Pieni kooste Wikipediasta, milloin alettiinkaan jo mennä vikaan?

 

"Ihmiskunnan varhaisimpiin todellisuuskäsityksiin on kuulunut sielu-uskoinen luonnonpalvonta - metsässä, ilmassa, vedessä asuvien henkiolentojen ja vainajien suostuttelu ja lepyttäminen taikamenojen avulla, joissa välittäjänä toimii heimon poppamies ta shamaani. Monissa monijumalaisissa uskonnoissa kuten muinaisen Egyptin ja Kaksoisvirranmaan uskonnoissa jumalat olivat tai edustivat taivaankappaleita ja toisissa katsotaan, että koko todellisuus on osa yhtä jumalaa, kuten hindulaisuudessa. Yksijumaliset uskonnot kuten juutalaisuus ja muinaispersialainen zarahustralaisuus hyväksyivät vain yhden jumalan. Myöhemmät metafyysisiksi kutsutut ajattelun järjestelmät myöhäisantiikin uusplatonismista Hegelin idealismiin korvaavat jumalan käsitteellä tai periaatteella kuten Plotinoksen Yksi tai Hegelin Objektiivinen Henki. Vaikka tieteen katsotaan syntyneen antiikin Kreikassa, varsinainen kokemusperäinen ja kokeellinen tutkimusmenetelmä saavutti kypsyytensä vasta uuden ajan alussa, minkä jälkeen tiede on kohonnut keskeiseksi nykyaikaisen ihmisen todellisuuskäsityksen muodostamisen välineeksi.

 

Luonnontieteiden kasvun lähdettyä länsimaissa 1600-luvulla nousuun kirkko yliluonnollisine Raamattuineen tuli sivistyneistön arvostelun kohteeksi. Hermann Samuel Reimarus kiinnitti huomiota siihen, että Raamatun kertomuksia on mahdoton sovittaa yhteen luonnontieteellisen todellisuuskäsityksen kanssa. Hänen mukaansa tekstien ennakkoluuloton lukija huomaa, että Raamattu on ”vanhojen satujen kokoelma”, se on "hulluuden ja pahuuden historia”, kiihkomielien kirjoittama ja ”täynnä pappien petoksia". Raamatun väkivaltaiset kertomukset eivät ole hyväksyttäviä sen paremmin kuin yleisen historian väkivaltaiset kertomukset. Koska Raamattu perustuu valehteluun, koko kristinusko on suurelta osin petosta. Raamattu on kokoelma satuja, murhenäytelmiä ja turhia tarinoita. Deismin kannattajana Reimarus ehdotti, että uskonto tulisi tulkita luonnon näytelmäksi ja ainoa jumala, josta voidaan puhua, on kaikkeuden tapahtumiin puuttumaton luojajumaluus.

Erityisesti valistuksen ranskalaisten ajattelijoiden yhteinen piirre oli yhteistä arvosteleva asenne uskontoa kohtaan.

Giambattista Vicon mukaan todellisuuskäsitysten luonne on historian kuluessa muuttunut monta kertaa. Varsinaisia vaiheita on kolme. Niihin kuuluvat (1) jumalien aika, jolloin ihmiset uskoivat elävänsä taivaallisten voimien alaisina. Elämää ohjasivat tuolloin määräykset ja ennustukset.  Seuraavaksi tuli (2) sankareiden aika. Harvainvaltaisia yhteiskuntia ohjasivat avainhenkilöt, jotka käyttivät valtaansa tavalliseen kansaan. Kolmas vaihe (3) on ihmisten ja järjen aika. Ensin tuli mystisen tteologian vaihe, toisena vaihe jossa taitavat puhujat ohjasivat valtiota. Kolmannessa vaiheessa eli vapaiden yhteiskuntien vaiheessa ihmiset noudattavat vain yleisiin totuuksiin perustuvia lakeja."

----

"Uudelle ajalle ttultaessa paavius oli laitoksena yli tuhatvuotias, mutta vasta myöhäiskeskiajalla paavin valta oli kivunnut huippuunsa. Myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa paavin suuri maallinen valta ja rikkaus johtivat väärinkäytöksiin. Yksi esimerkki turmeltuneista renessanssipaaveista oli Innocentius VIII jonka kuoltua paavinistuin oli sekasortoisessa tilassa. Jo hänen hallintokaudellaan kansalaiset olivat antaneet hänelle pilkkanimen ”Rooman isä” hänen lukuisten aviottomien lastensa vuoksi, eikä paavien moraali parantunut hänen kuoltuaankaan. Katolisen opin mukaan synneistä oli mahdollisuus vapautua joko hyvitystöiden taikka kiirastulen kautta. Myöhäiskeskiajalla anekirjeistä eli ostettavista vapautuksista, muodostui yhä kasvava tulonlähde paavin kuurialle."

----

 

"Huomioitavaa on suomalaisten alun alkaenkin kiistanalainen suhde ristin jumalaan. Monien lähteiden mukaan Suomi oli Euroopan toiseksi viimeinen kristinuskoon kääntynyt maa, Liettuan ollessa viimeinen. Aikalaisen Paavin kerrotaan menettäneen jo toivonsa tämän petollisen kansan suhteen. Joka kerta, kun ristiretkeläiset palasivat uskonretkeltään takaisin, olivat suomalaiset jo heivanneet uudet auktoriteetit ja palanneet takaisin palvomaan vanhoja jumaliaan. Lopulta kuitenkin meistäkin tuli kristitty maa. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut muinaisuskon häviämistä, se vain sulautui uuteen uskontoon.

