http://www.laurency.com/Finnish/ContMiscfin.htm

http://www.laurency.com/Finnish/indexfin.htm

 

Kannattaa lukea, palasia:

 

- Tuijotamme vain elämän varjopuoliin ja näemme luonnon jonkinlaisena vihollisena joka täytyy kukistaa ja vallata. Kielteisyys saa elämämme tuntumaan tyhjältä, synkältä ja kylmältä - elämät, jotka voisivat olla onnellisia ja valoisia. Monet ovat tyytymättömiä lähes kaikkeen: itseensä ja muihin, elinehtoihinsa ja olosuhteisiinsa, itse elämään. Tyytymättömyys aiheuttaa kateutta, mieliharmia, arvostelunhalua ja luo meille suuret mahdollisuudet epäonnistua. Emme ole kuitenkaan täällä valittaaksemme vaan parantaaksemme ihmiskuntaa yhteisvoimin.

- Yksilö kohoaa kivikunnasta ja kulkee kasvi-, eläin-, ja ihmiskuntien kautta yhä korkeampiin luomakuntiin, palaaminen alempaan luomakuntaan on mahdotonta. Synnymme uudestaan ihmisinä kunnes olemme oppineet kaiken opittavaksi tarkoitetun ja uusien inkarnaatioiden aikana saamme niittää kaiken edellisissä kylvämämme.

- Kaiken tekemämme hyvän ja pahan, myönteisen ja rakastavaisen, samoin kuin jokaisen poistyöntävän, kielteisen ja rakkaudettoman ajatuksen, tunteen, sanomamme sanan tai tekemämme teon, saamme takaisin samalla mitalla joko tässä tai tulevissa elämissä.

- Jokaisen on itse hankittava kaikki mikä on omalle kehitykselle välttämätöntä; ominaisuudet ja kyvyt. Aluksi yleisen mielipiteen auktoriteetit ovat hänen ohjaajiaan, mutta vähitellen nämä olettamukset ja teoriat osoittautuvat liian epävarmoiksi. Alettuaan pyrkiä luonteensa jalostamiseen, oma elämänvaisto ja mielijohteet osoittautuvat yhä luotettavammaksi ja yksilö alkaa muodostaa omaa elämänkäsitystään yhtäpitävästi suurten ylevien nerojen kanssa.

- Vaikeudet eivät vahingoita meitä niin paljon kuin virheellinen ja nurinkurinen tapamme kohdata ne. Kärsimystä aiheuttaakin kielteinen asenteemme. Kaikki meitä kohtaava paha on tulosta edellisistä elämistä, omaa aikaansaannostamme. Kärsimällä tuhansien elämien ajan opimme vähitellen välttämään kaikkea negatiivista ja kaikkea toisille kärsimystä aiheuttavaa.

- Kaikki, mikä ei ole rakkautta, on vihaa. Juorut ja panettelu ovat yleisen elämänvihan ilmaisuja. Toiset eivät voi koskaan vahingoittaa meitä, he voivat vain loukata ylpeyttämme ja turhamaisuuttamme.

- Kielteisen elämänasenteen omaavat kuvittelevat, että heillä on velvollisuus loukkaantua toisten sanoista tai teoista ja vierittävät sitten syyn toisten niskoille.Parasta on sen sijaan suhtautua välittömän myönteisesti ja ajatella että kaikki kohtaamamme ihmiset ja asiat ovat mahdollisuuksia oppia, ja siten myönteiset tunteet vahvistavat itseään.

- Useimmat pelkäävät kaikkea elämässä, kohtalon iskuja, ihmisten mielipiteitä, ettei hyvyys ohjaa maailmaa. Vedämme puoleemme sen mitä pelkäämme, jolloin olemme suojattomia onnettomuuksille niiden osuessa kohdalle, sillä meidän tajuntamme tiedostamaton osa rekisteröi nämä värähtelyt, vastaa automaattisesti eikä unohda mitään.

- Jokaisen kielteisen ajatuksen toisista ihmisistä saamme ehdottomasti samalla teholla takaisin. Jos alennamme toisia, niin meidätkin alennetaan jatkossa. Pelolla on lamauttava vaikutus energiaan, yritteliäisyyteen ja kykyihin. Pelko vahingoittaa terveyttämme, heikentää kehon elintoimintoja ja ehkäisee solujen ja kudosten uusiutumista. Tunti pelkoa ja levottomuutta väsyttää meitä enemmän kuin viikko kovaa työtä. Pelolle ei ole muuta syytä kuin oma mielikuvituksemme.

