Tutkaillaanpas vähän miksi ihmeessä sanotaan että meillä on uinuva rusinan kokoinen kolmas silmä eli käpyrauhanen. Ranskalainen filosofi Rene Descartes uskoi että se on sielun asuinpaikka missä mieli ja ruumis kohtaavat. New Age väittää sen herättämisen saavan aikaan selvänäköisyyden ja muiden psyykkisten kykyjen palautumisen, juttua täällä (Om Times Magazine).

k%C3%A4py.jpg

Mitä sanovat aikaisemmat tutkijat? Tiedettiin se jo Egyptissäkin.

Danny Wiltenin video: https://www.youtube.com/watch?v=6LKSNn-dVp0

Olen itse suomentanut seuraavan jo itsessään vaikeaselkoisen teosofisen tekstin, mutta ehkä siitä jotain ymmärtää nopealla suomennoksellakin. (Tarkistan ja suomennan loputkin myöhemmin...) Jos et jaksa lukea teosofiaa, mieti edes nykypäivän materialismia ja joka tuutista tursuavaa seksuaalisuutta ja lue loppuosa tekstistä. Ihan kuin meitä tieten tahtoen ohjailtaisiin harhateille sen sijaan että osuisimme oikealle Käpylisäkkeentielle.... jos tämä teoria pitää paikkansa, kukapa tietää.

                                                                     ~*~

Helena Blavatskyn kirjoituksia (The Secret Doctrine).

"Hindujen esoteriassa sitä kutsutaan Shivan silmäksi, Tiibetin buddhismissa ja Himalajan alueella Dangman silmäksi.

Yksi olemuksen muoto rajattomasti venytettynä, ikuisena, unettomassa unessa ja elämää sykkivänä universaalissa tilassa, läpi kaiken olevaisuuden joka tunnistetaan avatun Dangman silmän kautta.

Intiassa sitä kutsutaan Shivan silmäksi, mutta laajemmin Dangman avatuksi silmäksi esoteerisessa fraseologiassa. Dangma tarkoittaa puhdasta sielua joka on tullut Jivanmuktaksi, korkeimmaksi mestariksi tai ns. Mahatmaksi. Hänen avattu silmänsä on näkijän sisäinen spirituaalinen silmä. Kyky joka ilmentyy, ei ole selvänäköisyyttä kuten yleisesti ajatellaan, kyky nähdä kauempaa, vaan spirituaalisen intuition kyky joka on saatavilla erityisen tiedon kautta. Tämä kyky on läheisesti yhteydessä kolmanteen silmään joka mytologisessa perinteessä yhdistetään tiettyihin ihmisrotuihin. Näiden kaikkien ihmisten Puranic-historioissa ovat meidän Monadimme, niiden lukemattomissa inkarnaatioissa tällä pallolla sekä muilla planeetoilla, tapahtumia havaittuna muinaisten näkijöiden Shivan silmällä ja allegorisesti kuvailtuna.

Kolmas silmä käsitettiin olevan pääkallon takaosassa, ei silmien välissä. Se on vain kuvitustarkoituksissa ja usein tietämättömyydestä kuvattuna kahden fyysisen silmän väliin.

Allegorinen kuvaus Hindu mystiikasta puhuttaessa Shivan silmästä, Trilochana (kolmisilmäinen), siis saa oikeutuksen ja käpyrauhasen siirto otsaan on eksoteerinen oikeus. Alussa jokaisessa elävän olennon luokassa ja perheessä oli hermafrodiitti ja objektiivisesti yksisilmäinen. Eläimillä kolmas silmä oli vain kuten ihmisillä, näköelin. Kaksi fyysistä silmää kehittyivät myöhemmin kummallakin eläimellä ja ihmisellä. Kolmannen Rodun alussa fyysinen näköelin oli näkymättömissä ihon alla. Ensimmäinen Rotu kuvataan okkultisessa tieteessä henkiseksi jossa ei ollut eetteriä, Toinen Rotu psyykkis-henkinen ja eetteri-fyysiseksi ruumiiksi ja Kolmas Rotu on astro-fyysinen ruumis ja elää sisäistä elämää jossa psyykkis-henkistä elementtiä ei sekoiteta orastaviin fysiologisiin aisteihin. Sen kaksi silmää katsovat eteenpäin näkemättä menneeseen tai tulevaan. Mutta kolmas silmä syleilee ikuisuutta.

