Kanavoitu 1920-1950.

"Kontaktikomission jäsenistä ketään ei mainita Urantia-kirjassa. Heistä on olemassa vain epävirallista perimätietoa (esim. Heijaste 4/2000). Tarkoitus oli, että ketään ihmistä ei nosteta jalustalle sen vuoksi, että oli mukana ilmoituksen antamisprosessissa."

"Kirja pyrkii mm. rohkaisemaan ihmisiä omakohtaiseen ajatteluun, hengelliseen kasvuun ja henkilökohtaiseen uskontoon, samalla kun se antaa edellytyksiä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistymiselle maailmanlaajuisesti. Samoin se kertoo mm. ihmisen alkuperästä ja päämäärästä sekä selvittää seikkaperäisesti kaiken elämisen tarkoitusta ja kehitystä olematta kuitenkaan ennustuskirja. Kirja haluaa selkeästi tuoda esiin myös Jumalan isyyden, siitä johtuvan poikauden ja ihmisten veljeyden käsitteet."

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Urantia-kirja

http://www.urantia.fi/urantia-kirja.php

Luettavissa netissä täällä: http://www.urantia.org/fi/urantia-kirja/lue

 

http://www.uskonnot.fi/yhteisot/view.php?orgId=30

" Urantia-kirja kertoo Jumaluudesta, maailmankaikkeuden rakenteesta, ihmisen alkuperästä ja suhteesta kosmokseen. Kirjan neljäs osa käsittelee Jeesuksen elämää, opetuksia ja kristinuskon sekä myös muiden uskontojen syntyhistoriaa. Kirjan perussanoma on, että kaikki ihmisolennot ovat yhtä perhettä, yhden Jumalan, Universaalisen Isän, poikia ja tyttäriä.

Finiittiseen universumiin, jollaisena maailma nähdään, kuuluvat erilaiset paikallisuniversumit, joita on noin 700 000. Kukin Mikael-persoona johtaa ja ohjaa tiettyä paikallisuniversumia. Kristus ohjaa paikallisuniversumia, johon myös maa kuuluu. Finiittisen universumiin piiriin kuuluu myös Korkein Olento. Kysymyksessä on eräänlainen prosessissa oleva tuloillaan oleva jumalallinen todellisuus, koko evoluutiokokonaisuuden summa. Finiittisen maailmaan kuuluu myös niin sanottu keskusuniversumi. Finiittinen maailma jakaantuu kolmeen osaan: Fyysinen maailma (aika-avaruus ulottuvuus), välimaailma ja henkinen maailma.

Urantia-kirja ei opeta jälleensyntymisoppia. Ihmisen katsotaan syntyvän uudelleen aina uusille universumin tasoille. Jokaisessa ihmisessä on aspekti, joka on osa Universaalia Isää. Tätä kutsutaan Ajatuksensuuntaajaksi. Liike katsoo, että Urantia-kirjassa tuodaan esille Jeesuksen opetuksia niiden alkuperäisessä muodossaan. Urantia-kirja ei tue kristinuskon sovitusoppia, ei helvettiä eikä jälleensyntymää aineelliseen maailmaan. Fyysisen maailman jälkeen ihminen herää toisaalla morontiaaliseen olomuotoon, joka on aineellisen ja hengellisen välimaastossa, meille jo näkymätön olomuoto. Morontia-asteita on useita satoja, toinen ääripää lähellä aineellista ja toinen lähellä henkeä. Henkiasteita on seitsemän.

Urantia-kirjassa esitetty Jumala on monoteistinen ja persoonallinen. Jumaluuskäsite on moniulotteinen, esimerkkinä jumaluuden Paratiisin kolminaisuus (Universaalinen Isä, Iankaikkinen Poika ja Ääretön Henki), meidän paikallisuniversumiamme hallitseva Kristus Mikael (jonka vanhempia ovat Universaalinen Isä ja Iankaikkinen Poika), finiittisen universumin vielä kehittyvä Korkein Olento (ns. kokemuksellisuuden summa), absoniittisuuden kehittyvä Perimmäinen Jumala sekä vielä Seitsenkertainen jumaluus, jumaluuden monet kolmiudet, Totuuden henki, Pyhä Henki, hypoteettisen alkuhetken käsite MINÄ OLEN -olevainen jne.

Jokaisen ihmisen sisimmässä elää ja vaikuttaa ns. Ajatuksen Suuntaaja, joka on Universaaliselta Isältä saatu henkilökohtainen lahja, palanen häntä itseään eli puhdasta jumaluutta. Se on esipersoonallinen henkifragmentti, joka seuraa ihmistä myös kuoleman jälkeen, johon ihminen ylösnousemuksen kuluessa aikanaan fuusioituu, ja jonka avulla ihmisyksilö lopulta täydellistyy ja löytää Universaalisen Isän henkilökohtaisen läsnäolon. Dualistisessa mielessä jumaluudella ei ole vastavoimaa, ellei vastapainoksi lueta alati kehittyvää, vielä keskeneräistä ja epätäydellistä universumia, joka sekin on Jumalan tahto. Kaikki luodut persoonallisuudet ovat vapaatahtoisia, ja siten alttiita erehdyksille, jopa Jumalasta erkaantumiselle. Tämä pätee erityisesti alempitasoisiin persoonallisuuksiin, kuten ihmisiin ja enkeleihin (esimerkkinä Lucifer)."

*

 

Kanavoitu kirja: http://www.tuutikki.net/24