Kirjoittanut Soluntra King

Keskus aurinko on tietoisuuden taso jonka saavutamme ja tällä tasolla olemme Luoja, Jumalatar, Jumala joka luo taivaan maan päälle. Fysikaalinen aurinkomme on yhteydessä keskusaurinkoihin, oma keskus aurinkomme on Alcyone, Pleiadien tähtijärjestelmästä jonka osa olemme. On monia aurinkoja ja keskus aurinkoja, näiden aurinkojen kautta kaikki maailmat luodaan ja ovat yhdistetyt. Aurinko valaisee värähtelyjä jotka auttavat meitä kasvamaan, jos se tuntee meidän rakkautemme se ruokkii sitä rakkautta, jos se tuntee pelkomme se luo kokemuksia meille että avautuisimme täydellisemmin rakkaudelle.

Keskus aurinko on se jolle kerran avaudumme kun olemme saavuttaneet korkeamman valovärähtelyn olemuksessamme, alemman itsemme puhdistautumisen läpi, ja kulkeneet pois alemmasta astraali maailmasta. Saavumme pisteeseen jossa muutumme keskus auringoksi ja valomme hohtaa kirkkaasti kun pitelemme sädettä kaikelle ihmiskunnalle ja tietoisuuden nostamiselle. Meillä on suuri vastuu tällä tasolla työskennellä valoneuvostoissa missä on 12 kappaletta meitä itseämme yhdistetyssä tietoisuudessa. Kultaiset aurinkokiekot (golden solar discs) ovat tällä tasolla ja keskus aurinko käsittää elävän valon kirjaston luomisen todellisuudessa jossa toimimme. Kultaisia aurinkokiekkoja käytettiin muinaisten kansojen parissa pitämään aurinkojen linjat tasapainossa, olimme täysin yhdistyneitä aurinko itseemme sinä aikana, viimeisenä kultaisena kierroksena.

Kun edistymme heräämisessä vihkimyksiemme kautta ja muutamme alempien todellisuuksien kiintymyksiä ja haluamisia, meistä tulee suurempi keskus aurinko missä työskentelemme neljän neuvostossa (council of four). Vielä suurempana tietoisuutena isommasta kuvasta ja osuudestamme siihen, että kyse ei ole meistä vaan meistä kaikista ja egolla on osa työssä.

Meidän aurinkomme ja aurinkokunnan kierroksemme keskusauringon ympäri on 26 000 vuoden kierros jonka olemme päättämässä nyt. On olemassa valofotoneja jotka valaisevat keskusauringosta joiden läpi kuljemme tämän kierroksen puolivälissä ja sitten jälleen nyt kierroksen lopussa. Keskus aurinko, aurinko ja suurempi keskus aurinko ovat myös linjassa galaktiseen keskukseen tänä aikana, musta aukko jonka läpi kuljemme kun muuntaudumme tähti-ihmisiksi (star walkers, shining ones, jumalattariksi ja jumaliksi, jumalalliseksi Itseksemme, fyysisesti kuolemattomiksi, valokehoiksi).

Tämä on se mihin valmistaudumme nyt ja olemme valmistautuneet koko elämämme ja ikiajat. Mikä tekee tämän erityiseksi on että emme kuole tätä tehdessämme, vaan teemme sen kehossamme, tai ne jotka valitsivat, ovat; todellisen itsemme aurinko, jumalan poika, Kristus henkilö.

Maya-intiaanit jotka olivat peräisin planeetta Mayalta joka on lähempänä keskusaurinko Alcyonea ja siten valaistu photoni vyöhykkeen valolla enemmän kuin oma aurinkokuntamme, he ymmärsivät kierrokset ja niiden roolin. He rakensivat pyramidit jotka suuntasivat Alcyoneen silloin kun se oli linjassa auringon ja keskus auringon kanssa ja siirrymme läpi galaktisen keskuksen. Pelikenttä oli meidän galaksimme ja sen keskellä oleva tähtienvälinen pölypilvi, galaksimme keskusta josta kuljemme läpi, tälläkertaa kehoissamme ja maapallolla joka on me ja me olemme hän joka ikinen.

Minulla on ollut vihkimyksia auringon pyramidissa Becanissa ja siirryin täyteen valokehooni kun mies tappoi minut machetella, ymmärsin mitä tarkoitusta varten ne rakennettiin. Kun kuljemme fyysisen kuoleman ohi eikä meillä ole pelkoa, sydämemme ovat auki. Jaguaarin pyramidilla Tikalissa Guatemalassa vuonna 2008 minulle kerrottiin että Maya kalenteri päättyisi vuonna 2009 kuudennella tsolla, 13:13 13. portti ja ovi on nyt avoinna jumallallisen itsemme ykseyteen mistä kaikki voivat kulkea läpi. Saattaa kestää muutama vuosi suodattua alempiin tasoihin ja täysin integroitua fyysisiin kehoihimme mutta suuremmassa todellisuudessa se on jo tapahtunut ja olemme kulkeneet läpi.

