In Russia there comes the hope of the world, not as that sometimes termed of the communistic, or Bolshevik, no; but freedom, freedom! That each man will live for his fellow man! The principle has been born. It will take years for it to be crystallised, but out of Russia comes again the hope of the world.
(Edgar Cayce, 1944, No. 3976-29)

"Venäjältä tulee maailman toivo, ei kommunismi, bolsevikki, vaan vapaus, vapaus! Että jokainen ihminen kohtaa lähimmäisensä! Päämäärä on syntynyt. Kestää vuosia että se toteutuu, mutta Venäjältä saapuu uudelleen maailman toivo."

Suomensin osia, Lähde

 

"80 vuotta sitten meedio/psyykikko Edgar Cayce ennusti Putinin roolin 3. maailmansodan synnyssä. Cayce oli kunnioitetuimpia meedioita, häntä kutsuttiin nukkuvaksi profeetaksi "Sleeping Prophet". Transsinkaltaisessa tilassa hän sai tietoa epätavalliselta olevaisuuden tasolta asiakkaiden tai yleisön kysymyksiin. Hän teki meedioluentojaan 20-luvulla maailmansotien välissä ennustaen mm. pörssiromahduksen -29, nähden tapahtumia maailmansotiin liittyen, antaen varoituksen kahden USA:n presidentin kuolemasta.

“Dreams are today’s answers to tomorrow’s questions.” E. Cayce

"Unet ovat tämän päivän vastauksia huomisen kysymyksiin."

Hän näki että tulevaisuuden maailmakriisit liittyivät talouteen ja viittasi Venäjän olevan piikki talousmahtien lihassa jotka järjestäytyivät ihmiskunnan hyvää vastaan.

 

Europe is as a house broken up. Some years ago there was the experience of a mighty peoples being overridden for the gratification and satisfaction of a few, irrespective of any other man’s right. That peoples are going through the experience of being born again, and is the thorn in the flesh to many a political and financial nation in Europe, in the world…

Q. What is the name of that nation referred to? A. Russia! (3976-8)” [Source]

"Eurooppa on hajonnut talo. Joitakin vuosia sitten koettiin vaikutusvaltaisten ihmisten tulleen syrjäytetyiksi muutamien miellyttämiseksi ja tyydyttämiseksi, riippumatta toisten ihmisten oikeuksista. Ihmiset kokevat uudelleensyntymisen, ovat piikki lihassa monille poliittisille ja taloudellisille kansoille Euroopassa, maailmassa...

Kysymys: Mikä tämän kansan nimi on johon viittasitte? Vastaus: Venäjä!"

 

70 vuotta akselivaltojen kukistumisen jälkeen Venäjä on uudelleensyntynyt mutta muu maailma on nyt suureksi osaksi länsimaisten globalistien pankkikartellin peukalon alla. Venäjä ei salli Ukrainan ja Krimin putoavan länsimaiden käsiin. Kun USA liittolaisineen esittää olevansa voimaton ISIS:iä vastaan, Putin kylmänrauhallisesti kertoo länsivaltojen tuesta ISIS:ille.

 

Caycelta kysyttiin: "Miten nk. kapitalististen kansakuntien tulisi suhtautua Venäjään?" Hän vastasi: "Venäjän uskonnollisen kehittymisen myötä tulee maailmaan suurempi toivo. Yksi ryhmä joka toimii suhteidensa sulkijana, hyötyy paremmin asteittaisessa muutoksessa ja lopullisessa olosuhteiden asettumisessa, maailmanjohtamisessa."

On Russia’s religious development will come the greater hope of the world. Then that one, or group, that is the closer in its relationships, may fare the better in the gradual changes and final settlement of conditions as to the rule of the world. (3976-10)

Kuusi kuukautta myöhemmin esitettiin lisätietoa joka selvensi edellistä ennustusta: "Venäjältä, katsokaas, saattaa tulla sellaista joka voi olla perusta enemmänkin maailmanlaajuiselle uskonnolliselle ajatukselle tai trendille..."

Out of Russia, you see, there may come that which may be the basis of a more world wide religious thought or trend… (3976-12)

 

Hugh Lynn Cayce kysyi Venäjän tilanteesta kesäkuussa 1938, ja hänelle kerrottiin: "Uudenlainen ymmärrys on alkanut, ja tulee vaivaamaan ihmisiä. Sortamisen ikeen vuoksi, itse suopeuden vuoksi, on noussut toinen ääripää. Vain kun on sananvapaus, oikeus palvoa riippuen omantunnon sanelusta - kunnes nämä tulevat esiin, tulee yhä olemaan kaaosta."

A new understanding has and will come to a troubled people. Here, because of the yoke of oppression, because of the self indulgences, has arisen another extreme. Only when there is freedom of speech, the right to worship according to the dictates of the conscience—until these come about, still turmoils will be within. (3976-19) [Source]