Oli nelikätisiä ihmisolentoja mies-nais (hermafrodiittien) aikojen alussa. Niillä oli yksi pää, mutta kolme silmää. He näkivät eteen ja taakse.

Kolmas silmä kuihtui, vetäytyi pääkallon sisään ja lopetti toimintansa Atlantiksen Juuri Rodun aikana, joka tunnetaan Neljäntenä Juuri Rotuna.

Silloin Neljäs Rotu saapui ylpeänä. "Me olemme Kuninkaita, me olemme Jumalia", sanottiin. He ottivat vaimoja jotka olivat kauniita katsella, järjettömien vaimoja, kapeakasvoisia. He jalostivat hirviöitä. Demoneja, miehiä ja naisia, myös Khadoja (Dakini), kapeakatseisia. He rakensivat temppeleitä ihmisruumiille, jumaloivat miestä ja naista. Sitten Kolmas Silmä ei enää toiminut.

Sukupuolten erottamisen jälkeen, kun ihmiset päätyivät (putosivat) aineeksi, heidän henkinen näkökykynsä heikkeni ja kolmas silmä menetti tehonsa. Kun Neljäs Rotu saapui, sen keskiajalla, sisäinen näkökyky täytyi heikentyä ja vaati keinotekoista aktivointia, jonka prosessi oli tuttu muinaisille tietäjille... Kolmas silmä jähmettyi ja katosi asteittain. Kaksikasvoisista tuli yksikasvoisia ja silmä vetäytyi syvälle pääkallon sisään ja on nyt hautautuneena hiusten alla.

Sitten kolmas silmä ei enää toiminut, sanoo Stanza, koska ihminen vajosi syvään aineellisuuden suohon. Mikä on tarkoitus tällä omituisella kommentilla koskien Kolmannen Rodun kolmatta silmää joka kuoli eikä enää toiminut? Muutamia okkultisia opetuksia täytyy mainita. Kolmannen ja Neljännen Rodun historia täytyy laajentaa että se toisi lisätietoa nykyihmisen kehitykseen ja näyttää miten kyvyt jotka kutsutaan aktiivisiksi okkultisella harjoittelulla, palauttavat ihmisen siihen tilaan jossa hän aikaisemmin oli henkisen ja tietoisuuden hahmottamisessa. Mutta kolmannen silmän asia täytyy ensin selvittää.

Kolmas silmä vetäytyi sisäänpäin kun sen ohjelma oli päättynyt. Kykloopin silmä oli, ja on yhä, ihmisessä elin henkiselle näkemiselle, eläimessä se oli objektiiviselle näkökyvylle. Tämä silmä toteutettuaan tehtävänsä, korvattiin fyysisen evoluution ohjelmassa yksinkertaisesta monimutkaiseen, kaksisilmäiseen. Ja siis varastoitiin ja laitettiin luonnon toimesta sivuun jatkokäyttöä ajatellen vuosimiljoonien varalle. Nykyään okkultismin opiskelijoiden täytyisi tietää että kolmas silmä on peruuttamattomasti yhteydessä Karmaan. Opinkappale on niin mysteerinen että vain hyvin harvat ovat siitä kuulleet. Shivan kolmas silmä ei täysin surkastunut ennen Neljännen Rodun sulkeutumista. Kun juuri heränneen fyysisen ihmisen himot luotiin ja Kolmannen Rodun deva-ihmiset ja heidän henkisyys ja jumalalliset voimat näiden apulaisiksi, eikä päinvastoin, silmä menetti voimansa. Mutta se oli evoluution laki ja ei siis ollut taantuminen.

