Ensin asiaa veriryhmistä ja niille sopivista ruokavalioista. Mielenkiintoista. "Tri D'Adamo kuitenkin korostaa, että olisi liian yksinkertaista ja suorastaan harhaanjohtavaan väittää, että veriryhmä olisi ainoa ratkaiseva tekijä, se ei anna patenttirakaisua ruokavalion suunnittelulle, mutta on yksi osanen mutkikkaassa palapelissä, johon vaikuttavat erilaiset geneettiset tekijät ja ympäristö." 

 

http://www.minaolen.com/lehti/art1_202.html

~~~~

Muita mielenkiintoisia julkaisuja Minä Olen -lehdestä.

http://www.minaolen.com/lehti/artikkelit.html

Varsinkin Deepak Chopran juttu oli täynnä mielenkiintoista asiaa maailmanrauhasta, feminiinisyyden tärkeydestä, miten ihmiskeho seuraa tähtien liikkeitä, pohdiskeleva itsetutkiskelu on hyväksi. Miten nykyajan elinikä on 100 vuotta: "Tiedätkö että jos ikääntyviä ihmisiä kunnioitetaan, he elävät paljon pitempään? Kun taas kulttuureissa, missä vanhuksia hyljeksitään, heidän elinikänsä on paljon lyhyempi.". Hymnien ja mantrojen laulamisella on erityinen vaikutus kehoomme.

~~~

Kuolemanrajakokemus muutti elämän. Vieraina Matti Kiviluoto, Marja Rehn ja tutkija Leo Näreaho.

http://areena.yle.fi/tv/2152923

Kirahvi hyvästelee hoitajansa.

