"Eri alojen asiantuntijoiden mukaan on olemassa seitsemän piirrettä, jotka yhdistävät ”superfiksuja” ihmisiä:

1. Sopeutuvaisuus. Hyvin älykkäät ihmiset ovat joustavia ja pystyvät pyrkimään tavoitteitaan kohti huolimatta olosuhteista.

2. Ymmärrys siitä, mitä itse ei tiedä. Kuten filosofi Sokrateen nimiin laitettu lentävä lause kuuluu: "Tiedän että en tiedä mitään." Fiksuimmat ihmiset osaavat myöntää, kun eivät ole tutustuneet tiettyyn asiaan tai aiheeseen. Älykkäät ihmiset eivät pelkää sanoa, etteivät tiedä vastausta johonkin kysymykseen.

3. Loppumaton uteliaisuus. Albert Einstein on sanonut, ettei hänellä ole erityistä lahjakkuutta, vaan kuvaillut olevansa vain intohimoisen utelias. Uteliaisuus saattaa olla yksi avain älykkyyteen.

4. Hyvät kysymykset. Älykkäät ihmiset tietävät, että ajatuksia herättävien kysymysten kysyminen on yhtä tärkeää kuin vastausten antaminen. Kysymykset haastavat ajattelua ja auttavat uusien ratkaisujen löytämisessä.

5. Empatia. Joidenkin psykologien mukaan myötäeläminen, empatia, on tunneälyn ydintekijä. Tunneälykkäät ihmiset ovat yleensä hyvin kiinnostuneita oppimaan lisää toisilta ihmisiltä.

6. Avarakatseisuus. Fiksut ihmiset eivät suljeudu uusilta ideoilta. 

7. Skeptisyys. Tämä ei ole ristiriidassa avarakatseisuuden kanssa, sillä tärkeintä on kyky harkita uusia ideoita. Fiksu ihminen haluaa todisteita väitteiden tueksi. "

look_deeply_into_yourself.jpg

Lähde (UusiSuomi.fi)