Saijankirjat Opastavia viestejä

"Piirränkö vai kirjoitetaanko?

Esitämme että ottaisit lehtiösi esiin ja tekisimme jotain erilaista, että saat harjoitusta siinäkin työssäsi. Ehdotamme että esittelisit sen sanana siten että se on tulevaisuus teille kaikille yhdessä, eikä vain sinulle yksityisesti.

Kiinnostumme sitten heidän reaktiostaan ja se antaa meille neuvoja miten kehittää teidän tulevaisuuttanne. Innostumme nyt kuvailemaan, joten ota vain paperisi esiin. Suosittelemme sinun ansaitsevan sen itsellesi ensin ja miettivän sitten mitä haluat siitä paljastaa eikä se ole mitään kamalaa mielestäsi, vaan voi olla vähän outoa ja erikoista. Siinä ajatuksessasi etsimme ratkaisua myös jatkaa työtämme parissanne ja olemme sitten viisaampia ennustamaan teidän tulevaisuuttanne paremmin.

Kiinnostumme sinun mietinnöistäsi että onko se teidän evoluutiotanne ja sanomme vahvasti että siitä tässä juuri on kyse, evoluutioharppauksestanne. Sillä sellaista on tapahtunut aiemminkin ja olemme siitä hyvin tietoisia siis että se vaikuttaa teihin dramaattisesti, emmekä voi siinä teitä auttaa. Mutta olemme myös tietoisia että se palvelee teitä aina paremmin kuin tämä nykyinen suuntanne, sillä meidän on aina välillä suunnattava ihmisiä oikeaan suuntaan eikä niin että annamme teidän vain rehottaa valtoimenaan siellä vajavaisin puuttellisin kyvyin. Istumme nyt ja odotamme kunnes löydät lehtiösi.

_IGP3451.jpg

Kukalla me esitämme olevamme myös kauniita kuten te tulette olemaan ja kerromme siten olevamme myös jotain ajallista jota ette ymmärrä. Siinä pisteessä voitte esiintyä myös muussa muodossa, mutta teidät on ohjelmoitu olemaan kauniimpia. Siinä esitämme että tulisitte myös mieliltänne kauniimmiksi, ettekä lähtisi tuhoamaan luomaamme kaunista asiaa.

_IGP3453.jpg

Esitämme sinulle sen olevan hammaspyörä sinun aikaasi eikä siinä ole kumeja tai muotoa pyöreää, mutta se on ajanhammas. Pyörre saapuu noutamaan lihallisen aikanne päätepisteessä ja se tekee teistä onnellisempia kuin koskaan aiemmin olette olleet.

_IGP3455.jpg

Esitämme että siinä teillä on tasoja luonteessanne ettekä elä tasapaksua linjaa pitkin kulkien, vaan olette kasvuun kykeneviä olentoja joilla on kuitenkin rajallinen aika ja kyvyt. Siinä olemme samanlaisia että sinulla ja meillä on aikamme, mutta siinä ajassa on ero suuri verrattuna teidän maalliseen polkuunne siellä. Ilmaisemme näin teidän olevan ikuisia olentoja, ettekä jää minnekään aikanne vangiksi siirryttyänne tänne luoksemme ajastanne ikuisuuteen. Ja siinä te siirrytte vasta olevaisuuteenne todelliseen. Sammutamme valonne tavallaan, mutta olette aina kykeneviä itse sen valonne palauttamaan takaisin elävien kirjoihin.

_IGP3456.jpg

Siinä esitämme sinulle ristin ikkunasi sisällä, joka on sinun unelmasi suuri maailmasta. Esitämme että sinä olet syntynyt siinä keskellä ja palaat siihen keskelle, sillä kaikki elämä tapahtuu siinä. Ansaitsemme sinun tavallasi tulla aina kuulluksi asioissamme, sillä teillä on liikaa sinun maailmasi tapahtumia jotka teitä harhauttavat teillenne väärille.

