magnature-normal.jpg

"Science says energy is canceled when Positive and Negative connect, but Ed said there is still something there when the electric is not. Ed Leedskalnin said that science is misled by this false electron principle. He said there are no electrons and the false conclusion came about by giving the cathode in a vacuum tube a double dose of negative, from an unbalanced power source that was used by Thomson."

Edward Leedskaln

"Nyt kerron teille, mitä todellinen oppiminen on oman järkeilyni perusteella. Todellinen opetus on aistien toiminnan tehostamista. Me kaikki synnymme raakileina ja pysymme ja kuolemmekin sellaisina, ellemme tietoisesti tehosta aistiemme toimintaa. Mutta kaikki eivät pysty tähän. Todellisen oppimisen perusta on oman itsensä kunnioittaminen. Jos ihminen ei kunnioita itseään, niin hän ei pysty oppimaan mitään. Itsekunnioituksen perustana ovat halu oppia ja se, että tekee ainoastaan hyviä ja oikeita asioita ja se, että uskoo ainoastaan sellaisiin asioihin, jotka voidaan todistaa oikeiksi sekä se, että on arviointikykyinen ja pystyy hallitsemaan itseään.

Niinpä, jos yksilöllä ei ole todellista halua oppia, niin hän pysyy raakileena ja jos hän tekee asioita, jotka eivät ole hyviä ja oikeita, niin hän on alhainen ihminen ja jos hän uskoo asioihin, joita ei voida todistaa oikeiksi, niin kuka tahansa heikkolahjainen ihminen voi manipuloida häntä ja jos hänellä ei ole arviointikykyä, niin hänellä ei ole mitään motivaatiota tehdä hyviä asioita ja jos hän ei kunnioita itseään, niin hän ei tule koskaan tietämään sitä, että mikä kaikki on mahdollista.

Näin ollen kaikki sellaiset ihmiset, joilla ei ole noita edellä mainitsemiani ominaisuuksia, eivät pysty omaksumaan mitään todellista oppia."

http://www.tiedontalo.net/omatjutut/leedskalnin.htm

Edin elämäntarinaa ja Coral Castlen tarina, osat 1, 2 ja 3 :

https://www.youtube.com/watch?v=Kj5w_OiUUFU

https://www.youtube.com/watch?v=Mmn1J7OH4tw

https://www.youtube.com/watch?v=GNUMUg2Uhng

Magneettikentistä, antigravitaatiosta, Edin työkaluista :

https://www.youtube.com/watch?v=3EEW44onpHc