Artikkelin lopussa linkkejä ns. Maharishi- efektistä eli kenttävaikutuksesta, kollektiivisesta tietoisuudestamme, miten vaikutamme koko yhteisöön positiivisesti vaikka vain pieni osa yhteisöstä keskittyisi positiivisiin asioihin. Miksi mihin tahansa väkivallattomaan muutokseen tarvitaan 3,5 % väestöstä?

 

Cobran sivustolta suomensin jälleen tulevasta massameditaatiosta joka on tiistaina 30.6 klo 8:48.

 

"On jälleen aika toimia! On aika ottaa maailmamme kohtalo omiin käsiimme! Olemme kaikki yhtä mieltä että planetaarinen vapautus kestää liian kauan. Tässä on mahdollisuutemme kollektiivisesti nopeuttaa prosessia. Siksi käytämme voimakkaan Jupiter-Pluto konjunktion mahdollisuutta luodaksemme portaalin, jonka kautta yhdistämme tietoisuutemme ja laukaisemme käyntiin prosessin joka johtaa meidät Vesimiehen aikaan.

Jakakaa tätä maailmanlaajuisesti, julkaiskaa blogeissanne ja nettisivuillanne.

Koko 2020 Vesimiehen ajan aikalinjan tähtiportin tarkoitus on vakauttaa Vesimiehen ajan positiivista aikalinjaa planeetalla. Aktivaatiomme kesäkuun 30. päivä on tämän prosessin käännekohta. Aktivaatiokohta on sijoitettu lähes täsmälleen koko 2020 prosessin keskikohtaan, 170 päivää tammikuun 12. päivästä lähtien ja 174 päivää joulukuun 21. päivään.

Astrologiassa Jupiter-Pluto konjunktio symboloi suurta yhteiskunnallista ja henkistä uudistumista joka tuo henkistä ja materiaalista vaurautta ja runsautta ihmisille.

 

Ohjeet:

1. Käytä omaa tekniikkaasi rentoutuaksesi.
 
2. Aseta aikomukseksi käyttää tätä meditaatiota työkaluna luodaksemme yhdessä laukaisijan joka aloittaa vesimiehen ajan.
 
3. Kutsu esiin violettia liekkiä sen alkuperäisestä lähteestä, asettaaksesi suojaavan ringin ympärillesi meditaation aikana ja sen jälkeen. Pyydä sitä muuntamaan kaiken joka ei palvele valoa.

4. Visualisoi kirkas valkoinen valopilari joka lähtee kosmisesta keskusauringosta, jaettavan kaikkien tämän universumin galaksien keskusaurinkoihin. Visualisoi tämän valon kulkevan läpi galaktisen keskusauringon, kulkevan läpi oman galaksimme ja saapuvan aurinkokuntaamme ja kulkevan läpi kaikkien valo-olentojen aurinkokuntamme sisällä ja sitten läpi kaikkien planeettamme olentojen ja myös läpi oman kehosi maapallon keskukseen.
 
5. Visualisoi tämän valon muuntavan kaiken jäljelläolevan pimeyden maapallolla, parantavan kaiken epätasa-arvoisuuden, pyyhkien kaiken köyhyyden ja tuoden runsauden kaikelle ihmiskunnalle. Visualisoi pehmeän pinkki jumalattaren valo syleilevän kaikkia planeettamme asukkaita ja parantavan heidän tunnekehojaan. Visualisoi uuden suuren kosmisen ajan, vesimiehen ajan alkavan, tuoden puhdasta valoa, rakkautta ja onnellisuutta kaikille maapallolla.
 
Sopiva aika meditoida on 20 minuuttia.
 
 

*

 

"Miten maailmaa muutetaan? Katsaus 1900 -luvun historiaan antaa tilastollista faktatietoa: Protestit, lakot ja boikotit tehoavat, väkivalta ei. Lisäksi mukaan tarvitaan vähintään 3,5 prosenttia väestöstä.

