"Trust No One"-sarjaa, koskien ilmastonmuutosta, tulvia, kuivuutta, hurrikaaneja. Tiesittekö että niitä kyetään nykyään keinotekoisesti aiheuttamaan? No, minä en tiennyt.

haarp-normal.jpg Lähde:friendshipagenda.com

"Virallisesti HAARP kiistää tutkivansa aseteknologioita, mutta hankkeen kriitikot eivät ole tästä vakuuttuneita. Jeane Manning & Nick Begich ovat vuodesta 1986 alkaen tutkineet HAARPin vaikutuksia ja haastatelleet lukuisia tiedemiehiä ja tutkijoita ”Angels Don't Play This HAARP, Advances In Tesla Technology” kirjaansa. (Käännös: Pasi Toivonen) Kirjassa on myös HAARPin keksijän, Tri. Bernard Eastlundin haastattelu.

HAARPin päärahoittajia ovat Yhdysvaltain ilmavoimat ja laivasto. Lisäksi toimijoina on lukuisia yliopistoja, julkisia ja yksityisiä organisaatioita. Vastaanvanlaisia, teholtaan ja ominaisuuksiltaan poikkeavia ionosfäärin lämmittimiä on useita ympäri maailmaa: esimerkiksi HIPAS Alaskassa, EISCAT Tromssassa, Norjassa, Sodankylässä, Suomessa sekä Sura Venäjällä.

Euroopan parlamentin mietinnössä vuonna 1999 todetaan asiasta näin:

" Euroopan parlamentin turvallisuusasiain ja aseidenriisunnan alivaliokunta piti 5. helmikuuta 1998 kuulemistilaisuuden, jossa käsiteltiin mm. HAARPia. NATOn ja USA:n edustajia oli kutsuttu paikalle, mutta he päättivät olla osallistumatta tilaisuuteen. Valiokunta pahoittelee sitä, että USA ei lähettänyt tilaisuuteen ketään eikä käyttänyt tilaisuutta kommentoida esitettyä materiaalia. ... HAARPia voidaan käyttää moniin tarkoituksiin. Ilmakehän sähköisiä ominaisuuksia manipuloimalla voidaan hallita valtavia voimia. Jos järjestelmää hyödynnetään sotilaskäyttöön tarkoitettuna aseena, seuraukset voivat olla tuhoisia viholliselle. HAARPin avulla voidaan välittää miljoonia kertoja enemmän energiaa tietylle alueelle kuin millään muulla perinteisellä keinolla. .... HAARPin vakavista seurauksista on mainittava vielä ionosfääriin syntyvät aukot, jotka aiheutuvat sinne lähetettävistä voimakkaista radioaalloista. Ionosfääri suojelee meitä kosmiselta säteilyltä. Yleisesti toivotaan, että aukot sulkeutuvat jälleen, mutta otsonikerroksen aukoista saadut kokemukset antavat aihetta uskoa päinvastaista. Tämä tarkoittaa sitä, että suojaavassa ionosfäärissä on suuria aukkoja. ... Tällaista tutkimusta on pidettävä ympäristöä vakavasti vahingoittavana, ja sillä voi olla arvaamattomat vaikutukset ihmisten elämään. Kukaan ei tiedä varmasti vielä tässä vaiheessa, millaisia vaikutuksia HAARPilla voi olla. "

Mietinnössä mainitaan myöskin, että kyseisellä laitteella voidaan potentiaalisesti "manipuloida maailmanlaajuisia sääolosuhteita".

Mietintö päättyy toteamukseen:

"11. Pitää Alaskassa toimivaa, ionosfääriä manipuloivaa amerikkalaista HAARP-järjestelmää, joka on vain osa elektromagneettisen aseistuksen kehittämistä ja käyttöä sekä sisäisessä että ulkoisessa turvallisuuskäytössä, esimerkkinä kaikkein vakavimmasta nousevasta sotilaallisesta uhasta, joka kohdistuu maailman ympäristöön ja ihmisten terveyteen, koska sillä pyritään sotilaallisessa tarkoituksessa puuttumaan erittäin herkän ja tärkeän biosfäärin kerroksen toimintaan, vaikka kaikki sen seuraukset eivät ole selvillä, ja kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita painostamaan Yhdysvaltojen hallitusta, Venäjää ja kaikkia muita edellä mainittuun toimintaan osallistuvia valtioita lopettamaan hankkeensa ja laatimaan kansainvälisen sopimuksen, jolla tällaisten aseiden käyttö kielletään;"

Lähde:Wikipedia

~~

"HAARP is the subject of numerous conspiracy theories. Various individuals have speculated hidden motives and capabilities to the project, and have blamed it for triggering catastrophes such as floods, droughts, hurricanes, thunderstorms, earthquakes in Iran, Pakistan, Haiti and the Philippines, major power outages, the downing of TWA Flight 800, Gulf War syndrome, and chronic fatigue syndrome."

http://fbnws.com/share/proof-of-microwave-pulse-haarp-in-the-philippines-that-caused-the-super-typhoon-yolanda