Fyysisen kolmannen silmän omistamisesta nautittiin Kolmannen Juuri Rodun ihmisten keskuudessa, lähes Kolmanteen Maanalaisen Rodun (maahiset) keskijaksoon saakka, kun ihmisrodun vahvistaminen ja täydellistäminen sai sen katoamaan ulkoisesta anatomiastamme. Henkisesti kuitenkin, sen mentaalinen ja visuaalinen havaintokyky säilyi lähes Neljännen rodun loppuun saakka. Kunnes sen toiminnot, suuntautuen materiaalisuuteen ja ihmiskunnan rappeuttaviin olosuhteisiin, kuolivat pois ennen Atlantiksen mantereen vajoamista.

Kolmas silmä säilyy piilevänä ja horroksessa jokaisessa nykyihmisessä, käpyrauhasena.

"Deva-silmä ei enää ole olemassa suurimmalla osalla. Kolmas silmä on kuollut eikä enää toimi, mutta se on jättänyt jälkeensä todistuksen olemassaolostaan. Se on nykyään käpyrauhanen. Kaksikasvoiset muuttuivat yksikasvoisiksi ja silmä vetäytyi syvälle pään sisään. Sisäisen ihmisen toiminnan aikana (transsin tai henkisten näkyjen aikana) silmä turpoaa ja laajenee. Arhat näkee ja tuntee sen ja säätelee toimintojaan sen mukaisesti.

Jos tämä kummallinen silmä ihmisellä on nyt näivettynyt, se on todiste siitä että kuten alemmalla eläimella se on joskus ollut aktiivinen. Koska luonto ei koskaan luo pienintäkään muotoa ilman että sillä olisi tarkoitus ja käyttöä, se oli aktiivinen elin siinä evoluution tasossa kun henkinen elementti ihmisessä hallitsi ylivoimaisena kehittymässä olevaa intellektuellia ja psyykkistä elementtiä. Kun kierto tuli loppuun ja fysiologiset aistit kehittyivät, tämä silmä näivettyi kuten myös varhainen henkinen ja puhtaasti psyykkinen ihmisluonne. Silmä on peili ja myös ikkuna sieluun, sanoo suosittu viisaus.

Nykyinen fysiologi ei tiedä mitään käpyrauhasesta joka on tärkein avain korkeimpaan ja jumalalliseen ihmistietoisuuteen, kaikkitietävään, henkiseen ja syleilevään mieleen. Tämä näennäisesti hyödytön lisäke on heiluri joka kantaa egon henkistä näkemystä korkeimpiin havainnointeihin, missä horisontti on avoimena kunnes siitä tulee lähes loputon.

Oli päivä kun kaikki mikä nykyajassamme ajatellaan tapahtumana kuten tunnesiirtyminen, selvänäkö, selväkuuloisuus, jne, kaikki mitä nykyään kutsutaan upeaksi ja epänormaaliksi, kaikki se ja paljon muuta kuului yleisesti ihmisaisteihin ja kykyihin. Olemme nyt palaamassa taakse ja eteenpäin, kadottaen henkisyytemme joka meillä oli Neljännen Rodun lopussa, me asteittain olemme menettämässä kaiken, saadaksemme sen takaisin jälleen kerran henkisessä re-evoluutiossa. Tämä prosessi jatkuu kunnes saapuu Kuudes Juuri Rotu rinnakkain henkisyyden Toisen Rodun, kauan kadoksissa olleen ihmiskunnan kanssa.

Ei ole turvallista, helppoa eikä tarpellista yrittää herättää ja aktivoida kolmatta silmää tällähetkellä... se vaatii kaikkein puhtainta ja siveintä elämää.

Virheettömän Lanoon (itsekuri) ei tarvitse pelätä vaaraa, mutta hän joka ei pidä itseään puhtaudessa (siveys), ei saa apua Deva-silmältä. Tämä valaisee mysteeriä poikkeavan henkisen näkökyvyn ja näkijän fysiologisen puhtauden välillä. Usein kysytään miksi selibaatti ja siveys ovat vaatimuksia psyykkisten ja okkultisten voimien kehityksessä. Kun opimme että kolmas silmä oli aikaisemmin fysiologinen elin ja myöhemmin tapahtui asteittainen henkisyyden katoaminen ja materian lisääntyminen (henkinen luonne kuihdutettiin fysikaalisuudella), yhteys tulee selväksi. Ihmiselämässä suurin este henkisessä kehityksessä on fysiologisten aistiemme aktiivisuus. Koska seksuaalinen aktiivisuus on läheisesti yhteydessä selkäytimeen ja aivojen harmaaseen aineeseen, on turha selittää enempää.

