Pikainen suomennos Gaian joulukuun kysymyksiä ja vastauksia videosta. Meidän täytyy pyrkiä muuttumaan fiksuimmiksi myös siksi että saisimme paikkamme galaktisessa yhteisössä, saadaksemme mm. ne teknologiat joilla puhdistaisimme maapallon muutamissa vuosissa... Ei ole kyse jumalista tai hömppäuskomuksista tai uskonnoista, vaan tulevaisuudestamme.

Lähde mistä suomensin: https://www.gaia.com/video/viewer-questions-part-5?utm_source=facebook%2Borganic&utm_medium=gaia&utm_term=video&utm_campaign=evergreen&ch=st

 

Tietoisuutemme muutos ja tasapainottomuutemme tulee olemaan ET voimien taistelukenttä.

Indigot, tähtisiemenet ym muut luetaan vaeltajiin. Moniin vaeltajiin ottaa yhteyttä heidän oma sieluryhmänsä, salaiset avaruusohjelmat kuuntelevat näitä yhteyksiä ja etsivät myös näitä vaeltajia. Heitä on etsitty aikoinaan myös kouluissa tehtävin testein/haastatteluin joita tekivät intuitiiviset empaatit. Corey Gooden (salanimi, hän on vaeltaja, intuitiivinen empaatti, työskennellyt salaisissa avaruusohjelmissa jne.) sieluperhe on siniset avians -lintuolennot joihin hän on yhteydessä.

Jokainen kuussa käynyt ihminen oli vapaamuurari, joita sitoi siis jo valmiiksi salassapitovelvollisuus.

 

Jos edes YRITÄMME olla enemmän toisten auttajia, nostaa värähtelyämme, kirjaimellisesti muutamme maapalloa henkilö kerrallaan. Kun olemme tehneet näitä muutoksia, toiset tulevat uteliaiksi MITEN olemme tehneet niitä. Voimme siis toimia esimerkkeinä tai herättää uteliaisuutta toisissa heidän nähdessään sinussa tapahtuvan muutoksen.

Tear-Eir lintuolento on aina tähdentänyt Coreylle että kaikkein tärkein tapahtuma on ihmisen sisäinen työ oman päänsä sisällä. Coreylla itselläänkin oli kova sisäinen työ käytävänä ja lopulta hän vain seurasi sisäistä ohjaustaan.

Käsittelemättömät traumat ovat ihmiskehossa energiamassaa, kun niiden kanssa työskennellään ja vapautetaan se massa, samalla vapautetaan omasta päästä voimavaroja jotka uudelleen ohjataan käsittelemään ongelma. Kuten sanotaan että käytämme vain osan aivokapasiteetistamme.

 

Kysymys: Oletko tietoinen että jollakin ET sivilisaatiolla olisi omanlaisensa musiikki- tai taidekulttuuri?

Corey: Kyllä. Osaan siitä liittyy negatiivinen orjakauppa ihmisillä, osa kaikkein loistavimmista taideteoksista jotka on luotu täällä maassa, roikkuu näiden muiden sivilisaatioiden seinällä vaihtokauppojen seurauksena. Lähimmästä tähtijärjestelmästämme peräisin oleva lähettiläs Micca kertoo että heidän kansansa on hurmaantunut meidän taiteestamme, musiikistamme. Heillä on itselläänkin viihdettä, musiikkia ja taidetta omalla planeetallaan.

 

Kysymys: Onko sanskrit yleinen kieli universumissa ja sisältyykö kieleen telepatiaa?

Jonkinlainen pre-akkadialainen murre on nk. juurikieli sekä meillä että kosmoksessa, tietyillä olennoilla. Kieli nähdään suurimmaksi osaksi negatiivisena, manipulointina toisen henkilön mielipiteeseen. He kommunikoivat pääasiallisesti tavalla jota me kutsumme telepatiaksi. Mutta on hyvin vanhoja juurikieliä joita he käyttävät toisinaan keskustellessaan hyvin vanhojen sivilisaatioiden kanssa. Jos he kohtaavat jonkin planeetan joka on vielä varhaisessa kehitysvaiheessaan ilman virallista kieltä, he auttavat heitä juurikielen kehittämisessä.

Kieli nähdään askelkivenä, kun on kehittymätön sivilisaatio joka kommunikoi murahduksin, se ei salli tietoisuuden laajentamista. Kieli sallii monitasoisemman ymmärtämisen.

Aasiassa kuten Egyptissäkin on kuvakieli. Oli monia ET ryhmiä jotka olivat kontaktissa näiden eri kansojen kanssa. Yksi kuva voi käsittää laajan käsitteen, kun taas yksi sana on vain yksi käsite. Tällainen piktogrammi voi toimia meditoijalle työkaluna käsittää asioita.

 

Kysymys: Onko Kaareen (maapallon sisäosan sivilisaation papitar) yhteiskunta meritokratia, käsittelevätkö papittaret kaiken politiikan?