Suomalaisten vahva suhde luontoon on säilynyt tähän päivään asti, vaikka se onkin heikentynyt länsimaisen kulutusyhteiskunnan myötä huomattavasti. Meidän suhteestamme luontoon kielii myös muinaisuskomme. Aina elämän alusta ja sen vaiheista kuolemaan asti ja pidemmälle määrittää vain yksi tekijä, luonto. Tässä onkin varmasti ollut yksi tekijä, joka on työntänyt suomalaiset pois kristinuskosta. Raamattu asettaa ihmisen kaiken yläpuolelle ja kehottaa sen muokkaamaan luontoa mielensä mukaan. Pakanauskoissa taas luonto tulee aina ensin. Meidänkin muinaisuskossamme jumalat olivat luonnonvoimia, eläimiä palvottiin pyhinä ja uhrilahjoja annettiin, jotta jumalat leppyisivät ja soisivat elämän jatkuvuuden yhteiskunnissa.

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että terve kansakunta tarvitsee “uskonnon” tai “uskon”, joka määrittää hengellisyyden ja yhdistää kansan elämässä ja kuolemassa. Nykyisen yhteiskunnan materialismi ja ateismi eivät yksinkertaisesti kanna pitkälle – ihminen tarvitsee vastauksia suuriin kysymyksiin."

http://www.vastarinta.com/perinneusko-vai-kristinusko/

----

 

N. 1750 eaa. Hammurabin laki määrää vesikokeen noituudesta syyttäjän väitteiden tuomioksi. Jos virtaan mennyt syyttäjä puhuu totta, jumala pelastaa hänet. (Jumalantuomio.) Vesikoe tunnetaan jo maailman vanhimmasta säilyneestä lakikokoelmasta Ur-Nammun laista (n. 2050 ekr.).
186 Rooman senaatti kieltää bacchanaliat eli bakkanaalit.

392 Rooman keisari Theodosius I julistaa kaiken epäkrisitilisen lainsuojattomaksi. Kristinuskosta on tullut Rooman valtionuskonto ja kerettiläisyys on rikos myös valtiota vastaan.
430 Rooman valtakunnan laki säätää kuolemanrangaistuksen kerettiläisyydestä.
 

1889 Säädetään uusi rikoslaki, jonka 42. luvun 8 § säätää rangaistuksen tietäjän toimen harjoittamisesta. Tietäjän ja taikojan ammattimainen toiminta kielletään.

1666 Isaac Newton (1642-1727) luo nykyaikaisen fysiikan perustan. Ahvenanmaan noitavainot alkavat. Karin Persdotter on paljastanut varkaita "magia divinarian" avulla. Hän näkee ympärillään vinkuvia kissanpoikia, joiden avulla varas voidaan paljastaa. Saatanan hän näkee mustankirjavan koiran hahmossa. Hän on vieraillut paholaisen pidoissa ja hänessä on noitamerkki. Hänet tuomitaan mestattavaksi kirveellä sekä sen jälkeen poltettavaksi. Karin Emkarlebyläinen ilmiantaa Ahvenanmaalla 13 muuta naista. Hänet mestataan elokuussa 1666. Hänen ilmiantamaansa Maria Nilsdotteria kidutetaan peukaloruuvin avulla.
1666 Ahvenanmaalla tuomitaan kuolemaan neljä naista. Hovioikeus vahvistaa ensimmäisen po. sarjan kuolemantuomion. Vuoteen 1670 mennessä seitsemän naista tuomitaan kuolemaan. Anna Simontytär Heikkinen tuomitaan kuolemaan Kajaanissa. Hovioikeus lieventää tuomion.
1668 Ruotsissa alkavat Taalainmaan suuret noitavainot. Seuraavana vuonna niissä annetaan seitsemän kuolemanrangaistusta. Vuoteen 1677 Pohjois-Ruotsin maakunnissa annettiin n. 300 kuolemantuomiota noituudesta. Ingeborg Olsdotter alistetaan Ahvenanmaalla neulakokeeseen. Hänet tuomitaan kuolemaan siitä, että hän oli johtanut ihmisiä harhaan taikuudella, käyttänyt väärin Jumalan nimeä ja ennustanut.

Reko Laurinpoika syytteessä Kajaanissa.

 

Lähde:  http://www15.uta.fi/yky/arkisto/historia/noitanetti/ajat.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFa5UOyZafI

 

----

Hyvinvointiyhteiskunnasta:  "Hyvinvointiajattelussa ajatellaan usein, että ihmiselle kuuluu jotain vain, koska hän on olemassa, mutta minusta se johtaa yhteiskuntamoraalin laskemiseen. Jos haluamme nostaa sitä, ihmisen on otettava vastuu sekä omasta elämästään että kokonaisuuksista. Uskon, että ihminen haluaa kehittyä. Hän ei halua, että asioista tulee yhä helpompia. Sellainen ajatus, että on hyvä elää vapaana tekemättä mitään johtaa siltä ajalta, kun työ oli kärsimystä."

http://www.hs.fi/kulttuuri/a1471489561183?jako=42dccce5c9126ccca88d01411793327b

----

 

http://saderatsastaja.vuodatus.net/lue/2015/08/suomalainen-sukkamieli

http://saderatsastaja.vuodatus.net/lue/2015/11/suomalaisten-pyhat-puut

http://saderatsastaja.vuodatus.net/lue/2015/09/muinaissuomen-haltijoita

http://saderatsastaja.vuodatus.net/lue/2015/03/suomalainen-luonnonusko