- Kun nyt kirjoitan tätä lisätekstiä syyskuussa 2013, meillä oli talvipäivänseisaus 2012 ja linjauduimme aurinkojen ja galaktisen keskuksen kautta. Tämä siirtyminen tapahtui 7. tasolla ja astumme alemmas 6. tasoon vuonna 2014 ja 5. taso vuonna 2015 jolloin meille tulee yhä selvemmäksi että olemme todella siirtyneet. Ne meistä jotka ovat herkkiä ja työskentelevät energian parissa tuntevat ja huomaavat jo ison siirtymisen, mutta ihmismassat eivät tunne sitä koska eivät pääse vielä korkeampiin tasoihin. Mutta kun uusi aurinko (new sun) lataa meihin uusia valokoodeja ja kaikki muut siirtymät tapahtuvat, vuonna 2015 yhä enemmän ihmisiä kykenee saavuttamaan sisäisen rauhan ja loistaa valoaan.

Kultainen valokeho, Gold lightbody kirjasta Light code activations:

Kultainen valokehosi on harmonian taso jonka saavutat kun olet harmoniassa Lähteen kanssa, tunnette sen keskus auringon tasona. Kun olette linjautuneet keskusaurinkoon olette täysin ankkuroituneita jumalalliseen tarkoitukseen sellaisena yhdistävänä kulkuvälineenä joka olette. Kuljette keskus auringon kautta kokonaisuuteen, nirvanaan, yhdistettyyn olemukseen, 7. tasoon ja leijutte ulospäin jälleen kerran luoden uusia maailmoja. Luotte näitä maailmoja tällä tasolla koska olette jumalia ja jumalattaria tässä värähtelyssä, linjassa Lähteeseen. Ette ole Lähde mutta täydellisen luova luonnonlaki toiminnassaan. Joten tulette todelliseksi olemukseksenne, aurinko itseksenne, kultaiseksi olennoksi, kotiin keskus auringon kautta, joka on teidän yhteytenne lähteeseen, Olen Jumala/Olemme Jumala olemukseen. Me olemme tulossa valokehoiksemme ensimmäistä kertaa siten että olemme yhä maakehoissamme.

Se on olemuksen taso jolla olemme kun siirrymme kultaiseen aikaan ja linjaudumme täysin auringon, keskus auringon ja suuremman keskus auringon kanssa. Tämä on loppuunsaattamisen aikaa näille suurille kierroksille kun kuljemme photonivyöhykkeen läpi ja kotiimme aurinkokuntaan ja toiseen aurinkoon (second sun). Maapallosta itsestään tulee aurinko, auringostamme keskusaurinko ja keskus auringosta tulee suurempi keskus aurinko. Tämä taso on siunaus jota ei ole tapahtunut ennen. Meillä on mahdollisuus täysin yhdistää henki ja materia ja luoda taivas maan päälle Luojina joita olemme. Olemme aina olleet Jumalattaria, Jumalia, Luojia mutta käytimme sitä voimaa aiemmin väärin, mistä syystä olemme kaikki täällä yrittäen raivokkaasti selviytyä. Olemme parantamassa voimakamppailujamme ja kontrolloimassa draamoja suuressa kosmisessa tarinassa tullen sellaiseksi joiksi meidät luotiin vailla täyttä tietoisuutta. Joten ainoa keino ratkaista tämä on palata menneisyyteemme joka on nyt maapallolla ja parantaa se sisältäpäin, tullen täysin tietoisiksi. Näin luomme oven tulevaisuuteemme linjassa jumalallisen tahdon kanssa, muuten jatkamme kaksinaisuutta ja tuhoamme tulevaisuutemme.

Kultainen valokeho on:

* Olemista oma aurinko Itsenne, Minä Olen, Me Olemme

* Selvitetty kosminen karma ja isot valtataistelut jotka ovat pitäneet tämän maailman vangittuna kaksinaisuuteen ja uskossa että keho on rajoitus eikä jumalallinen

* Tietoisuus itsestäsi Luojana/Jumalana/Jumalattarena ja vastuusta yhteisluoda maailmoja linjassa jumalalliseen tahtoon, ollen jumalallinen kaikessa luomisessa, jumalallinen oikeamielisyys

* Olemuksen kautta sallia kaksinaisuustietoisuuden muuttua yhteys/jumala tietoisuudeksi

* Väline suuressa muutoskierroksessa keskus auringon kautta, täyttäen kohtalosi rakastavalla palvelemisella, kaksinaisuuden draamojen päättäminen kun luotte uuden maapallon ja taivaan maan päälle

