http://spherebeingalliance.com/blog/transcript-cosmic-disclosure-empaths-and-extraterrestrials-with-clifford-stone.html

David: Now do you think that that quality is part of what made him empathic enough to do this intuitive communication?

Corey: That's one of those chicken or the egg kind of questions. These personality types are heavily searched for. They are extremely valuable. And he didn't say it this way, but he is what they would call an intuitive empath. And this ability that intuitive empaths have allows the military types to interface or communicate with beings that don't use words, that have left language behind, you know, eons ago.

-- Not all people that have the ability to interface are meant to do so. Some people just don't have the psyche to deal with it.

-- When you interface, you're not getting words back and forth. You're getting smells, tastes, images. I mean, it's . . . And you have to piece it together in a way to where you can communicate back and forth and turn those experiences – the smells, tastes – into words to report back to the people that are counting on you to interface with the being.

-- When someone or a being dies, there's still residual energy left. And he may have been picking up on that. Everything that that creature felt as it was crashing or afterwards as it was dying – a lot of that residual is in that area. And he walked into that residual field.

Suomennos:

David: Luuletko että tämä luonteenpiirre on osa joka teki hänestä tarpeeksi empaattisen suoriutuakseen tällaisesta intuitiivisesta kommunikoinnista?

Corey: Se on jälleen yksi 'muna vai kana' -kysymyksistä. Näitä persoonallisuustyyppejä etsitään kovasti. He ovat erittäin arvokkaita. Hän ei sanonut näin mutta hän on sellainen jota kutsutaan intuitiiviseksi empaatiksi. Ja tämä intuitiivisten empaattien kyky sallii sotavoimien kommunikoida (="interface") olentojen kanssa jotka eivät käytä sanoja, sillä ne ovat jättäneet kielenkäytön taakseen jo aikoja sitten.

-- Aivan kaikki jolla on telepaattisen kommunikoinnin (interface) kyky, eivät tule tekemään sitä. Joillakin ei ole sen käsittelemiseen sopivaa psyykeä.

-- Kun kommunikoit (interface) et saa sanoja. Saat tuoksuja, makuja, kuvia ja sinun täytyy saattaa se kaikki yhteen tavalla jolla kykenet kääntämään ne kokemukset sanoiksi raportoidaksesi ihmisille jotka luottavat sinun kommunikoivan olennon kanssa.

-- (Kuolleen avaruusolennon löytäminen): Kun joku ihminen tai olento kuolee, jäljelle jää jäännösenergiaa. Hän saattoi saada sitä. Kaikki mitä se olento tunsi törmätessään tai myöhemmin kuollessaan - paljon siitä energiasta on vielä alueella. Ja hän käveli siihen jäännöskenttään.