http://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/03/22/Giraffe-gives-good-bye-kiss-to-zoo-worker-with-cancer/8861395520147/?spt=sec&or=tn

~~~~

1422500_378992175577407_1600553744_n-nor


MERKIT ITSENSÄ LÖYTÄMISEN ALKAMISESTA

Kasvava tyytymättömyys tuttua ympäristöä kohtaan, mikä voi ilmetä epämukavana tunteena työssä tai tärkeimmässä ihmissuhteessa.

Kyvyttömyys saada selville, miksi on masentunut tai väsynyt.

Läpitunkeva yksinäisyyden tunne, johon usein liittyy huoli siitä, että eristäytyneisyys ei koskaan pääty.

Ehdoton tietoisuus siitä, että jokin elämässä on muuttunut ja että tulevaisuus on epävarma, mutta menneeseen ei voi enää palata ja elää kuten ennen.

Kasvava uteliaisuus omien henkilökohtaisten tarpeiden suhteen ja halu saada selville, mitä ne ovat, ja halu löytää joku, joka ymmärtää näitä tuntemuksia ja vahvistaa ne aidoiksi.
Heräämiseen voi liittyä syvä yksinäisyyden tunne, joka vaatii jonkin tasoista vahvistusta, varsinkin jos lähimmäiset eivät ymmärrä kokemuksia. (Jos olet tilanteessa, tietoisuustukiryhmään liittyminen tai alan seminaareihin osallistuminen voi olla erittäin hyödyllistä ja kannustavaa.)

Täysin uusien kykyjen ilmaantuminen, kuten kyvyn parantaa tai muutoin auttaa muita, tai muutos siinä miten todellisuutta havainnoidaan. Tämä usein sisältää korostuneen herkkyyden ihmisten ja ympäristöjen energeettisille kuvioille tai väreilylle. Ulkoista maailmaa ei enää havainnoida vain viiden aistin avulla kuten ennen, vaan moni aistilliset ja intuitiiviset kyvyt heräävät. Vaikka selviämisintuitio tai –vaisto toimii aina jokaisessa ihmisessä, tämä uusi herkkyys heijastaa paljon syvemmän intuitiivisen kyvyn esiin tulemista. Se voi kehittyä sellaiseksi herkkyydeksi, jota tarvitaan parantamiseen esimerkiksi terapeuttisella kosketuksella tai akupunktuurilla, tai se voi auttaa kasvamaan ymmärtävämmäksi yksilöksi.

Muutos suhteessa aikaan. Heimovoiman käsityksen mukaan aika on ulkoinen ja lineaarinen voima, joka liikuttaa ihmisiä elämän vaiheiden läpi nuoruudesta vanhuuteen. Se, mitä ihminen saa aikaan ja kuinka nopeasti hän onnistuu, mitataan heimon aikakäsityksen mukaan. Jos heimo uskoo, että syövästä selviämiseen tarvitaan vuosi hoitoa ja viisi tervettä vuotta, niin juuri näin heimouskoja olettaa käyvän. Yksilön voiman mukaan aika on huomattavasti suhteellisempi käsite. Kun yksilö on ymmärtänyt oman tietoisen mielensä voiman, ryhmän ajoitus ei enää välttämättä hallitse häntä; sen sijaan hänellä on mahdollisuus alkaa ottaa selvää, kuinka itsensä vahvistaminen ja sisäisen minän parantaminen voivat vaikuttaa fyysisen kehon parantumiseen. Tämä ajankäsitys ulottuu siihen nopeuteen, millä ihminen voi luoda jotain uutta itseään varten. Sen sijaan että ajattelisi ”olen liian vanha aloittamaan alusta”, hän voi uskoa, että iällä ei ole mitään tekemistä luovuuden, rakkauden tai elämästä nauttimisen kanssa.

Vahvistuva yliherkkyys tietyille ruoka-aineille, materiaaleille, ympäristön myrkyille  tai lääkkeille kuten aspiriinille ja tavallisille flunssalääkkeille. Ihminen voi kehittää allergioita aineille, jotka eivät aiemmin mitenkään vaikuttaneet häneen, kuten vehnälle, maitotuotteille tai kofeiinille.

Kasvava uteliaisuus itsensä kehittämiseen liittyviin asioihin, joko vapaehtoisena valintana tai pakosta.

Uuden identiteetin kohoamisen tuntu, mihin voi sisältyä uusien pyrkimysten tai halun elää aivan uudenlaista elämää löytäminen. Ihminen voi valita luopumisen kaupungista ja muuton maalle tai hyväksyä palkan alenemisen saadakseen enemmän vapaa-aikaa ja mahdollisuuden tehdä muuta mielenkiintoista.

Täysin ennen kokemattomat vapautumisen tunteet, kuin olisi murtautunut irti näkymättömistä kahleista, jotka ennen kiinnittivät toistuviin käytösmalleihin, jotka eivät enää sovi hengelle.

Tarve päästä läheisempään yhteyteen luonnon kanssa tai saada enemmän aikaa itselleen.

Kasvava tyytymättömyys institutionaaliseen uskontoon ja tarve etsiä hengellisyyttä. Uudet henkiset kokemukset kuten syvät meditaation tilat, kutsu uudelle elämänpolulle tai kundalini-herääminen.

Loputon kyllästymisen tunne ja kiinnostuksen menettäminen kaiken sen suhteen mikä ennen tuotti tyydytystä ja tyytyväisyyttä.

Sairauden, jota ei pystytä menestyksekkäästi hoitamaan allopaattisilla hoitomenetelmillä, kehittyminen.

Jokainen, joka on polulla kohti yksilön voimaa, tutustuu vähintään yhteen näistä merkeistä tai vaiheista ja jotkut voivat kokea useimmat tai jopa ne kaikki. Kukin edustaa eräänlaista haastetta: joko uutta ärsykettä tai epämukavuutta, jota on lievennettävä, tai uutta suuntaa, taitoa tai voimaa, jota on hyödynnettävä.

Haasteiden kestäminen ja ratkaiseminen on matkan tunnusmerkki ja matkaa kuvataan usein autiomaakokemukseksi tai sielun synkäksi yöksi. Tämän sielun synkän yön lähestyminen voi vaikuttaa pelottavalta ja lannistavalta, mutta yksilön voimaan kasvaminen aiheuttaa väistämättä jonkin verran tuskaa ja epämukavaa oloa. Se tarjoaa kuitenkin meille mahdollisuuden päästä korkeammalle mestaruuden ja tyytyväisyyden tasolle. Kuin uuteen kotiin muuttaminen, uudessa työssä aloittaminen tai uuteen ihmissuhteeseen ryhtyminen ne vaikeudet joita kohtaamme matkalla lähtiessämme, kätkevät usein alleen suuremman ilon ja täyttymyksen mahdollisuuden.

Henkinen harjoitus voi jopa haastaa meidät kärsimään jonkin sairauden keinona, jonka kautta hengen inspiraatio ja syvempi voiman tuntu voivat tulla esiin. Kun sairaus on osa henkistä matkaa, mikään lääketieteellinen tai lääkinnällinen hoito ei voi auttaa, ennen kuin henki on alkanut suorittaa niitä muutoksia, joita sairauden on tarkoitus saada aikaan. Lääketieteelliset keinot, täydentävät parannusmenetelmät, ravinnon muutokset ja koko elämäntavan muutos voivat auttaa jossain määrin ja niitä pitää toki käyttää. Kun edessä on sairaus henkisenä haasteena, kaikkein tehokkain paranemiskeino on luottaa siihen, että henkiset harjoitukset saavat aikaan tarvittavan oivalluksen.
Harjoitus voi olla keino kestää sairautta ja parantaa se hengen kasvavan voiman ja viisauden avulla.