- Muistelemalla menneitä, tietämättömyytemme erehdyksiä ja epäonnistumisia, valuu energiamme hukkaan ja teemme vain itsemme ja toisemme onnettomiksi.

- Ei ole pahaa, pelkoa eikä epävarmuutta kun eletään nykyhetkessä, eikä siis menneessä eikä tulevassa. Miksi pelätä kun viisaus ja rakkaus hallitsevat maailmaa ja ohjaavat kohtaloita ennakolta määrättyyn onnelliseen päätökseen.

- Jos aina ottaa huomioon mitä toisten mielestä pitää sanoa ja tehdä, tulee ihmisestä epäitsenäinen ja elämänkielteisen yleisen mielipiteen orja. Kukaan ei luota sellaiseen, joka ei luota itseensä. Meistä tulee yhä epäitsenäisempiä, toisista riippuvaisempia, jos etsimme apua oman itsemme ulkopuolelta.

- Kaikki valo, kaikki voima, kaikki meitä vahvistava, virtaa meihin oman tiedostamatttomamme kautta ja pelon voitamme luottamalla elämään.

- Menestys voi usein olla käden ulottuvilla mutta saavuttamattomissa koska lannistumme. Saavutamme onnen elämällä myönteisesti, unohtamalla itsemme ja tekemällä toisia onnelliseksi ja nähdessämme erehdykset välttämättöminä kokemuksina sekä epäonnistumiset ja vastoinkäymiset tarpeellisina opetuksina.

- Positiivinen asenne on vahvempi kuin negatiivinen ja myönteinen asenne tarjoaa alituisesti uusia tilaisuuksia, avaa ovia, löytää teitä... jokainen toive vie meitä lähemmäksi toivomaamme. Positiiviseen ihmiseen ei toisten negatiivisuus vaikuta, myönteisesti elävä ihminen palvelee kehitystä, eikä kohtalo enää koskaan voi saattaa häntä ylipääsemättömiin vaikeuksiin.

- Kolme neljäsosaa kaikista sairauksistamme johtuu kielteisestä elämänasenteesta, virheellisistä ajatustottumuksista ja tunnetiloista.

- Ihmisen alkaessa ajatella hän lakkaa olemasta maailmallinen, alkaessa opiskella hän lakkaa olemasta sivistymätön, yrittäessä oppia itsehillintää hän lakkaa olemasta paheellinen, alkaessa toimia vilpittömästi hän lakkaa olemasta turmeltunut ja eläessään auttaakseen ja palvellakseen hän on saavuttanut korkeimman ihmisasteen.

- Mitä enemmän elämiä yksilö on käyttänyt jonkin kyvyn hankkimiseen, erikoistumiseen, sitä ilmiömäisempi hän on siinä, kuten suuret säveltäjämme.

- Ihmiset etsivät onnea kaikkialta, kunnes oppivat että pysyvä onni on vain ykseydessä ja että kaikki elämä muodostaa yhden kaikenkäsittävän veljeyden, myös alempien luomakuntien kanssa.

- Ykseyden voima ilmenee yhä täydellisemmin kauttamme, mitä varauksettomammin seuraamme omaa valoamme ja tottelemme puhtaan järkemme kehotuksia sisimmässämme, joita havaitsemme hiljaisuudessa ollessamme.

- Salliessamme ykseyden vaikuttaa järkemme kautta, kutsumme sitä neroudeksi, toimintamme kautta se on hyvyyttä ja iloa, ja tunteidemme välityksellä siitä tulee rakkautta.

- Sydämellisyys on tapa kasvattaa onnea, unohtaa kaikki itsekkyyden toiveet ja olla spontaanin yksinkertainen ja välitön elämää kohtaan ja unohtaa itsensä auttaakseen toisia löytämään saman häviävämättömän onnen. Tajunnan evoluutio on elämän tarkoitus "että on, ja tulee joksikin, että uskaltaa ja voi."

- Kaikki mitä meille tapahtuu, antaa meille välttämättömiä opetuksia ja on tarkoitettu parhaaksemme. Paikka, johon meidät on asetettu, on meille paras paikka. Tapaamamme ihmiset merkitsevät meille tehtävää. Kenenkään olemassaolo ei ole vailla merkitystä.

- Meitä ohjaa oikeaan luonnollinen elämänvaistomme ja harrasteemme osoittavat miltä suunnalta lahjakkuutemme löytyy. Jokainen löytää kaiken itselleen kuuluvan, sillä mitä sydämemme pitää suurena, on suurta.