Lyhennelmä, lukekaa linkistä koko juttu. Lisätty linkkejä 20.4.

"Tuli ei koskaan tuhoa, vaan uudistaa. " (<-- tämä sitaatti omista viesteistäni...)

 

"Miksi Notre Dame ja noitavainot liittyvät toisiinsa?

Notre Dame, ”Meidän Rouvamme”, rakennettiin vuonna 1163. Se on Katolisen kirkon rakennus, aivan täynnä voimakasta energeettistä koodausta ja symboliikkaa. 

Notre Dame on eräiden tietoperinteiden mukaan rakennettu Isis-jumalattaren temppelin päälle. Pyhä feminiini nousee katolisen kirkon ja patriarkaalisen maailman tuhkasta. Näkymättömäksi ei enää jää myöskään se, mihin raha virtaa helposti ja mihin ei niin millään, vaikka tarve olisi kuinka suuri.

On kyse rakennuksesta, joka rakenteellisesti, symbolisesti ja materiaalisesti edustaa kirkkoa, joka seisoo jykevästi patriarkaalisen maailmanjärjestyksen luomisen takana.

Tuo maailmanjärjestys palaa nyt savuna ilmaan, kun naiset ympäri maailman alkavat muistaa omaa voimaansa, kohtujensa viisautta. Miehet ympäri maailmaa muistavat feminiinisyyden voiman ja lakkaavat pelkäämästä sitä ja alistamasta sitä – itsessään ja naisissa.

Ihmiset ympäri maailman muistavat olevansa osa luontoa, askel askeleelta alkavat palata takaisin ihmisyyden juurille. Suomalaiset muistavat olevansa valloitettu ja kolonisoitu alkuperäiskansa.

Rahan valta on murenemassa, kapitalistinen ja patriarkaalinen holhouskultti on tulossa päätökseensä. Ja se on se, mikä tuossa tulessa rouhuaa. Fyysiset tapahtumat ovat aina symbolisia. Miksi oikeat katastrofit eivät saa samanlaista huomiota? 

Koko maailma suree ja kerää satoja miljoonia euroja rahaa tyhjästä, rakentaakseen tuon kirkon entiselleen. Taideaarteiden ja historiallisten artefaktien menetystä surraan ja ihmiset ovat kauhuissaan tästä menetyksestä. Tämä osoittaa vain sen, kuinka syvällä tässä valloittajanarratiivissa ihmiset ovat.

( https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/okyrikkaiden-satojen-miljoonien-tuki-notre-damelle-heratti-someraivon-miten-nopeasti-miljardoorit-voisivat-ratkaista-maapallon-suuria-ongelmia-jos-vain-kiinnostaisi/7371218#gs.6881g7)

(https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006075700.html )

( https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006076458.html )

 

Ihmisiltä täytyy viedä pois heidän voimansa, jotta heitä voi hallita. Miten tämä saadaan aikaan kaikkein tehokkaimmin?

Katkaisemalla heidän yhteytensä luontoon, tuhoamalla heidän henkinen perinteensä, tuhoamalla heidän pyhät paikkansa, viemällä heiltä pois kaikki heidän rituaalinsa, seremoniansa, siirtymäriittinsä, demonisoimalla heidän jumalansa ja jumalattarensa. Demonisoimalla kasvit sekä katkaisemalla heidän yhteytensä henkimaailmaan – pelottelemalla heidät hengiltä.

Henkisyyden sekä kulttuurisen perinteen tuhoaminen katkaisee todella tehokkaasti ihmisten yhteyden kokemuksen ja jättää heidät tyhjään, eksyneeseen paikkaan. Tämän ovat valloittajat tienneet kautta aikain. Kristinuskon varjolla (täällä takana ne rahan päällä istuvat maailmanvallan tavoittelijat) pakanoiden pyhät lehdot hakattiin maan tasalle, pyhät paikat, temppelit, seidat ja uhripuut tuhottiin ja voimapaikoille rakennettiin kirkkoja.

Kristinusko kutistaa naisen ”neitsyeksi” tai ”huoraksi”. Isä, poika ja pyhä henki. Missä Pyhä Äiti, pyhä feminiini? 

 

Ihmisten yhteys omiin kehoihinsa ja niiden viisauteen täytyi tuhota. Ihmiset piti kääntää omia kehojaan vastaan, traumatisoida heti syntymässään mahdollisimman voimattomiksi. Naisten kehot piti saada vihaamaan itseään, ja mikäpä sen tehokkaampi keino kuin medikalisoitu raiskaus, voimanvienti ja pyhän syntymän tietoinen turmeleminen.


Naisista tuli alistuvia, näkymättömiä, tottelevaisia, kuuliaisia, tunnollisia, häveliäitä (häpeä). Naisten kuukautisista tuli likaisia, synnytyksestä traumaattinen ja alisteinen lääketieteellinen operaatio, naisten oikeudet ilmaista itseään esimerkiksi kirjallisesti tai muuten vain julkisesti poistettiin pitkäksi ajaksi. Naisista tuli kodinhoitajia ja lastentekijöitä – jotka eivät kuitenkaan osanneet enää edes synnyttää. Naisen paikka siirtyi hellan ja nyrkin väliin ja katse kääntyi varpaiden kärkiin. Eikä ole patriarkaalisessa maailmassa mitään niin arvotonta ja ylenkatsottavaa kuin vanha nainen.

