7th Day of the Month

Keskity kaikkein etäisimpiin elementteihin joita näet. Päivittäin olemme tekemisissä sellaisten elementtien kanssa kun katsomme etäistä pilveä, puita ja niiden lehtiä. Jonkin tietyn kohteen tai tapahtuman ilmentymiseksi on välttämätöntä kehittää suuri määrä tietoa. Etäisimmät elementit tuottavat nopeimmin tapahtuvaa tiedonkäsittelyä, mitä etäisemmän kohteen valitset, sitä nopeamman kehityksen saavutat. Katsot normaalilla näkökyvylläsi pilveä tai näet sen silmissäsi ja samaan aikaan rakennat halutun tapahtuman (haaveen) tähän pilveen tai lehteen, mihin keskitytkin. Harmonia on elementissä joka ei koskaan toimi tuhoavasti kuten pilvi tai puun lehti.

1. Focus upon maximally distant elements of your consciousness. In daily life. we are involved with such elements when we look at a distant cloud or distant objects such as trees and their leaves.

For the manifestation of any particular object or the realization of any desired event, it is necessary to process a large amount of information. Maximally distant elements of our consciousness produce the fastest processing of information. The more distant the element you choose, the faster the processing you will achieve.

The knowledge of these factors is used as follows: You look with your normal eyesight at a cloud or see the cloud with your inner vision and, at the same time, you construct the desired event or result on this cloud (or alternatively on a leaf if you are looking at a distant leaf on a tree). Through using maximally distant elements of your consciousness, you can quickly achieve the desired result and the occurrence of the event will happen in a harmonious manner, because the cloud cannot be an agent of destruction any more than the leaves can be.

2. Focus intently on the sequence of seven numbers:

1485321   1485321

Focus intently on the sequence of nine numbers:

991843288   991843288

3. Näet että maailma on tehty omaksi kuvaksesi ja kehittyy yhteistyöstäsi Luojan tahdon mukaan. Jokainen ymmärtää että maailma on luotu, ja kun haluat muuttaa tätä maailmaa teoillasi, se  johtaa siunaukseen. Tekosi muuttuvat voimakkaiksi, terveytesi kohenee ja siunaus tulee elämääsi. Tämä siunaus on maailman sopimus joka johtaa sinut jumalalliseen valtakuntaan ja siihen tilaan jossa saavutat universaalin ikuisen elämän.

You see that the world is made in your image and develops through your cooperation with the will of the Creator. Everyone accepts that the world has been created. And when you want to change the world through your actions, your deeds will lead to a general blessing. Your actions become powerful, your health improves and a general blessing comes into your life. This general blessing is the deed of the world that leads you into the realm of the divine and to that state where you acquire a universal and individual life forever and always.