‎5. päivä (Grigori Grabovoi)

1. Tänään keskitä huomiosi tietyyn esineeseen. Tämän kautta esine pääsee osaksi ajatuksiasi, tietoisuuttasi, energiaasi ja säteilee sitä eteenpäin toisille elementeille kuten auringonvalo heijastuu valaisten toisia kohteita. Kun olet keskittynyt tiettyyn kohteeseen, se yhteyden jälkeen antaa jotain itsestään ympäristöönsä. Sinun tehtäväsi on ymmärtää mitä jokainen todellinen elementti kertoo ympäristölleen. Voit keskittyä myös vain yhteen objektiin ja samalla kuvitella haluamasi unelman. Keskittyminen toissijaiseen elementtiin johtaa halutun haaveen realisointiin. Loogisella ajattelulla, selvänäöllä tai muulla mentaalisella tekniikalla saat selville mitä valitsemasi elementti kertoo ympäröivään todellisuuteensa sen jälkeen kun se on ollut yhteydessä kanssasi.

On this day focus on those elements of reality that come forth as a result of your working together with other elements of reality. I will explain what this means:

When you direct your attention to any particular object. you concentrate your consciousness on this element of reality. Through this connection with you, the object gains access to a certain degree of your concentration and a certain amount of your knowledge. A part of the information that was received from you and something of your condition, your energy, is then passed on by this object to other elements of reality. This is the same as when the light of the sun shines upon various objects and is partially reflected thereby illuminating other objects.

So when you have focused on some object, this object will have already given something of itself to its surroundings after its interaction with you. Your task lies incontemplating this and finding out what it is that each element of reality is passing on to its surroundings. You can of course stay with just one object. Focus on the object while simultaneously imagining your desired goal, This is the method.

What’s special about this method is that the concentration upon the secondary element you are visualizing leads to the realization of the desired goal.

So with the help of logical thinking, with clairvoyance or any other mental technique, you discover just what the element you have chosen passes onto external reality alter its interaction with you. By contemplating upon this secondary element of reality while simultaneously visualizing the desired goal, you accomplish its realization.

2. Focus intently on the sequence of seven numbers:

1084321    1084321

Focus intently on the sequence of nine numbers:

194321054   194321054

3. Kun katsot taivaalle, tiedät että maapallo on olemassa. Kun katsot maapallolle tiedät että taivas on sen yläpuolella. Kun olet maan alapuolella, tiedät että taivas on maan yläpuolella. Nämä yksinkertaiset totuudet ovat äärettömän maailman lähde.

Yhdistä taivas maapalloon ja huomaat että kaikki mitä on maapallon alla voi olla myös sen yläpuolella. Nouse sieluusi ja löydä ylösnousseet sieltä missä ne ovat. Jos tuot äärettömän maailman todellisuuden yhteyteen, huomaat että maailma on ääretön. Kun tiedät tämän, löydät Luojan, hänet joka on antanut sinulle kaiken mitä sinulla on. Sinä tulet luomaan kuten hänkin on luonut. Hän on hyvin lähellä sinua, hän on ystäväsi, hän rakastaa sinua. Sinun tarvitsee vain ojentaa kätesi sisäänpäin häntä kohden ja luoda kuten hän tekee. Olet hänen luomuksensa ja olet Luoja itsekin. Vain Luoja voi luoda Luojia.  Ole harmoniassa Luojasi kanssa, ole avoin ja niin voit olla jatkumossa omien luomistesi kanssa. Voit aina korjata mitä haluat muuttaa.

Voit luoda kaikkea sieltä missä olet, silloin kun haluat. Sinulla on ikuisuus saavuttaaksesi täydellisyyden. Luoja antaa sinulle lukemattomia ikuisuuksia tavoitteillesi. Luoja joka on läsnä sinussa on sama Luoja joka toimii sinun kauttasi kaikissa teoissasi. Käänny hänen puoleensa ja pääset harmoniaan.

When you look at the sky, you know that the earth exists. When you look at the earth, you can imagine that the sky exists above it. When you are under the earth, you can imagine that the sky exists above the earth. These simple truths are the source of the world eternal. Connect the sky with the earth and you will see that everything that is under the earth can also be above it. Rise to your spirit and find the risen ones where they are to be found.

If you bring infinity to the truth of the world, you will see that the world is infinite. When you know this. you will find the true Creator - the one who has given you what you have and you will create as he has created. He is very close to you. He is your friend; he loves you. You only need to extend your arms inwards him and create as he does. You are his creation and you are the Creator himself. Only a Creator can create Creators. Be in harmony with the Creator. Be open to him and in so doing you will be ongoing in all of your own manifestations and creations. You can always correct whatever you wish to change.

Everything you want to create, you can create there where you are - and at the time that you desire. You have eternity to accomplish perfection. The Creator will give you multiple eternities for your deeds. You are the one that the he has seen in you, whom he has created in you. But you are also the one that wants that the Creator be embodied forever in his creations, in which you see yourself. The Creator that is present in you is the same Creator that works through you in each of your actions. Turn to him and harmony will come to you.