Nyt suomennettuna myös täällä: http://kosminenvalo.wordpress.com/2016/11/08/optimaalisen-aikalinjan-saavuttaminen/

"Coreylla siis oli taannoin tapaaminen sinisen lintuolennon Raw-Tear-Eir:in kanssa, joka kertoi, että ihmiskunta voi yhä saavuttaa optimaalisen aikalinjan, jos herääminen korruptioon ja valheisiin jatkuu. Optimaalinen aikalinja tarkoittaa, että koko totuus tulee ilmi ja ihmiskunta jättää nykyisen takapajuisen sivilisaation taakseen lyhyen ajan sisällä eikä 100 vuoden kuluessa.

Raw-Tear-Eir kertoi, että kaikkien niiden, jotka työskentelevät optimaalisen aikalinjan saavuttamisen puolesta, tarvitsee keskittyä enemmän vaikuttamaan positiivisesti massatietoisuuteen sen sijaan, että vaalitaan nykyisiä uskomusjärjestelmiä tai etsitään niille vahvistusta.

Coreya neuvottiin keskittymään vähemmän maanulkopuolisiin asioihin ja salaisiin avaruusohjelmiin. Sen sijaan hänen tulisi opettaa ja voimaannuttaa ihmisiä massatietoisuuden todellisesta luonteesta, johon me kaikki vaikutamme. Ihmiskunta luo oman todellisuutensa, ja se on voima, joka on todellisuudessa vallassa."

 

Cosmic Disclosure jakso tekstinä, David Wilcock ja Corey Goode:

http://spherebeingalliance.com/blog/transcript-cosmic-disclosure-guiding-humanity-to-ascension.html

"Kaikille ihmisille annetaan mahdollisuus tietää mitä/ketä ovat, mitä ovat olleet ja mitä tulevat olemaan. Ihmisten täytyy lopettaa ulkoisten pelastajien etsiminen, katsoa sisäänpäin ja tulla omaksi pelastajakseen. Vain antamalla anteeksi toisille ja itselleen pääsee eteenpäin elämässä."

Blue Aviansit kertoivat että auringon energia lisääntyy, alamme nähdä henkiä ja silloin kun tätä henkien kohtaamista tapahtuu, tiedämme että aika on lähellä.

 

Corey oli nähnyt miten avaruudessa suojanamme olevien suurien palloalusten pinta on alkanut väreilemään kuin auringosta purkautuisi yhä enemmän energiaa. Nämä olivat myös hieman tulleet läpinäkyvämmiksi. Lisäksi on tullut konfederaation uusia jäseniä metallisilla palloaluksilla, jotka valmistautuvat (kuva linkissä).

David mietti ovatko ne ihmisille jotka eivät kykene nostamaan värähtelyitään "Yhden Laissa kerrotaan että on jako kolmeen. On negatiivisten ihmisten negatiivinen aikalinja, positiivisten positiivinen aikalinja ja ihmiset jotka eivät ole valmiita maapallon uuten värähtelyyn, heidät uudelleensijoitetaan toisille 3D planeetoille."

 

Tear Eir: "Teidän nykyisessä todellisuudessanne 300 000 ihmistä on valmiita kohoamiseen/ylösnousemiseen ja tämä numero elää jatkuvasti."

Corey: Todellisuutemme riippuu meistä ja yhteisluomis tietoisuudestamme. Monet jotka on jätetty ulos tästä luvusta ovat vaeltajia, ihmisiä toisista sieluryhmistä jotka yrittävät auttaa meitä tässä suuressa siirtymässä jota läpikäymme.

David: Suurin osa ihmisistä jotka katsovat tätä ohjelmaa ovat luultavasti vaeltajia. Lukumäärä vuonna 1981 oli 65 miljoonaa, näyttää todennäköiseltä että luku saattaa olla nyt yli 300 miljoonaa. Joten tämä luku 300 000 saattaa koostua ihmisistä jotka eivät ole vaeltajia, sieluja joita on kierrätetty planeetta toisensa jälkeen eivätkä kykene ylösnousemiseen, vain 300 000 heistä olisi valmiita.

Corey: Juuri niin. Suurin osa lapsista joita syntyy nyt, ovat jo korkeampaa värähtelyä, heillä on jonkinlainen sopimus tulla tänne auttamaan vain olemalla täällä rakastavina ja ystävällisinä.

 

Tear Eir sanoi: Pidättelemme liian monia 3D asioita itsessämme, kun opimme päästämään niistä irti, energeettisellä muutoksella tulee olemaan paljon helpompaa tulla positiiviseksi vaikutukseksi meissä. Meidät pakotetaan katsomaan sielumme pimeisiin nurkkiin, erilaisiin tapahtumiin elämässämme joille olemme antaneet niin paljon valtaa. Jos ihmistä on pahoinpidelty lapsena ja he ovat nyt esimerkiksi 40 -vuotiaita eivätkä ole antaneet anteeksi sille henkilölle joka niin teki, käsitelleet sitä energiaa, pahantekijällä on sama valta ja voima heihin edelleen kuin silloin kun he kaltoinkohtelivat häntä. Joten kun alamme kääntää sitä ympäri, keskittymään itseemme ja negatiivisiin asioihin joihin täytyy keskittyä, kykenemme ohjaamaan itsemme tähän optimaaliseen aikatodellisuuteen.

 

David: Mikä on optimaalinen aikatodellisuus?

Corey: Se on paras mahdollinen tapahtuma meidän yhteistietoisuudellemme. Se on kohoaminen/ylösnousu. 

