http://sitsshow.blogspot.fi/2016/01/the-science-of-stress-orgasm-and.html#more

“To understand the vagina properly is to realize that it is not only coextensive with the female brain, but is also, essentially, part of the female soul.”

Filosofi Alain de Botton: Mitä tarkemmin analysoimme sitä mitä ajattelemme "seksikkääksi", sitä selvemmin ymmärrämme että eroottisuus on se jännityksen tunne jonka koemme löytäessämme toisen ihmisen joka jakaa arvomme ja olemassaolon tarkoituksen.

Naomi Wolf kirjassaan Vagina: A New Biography, selvittää hämmästyttävää tutkimusta väärinymmärretystä mieli-keho yhteydestä aivojen ja sukupuolielinten, tietoisuuden ja seksuaalisuuden välillä. Lopputuloksena on paljastus miten perustavanlaatuisesti naisen kehollinen kokemus vaikuttaa lähes jokaiseen elämän osa-alueeseen stressistä luomisvoimaan, mutkikkaan koneiston kautta joka yhdistää biologian ja olevaisuuden.

Naisen seksuaalinen mielihyvä oikein ymmärrettynä ei ole vain seksuaalisuutta tai nautintoa. Se palvelee myös välittäjänä naisen itsetietoisuuden ja toiveikkuuden, luovuuden ja rohkeuden, keskittymisen ja aloitekyvyn, hurmion ja transsendenssin, herkkyyden välittäjänä joka ei toimi vain samanaikaisesti aivojen kanssa vaan on myös olennainen osa naisen sielua.

Kun ymmärretään se mitä tiedemiehet ja kehittyneimmät laboratoriot ja klinikat ympäri maailmaa vahvistavat - että vagina ja aivot ovat olennaisesti yksi verkosto, tai yksi kokonainen järjestelmä, ja että vagina toimii naisen itsevarmuuden, luomiskyvyn ja transsendenssin tunteen välittäjänä, vastaukset moniin mysteereihin loksahtavat paikoilleen.

Ratkaiseva tekijä välityksessä on naisen lantiohermo - jonkinlainen tiedon supermoottoritie joka haarautuu selkäytimestä kohdunkaulaan, yhdistäen jälkimmäisen aivoihin ja siten ohjaten suurta osaa seksuaalisuudesta. Mutta tämä tiedon supermoottoritie on todellisuudessa enemmänkin superlabyrintti jonka arkkitehtuuri eroaa valtavasti eri naisten välillä ja on täysin yksilöllinen jokaisella. Tämä monimuotoisuus hyvin monimutkaisessa naisen lantiohermoverkostossa auttaa ymmärtämään miksi naisilla on niin erilaisia laukaisevia tekijöitä orgasmille. (Kontrastina: miehen lantiohermoverkosto on huomattavasti yksinkertaisempi, sisältäen melko tavallisia hermoratoja järjestettyinä verkostoon joka ympäröi penistä mielihyvän ympyröinä.) Wolf kertoo että tämä biologinen tosiasia törmää vallitsevaan kulturellisesti rakennettuun fantasiaan miten seksuaalinen kanssakäyminen tulisi tapahtua:

Sukupuoliyhteyden pornografinen malli - jopa kulttuurimme perinteinen sukupuoliyhteyden malli joka on nopea, täyttymykseen tähtäävä, lineaarinen, keskittynyt naisen yhden tai kahden kehoalueen stimulaatioon  - ei ole tarpeeksi useimmille naisille, ei ainakaan perustavalla tavalla, koska siihen kuuluu niin pinnallinen osa naisen neurologista seksuaalijärjestelmää.

Toinen avaintekijä seksuaalisessa kokemuksessa on autonominen hermojärjestelmä, halliten kaikkia pehmytkudosten supistuksia ja vaikuttaen kehon vastaamiseen ohi tietoisen kontrollin. Se käsittää kummankin sympaattisen ja parasympaattisen jaottelun, ja varmistaa etä ne toimivat samaan aikaan. Koska kiihottuminen edeltää orgasmia, autonomisen hermoston täytyy ensin tehdä oma työnsä ennen kuin monimutkainen lantiohermoverkosto voi tehdä omat taikansa.

Wolf kirjoittaa: Naisilla seksuaaliseen reagointiin kuuluu muuntuneelle tietoisuuden tasolle pääseminen. Naisissa kiihottumisen biologia on paljon herkempi kuin monet meistä ymmärtävät ja se riippuu merkittävästi tästä herkästä, maagisesta ja estoisesta järjestelmästä.

Varmuudeksi Wolf muistuttaa että ei ole epätavallista naiselle saada fysiologinen kehovastaus raiskauksen aikana, huolimatta hyökkäyksen valtavasta psykologisesta tuskasta ja stressistä, mutta tämä vastaus ei ole sama kuin transsendenttinen orgasmi joka tapahtuu kun aivot ja keho työskentelevät harmoniallisessa hurmoksessa. Tämä on myös totta seksuaalisissa tilanteissa jotka eivät ole niin väkivaltaisia kuin raiskaus mutta silti loukkaavat autonomista hermostoa jollakin tavalla:

Jos naisen autonomisen hermoston vastaus sivuutetaan, hän voi olla sukupuoliyhteydessä ja päästä jopa kliimaksiin mutta ei välttämättä tunne vapautuneisuutta, täyttymystä, rakkautta koska vain pinnallista osaa hänen kapasiteetistaan on rakasteltu, sisällytetty toimintaan.