Sadat onnistuneet muutostaistelut noudattavat hämmästyttävällä tavalla samaa kaavaa. (Katsokaa esimerkkilinkkejä oheisesta linkistä). Kaikkia niitä yhdistää väkivallattomuus ja aivan tietty suhdeluku: 3,5%.

Kansan ei tarvitse oikeastaan edes tehdä mitään kovin erityistä. Riittää, että sinnikkäästi ja toistuvasti tukkii keskeisiä kehäteitä, jättää ostamatta vastustamansa tahon tuotteita, kokoontuu aukioille mieltään osoittamaan tai laulamaan kiellettyjä kansallislauluja. Eikä tartu aseeseen.

Harvardin yliopistossa toimiva politologi Chenoweth ja Yhdysvaltojen rauhantutkimusinstituutin tutkija Stephan kävivät läpi 323 väkivallatonta ja väkivaltaista kansannousua vuosien 1900 ja 2006 välillä. Tutkimus ilmestyi vuonna 2011, mutta sen tulokset antavat ajattelemisen aihetta myös tämän päivän kansanliikkeiden muutosvoimaa arvioitaessa.

Joka ikinen kansanliike, jonka takana oli ollut vähintään 3,5% väestöstä oli onnistunut muutoksen aikaansaamisessa."

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/09/26/tassa-keino-maailman-muuttamiseen-vain-3-5-prosenttia-ihmiskunnasta-riittaa

 

*

 

Wayne Dyer: "Yksi henkilö joka elää ja värähtelee puhtaan rakkauden ja kaikkien kunnioittamisen  energiassa, tasapainottaa 750 000 henkilön negatiivisuutta joka vastaa (kalibroi) alempia, heikentyviä tasoja. Yleisesti ottaen matalan tason energian ihmiset eivät erota totuutta valheesta. Heille voidaan sanoa miten ajatella, ketä vihata, kenet tappaa."

"In essence, every single person, as well as large groups of people, can be calibrated for their energy levels. Generally speaking, low-energy people cannot distinguish truth from falsehood. They can be told how to think, whom to hate, whom to kill; and they can be herded into a group-think mentality based on such trivial details as what side of the river they were born on, what their parents and their grandparents believed, the shape of their eyes, and hundreds of other factors having to do with appearance and total identification with their material world. Hawkins tells us that approximately 87 percent of humanity calibrates at a collective energy level that weakens them. The higher up the ladder of frequency vibration, the fewer people there are in those high levels. The highest levels are represented by the truly great persons who originated spiritual patterns that multitudes have followed throughout the ages. They’re associated with divinity, and they set in motion attractor energy fields that influence all of humankind."

 

*

 

"Kollektiivinen tietoisuus sitoo ihmiset vuorovaikutukseen toistensa kanssa paljon suoremmalla ja välittömämmällä tavalla kuin aikaisemmin on ajateltu. Vanha sanonta 'kukaan meistä ei ole saari' saa entistä konkreettisemman merkityksen. Jokaisella meistä on välitön vaikutus yhteiskunnan tilaan kokonaisuutena ja toisaalta yhteiskunnan tila muodostaa pohjan jokaisen kansalaisen elämisen laadulle.

Jos kaikkinainen stressi, kiire, meteli ja muut voimakkaat ärsykkeet vieraannuttavat meitä luonnonlakien mukaisesta elämästä, on järkevää pyrkiä toimimaan päinvastoin: hiljentyä ja rauhoittua, antaa aikaa itselleen ja läheisilleen, nauttia herkistä ja kauniista asioista. Mikä muukaan voisi eheyttää rikkinäisen yhteiskunnan?