 

Corey: On asioita jotka on editoitu, suuria tapahtumia jotka on editoitu pois jaetusta todellisuudestamme, mistä meillä ei ole mitään muistikuvaa. Sanotaan esimerkiksi että yhtäkkiä huomenna on jonkinlainen muutos  eikä kukaan muista kaksoistornien tuhoa 9/11.  Tällainen on iso osa muutosta jonka läpikäymme. Teemme tämän Mandela -efektin itse yhteisluomistietoisuudellamme.

David: Joten jos aika toimii ei-lineaarisesti, väitätkö että tapahtumat heittävät varjon takaisin alitajuntaamme ja sitten valitsemme että emme tahdo sellaisen tapahtuvan

Corey: Selitit sen paremmin kuin itse olisin osannut. En ole täysin varma miten se toimii. Meidän yhteisluomis tietoisuutemme muuttaa todellisuuttamme. Ja osa ongelmaa on ettemme täysin kykene ymmärtämään tätä vaikutusta vielä. Kun kuljemme tämän muutoksen läpi, ei ole enää näitä 3D ongelmia, mielemme kykenee näkemään asioita täysin eri perspektiivistä, ymmärrämme paremmin erilaisia fyysisiä ja kosmologisia ajatuksia.

 

Raamatusta: ".Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan." (Jesaja 65:17

Tämä sitaatti vihjaa siihen että kun saavutamme sosiaalisen muistin, oma tietoisuutemme muuttuu niin dramaattisesti että on lähes vaikea kuvitella millaista se tulee olemaan.

 

Corey: Sanotaan esimerkiksi että ulkoavaruuden olento saapuu aurinkokuntaamme 2080 ja löytää meidät. Nämä olennot matkaavat ajassa ja paikassa, niiden välillä ei ole eroa. He tulevat, löytävät aurinkokuntamme, palaavat takaisin aurinkokunnan ajassa ja alkavat manipuloimaan sitä.

David: Henry Deacon sanoi että kun pääsemme lähemmäs auringon isoa purkausta, muuttelemme aikalinjoja niin paljon että olemme niin sekaisin ettemme kykene edes käymään normaalia keskustelua - että on suuri häiritsevä tekijä koska hypimme aikalinjoja.  

Corey: Kyllä, tulee olemaan paljon sekaannusta koska ihmiset eivät tiedä mitä tapahtuu.  

 

Tear Eir teki erittäin selväksi että hyvin pieni määrä ihmisiä voi toimia ruorina toisille yhteisessä tietoisuudessamme,  muut ovat niin sekaisin, että nämä heränneet yhteen liittyvät ihmiset hallitsevat enemmän voimaa yhteisluomisen kyvyissään kuin ymmärtävätkään. Siten kaksi, kolme, neljäkin ihmistä jotka kokoontuvat yhteen ja keskittyvät positiiviseen aikeeseen, he luovat sen positiivisen tulevaisuuden.

*

 

Corey Gooden oma päivitys, suomensin. Linkissä myös Yhden Lain sitaatteja:

http://spherebeingalliance.com/blog/are-we-navigating-to-our-optimal-temporal-reality.html

 

"Nopea tapaamisten lisääntyminen kuten myös niiden tärkeä sisältö oli merkki että tapahtumat saattavat pian eskaloitua pisteeseen että ne ovat näkyviä koko maailmalle. On tulossa massiivisia hämäys kampanjoita, uusia "sisäpiiriläisiä", mutta myös on sovittu erään ryhmän kesken rajoitetusta ET-paljastuksesta ihmisen näköisestä rodusta joka työskennellyt hyvin läheisesti useidenkin eri maiden kanssa jo pidempään.

Elämme vielä pimeässä ajassa, ennen uutta ajanjaksoa. Negatiiviset ryhmät kykenevät peukaloimaan maapallon elämää vain siihen saakka kunnes saavutamme uuden tietoisuuden tason jota Yhden Laki kutsuu sosiaaliseksi muistiksi. Internet on jo auttanut meitä matkaan kohti täyttä ymmärrystä yhteiskuntana, mikä on juuri se mikä meidän tulee saavuttaa. Ryhmätietoisuuden avulla joka on kaikkien ulottuvilla, mitään salaisuuksia ei enää voida piilotella.

 

On ollut väittelyitä siitä miten ihmiset jotka kehittyivät Marsissa ja Maldekissa siirrettiin Vartijoiden toimesta maapallolle. Tätä siirtoa ei koskaan selvitetty mutta näyttää todennäköiseltä että nämä valtavat palloalukset ovat sopivan kokoisia ja kykeneviä kuljettamaan miljoonia ihmisia tarvittaessa. David Wilcock on jakanut useiden sisäpiirilähteiden todistuksia todisteiden kera siitä että  maapallon kuu on muinainen tällainen laite, uudessa kirjassaan  The Ascension Mysteries .

Micca (kadonneen inka-sivilisaation jäsen, kuva tekstin linkissä) kertoi että hänen väkensä alkaa ottaa yhteyttä ihmisiin. He kurkottavat meitä kohti unissamme,valmistaakseen joitakin henkilöitä henkilökohtaiseen kontaktiin heidän kanssaan sen jälkeen kun olemme vapautuneita nykyisestä valtasysteemistämme tällä planeetalla. He toivovat opettavansa näitä ihmisiä siinä miten kukistaa Draco, ja miten auttaa muita ihmisiä selviytymään kun kauhistuttava tietopaljastus tapahtuu (rikoksista ihmiskuntaa kohtaan)."