He ovat 4D tason olentoja. Papittaret eivät hoida politiikkaa. Heillä on nk. vanhimpia mutta hallinnon suhteen kaikki päätökset tapahtuvat telepaattisella tasolla. Heillä on ryhmätietoisuus johon jokaisella on pääsy. Heillä on papitar -kasti, mutta heillä ihmiset vaihtelevasti työskentelevät joko puutarhoissa, lasten kanssa, tms joten heillä ei ole työläiskastia.

 

Steven Greer on yrittänyt arvostella Coreyn ja Wilcockin luotettavuutta ja David kertoo miten hänelle on tultu jo Coreyta aikaisemmin kertomaan asioita joista ihmiset eivät ole tahtoneet mainita Greer:lle vaikka hän mielestään on tietoinen kaikesta. Steven Greer on väittänyt että koska ET:t ja ED:t (extra dimensionals, dimension=taso) ovat korkeammalla tietoisuuden tasolla, vihamieliset olennot ovat vain propagandaa.

Corey: Kaksinaisuus ei pääty siinä mihin atmosfäärimme päättyy, kaikki jotka ovat olleet tekemisissä näitten olentojen kanssa, todellakin tietävät että me törkeät ihmisapinat emme ole ainoita ilkeitä olentoja universumissa.

Greer syyttää että Corey ja David harhauttavat ihmisiä uskomaan negatiivisiiin olentoihin, negatiiviseen invaasioon.

Corey kertoo negatiivisesta ryhmästä, että heidän suunnittelemansa projektoidun vale-heijasteen esittäminen taivaallamme ei olisi enää uskottava, vaan he ovat siirtyneet "paljastamaan" alemman tason salaisen avaruusohjelman ja esitellä meidät ihmisen näköiselle ET rodulle joka on "auttanut meitä pitkän aikaa".

Tämä ihmisen näköinen ET esittelisi meille heidän omistamansa esoteerisen uskonnon siinä näkemyksessä, että kaikki ET:t ovat positiivisia. Joten kun he saapuisivat tänne, me mukautuisimme ohjelmointiimme ja palvoisimme heitä, hyväksyen minkä tahansa uskonnon. Meillä kaikilla on omat uskomuksemme, mutta uskomalla että on olemassa vain hyväntahtoisia ET:tä, saatamme altistaa ihmiskunnan vielä suuremman orjuuden alaiseksi.

 

David: Meillä on niin paljon akateemista tutkimusta muinaisista kulttuureista jotka olivat vakuuttuneita olleensa kontaktissa ET:en kanssa ja suuri osa näistä kulttuureista kertoo positiivisten ja negatiivisten olentojen taistelleen taivaallaan yrittäen kontrolloida ihmisiä. Miksi?

Corey: Koska kaksinaisuus on olemassa koko kosmoksessa. Negatiiviset olennot ovat hyvin tuhoisia tietoisuudelle. Positiiviset yrittävät hienovaraisemmin, sekaantumatta elämäämme laajentaa tietoisuuttamme.

 

David: Jos haluat kehittää avaruusmatkailua, antigravitaatiomatkaamista, portaalimatkustamista, sinun pitäisi olla jonkinlainen jumalallinen olento?

Corey: Olen tavannut monia salaisen avaruusohjelman jäseniä joilla on näitä kykyjä, eikä heissä ole mitään jumalallista.

 

Avaruudessa on myös toisia planeettoja joiden asukkailta on piiloteltu heidän omaa teknologiaansa kuten meillä maapallolla. He ovat joko läpikäyneet kaiken jo, tai käyvät sitä juuri nyt.

Lähettiläs Miccan (kadonneet inkat) populaatio oli samanlaisessa tilanteessa kuten mekin nyt, sillä reptiliaanit kontrolloivat heidän planeettaansa. He kukistivat tämän vallan ja kävivät läpi sen jälkeisen ajan, tietoisuuden renessanssia myöden. Se on odottamassa meitäkin.

Siksi meidän täytyy ansaita paikkamme laajemmassa galaktisessa yhteiskunnassa, pelkkä Paljastus ei auta. Monet näistä olennoista kirjaimellisesti pelkäävät meitä, koska olemme ihan sekaisin. Monet heistä tahtovat auttaa meitä Paljastuksen jälkeisessä prosessissa, navigoimaan suuren tietoisuuden räjähtämisen kanssa, jonka he jo ovat läpikäyneet.

 

Kysymys: Ulkomaailman lähteet jotka puhuvat kanavoijan kautta (kuten Yhden Laki -kanavoinnit) ovat vihjanneet että salaisilla avaruusohjelmilla on teknologiaa joilla korjata ympäristöämme.

Corey: Kyllä on ionisointia, tiettyä säteilyä, merien puhdistamista, radioaktiivisen aineen puhdistamista, levitaatiotekniikkaa, nollapisteen energiaa (zero point energy), monenlaisia tekniikoita. Jos nämä teknologiat vapautettaisiin, voisimme puhdistaa planeettamme muutamissa vuosissa.