustannusHD)

 

https://www.nordictrainingconsultation.com/

 

"Elämäni koki mullistuksen kun sain aidon ja suoran yhteyden enkeleihin. Tämä tapahtui kun kirjoitin paperille kysymyksen enkeleille. Yllätys oli melkoinen kun kuulin päässäni heti selkeän vastauksen, joka ei todellakaan ollut omaa ajatteluani. Muutaman yhteydenoton jälkeen enkelit tiedustelivat minulta, että olisinko halukas ottamaan vastaan tekstiä, joka halutaan saattaa ihmisten luettavaksi. Kun selvisi, että saisin ottaa vastaan tekstiä, joka koskee rakkautta ja sen merkitystä, vastasin kutsuun heti myöntävästi. Sain luvan kirjoittaa tuohon kirjaan myös omasta henkisestä kehityksestäni.

Useimmiten olen yhteydessä arkkienkeli Mikaelin kanssa kirjallisesti, koska haluan lukea keskustelujamme myöhemmin uudelleen. Myös hiljentymishetkien aikana käännyn hänen puoleensa. Lisäksi voin pyytää apua ihan välittömästi kun tarvetta ilmenee; joskus ihan ääneenkin puhuen. Aina olen tullut autetuksi.

On surullista ja valitettavaa, että kaikki ihmiset eivät usko enkeleihin. Elämä on nimittäin paljon hauskempaa, helpompaa ja ihanampaa kun hyväksyy heidän olemassaolonsa. Enkelit ovat täynnä positiivista rakkauden energiaa ja saan toistuvasti viestejä, joissa sanotaan: "Rakastamme sinua", "Sinusta pidetään hyvää huolta","Sinulle ei tapahdu mitään pahaa" ja "Kaikki järjestyy parhain päin". Tällaisten viestien vastaanottamisesta tulee hyvä mieli ja ne antavat paljon iloa ja voimaa elämään."

 

***

 

Marjut Moisala kanavoi henkiopas Adamonia, häneltä ilmestyy uusi kirja: "Peli nimeltä elämä"  (Books on Demand)

Ultra -lehden jutusta esittely:

"Adamon kertoi: Jumala ei luonut maailmaa. Jumala loi vain sinut. Sinä loit maailman. Ja tästä samasta teemasta jatkamme tässä neljännessä kirjassa jotta jokin siellä sinussa heräisi ja ryhtyisi hieman kyseenalaistamaan uskomuksia, joita liikkuvaan mieleen on iskostunut. Tämä kyseenalaistaminen on onnen avain. Sillä jos emme koskaan epäile kokemustemme todellisuutta, uni on ja pysyy. Unessa oleva luulee unensa olevan totta, kunnes tapahtuu jotakin joka herättää Ruususen unestaan.

Uni, tai näytelmä, tai peli, ovat keinoja kuvata näennäistä erillisyyttä sairastavan  sielun seikkailuja ajassa ja paikassa. Keinot ovat keinoja, mutta tarkoitus on sama: herättää nukkuva, tai auttaa elämän pelikentillä pelaavaa havahtumaan pelistään ja kysymään:

Kuka on pelaaja?

Kuka pelaa minua/minulla?

Peli nimeltä elämä -kirjassa käsittelemme elämää seitsemäntasoisena pelinä. Alemmilla tasoilla pelaamme lähes täysin egon ohjaamina, mutta korkeammilla pelitasoilla alkaa ohjata rakkaus, eli sydän."