On myös järkevää olettaa, että mitä hiljaisempia tietoisuuden tiloja ihmiset saavuttavat, sitä voimakkaammin he eheyttävät koko yhteiskuntaa. Voimme jopa havaita, että hiljaisuuden voima onkin kaikkein suurin voima; silloin Gandhin kaltaisten suurmiesten saavutukset eivät enää vaikuta niin ylitsekäyvän mahdottomilta. Jos haluamme oppia rakentamaan ehyen, kukoistavan yhteiskunnan, meidän täytyy oppia toimimaan suurimman hiljaisuuden tasolta.

 

Transsendenttinen Meditaatio (TM) on Intian vedalaiseen perinteeseen pohjautuva meditaatiotekniikka, jota Maharishi Mahesh Yogi on opettanut ympäri maailmaa lähes 40 vuoden ajan. TM-tekniikan varsinainen tarkoitus on edistää harjoittajansa henkilökohtaista kehitystä kohti korkeampia tietoisuuden tiloja. Käytännössä TM-harjoituksen on todettu vähentävän tehokkaasti stressiä ja lisäävän aivotoiminnan järjestyneisyyttä (EEG-koherenssilla mitattuna).

Jo toimintansa alkuaikoina Maharishi ennusti, että kun vähintään yksi prosentti väestöstä harjoittaa TM-ohjelmaa, havaitaan mitattavia parannuksia koko yhteisön elämänlaadussa. Tutkimuksissa ilmiö havaittiin ensimmäisen kerran 1970-luvulla, jolloin tutkijat alkoivat kutsua sitä Maharishi-ilmiöksi. Tähän päivään mennessä sitä on testattu yli 40 tutkimuksessa, joista useat on julkaistu arvostetuissa tieteellisissä lehdissä tiukan arvioinnin jälkeen. 

 

Maharishi-ilmiön tieteellinen todistaminen vaatii vahvaa tilastollista näyttöä, joka vastaa moniin tärkeisiin kysymyksiin: Toimiiko se aina kokeiltaessa? Alkavatko vaikutukset aina ryhmän kokoonnuttua? Loppuvatko vaikutukset kokoontumisen päätyttyä? Mistä tiedämme, että muutokset eivät olisi tapahtuneet muutenkin? Tapahtuuko samanlaisia muutoksia yleensä samaan aikaan vuodesta? Mitkä muut tekijät voisivat selittää tapahtuneen? Voiko ylipäätään niin monimutkaisessa järjestelmässä kuin yhteiskunta varmistua yhden tietyn tekijän vaikutuksesta?

Maharishi-ilmiötä selittävä teoria -- kollektiivinen tietoisuus -- on uusi ja kysymyksiä herättävä, mutta ilmiön tilastollinen vahvistaminen on yksinkertaista ja tulokset voidaan helposti tarkistaa, koska aineisto kerätään julkisista tilastoista, jotka ovat kenen tahansa saatavissa.

 

Viimeisin julkinen testi järjestettiin Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa, jota toisinaan kutsutaan maan 'rikospääkaupungiksi'.

Kesä-heinäkuussa 1993 kokoontui parhaimmillaan 4000 hengen koherenssiryhmä, jonka vaikutusta väkivaltarikollisuuteen tutkittiin aikasarja-analyysin avulla. Analyysi paljasti, että kokoontumisen kahden viimeisen viikon aikana, jolloin ryhmän koko oli suurimmillaan, väkivaltarikollisuus laski 18% (p = 0.00008). Koetta seurasi riippumaton 27-henkinen arviointilautakunta, johon kuului sekä tutkijoita että poliisilaitoksen ja hallinnon edustajia. Lautakunta ilmaisi mielipiteenään, että tutkimus tukee hypoteesia, jonka mukaan TM-sidhiohjelmaa harjoittavan koherenssiryhmän avulla voidaan parantaa elämänlaatua ympäröivässä yhteiskunnassa.