Uskomme teidän ottavan tämän ristimme uskollisuutenne osoitukseksi siitä työstä jota olemme teille kohdistaneet, emmekä ole siitä työstä palkkaa vaatineet. Siirrämme sinun katsettasi siitä rististä poispäin että tulisitte viisaammiksi siten katsellen myös muuta elämää, mutta pysyen aina sielunne sisäpuolella että ette pakoon lähde omaa itseänne. Siinä on teillä useakin väärä polku kuljettuna, mutta ette ole lähteneet kauaksi vaan palaatte aina takaisin samaan alkupisteeseen. Olemme varoittaneet teitä aina jaloittelemasta liian kauaksi itsestänne mutta olette sen kyllä useasti tehneet ymmärtämättömyyttänne, eikä se haittaa kulkuanne lainkaan ellette jää sille tiellenne.

Istutamme aina tiellenne kukkasia, tuomaan teille hellempiä ajatuksia elämästänne ja olette niitä uskaltaneet aina katsella ettekä karkoittaneet unelmianne.

Avustamme teitä aina ja siirrämme teidät onnellisempaan aikaan sujuvasti.

Ole hyvä tässä viestisi."

 

Videoina Saijankirjat automaattipiirroksia

"Risti ikkunan sisällä": https://youtu.be/Gc1AEnYI3qU

"Tasot, tietoisuuden laajeneminen": https://youtu.be/o27VVSbvlzg

"Uusi kasvutapa": https://youtu.be/TC7YTby9urA

"Täyttymys": https://youtu.be/UftaMuq3JNM

*

Rumi - Where is God?

https://www.youtube.com/watch?v=0x-4r84EUY0

*

"Jos ihmettelette, miksi annamme teille tämän informaation, niin siksi, että valmistelemme teitä kontaktiin valo-olentojen kanssa. Monet teistä ovat saaneet luvan tähän kunniaan palvelemalla toisia, jopa oman itsensä kustannuksella.  Te olette niitä, jotka ovat päästäneet riittävästi irti henkilökohtaisesta egoitsestänne ja jotka tarvitsevat henkilökohtaista tunnustusta siitä, mitä ovat henkilökohtaisesti tehneet. Korkeammat olennot joiden kanssa kommunikoitte nyt tai pian tietoisesti tai tiedostamatta, ovat viidennen ja ylempien ulottuvuuksien valo-olentoja.

Auranne vetää puoleensa toisia, jotka tuntevat auranne ja ihmettelevät, miksi he tuntevat vetoa teihin. Teidän ei tarvitse murehtia siitä, mitä sanotte tai kenelle sanotte, koska viidennen ulottuvuuden moniulotteinen mielenne määrittelee helposti juuri sen, mitä toisten tarvitsee tietää.
Lisäksi ne jotka ovat valmiita vastaanottamaan sen, minkä luonnostaan jaatte, tuntevat, miten auranne jotenkin täydentää heidän auraansa. Aluksi toiset eivät ehkä oivalla, että heidän moniulotteisella mielellään on valokielivaihtoa teidän moniulotteisen mielenne kanssa.

Muistelkaa taaksepäin sitä, kun ette olleet vielä muistaneet korkeampaa itseänne tai niitä korkeamman ulottuvuuden todellisuuksia, joihin moniulotteinen itsenne resonoi. Koska te muistatte nyt, pystytte opettamaan toisia.
 
Koska monet teistä ovat tehneet suurta palvelua toisille, auranne on valmisteltu hyväksymään viidennen ja ylempien ulottuvuuksien valo. Nimittäin kun palvelette toisia, avaatte kruunuchakranne portaalin ja kehitätte jatkuvan suhteen moniulotteisen mielenne kanssa.
 
Moniulotteinen mieli on kantaja-aalto, joka sallii jatkuvan kaksisuuntaisen kommunikoinnin monien korkeampien ilmaisujenne kanssa. Tämä jatkuva kaksisuuntainen kommunikointi fyysisen itsenne ja moniulotteisen itsenne välillä auttaa teitä muistamaan kokemuksenne tähtialuksillanne samalla, kun keskitytte myös päivittäiseen elämänne maan päällä.
 
Kiitämme kaikkia teitä, jotka olette oppineet ja muistaneet, miten opetetaan ja autetaan niitä, jotka valmistautuvat heräämään, mutta tarvitsevat apua. Teidän ei tarvitse mainostaa lahjaanne millään tavalla, mutta voitte mainostaa, jos haluatte. Useimmat teistä aloittavat auttamalla hiljaisuudessa muutamaa ihmistä."

http://www.luxonia.com/viestit/54-suzan-caroll/6106-112017-valmistautuminen-ensikontaktiin-osa-32