* Olette nyt valmiita kulkemaan mustaan aukkoon, täysin takaisin Lähteeseen, tyhjyyteen totaalisessa antautumisessa ja luotte sitten uusia maailmoja. Keskus aurinko on myös tasolla missä työskentelette tietoisesti valoneuvoston kanssa ja ankkuroiden ja aktivoiden kultaisia aurinkokiekkoja. Työskennellä tällä tasolla ei ole jotain jota voit vain tehdä, tiedät sen aina koska olet tietoisesti tapaamisissa valoneuvostojen kanssa ja mitä aktivoidaan, linjautetaan, ankkuroidaan kierroksen muutosta ja aurinkojen yhdistämistä varten

Valoneuvostot

Olet valoneuvoston jäsen, tiesit siitä tai et, se on enemmänkin yhdistynyt aspekti itsestäsi. Kun erosit Lähteestä sinusta tuli perustaja jumala luoden kokonaisia universumeita. Sitten jälleen erottuanne teistä tuli luoja jumalia ja jumalattaria jotka loivat kokonaisia maailmoja, sitten valoneuvostojen jäseniä pitäen huolta kokonaisista aurinkokunnista.

Valoneuvoston jäsenenä teidät erotettiin asumaan monissa tähdissä, planeetoilla ja eritasoisissa maailmoissa kunnes teidät erotettiin ihmisiksi maapallolle. Kun yhdistytte tulette tietoiseksi näistä monitasoisista Itsenne aspekteista. On monia valoneuvostoja, jokainen ankkuroituna tietylle tasolle, eri sivilisaatioista joita eli aiemmin maapallolla ja kunnes kierros muuttui he muuttivat tasoja. Tämä tapahtuu maapallolla jälleen nyt mutta tälläkertaa suurella tavalla koska me emme vain tule kierron loppuun ja kultaiseen aikaan 26 000 vuoden kierrossa, vaan myös 500 000 ja 2 miljoonan vuoden kierrossa. Kun kaikki muuttavat Kultaiseen Aikaan (Golden Age) se on suuri juhla koska sen vaikutus tunnetaan läpi universumin ja siitäkin eteenpäin, kaikki kehittyvät eivätkä enää sido toisia alaspäin jotka päättävät säteillä.

Sulautuminen tapahtuu kaikilla aspekteilla, kaikilla tasoilla mutta huomattavimmin 3D tasolla koska se on sekoitus materiaa ja tiheyttä kunnes muuttuu ohi eristyneisyyden harhan, tullen 5D tasolle fyysisesti ja täysin sulautuen 7. tasolla. Kaikki liikkuu jumalallisen tahdon ja suunnitelman mukaan ja on sopusoinnussa kaikkien olentojen kanssa. Shamballa on yksi muinainen sivilisaatio Tiibetistä jolla on valoneuvosto joka on hyvin aktiivinen maapallolla, Lord Maitreya työskentelee sen kautta. On An a tar Ra neuvosto joka sijaitsee Andeilla ja työskentelee kultaisten aurinkokiekkojen kanssa. On neuvosto joka on yhteydessä Antarktikaan ja toisiin maailmoihin maapallolla korkeammilla tasoilla. Jotkut teistä ovat kuulleet 12 neuvostosta, 9 neuvostosta, valon veljeskunnasta, ne ovat kaikki valoneuvostoja. Ne kaikki työskentelevät yhdessä toistensa kanssa jumalallisessa tahdossa mutta toimivat eri taajuuksilla. Sellainen työ jota tehdään valoneuvoston puolesta on että he tarkkailevat mitä tapahtuu ja korkeampia taajuuksia valoa maaolemukseen, tämä kaikki tehdään aina jumalallisessa tahdossa ja suurella tietoisuudella mitä tapahtuu, yleensä kosmisina aikoina kuten päiväntasauksina, ym.

Esimerkiksi vuonna 1995, 24.10 piti tehdä päätös keskusauringon korkeampien taajuuksien tuomisesta auttamaan aurinkoverkon aktivaatiossa joka tapahtui Tiwanakussa 2 vuotta jälkeenpäin. Oli mahdollinen tulevaisuus että ihmiskunta tuhoutuisi kun Kiina lähettäisi ydinpommin Amerikkaan. Päätös tehtiin korkeampien energioiden tuomisesta, ja on ollut monia päätöksiä sen jälkeen herättää ihmisten tietoisuutta. Kun yhdistytte, sulaudutte auringon kanssa, paikka jonne menette unissanne oppimaan, ovi on aina avoinna kaikille sieluille jos he päättävät valita rakkauden. Kun yhdistytte täydellisemmin joka tasolla ja läpi solumuistinne, yhdistytte keskusaurinkoon ja tulette niiksi jumaliksi ja jumalattariksi joita olette. Te pitelette luomistarinaa sisällänne ja valon elävää kirjastoa, teistä tulee säteilevä olento joka todella olette ja loistatte valoa/elämää vain yksinkertaisesti olemalla. Enemmän toisella auringolla (second sun), RA valolla, ollen luoja/jumala/jumalatar joka olette, työskentelette hologrammienne ja kultaisten aurinkokiekkojen kanssa.