 

Noiitavainojen aikaan kaikkein vainotuimpia olivat naiset, jotka osasivat synnyttää luonnollisesti, osasivat avustaa luonnollisessa synnytyksessä ja kantoivat kohdun viisautta sekä syntymän ja raskauden luonnollisen avustamisen viisautta ja perinnettä. Kätilöt, parantajat ja viisaat naiset tapettiin ’noitina’, paholaisina – syntymän ihmeeseen osallistuminen nähtiin ”taikuutena”, tuo voima oli niin uskomatonta ja pelottavaa, että se nähtiin paholaisen tekoina.


Oletko koskaan ajatellut miten olemme ihmiskuntana siirtyneet yhteisöllisestä, luonnon kanssa täydellisessä yhteydessä elämisestä ja vapaudesta tilanteeseen, jossa pidämme normaalina sitä, että luontoa tuhotaan ja elämme modernissa orjuudessa? Oletko miettinyt koskaan, miksi naiset eivät osaa enää synnyttää luonnollisesti? Oletko miettinyt, miksi vanhojen pyhien paikkojemme päälle on rakennettu kirkkoja?"

 

http://naiseudenvoima.com/burning-woman-patriarkaalisen-maailmanjarjestyksen-nousu-ja-tuho/?fbclid=IwAR2FTHEfjb-Swn2dSXK8vu9ZuDLgyjj2wf5ht0SyMlYsxfQkHTFJ8C743EY

 

*

 

Tämäkin liittyy: http://www.luxonia.com/viestit/100-suzanne-ward/7497-1442019-viesti-matthewilta

 

*

 

https://tekniikanmaailma.fi/dna-loyto-5-000-vuoden-takaa-paljastaa-kivikauden-ihmisilla-oli-jo-sukuhautoja-jopa-10-sukupolven-vainajat-saman-kiviroykkion-alla/

*

 

Suomi ennen kristinuskoa, lyhennelmä, lukekaa loput linkistä:

"Muinaiset suomalaiset kävivät melkoista peliä kuolleiden kanssa. Kuolleille annettiin uhreja, ja vastineeksi kuolleilta saatiin suopeutta. Jos kuolleita ei toteltu, rangaistuksena saattoi olla tulipalo, tauti tai kuolema.

Muinaisessa suomalaisessa kansanuskossa vainajat olivat ihmisille tärkeämpiä kuin yläilmojen Jumala. Elävien piti tulla toimeen kuolleiden kanssa.

Näin kirjoitti uskontotieteilijä Uno Harva vuonna 1948 julkaistussa klassikkoteoksessa Suomalaisten muinaisusko. Tänä vuonna SKS teetti kirjasta uusintapainoksen.

Mutta mitä se tarkoittaa, että muinaisessa Suomessa ihmiset olivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa kuolleiden kanssa? Millä tavalla kuolleet ohjasivat meitä suomalaisia?

Muinoin vainajat ilmenivät suomalaisille eri muodoissa: haltijoina, maahisina ja menninkäisinä.

Tässä vaiheessa ymmärrän hyvin, jos vainajausko kuulostaa satuilulta, jonka määrittäminen sosiaalisiksi rakenteiksi tuntuu ajanhukalta. Harvan kuvaama vainajausko oli kuitenkin hyvin järjestelmällistä. Kuolleet ilmenivät tarkkojen sääntöjen mukaan, paikkasidonnaisesti.

Luonnonilmiöillä oli haltijat, kuten metsällä Tapio. Niin ikään talolla oli oma haltija. Jopa huoneilla oli erityiset haltijat. Asunnon peränurkassa oli perheen suojelushaltijan paikka, kurkihirsi oli haltijahirsi, ja tulisijallakin oli haltijansa.
Suomessa oli suoranainen haltijoiden joukko. Minne tahansa menikin, paikan haltija normitti ihmisen käytöstä.

Puitten, kivien ja rakennusten kynnysten alla uskottiin asuvan maanalaisia pikkuihmisiä eli maahisia, kertoo Harva. Maahiset olivat luontoon sijoittuneita vainajien henkiä, siis muinoin eläneitä ihmisiä. Myös maahisilla oli omat paikkansa. Aikoinaan oli niinkin spesifejä maahisia kuin pientaremaahinen, pihamaahinen ja karsinamaahinen.

Jämijärvellä ja Hämeenkyrössä maahisista kerrottiin, että hiiden väellä oli kaulassa pieniä tiukuja ja kulkusia.

Kuolleiden henget tai haamut ilmenivät myös menninkäisinä. Menninkäisten uskottiin asuvan kirkkojen, talojen ja puiden ympärillä, samoin maan alla.

Varhaisin lähde pakanallisesta muinaisuskosta on Mikael Agricolan julkaisema David psalttarin alkupuhe vuodelta 1551. Se sisältää suomalaisten ”epäjumalien luettelon”.

