Käsite manasic body. Suomensin lähteestä: http://www.kea0.com/the-manasichigher-mind-body/

 

"Korkeampi Mieli -osanen (manasic) on kontaktiväline universaaliin mieleen. Sen kautta meillä on kyky omaksua suoraan laajoja tietovarastoja, sekä todellisuuden ja olevaisuuden totuuksista. Se antaa kyvyn tulla tietoiseksi Jumalallisesta suunnitelmasta, kun se selviää ilmestymisessä.
 

Manasic osasen suuntaus on kohti henkistä ymmärrystä abstrakteista ja universaaleista totuuksista jotka ovat määrättömiä lukumäärässä, korotetut laadussa ja syvällisesti vapauttavia ihmisen hengelle.
Kun tämä tietoisuuden taso herätetään, perustetaan tietoisuus kaikkivaltiudesta.

Manasic tietoisuus inkarnoi Jumaluuden älykkyyden osan. Tämä tietoisuus on normaalisti haltioitunut ja autuas ja on olemassa Manasic-universumin korkeammilla tasoilla.

 

'Manas' on mielen periaate ihmisessä, tietoisuuden osa, ajattelija, pysyvä yksilölllisyys joka inkarnoituu ja re-inkarnoituu. Se on itse asiassa ihmisen sielu. Manas on mieli, ja mieli ja sielu ovat yksi ja sama asia. On virheellistä sekoittaa mieli ja aivot, kuin ne olisivat sama asia. Aivot ovat ainoastaan fyysinen elin ja palvelee fyysisenä välineenä mieli/sielua - joka on todellinen ajattelija - manifestoitumaan läpi fyysisessä inkarnaatiossa ollessa.

 

Teosofian opetuksissa Manas -periaatetta kutsutaan usein Egoksi. Tässä termiä käytetään sen todellisessa ja kirjaimellisessa mielessä, tarkoittaen todellista Itseä olemuksessamme.

Manasic olemus, yksilöllinen ihmissielu lähettää tarkoitukset liikkeelle joka elämässä - jokaisen ajatuksen, sanan ja teon kautta - joilla täytyy olla vastaava Karminen seuraus tässä ja seuraavissa elämissä. Se on Karman tekijä ja kokija.

Sillä on kaksinainen luonne, korkeampi Manas ja alempi Manas. Kun mieli ja tietoisuus nostetaan, kohotetaan kohti korkeampia asioita, henkisiä asioita, abstrakteja asioita, intellektuelleja asioita, hyvyyden, totuuden, puhtauden, rakkauden, myötätunnon ja kauneuden asoita, silloin se toimii korkeampana Manas:na ja nostaa lähemmäs kohti Jumalallista loistavaa Buddhin valoa, henkistä sielua.

Kun mielen ja tietoisuuden sallitaan sensijaan laskea alemmas kohti erottelevaa, itsekästä ja aistillisia elämän asioita, se on alempi Manas, liittäen itsensä Kama:aan, eläinsieluun.

 

Manas ei voi kulkea kumpaankin suuntaan samanaikaisesti. Se voi joko mennä ylös tai alas... ylös kohti henkisyyttä tai alas kohti aistillisuutta. Henkisyys ja aistillisuus eivät koskaan sekoitu. Manas, ihmissielu, on näiden kahden keskellä ja täytyy tehdä päätös niiden välillä. Pääasiallinen taistelukenttämme elämässä on mieli.

 

Mieli ja aivot eivät ole yksi ja sama. Aivot ovat elin, materiaalinen ilmaisuvälinen jonka kautta mieli kykenee toimimaan ja operoimaan fyysisellä tasolla. Mieli ei vaadi aivojen käyttöä kun se toimii toisilla ei-fyysisillä olemuksen tasoilla. Aivot kestävät vain yhden elämän mutta mieli jatkuu. Mieli, ja kyky ajatella ovat metafyysistä, eivät fyysistä tai materiaa.

Teosofiassa mieltä usein verrataan sen sanskriit nimeen Manas. Tämä on itseasiassa man, eli ihminen -sanan juuri ja siten osoittaa miten man, ihminen on luonteeltaan ja olemukseltaan mieli ja ajattelija.

 

Että nähtäisiin mieli oikeasta näkökulmasta ja tarkemmin ymmärretään sen yhteys ja suhde toisiin olemuksemme osiin, katsotaan lyhyesti seitsemään pääperiaatteeseen eli osaan jotka muodostavat seitsenkerroksisen luonteemme.

Niiden sanskriit nimet ovat tässä sekä lyhyt määritelmä kirjasta “The Key to Theosophy.”

 

7. pääperiaate – Atma – “Henki.” – “One with the Absolute, as its radiation.”

6. pääperiaate – Buddhi – “Henkinen sielu.” – “The vehicle of pure universal spirit.”

5. pääperiaate – Manas – “kaksinainen pääperiaate toiminnoissaan.” – “Mind, Intelligence: which is the higher human mind, whose light, or radiation, links the MONAD, for the lifetime, to the mortal man.” – “The future state and the Karmic destiny of man depend on whether Manas gravitates more downward to Kama rupa, the seat of the animal passions, or upwards to Buddhi, the Spiritual Ego. In the latter case, the higher consciousness of the individual Spiritual aspirations of mind (Manas), assimilating Buddhi, are absorbed by it and form the Ego, which goes into Devachanic bliss.”

4. pääperiaate – Kama – “Eläimellisten halujen ja himojen taso.” – “This is the centre of the animal man, where lies the line of demarcation which separates the mortal man from the immortal entity.”

3. pääperiaate – Prana – “Elämä, elintärkeä periaate.” – “Necessary only to [Sthula Sharira, Linga Sharira, and Kama] and the functions of the lower Manas, which embrace all those limited to the (physical) brain.”

2. pääperiaate – Linga Sharira – “Astraalikeho.” – “The Double, the phantom body.”

1. pääperiaate – Sthula Sharira – “Fyysinen keho.” – “Is the vehicle of all the other “principles” during life.”

 

Herätettynä Manasic -keho voidaan havaita laajana valopartikkeleiden kenttänä, jotka säteilevät keskuskohdasta ja leviävät noin 360 metriä, korkeus noin 100 metriä. Keskimmäinen osuus valoenergiasta osoittaa sen hetkisen universaalin ajatuksen laajuuden. Se on olemassa 5 avaruudellisessa tasossa.

 

Manasic/korkeampi mieli osa herää erityisellä meditaatio harjoituksella ja tietyillä energeettisillä stimulaatioilla, vaikkakin avuksi saattaa olla abstraktin matematiikan, käsitteellisen filosofian jne opiskelu."