‎11th Day of the Month (Grigori Grabovoi)

1. Keskity tapahtumiin jotka ilmentyvät eläinten ja ihmisten kanssakäymisessä. Mieti mikä syvempi tarkoitus on tässä kontaktissa, meidän puoleltamme ja eläimen puolelta. Tulemalla tietoiseksi ajatusprosessista ja toisista osapuolista elämässä, voit löytää tien kaiken todellisuuden ilmentymisen lakeihin.

On the 11th day of the month focus on the events that manifest through the interaction of animals with humans. Is there a dog, for example, or a cat or some kind of bird, perhaps a parrot, living with you in your house? Contemplate the deeper meaning that lies behind this contact with animals - from our point of view as well as theirs. Becoming aware of the thought processes and the perceptions of other participants in life, allows you to find your way into the laws of manifestation of all of reality.

2. Focus intently on the sequence of seven numbers:

1852348   1852348

Focus intently on the sequence of nine numbers:

561432001   561432001

3. Kuten suurensit numeron 1 kymmenkertaiseksi lisäämällä siihen numeron 0, saat seuraavan numeron kun lisäät 1 numeroon 1. Numero 11 on sisäisen maailmasi ruumiillistuma, jota kaikki eivät näe. Olet olento jonka kaikki näkevät. Jokainen ihminen voi saada harmonisen kehityksen, kun jaat sen kokemuksen saat ikuisen elämän.

Just like when you enlarged the number 1 by tenfold through adding the number 0 to it, you get the next number when you add a 1 to the number 1. The number 11 is the embodiment of your inner world, which all can’t see. You are the being that everyone can always see. Every person can have the harmonious experience, which you have in your own development, for him or herself. Share your experience and you gain eternal life.