Aivojen normaali ja epätavallinen tila, ja aktiivisen työn määrä medulla oblongatalla, reagoi voimakkaasti selkäytimessä joka kontrolloi suurta osaa fysiologisista tapahtumista, tapahtuu hyvin voimakkaita induktiivisia tapahtumia selkäytimessä. Kaikki tämä on hyvin yksinkertaista okkultistille mutta epäselvää tavalliselle lukijalle.

Et voi kehittää kolmatta silmää. Se on liian vaikeata. Mutta niin usein kuin voit ja nukkumaan mennessä, ajattele, ajattele, ajattele totuutta että et ole keho, aivot tai astraalinen ihminen vaan ylivertainen sielu. Näin toimien asteittain kuoletat väärän luulon. Säännöllisesti mukauttaen päivittäisiä ajatuksiasi joka yö Korkeimman Itsesi käsitykseen, saavutat lopulta valon. (William Quan Judge, Letters that have helped me)

~ * ~

Helmikuun 2014 numero “The Theosophical Movement” magazinesta (lue se online here) artikkeli “The Third-Eye of Siva” suomennos:

"Käpyrauhanen on yhdistetty henkisiin näkyihin, aivolisäke taas pelkkiin psyykkisiin näkyihin. Selkäydin yhdistää aivot lisääntymiskykyisiin elimiin. Käytännön okkultismi joka perustuu esoteeriseen filosofiaan tunnistaa suoran ja intiimin yhteyden joka toimii käpyrauhasen ja genitalian välillä. Nämä kaksi ovat luovia napoja ja kun yksi on positiivinen ja aktiivinen, sopusuhtainen negatiivinen ja passiivinen tilanne tuotetaan toisessa. Kun Pohjoisnapa ja Käpyrauhanen on aktiivinen, se luo ideoiden ja ajatusten lapsia, kun lisääntymiskykyisen elimen Etelänapa on aktiivinen, lihan lapsia luodaan.

Käpyrauhanen on mielen sydän, rakkauden sija vailla jälkeäkään himosta, myötätunnon sija vailla jälkeäkään intohimosta. Tavallisessa yksilössä molemmat käpyrauhanen ja genitalia ovat aktiivisia vuorotellen ja siksi on sekoitus himoa ja rakkautta, kiihkoa ja myötätuntoa. Käpyrauhasen toimintaan vaikuttaa myös alkoholin ja huumeiden käyttö, joka estää kolmannen silmän kehitystä tai henkistä intuitiota. Kun yksilö kehittyy henkisellä polulla, pidättäytyvyys huumeista ja alkoholista kuten myös selibaatin noudattaminen tulevat ehdottoman tarpeellisiksi.

Tätä teosofia opettaa ja kun pysähdymme ajattelemaan tosiasiaa että lisääntyvä materialismi ja ihmisten sensuaalisuus johti kolmannen silmän taantumiseen, tulee yksinkertaisen selväksi että sen uudelleen herääminen tai uudelleen avaaminen on riippuvainen materialismin ja sensuaalisuuden vähentämisestä. Materialistinen ihminen aina jähmettyy ja sulkee pois henkisen ihmisen. Vaikka tämä on epäsuosittua ja epätoivottua opetusta monille, on kuitenkin niin että henkisyys ja sensuaalisuus eivät sovi yhteen, eivät koskaan tule sopimaan, eivätkä koskaan ole sopineet. Tuhoisa karminen kohtalo odottaa sellaisen tien päässä.

Materian Itse ja Hengen Itse eivät koskaan voi tavata. Toisen täytyy kadota, ei ole paikkaa kummallekkin."

“The Self of Matter and the SELF of Spirit can never meet. One of the twain must disappear; there is no place for both.