 

Kokemuksia Mosambikista kun siellä opetettiin hallituksen toimesta TM- ja TM-sidhiohjelma tuhansille ihmisille

"Maharishi-ilmiön tulokset ennustettiin ennen ohjelman käyttöönottoa. Meille kerrottiin, että lisääntyvä koherenssi kollektiivisessa tietoisuudessa saisi aikaan kestävän rauhan, parantaisi rikollisuustilastoja, vähentäisi liikenneonnettomuuksia, kohentaisi maan taloutta ja kaiken kukkuraksi lisäisi luonnon tasapainoa niin, että viisi vuotta kestäneen täydellisen kuivuuden jälkeen saisimme taas sateita. (Eteläisessä Afrikassa oli vuosisadan pahin, viisivuotinen kuivuuskausi.) On tunnustettava, että tähän viimeiseen ennustukseen suhtauduimme melko skeptisesti.

Kun TM-tekniikka oli Maputossa opetettu tuhansille sotilaille ja muille ihmisille, voitiin vuoden 1993 ensimmäisen neljänneksen aikana havaita 20% lasku rikollisuuden määrässä. Tämä oli yllättävää, sillä yleensä sotien loppuessa on odotettavissa rikollisuuden lisääntymistä. Aivan sama ilmiö oli havaittavissa Quelimanen kaupungissa ja Manican alueella. Kun ryhmät lopettivat ohjelman tekemisen joukkojen koulutuksen tai kotiuttamisen takia, rikollisuusluvut kääntyivät taas nousuun.

Vuoden 1993 sateet tukevat väitettä, että kun suuri joukko ihmisiä harjoittaa TM- ja TM-sidhiohjelmaa, tapahtuu luonnossa tasapainottumista, Luonnon tuki astuu kuvaan. Sateita odotettiin saatavan vasta heinäkuussa, mutta ne alkoivatkin jo 6 kk sitä ennen helmikuussa eli heti sen jälkeen kun tuhannet ihmiset olivat oppineet TM- ja TM-sidhiohjelman. Toisaalta, heti kun nämä suuret ryhmät lopettivat ohjelman tekemisen (tammikuun viimeisellä viikolla) sateet lakkasivat välittömästi, kuten oli ennustettu. Tämänkaltaiset 'yhteensattumat' eivät välttämättä vakuuta ihmisiä, jotka eivät tunne asiaa tarkemmin, mutta vaalien jälkeen tulemme antamaan uuden näytön tässä asiasssa, heti kun saamme suuret koherenssiryhmät jälleen toimimaan Mosambikin puolustusvoimien uudistetuissa yksiköissä."

 Ote Mosambikin puolustusvoimien entisen komentajan, kenraaliluutnantti Tobias Dain raportista."

 

Lähteessä tutkimuksista lisää ihan suomeksi ja kaaviokuvien avulla, Suomen Luonnonlain puolueen sivut:

http://arkisto.llp.fi/tietkent.htm

 

*

 

"Vuonna 1978, 7000 henkilön ryhmä meditoi kolmen viikon ajan toivoen positiivista vaikutusta ympäröivään kaupunkiin. He kykenivät kirjamellisesti muuttamaan kaupungin kollektiivista energiaa, joka vähensi meditaation aikana maailmanlaajuisia rikostilastoja, väkivaltaa ja onnettomuuksia keskimäärin 16 %.

Tätä kutsutaan Maharishi -vaikutukseksi, joka tunnetaan fysiikassa nimellä kenttävaikutus, kenttä efekti. 

"Super säie" -kenttä, "Yhdyskenttä" on tietoisuuskenttä joka on luomisen perusta ja sisältyy kaikkeen elämään kaikkialla, kaikki olevaisuus on peräisin tästä universaalin tietoisuuden kentästä.

Tietoisuus on universumin perusominaisuus ja koska kaikki todellisuudentasot lähtevät tietoisuudesta, kaikki todellisuudentasot saavat vaikutteita supersäikeitten värähtelyistä tämän tietoisuuskentän sisällä.

Meditointi vie tietoisuuden olemisen tasoille missä aikomuksilla on vaikutuksia tasoilla joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa ennen manifestoitumista."

 

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/