Itseasiassa hämmästyttävin aspekti autonomiseen hermostoon, ehdottoman tärkeä mutta huonosti ymmärretty näkökulma, on että se on perustavanlaatuisesti iskostettu mielen maisemaan, ohjaten muuttumatonta keskinäistä riippuvuutta aivojen ja vaginan välillä. Autonominen hermosto joka toimii tulkkina psykologisen ja fysiologisen välillä, on siten erittäin haavoittuvainen psykologien kutsumalle "pahalle stressille". (Hyvää stressiä naiset kokevat jännittävissä tai näytellyn vaarallisissa seksuaalisissa skenaarioissa joita he hallitsevat, ne voivat olla houkuttelevia ja nautinnollisia). Paha stressi johtuu turvallisuuden puutteesta ja turvallisuuden tunne on ehdottoman tärkeä laukaisija naisen aivoille korkeaan orgasmiin joka on mahdollinen vain tässä transsitilassa.

Tämä biologinen, evoluutinen yhteys naisilla ekstaasista tunnemaailman turvallisuuteen sisältää seurauksia joita ei voi ylikorostaa.  Rentoutuminen johtaa naisen kiihottumiseen. Tunne arvostuksesta ja rentoudesta voivat nostaa naisen seksuaalista vastausta, paha stressi dramaattisesti häiritsee kaikkia naisen seksuaalisia toimintoja.

Tutkijat ovat vahvistaneet että pahalla stressillä on samanlainen negatiivinen vaikutus naisen kiihottumiseen ja vaginaan itsessään. Kun nainen tuntee itsensä uhatuksi tai turvattomaksi, sympaattinen hermojärjestelmä astuu toimintaan. Tämä järjestelmä säätelee "taistele tai pakene" toimintoa: kun adrenaliini ja katecholiamiinit vapautuvat aivoissa, ei-välttämättömät järjestelmät kuten ruoansulatus ja seksuaalinen vastaus sulkeutuvat, kierto kutistuu koska sydän tarvitsee kaiken veren auttaakseen kehoa juoksemaan tai taistelemaan, viesti keholle on "vie minut pois täältä". Tiedämme tutkimusten perusteella että uhkaava ympäristö -johon voi kuulua jopa puhuttuja uhkauksia keskittyen vaginaan tai vähättelevää kieltä vaginasta - saattavat sulkea naisen seksuaalisen vastauksen.

Tämä huomio että biologia säätelee tietoisuutta ja päinvastoin ei tietenkään ole uutta. Mutta tutkimus johon Wolf viittaa esittää todistetta että paha stressi, etenkin raiskaus ja seksuaalinen varhainen trauma voivat aiheuttaa biologisia vaikutuksia:

"On alustavaa näyttöä siitä että raiskaus ja varhainen seksuaalinen trauma voivat todellakin 'säilyä kehossa' - säilyä jopa vaginassa - ja muuttaa kehoa intiimeimmällä, systeemisellä (koko kehoon kuuluvalla) tasolla. Parantuminen on mahdollista mutta hoitomuoto pitäisi olla erikoistunut. Raiskaus ja varhainen seksuaalinen hyväksikäyttö voivat muuttaa lopullisesti sympaattisen hermojärjestelmän toimintaa joka on elintärkeä naisen kiihottumisessa ja jos oikeaa hoitomuotoa ei anneta, se saattaa lopullisesti muuttaa hengitystiheyttä, sydämenlyöntien tiheyttä, verenpainetta, säikähtymisen reaktioita tavalla joka ei ole tietoisesti kontrolloitavissa.

Jotkut tutkimukset ovat jopa osoittaneet että sympaattisen hermoston yliaktiivisuus liitetään lukuisiin terveysriskeihin jotka eivät liity seksuaaliseen traumaan, kuten huimaus, motorinen hallinta ja tasapaino ongelmat, näköaistin ongelmat ja matalampi säikähtymisen aste. Toisin sanoen seksuaalinen hyväksikäyttö muuttaa aivoja tavalla joka sabotoi lukuisia kehon järjestelmiä ja vaurioittaa tervettä stressinhallintaa.

Tämän merkittävän todistusaineiston perusteella raiskaus ja seksuaalinen hyväksikäyttö siihen kuuluvalla traumalla pitäisi käsitellä ei vain väkivallan muotona vaan aivojen ja kehon loukkaantumisena, jopa kastraation muotona."

Understood in this way, and with this significant evidence, rape and sexual assault, with their attendant trauma, should be understood not just as a form of forced sex; they should also be understood as a form of injury to the brain and body, and even as a variant of castration.