Suomessa uhrattiin kuolleille. Suuremmassa kuvassa uhraaminen voidaan nähdä vaihtoprosessina kuolleiden kanssa. Elävä uhraa kuolleelle jotakin, siis antaa kuolleelle – saadakseen itse puolestaan jotain takaisin vaihdossa. Näin säilyy tasapaino ja rauha kuolleiden kanssa.

Puita, joiden juurille asetettiin uhreja, kutsuttiin Suomessa muinoin pitämyspuiksi. Pitämyspuut olivat kuusia, koivuja ja pihlajia. Niiden luona uhrattiin, koska maahisten oletettiin asuneen niiden alla.

Kun karjaa katosi, muinaiset suomalaiset sanoivat, että ”metsä otti” eläimen. Sillä tarkoitettiin maan alla asuvia olentoja. Puhuttiin ”metsäpeittoisista elukoista”, maanalaisesta maailmasta. 

Maanalaisten olentojen kanssa harjoitettu vaihto kuitenkin rauhoitti tilanteen: kadonneen lehmän etsijä vei rahan muurahaispesään, koska muurahainen oli maahisen ilmenemismuoto.


Kun ihminen perusti uuden kodin ja katsoi talolle paikkaa, tulokkaan piti huomioida uuden paikan näkymättömät asukkaat. Asumislupa piti anoa maahiselta, entisiltä paikan omistajilta. Talonpaikan katsojan piti maata yksi yö sen kuusen juurella, jonka ääreen hän aikoi rakentaa tupansa. Uskottiin, että maan haltija näyttäytyy unessa ja ilmaisee mielialansa.

Muinaiset suomalaiset elivät turvallista ohjattua elämää. Heitä ei kaitsenut kristillinen paimen, pappi eikä Jumala, vaan he noudattivat haltijoiden ja maahisten sääntöjä, seurasivat vainajien rytmiä.

Vanhemmissa taloissa talonhaltijana pidettiin talon ensimmäistä isäntää tai vaikkapa talon peruskiven laskijaa. Varhaiskantaisen käsityksen mukaan hänen kuolemansa ei katkaissut hänen omistusoikeuttaan taloon. Kantaisää palvottiin, mutta sillä rajoituksella että vieraat eivät saaneet siihen osallistua. Talonhaltijan palvonta kuului perhekunnalle, ja se oli perheen koossapitävä sosiaalinen voima oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Summaten voidaan sanoa, että muinaisessa Suomessa maahiset ja haltijat olivat suvun vainajien ”jatkeita”."

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/17/ennen-kristinuskoa-suomea-johtivat-kuolleet-aikoinaan-kunnioitettiin-puun-alla?fbclid=IwAR3t5YMceScZo8HDEAf0JZPw0Zxr3kr07DmVpEv88LUFj759DCXsqpFhqOI

 

*

 

Michael Salla 16.4.2019:

"Corey Goode kertoi että auringonpurkauksen jälkeen tulee olemaan suuri tietoisuuden laajeneminen. Auringosta peräisin oleva sähkömagneettinen plasmaenergiaseinämä laukaisee ylösnousemuksen joka on tämä tietoisuuden laajeneminen Gooden mukaan. Näin ihmiskunnan on helpompaa ratkaista ikiaikaisia ongelmia. Tämä on kirjaimellisesti kauan ennustettu tuhannen vuoden rauhan alku maapallolla. Hänen mukaansa tällainen tapahtuu joka planeetalla joka käy läpi ylösnousua.

Siinä aikalinjassa joka hänelle näytettin Anshar:ien luona, kaikki teknologia tuhoutuu auringonpurkauksessa ja ET:t näyttäytyvät massoittain auttaakseen ihmiskuntaa. Monet heistä jotka kuolevat auringonpurkauksesta aiheutuvissa mullistuksissa, uudelleeninkarnoituvat toisille planeetoille. Hän korosti että olisi tärkeää tehdä ennakkovalmisteluita auringonpurkauksen varalle, sekä fyysisiä että henkisiä. Suositeltavaa olisi asua korkealla vuoristoisella seudulla, kaukana matalista merialueista ja omata ruokavarastoa sähköverkon romahtamisen varalta. Hänen mukaansa kuitenkin henkiset valmistelut olivat tärkeimpiä ja että se vaikuttaa suoraan miten auringonpurkauksesta selvitään."

https://exonews.org/preparing-for-disclosure-solar-flash-events-corey-goode-at-cosmic-waves/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+exonews%2FRpLk+%28Exo+News%29

*

 

Sophian uusin kanavointi


http://web-extract.constantcontact.com/v1/social_annotation?permalink_uri=2XnFmvR&image_url=https%3A%2F%2Fmlsvc01-prod.s3.amazonaws.com%2Fd99de37a401%2Fea775c20-2068-4495-88d9-54388a6e3477.jpg%3Fver%3D1544911703000&fbclid=IwAR30_QZR_J2wauBypIgeRATawzx-IKgLk-G2e_96UMjkOzgoKmzJ5xxKGS8